KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:29
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 0 0 9.080.224
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 0 0 9.080.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.255 14.808 0 0 497.000 0 0 509.553
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 26.403 63.807 427.232 1.431.635 497.000 0 0 9.589.777
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 0 0 11.413.457
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 -6.507 0 116.279 33.017 498.867 1.511.388 0 0 0 11.413.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -47.361 12.982 0 0 643.407 0 0 609.028
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 6.507 0 0 0 -6.507 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.511.388 -1.511.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.270.000 0 0 0 0 -9.587 0 0 68.918 45.999 2.003.748 0 643.407 0 0 12.022.485


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.623.784 150.438.605 157.062.389 5.219.830 133.965.688 139.185.518
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 366.888 12.786.148 13.153.036 137.621 11.853.257 11.990.878
Teminat Mektupları
0 86.164 86.164 0 11.040 11.040
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 86.164 86.164 0 11.040 11.040
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
366.888 12.699.984 13.066.872 137.621 11.842.217 11.979.838
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.793.249 78.467.752 83.261.001 4.372.643 62.390.704 66.763.347
Cayılamaz Taahhütler
58.181 167.729 225.910 0 1.147.391 1.147.391
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
16.656 124.913 141.569 0 18.109 18.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
41.525 42.816 84.341 0 1.129.282 1.129.282
Cayılabilir Taahhütler
4.735.068 78.300.023 83.035.091 4.372.643 61.243.313 65.615.956
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.735.068 78.300.023 83.035.091 4.372.643 61.243.313 65.615.956
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.463.647 59.184.705 60.648.352 709.566 59.721.727 60.431.293
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 52.493.780 52.493.780 0 54.957.237 54.957.237
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 36.444.537 36.444.537 0 40.242.242 40.242.242
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.049.243 16.049.243 0 14.714.995 14.714.995
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.463.647 6.690.925 8.154.572 709.566 4.764.490 5.474.056
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
50.763 90.739 141.502 46.352 42.987 89.339
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
25.404 45.377 70.781 21.814 22.800 44.614
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
25.359 45.362 70.721 24.538 20.187 44.725
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.412.884 6.600.186 8.013.070 663.214 4.721.503 5.384.717
Swap Para Alım İşlemleri
1.412.884 2.513.462 3.926.346 172.345 2.475.233 2.647.578
Swap Para Satım İşlemleri
0 4.086.724 4.086.724 490.869 2.246.270 2.737.139
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
20.981.392 368.006.959 388.988.351 21.385.750 312.775.010 334.160.760
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
699.452 3.156.272 3.855.724 711.778 3.216.024 3.927.802
Menkul Kıymetler
0 55.870 55.870 0 49.493 49.493
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
680.162 2.952.295 3.632.457 692.488 2.999.818 3.692.306
Diğer Rehinli Kıymetler
19.290 148.107 167.397 19.290 166.713 186.003
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
20.281.940 364.850.687 385.132.627 20.673.972 309.558.986 330.232.958
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
27.605.176 518.445.564 546.050.740 26.605.580 446.740.698 473.346.278


