KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2018 - 18:34
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.724.417 129.928.780 133.653.197
GARANTİ VE KEFALETLER
1.2 10.118.943 10.118.943
Diğer Garantilerimizden
10.118.943 10.118.943
TAAHHÜTLER
3.024.417 43.042.278 46.066.695
Cayılamaz Taahhütler
14.062 14.062
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.062 14.062
Cayılabilir Taahhütler
3.024.417 43.028.216 46.052.633
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.024.417 43.028.216 46.052.633
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
700.000 76.767.559 77.467.559
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
36.220 50.118.902 50.155.122
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 38.493.200 38.493.200
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
36.220 11.625.702 11.661.922
Alım Satım Amaçlı İşlemler
663.780 26.648.657 27.312.437
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
200.068 243.354 443.422
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
100.393 121.316 221.709
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
99.675 122.038 221.713
Para ve Faiz Swap İşlemleri
451.012 26.391.839 26.842.851
Swap Para Alım İşlemleri
451.012 8.127.873 8.578.885
Swap Para Satım İşlemleri
0 8.651.820 8.651.820
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.806.073 4.806.073
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.806.073 4.806.073
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
12.700 13.464 26.164
Para Alım Opsiyonları
6.350 6.732 13.082
Para Satım Opsiyonları
6.350 6.732 13.082
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.164.633 143.994.727 148.159.360
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
507.144 4.134.934 4.642.078
Menkul Kıymetler
40.400 40.400
Gayrimenkul
478.874 3.813.272 4.292.146
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 281.262 309.532
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.657.489 139.859.793 143.517.282
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.889.050 273.923.507 281.812.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.011.556 4.012.568 8.024.124
Nakit ve Nakit Benzerleri
694.779 3.470.007 4.164.786
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 115 2.751.217 2.751.332
Bankalar
4 435.801 718.790 1.154.591
Para Piyasalarından Alacaklar
258.863 0 258.863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 22.235 0 22.235
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
22.235 0 22.235
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8 3.271.325 0 3.271.325
Devlet Borçlanma Senetleri
3.271.325 0 3.271.325
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 23.217 542.561 565.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.217 393.403 416.620
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 149.158 149.158
KREDİLER (Net)
7 5.948.585 127.343.632 133.292.217
Krediler
5.829.289 127.343.632 133.172.921
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
5.829.289 127.343.632 133.172.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
347.619 0 347.619
Özel Karşılıklar (-)
-228.323 0 -228.323
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.859 0 5.859
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.787 0 6.787
Şerefiye
0 0 0
Diğer
6.787 0 6.787
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 2.165 0 2.165
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
1.011.565 965.068 1.976.633
VARLIKLAR TOPLAMI
10.986.517 132.321.268 143.307.785
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 500.000 110.168.643 110.668.643
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
384.851 0 384.851
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 19.264.659 19.264.659
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 19.264.659 19.264.659
FONLAR
13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 23.535 801.592 825.127
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
23.535 634.980 658.515
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 166.612 166.612
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
6 321.884 0 321.884
Genel Karşılıklar
130.214 0 130.214
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
56.974 0 56.974
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
134.696 0 134.696
CARİ VERGİ BORCU
7.1 13.616 0 13.616
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.2 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.904.663 0 2.904.663
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.904.663 0 2.904.663
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 30.316 1.522.430 1.552.746
ÖZKAYNAKLAR
8 7.343.577 28.006 7.371.583
Ödenmiş Sermaye
6.350.000 0 6.350.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
197 0 197
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
13.070 28.006 41.076
Kar Yedekleri
401.743 0 401.743
Yasal Yedekler
379.260 0 379.260
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.483 0 22.483
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
578.567 0 578.567
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
578.567 0 578.567
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.522.455 131.785.330 143.307.785


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.800.000 -1.565 0 21.154 -1.512 387.531 568.475 0 5.774.083 0 5.774.083
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.762 0 0 0 0 0 0 1.762 0 1.762
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.762 0 0 0 0 0 0 1.762 0 1.762
Yeni Bakiye
4.800.000 0 0 0 0 -1.565 1.762 0 21.154 -1.512 387.531 568.475 0 5.775.845 0 5.775.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.084 29.518 0 0 0 21.434 0 21.434
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550.000 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578.567 578.567 0 578.567
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564.212 -568.475 0 -4.263 0 -4.263
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.263 0 -4.263 0 -4.263
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564.212 -564.212 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.350.000 0 0 0 0 -1.565 1.762 0 13.070 28.006 401.743 0 578.567 7.371.583 0 7.371.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
578.567
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
21.434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-8.084
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
29.518
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
600.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.474.851
Alınan Faizler
2.203.396
Ödenen Faizler
-1.003.133
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.186
Elde Edilen Diğer Kazançlar
175.443
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.9.2 16.244
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-282.566
Ödenen Vergiler
-98.351
Diğer
437.632
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.162.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.050
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.810.184
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-556.686
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.723.722
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.477.568
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.687.679
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.074.319
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.285
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 -3.198.105
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 127.748
Diğer
-1.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.472.033
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.988.558
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-512.262
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-4.263
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.908.467
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
618.502
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.546.284
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.164.786


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 2.451.001 1.060.574
Kredilerden Alınan Faizler
2.261.466 1.005.741
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
95.656 30.723
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
64.160 10.385
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
27.693 12.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
47 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.646 12.896
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.026 829
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -1.772.878 -843.673
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.098.187 -514.604
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-674 -348
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-655.227 -321.687
Diğer Faiz Giderleri
-18.790 -7.034
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
678.123 216.901
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-14.690 -13.059
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.262 14.623
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0
Diğer
30.262 14.623
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-44.952 -27.682
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-44.952 -27.682
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-123.107 -43.876
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 84.854 118.535
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-69 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
983.060 262.076
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-898.137 -143.541
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 208.943 79.399
FAALİYET BRÜT KÂRI
834.123 357.900
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5 -78.176 -35.862
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -177.380 -64.155
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
578.567 257.883
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
578.567 257.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
578.567 257.883
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
578.567 257.883
Grubun Karı (Zararı)
578.567 257.883
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,10206000 0,04181000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719519


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.