KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

03.05.2021 - 18:25
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -27 -27 -27 3.685 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -27 -27 -27 3.685 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -253 -253 -253 24.442 -6 -6 -74 -74 24.362 184 16.560 -2.023 14.537 41.334 9 41.343
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -6 -6 -6 5.716 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -6 -6 -6 5.716 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -358 -358 -358 35.199 -1.070 -1.070 -25 -25 34.104 238 10.918 438 11.356 47.844 9 47.853


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.778 -226
Dönem Karı (Zararı)
438 -2.023
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
438 -2.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.618 3.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.086 2.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 76
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 57 66
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-40 11
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1 -1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
434 358
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -210 -116
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 644 474
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-791 677
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-187 331
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -187 331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
131 104
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 131 104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -209 -584
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
136 73
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 18 -7
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 118 80
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.716 -1.698
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-612 2.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -71 -48
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-541 2.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
334 -2.009
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 342 -2.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
170 -135
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-191 46
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-702 -879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -245 -172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-457 -707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
77 58
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.011 -38
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.011 -38
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 1.360 -1.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
269 233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
269 233
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.772 -181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -14 -23
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 20 -22
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
134 -1.647
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -10
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78 13
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78 13
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.111 -2.854
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -1.111 -2.854
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 126 1.196
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
787 -25
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 787 -25
Alınan Temettüler
44 0
Alınan Faiz
24-25 210 33
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.526 -321
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.262 5.721
Kredilerden Nakit Girişleri
7 6.262 5.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.686 -3.349
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.686 -3.349
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.420 -2.270
Ödenen Faiz
-566 -335
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -116 -88
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.386 -2.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.386 -2.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.293 12.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.679 10.134


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.679 13.293
Finansal Yatırımlar
130 131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
130 131
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 130 131
Ticari Alacaklar
5.990 4.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 226 129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.764 4.543
Diğer Alacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,94% Hacim : 6.808 Mio.TL Son veri saati : 11:31
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.449
8,2393 Değişim: 0,06%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0314 Değişim: 0,05%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
487,58 Değişim: 0,58%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.