KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 23:24
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -126 -126 -126 8.726 -4.318 -4.318 16 16 4.424 27 -27 -5.588 -5.615 -1.290 0 -1.290
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -126 -126 -126 8.726 -4.318 -4.318 16 16 4.424 27 -27 -5.588 -5.615 -1.290 0 -1.290
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.603 13.029
Dönem Karı (Zararı)
-5.588 4.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.588 4.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.387 6.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 11.638 8.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
187 215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-22 36 117
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 152 108
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1 -10
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.433 901
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30-31 -544 -552
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-31 1.977 1.453
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.702 -3.643
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
14 0 1
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
113 125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 113 123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
578 -469
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 578 -469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 -514 520
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
250 635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -23 415
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 273 220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.121 1.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-679 176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -117 6
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -562 170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.424 451
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 121 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -1.545 451
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -102 -567
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 517 -305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.877 610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -213 -335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.664 945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -490 -230
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-911 756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -911 756
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -3.316 1.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161 -194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 161 -194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.678 13.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -98 -55
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 23 -62
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.710 -5.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96 99
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96 99
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.000 -5.751
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -8.000 -5.751
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.661 599
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.057 -1.282
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 2.057 -1.282
Alınan Temettüler
18 341
Alınan Faiz
30-31 458 481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.928 -3.794
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.576 18.010
Kredilerden Nakit Girişleri
7 28.576 18.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.928 -12.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.928 -12.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.877 -7.489
Ödenen Faiz
-1.710 -1.413
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 11 73
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
965 3.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
965 3.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.328 8.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.293 12.328


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.293 12.328
Finansal Yatırımlar
131 2.377
Vadeli Mevduatlar
6 0 2.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
131 89
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 131 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 54
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 54
Ticari Alacaklar
4.672 3.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 129 5
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.543 3.200
Diğer Alacaklar
8.082 6.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45 166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.037 6.258
Türev Araçlar
14 312
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 13 102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 1 210
Stoklar
13 2.236 1.723
Peşin Ödenmiş Giderler
1.034 884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.034 884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 280 257
Diğer Dönen Varlıklar
917 829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 917 829
ARA TOPLAM
30.659 28.339
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.659 28.339
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
548 532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
541 525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 541 525
Diğer Finansal Yatırımlar
6 7 7
Diğer Alacaklar
8.809 7.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.809 7.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.881 2.191
Maddi Duran Varlıklar
30.431 21.640
Binalar
15 6.602 3.810
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 2.418 1.887
Özel Maliyetler
15 578 528
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 4.306 4.107
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 16.527 11.308
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 108.465 80.894
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
744 563
Şerefiye
17 91 74
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 653 489
Peşin Ödenmiş Giderler
5.862 5.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.862 5.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 3 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.743 118.532
TOPLAM VARLIKLAR
187.402 146.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.209 7.374
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101 0
Banka Kredileri
7 101 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.108 7.374
Banka Kredileri
7 11.108 7.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.391 11.076
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.216 310
Banka Kredileri
7 3.216 310
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.175 10.766
Banka Kredileri
7 5.491 2.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 12.684 8.162
Diğer Finansal Yükümlülükler
126 113
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 126 113
Ticari Borçlar
6.322 6.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.036 1.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.286 5.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 658 948
Diğer Borçlar
645 580
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 645 580
Türev Araçlar
470 416
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
35 98 112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35 372 304
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.511 6.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.511 6.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
193 309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 118 233
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 75 76
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.854 1.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 1.854 1.532
ARA TOPLAM
47.379 35.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.379 35.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.994 60.976
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.288 1.548
Banka Kredileri
7-18 10.288 1.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.706 59.428
Banka Kredileri
7-18 9.389 8.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 70.317 50.758
Diğer Borçlar
162 223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 162 223
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
799 713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 799 713
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.343 1.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 984 804
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
359 265
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 8.214 7.678
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.512 70.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
147.891 106.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.502 40.792
Ödenmiş Sermaye
25 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
25 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-352 -226
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-352 -226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -352 -226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.194 21.770
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 29.483 20.757
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.301 1.017
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 -3.301 1.017
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12 -4
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 12 -4
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
211 184
Yasal Yedekler
25 211 184
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 16.533 12.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.588 4.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 3
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.511 40.795
TOPLAM KAYNAKLAR
187.402 146.871


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 46.448 75.118
Satışların Maliyeti
27 -43.765 -62.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.683 13.079
BRÜT KAR (ZARAR)
2.683 13.079
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.518 -1.695
Pazarlama Giderleri
28 -4.542 -8.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 2.391 2.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -396 -370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.382 5.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 1.344 963
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -83 -452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -578 469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-699 6.022
Finansman Gelirleri
31 504 780
Finansman Giderleri
31 -5.906 -1.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.101 5.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
513 -520
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -1 -1
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 514 -519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.588 4.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.588 4.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1
Ana Ortaklık Payları
-5.588 4.535
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-126 -42
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158 -52
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32 10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32 10
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.424 5.119
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.726 4.070
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.726 4.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 42
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
20 42
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.325 1.258
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.325 1.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-73 35
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-73 35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.076 -286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4 -9
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.065 -269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
15 -8
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.298 5.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.290 9.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.290 9.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914350


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.620 Değişim: 1,42% Hacim : 35.689 Mio.TL Son veri saati : 11:51
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,5962 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,6183
Açılış: 32,5026
35,0539 Değişim: 0,22%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1333
Açılış: 34,9769
2.445,96 Değişim: 0,55%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.456,33
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.