KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2020 - 19:30
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 1.762 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.654.061 0 7.654.051
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 0 -8.269
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -8.269 0 0 0 0 0 0 -8.269 0 -8.269
Yeni Bakiye
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 11.282 49.233 401.743 841.802 0 7.645.782 0 7.645.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 8.748 -17.450 0 0 631.010 622.308 0 622.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -841.802 0 -6.313 0 -6.313
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.313 0 -6.313 0 -6.313
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.489 -835.489 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.771 -6.507 0 20.030 31.783 1.237.232 0 631.010 8.261.777 0 8.261.777
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 28.658 48.999 427.232 1.431.635 0 9.080.224 0 9.080.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.839 -1.904 0 0 814.303 823.238 0 823.238
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.160.000 0 0 0 0 -9.793 -6.507 0 39.497 47.095 427.232 1.431.635 814.303 9.903.462 0 9.903.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.130.050 140.352.162 145.482.212 4.147.298 118.466.125 122.613.423
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 0 10.544.934 10.544.934 0 10.891.326 10.891.326
Teminat Mektupları
0 5.133 5.133 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 5.133 5.133 0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 10.539.801 10.539.801 0 10.891.326 10.891.326
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.965.139 58.295.946 63.261.085 3.914.283 43.811.392 47.725.675
Cayılamaz Taahhütler
0 13.636 13.636 0 20.879 20.879
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 12.609 12.609 0 19.988 19.988
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.027 1.027 0 891 891
Cayılabilir Taahhütler
4.965.139 58.282.310 63.247.449 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.965.139 58.282.310 63.247.449 3.914.283 43.790.513 47.704.796
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
164.911 71.511.282 71.676.193 233.015 63.763.407 63.996.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 52.667.013 52.667.013 0 49.664.792 49.664.792
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 36.349.945 36.349.945 0 34.990.664 34.990.664
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 16.317.068 16.317.068 0 14.674.128 14.674.128
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
164.911 18.844.269 19.009.180 233.015 14.098.615 14.331.630
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
164.911 18.844.269 19.009.180 233.015 14.098.615 14.331.630
Swap Para Alım İşlemleri
164.911 8.658.915 8.823.826 0 3.254.071 3.254.071
Swap Para Satım İşlemleri
0 8.816.474 8.816.474 233.015 3.027.554 3.260.569
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 684.440 684.440 0 3.908.495 3.908.495
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 684.440 684.440 0 3.908.495 3.908.495
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.683.170 220.903.965 228.587.135 5.238.105 165.284.715 170.522.820
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
784.746 4.476.283 5.261.029 741.704 4.105.147 4.846.851
Menkul Kıymetler
0 45.996 45.996 0 39.923 39.923
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
765.456 4.268.747 5.034.203 713.434 3.925.013 4.638.447
Diğer Rehinli Kıymetler
19.290 161.540 180.830 28.270 140.211 168.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.898.424 216.427.682 223.326.106 4.496.401 161.179.568 165.675.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.813.220 361.256.127 374.069.347 9.385.403 283.750.840 293.136.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.331.671 1.727.883
Alınan Faizler
2.360.228 2.248.901
Ödenen Faizler
-1.048.870 -1.096.909
Alınan Temettüler
89 70
Alınan Ücret ve Komisyonlar
185.947 163.972
Elde Edilen Diğer Kazançlar
115.867 371.980
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(7.9.2) 59.639 202.514
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-125.906 -119.525
Ödenen Vergiler
-102.871 -88.309
Diğer
887.548 45.189
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.362.287 4.037.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-301.351 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.040.772 -7.333.445
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-199.822 8.789
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
29.111.046 10.574.964
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
793.186 787.449
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.693.958 5.765.640
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.795.763 -833.898
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.079 -1.844
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-44.169 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) -1.746.703 -981.630
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8.4) 0 149.692
Diğer
-1.812 -116
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-753.224 -2.223.419
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 3.617.082
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-748.718 -5.831.591
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -6.313
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.506 -2.597
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.522.282 974.123
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.667.253 3.682.446
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.988.318 4.233.933
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.655.571 7.916.379


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
814.303 631.010
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.935 -8.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.935 -8.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
10.839 8.748
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.904 -17.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
823.238 622.308


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.352.907 13.579.735 15.932.642 382.805 11.054.992 11.437.797
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.300.925 11.357.234 13.658.159 339.477 9.648.741 9.988.218
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 435 10.545.739 10.546.174 572 7.320.280 7.320.852
Bankalar
(4) 1.179.672 811.495 1.991.167 339.005 2.328.461 2.667.466
Para Piyasalarından Alacaklar
1.121.042 0 1.121.042 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-224 0 -224 -100 -100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 326.420 326.420 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 65.045 65.045 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 261.375 261.375 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 51.392 42.103 93.495 37.822 0 37.822