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.832.481 1.407.630
Alınan Faizler
1.450.943 1.179.538
Ödenen Faizler
-363.737 -425.385
Alınan Ücret ve Komisyonlar
151.438 89.192
Elde Edilen Diğer Kazançlar
62.004 33.865
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(7.9.2) 11.467 27.853
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-67.982 -62.459
Ödenen Vergiler
-58.873 -55.417
Diğer
647.221 620.443
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-417.019 2.020.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
44.969 -300.116
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-33.937.024 -4.963.805
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-289.540 -10.243
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
32.938.580 6.450.650
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
825.996 843.851
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.415.462 3.427.967
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
901.453 -1.663.884
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-170 -886
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -2.066
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.224 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) -1.500 -1.660.902
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) 899.750 0
Diğer
-1.851 -30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.145.846 -550.202
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.143.644 -548.071
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.202 -2.131
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
770.462 1.036.647
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.058.469 2.250.528
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.670.056 9.988.318
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.611.587 12.238.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
643.407 497.000
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-34.379 12.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-34.379 12.553
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-47.361 -2.255
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
12.982 14.808
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
609.028 509.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.253.743 10.306.295 12.560.038 3.084.507 10.048.023 13.132.530
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.135.242 8.477.573 10.612.815 2.962.846 8.718.584 11.681.430
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 314 8.366.444 8.366.758 268 5.005.314 5.005.582
Bankalar
(4) 1.829.920 111.129 1.941.049 1.274.843 3.713.270 4.988.113
Para Piyasalarından Alacaklar
305.128 0 305.128 1.688.243 0 1.688.243
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-120 0 -120 -508 0 -508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 113.566 113.566 0 153.454 153.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 77.532 77.532 0 74.901 74.901
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 36.034 36.034 0 78.553 78.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 116.441 704.554 820.995 95.532 709.777 805.309
Devlet Borçlanma Senetleri
0 679.516 679.516 0 668.938 668.938
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
116.441 0 116.441 95.532 0 95.532
Diğer Finansal Varlıklar
0 25.038 25.038 0 40.839 40.839
Türev Finansal Varlıklar
(3) 2.060 1.010.602 1.012.662 26.129 466.208 492.337
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.060 990.787 992.847 26.129 448.655 474.784
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 19.815 19.815 0 17.553 17.553
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.333.630 204.234.338 222.567.968 18.568.676 170.324.308 188.892.984
Krediler
(7) 16.148.250 196.830.549 212.978.799 16.358.694 162.676.342 179.035.036
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 2.921.194 7.403.789 10.324.983 2.991.111 7.647.966 10.639.077
Devlet Borçlanma Senetleri
2.921.194 7.403.789 10.324.983 2.991.111 7.647.966 10.639.077
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-735.814 0 -735.814 -781.129 0 -781.129
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.741 0 14.741 16.761 0 16.761
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11.492 0 11.492 10.187 0 10.187
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.492 0 11.492 10.187 0 10.187
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 2.086 0 2.086 2.111 0 2.111
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.288.456 616.814 1.905.270 1.332.645 840.056 2.172.701
VARLIKLAR TOPLAMI
21.904.148 215.157.447 237.061.595 23.014.887 181.212.387 204.227.274
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 7.722.915 185.978.535 193.701.450 7.769.415 152.861.279 160.630.694
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 1.561.918 1.561.918 0 1.375.566 1.375.566
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
257.629 21.204.932 21.462.561 263.004 22.690.256 22.953.260
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
257.629 21.204.932 21.462.561 263.004 22.690.256 22.953.260
FONLAR
13 0 13 13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 159.501 373.978 533.479 11.443 779.685 791.128
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
159.501 66.574 226.075 11.443 110.787 122.230
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 307.404 307.404 0 668.898 668.898
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 5.836 5.400 11.236 6.616 5.917 12.533
KARŞILIKLAR
(6) 378.837 0 378.837 329.341 0 329.341
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
93.981 0 93.981 98.827 0 98.827
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
284.856 0 284.856 230.514 0 230.514
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 18.881 0 18.881 17.700 0 17.700
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.907.569 1.596.455 4.504.024 2.998.128 1.465.448 4.463.576
Krediler
0 1.596.455 1.596.455 0 1.465.448 1.465.448
Diğer Borçlanma Araçları
2.907.569 0 2.907.569 2.998.128 0 2.998.128
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 104.624 2.762.087 2.866.711 129.541 2.110.465 2.240.006
ÖZKAYNAKLAR
(8) 12.012.090 10.395 12.022.485 11.347.773 65.684 11.413.457
Ödenmiş Sermaye
9.270.000 0 9.270.000 9.270.000 0 9.270.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.587 0 -9.587 -16.094 0 -16.094
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
104.522 10.395 114.917 83.612 65.684 149.296
Kar Yedekleri
2.003.748 0 2.003.748 498.867 0 498.867
Yasal Yedekler
569.768 0 569.768 494.199 0 494.199
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.433.980 0 1.433.980 4.668 0 4.668
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
643.407 0 643.407 1.511.388 0 1.511.388
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
643.407 0 643.407 1.511.388 0 1.511.388
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.567.895 213.493.700 237.061.595 22.872.974 181.354.300 204.227.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.454.999 1.224.492
Kredilerden Alınan Faizler
1.166.877 1.089.021
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
71.932 14.602
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
54.908 223
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
160.525 115.874
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
60 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
17.605 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
142.860 115.874
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
757 4.772
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -944.509 -944.564
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-508.537 -542.032
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8 -87
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-422.574 -394.306
Kiralama Faiz Giderleri
-473 -664
Diğer Faiz Giderleri
-12.917 -7.475
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
510.490 279.928
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
81.400 39.155
Alınan Ücret ve Komisyonlar
176.603 105.942
Gayri Nakdi Kredilerden
62 0
Diğer
176.541 105.942
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-95.203 -66.787
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-95.203 -66.787
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 155.287 333.237
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.943 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
996.036 781.865
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-842.692 -448.628
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 60.061 10.762
FAALİYET BRÜT KÂRI
807.238 663.082
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -43.245 -18.751
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -12.114 -50.424
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-62.009 -62.459
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -46.463 -34.448
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
643.407 497.000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
643.407 497.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
643.407 497.000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
643.407 497.000
Grubun Karı (Zararı)
643.407 497.000
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,06941000 0,06941000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935955


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5555 Değişim: -0,10%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0715 Değişim: -0,07%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
496,12 Değişim: -0,28%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.