Devlet Borçlanma Senetleri
0 42.103 42.103 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
51.392 0 51.392 37.822 0 37.822
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(3) 590 1.853.978 1.854.568 5.506 1.406.251 1.411.757
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
590 1.699.919 1.700.509 5.506 1.259.110 1.264.616
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 154.059 154.059 0 147.141 147.141
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.477.898 165.895.840 179.373.738 11.261.992 138.720.525 149.982.517
Krediler
(7) 11.108.663 159.367.930 170.476.593 8.739.992 134.619.923 143.359.915
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 2.989.750 6.527.910 9.517.660 2.989.880 4.100.602 7.090.482
Devlet Borçlanma Senetleri
2.989.750 6.527.910 9.517.660 2.989.880 4.100.602 7.090.482
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-620.515 0 -620.515 -467.880 0 -467.880
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21.050 0 21.050 21.485 0 21.485
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8.208 0 8.208 7.122 0 7.122
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.208 0 8.208 7.122 0 7.122
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 1.999 0 1.999 2.046 0 2.046
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.187.379 472.920 1.660.299 1.017.400 414.745 1.432.145
VARLIKLAR TOPLAMI
17.049.441 179.948.495 196.997.936 12.692.850 150.190.262 162.883.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 3.521.155 153.162.307 156.683.462 0 127.584.542 127.584.542
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
74.483 0 74.483 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
262.314 21.765.487 22.027.801 263.654 18.527.877 18.791.531
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
262.314 21.765.487 22.027.801 263.654 18.527.877 18.791.531
FONLAR
13 0 13 13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13 0 13 13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 68.459 68.459 0 106.949 106.949
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 27.103 27.103 0 77.040 77.040
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 41.356 41.356 0 29.909 29.909
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.224 7.541 15.765 8.717 8.244 16.961
KARŞILIKLAR
(6) 304.975 0 304.975 263.359 0 263.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
107.073 107.073 96.896 0 96.896
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
197.902 197.902 166.463 0 166.463
CARİ VERGİ BORCU
(7.1) 17.624 17.624 18.611 0 18.611
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(7.2) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.996.129 1.215.564 4.211.693 2.996.129 1.029.725 4.025.854
Krediler
0 1.215.564 1.215.564 0 1.029.725 1.029.725
Diğer Borçlanma Araçları
2.996.129 0 2.996.129 2.996.129 0 2.996.129
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 124.267 3.565.932 3.690.199 51.437 2.943.631 2.995.068
ÖZKAYNAKLAR
(8) 9.857.032 46.430 9.903.462 9.031.225 48.999 9.080.224
Ödenmiş Sermaye
7.160.000 0 7.160.000 7.160.000 0 7.160.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16.300 0 -16.300 -16.300 0 -16.300
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.162 46.430 86.592 28.658 48.999 77.657
Kar Yedekleri
427.232 0 427.232 427.232 0 427.232
Yasal Yedekler
422.618 0 422.618 422.618 0 422.618
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.614 0 4.614 4.614 0 4.614
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.245.938 0 2.245.938 1.431.635 0 1.431.635
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.431.635 0 1.431.635 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
814.303 0 814.303 1.431.635 0 1.431.635
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.166.216 179.831.720 196.997.936 12.633.145 150.249.967 162.883.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 2.403.045 2.379.281 1.178.553 1.227.882
Kredilerden Alınan Faizler
2.115.531 2.130.424 1.026.510 1.104.794
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
27.203 79.316 12.601 35.669
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.111 1.134 5.888 357
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
248.884 166.930 133.010 86.393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.479 0 3.479 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
828 0 828 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
244.577 166.930 128.703 86.393
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.316 1.477 544 669
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.869.505 -1.901.135 -924.941 -969.062
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.055.904 -1.127.154 -513.872 -597.815
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-112 -1.902 -25 -642
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-800.822 -756.104 -406.516 -361.460
Kiralama Faiz Giderleri
-1.323 -1.576 -659 -786
Diğer Faiz Giderleri
-11.344 -14.399 -3.869 -8.359
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
533.540 478.146 253.612 258.820
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
86.454 73.442 47.299 45.584
Alınan Ücret ve Komisyonlar
222.931 193.122 116.989 109.735
Gayri Nakdi Kredilerden
5 0 5 0
Diğer
222.926 193.122 116.984 109.735
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-136.477 -119.680 -69.690 -64.151
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-136.477 -119.680 -69.690 -64.151
TEMETTÜ GELİRLERİ
89 70 89 70
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 553.980 305.119 220.743 176.884
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.074 0 5.074 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
430.386 369.756 -351.479 -155.305
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
118.520 -64.637 567.148 332.189
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 4.697 2.224 -6.065 1.308
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.178.760 859.001 515.678 482.666
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -156.289 -58.834 -137.538 -39.215
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -24.293 -5.771 26.131 -2.314
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-113.784 -108.701 -51.325 -53.537
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -70.091 -54.685 -35.643 -29.442
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
814.303 631.010 317.303 358.158
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
814.303 631.010 317.303 358.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
814.303 631.010 317.303 358.158
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
814.303 631.010 317.303 358.158
Grubun Karı (Zararı)
814.303 631.010 317.303 358.158
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,11373000 0,09937000 0,04432000 0,05640000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.