" />

KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.11.2021 - 18:15
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.754 1.006 3.910 0 9.363 -440.613 0 0 0 0 3.026.738 2.592.650 5.879 2.598.529
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -134 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 20.751 2.475.472 -2.267.608 228.734 -32.524 196.210
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.776.880 0 -1.404 1.404 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775.476 -1.775.476 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 975.870 2.657.881 -60.012 51.193 0 3.517 -181.281 0 0 25.848.406 1.118.164 3.026.738 41.730.115 262.012 41.992.127
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -13.440 0 135 0 -19.764 -515.101 0 0 0 0 428.773 -119.397 5.137 -114.260
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 35.640 0 0 0 0 0 0 0 0 98.022 3.682.645 -3.684.642 131.665 4.174 135.839
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.898.085 0 -891 891 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -891 0 -891 891 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.897.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 1.010.727 3.076.816 -139.318 52.220 0 -21.834 -952.087 0 0 28.873.170 1.908.792 428.773 42.526.898 273.582 42.800.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
184.304.513 192.638.289 376.942.802 115.245.846 128.240.627 243.486.473
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 68.969.472 73.606.301 142.575.773 55.057.122 61.446.729 116.503.851
Teminat Mektupları
61.833.014 62.186.422 124.019.436 50.051.793 52.484.618 102.536.411
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.529.911 7.055.561 10.585.472 2.868.957 6.032.807 8.901.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
188.610 12.144.038 12.332.648 151.890 11.076.113 11.228.003
Diğer Teminat Mektupları
58.114.493 42.986.823 101.101.316 47.030.946 35.375.698 82.406.644
Banka Kredileri
10.976 7.171.246 7.182.222 185.902 6.309.693 6.495.595
İthalat Kabul Kredileri
0 180.544 180.544 0 161.040 161.040
Diğer Banka Kabulleri
10.976 6.990.702 7.001.678 185.902 6.148.653 6.334.555
Akreditifler
13.533 4.187.965 4.201.498 55.249 2.554.133 2.609.382
Belgeli Akreditifler
13.533 4.187.965 4.201.498 55.249 2.554.133 2.609.382
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
7.111.949 60.668 7.172.617 4.764.178 98.285 4.862.463
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
49.761.355 11.097.104 60.858.459 42.401.518 7.565.424 49.966.942
Cayılamaz Taahhütler
(1) 48.640.801 5.155.130 53.795.931 41.793.629 2.726.999 44.520.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.161.370 3.701.174 4.862.544 371.052 1.455.693 1.826.745
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.583.378 916.142 5.499.520 3.912.914 808.401 4.721.315
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.750.449 0 5.750.449 4.472.298 0 4.472.298
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
115.753 0 115.753 124.240 0 124.240
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.797.845 122.367 31.920.212 27.941.932 90.210 28.032.142
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.127 0 27.127 22.752 0 22.752
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.204.879 415.447 5.620.326 4.948.441 372.695 5.321.136
Cayılabilir Taahhütler
1.120.554 5.941.974 7.062.528 607.889 4.838.425 5.446.314
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 2.783.714 2.783.714 0 2.210.353 2.210.353
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.120.554 3.158.260 4.278.814 607.889 2.628.072 3.235.961
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
65.573.686 107.934.884 173.508.570 17.787.206 59.228.474 77.015.680
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
65.573.686 107.934.884 173.508.570 17.787.206 59.228.474 77.015.680
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.859.594 3.698.869 5.558.463 203.727 2.589.660 2.793.387
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
930.067 2.711.972 3.642.039 114.039 2.395.844 2.509.883
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
929.527 986.897 1.916.424 89.688 193.816 283.504
Para ve Faiz Swap İşlemleri
61.070.329 92.703.720 153.774.049 17.149.875 47.388.846 64.538.721
Swap Para Alım İşlemleri
2.822 60.222.725 60.225.547 0 18.551.480 18.551.480
Swap Para Satım İşlemleri
60.427.507 3.974.341 64.401.848 15.739.875 4.681.336 20.421.211
Swap Faiz Alım İşlemleri
320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015
Swap Faiz Satım İşlemleri
320.000 14.253.327 14.573.327 705.000 12.078.015 12.783.015
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.622.308 5.059.415 7.681.723 433.604 3.440.442 3.874.046
Para Alım Opsiyonları
1.312.986 2.527.870 3.840.856 216.802 1.720.219 1.937.021
Para Satım Opsiyonları
1.309.322 2.531.545 3.840.867 216.802 1.720.223 1.937.025
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
21.455 6.472.880 6.494.335 0 5.809.526 5.809.526
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.607.658.557 564.614.933 2.172.273.490 1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037
EMANET KIYMETLER
657.357.143 64.124.031 721.481.174 631.841.811 61.211.567 693.053.378
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
125.582.357 2.946.687 128.529.044 127.376.877 2.619.679 129.996.556
Tahsile Alınan Çekler
29.313.025 41.897.927 71.210.952 21.031.738 44.640.396 65.672.134
Tahsile Alınan Ticari Senetler
446.699.584 12.625.284 459.324.868 427.050.907 9.156.674 436.207.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
890.539 1.123.221 2.013.760 2.319.655 1.143.741 3.463.396
Emanet Kıymet Alanlar
54.871.638 5.530.912 60.402.550 54.062.634 3.651.077 57.713.711
REHİNLİ KIYMETLER
950.301.414 500.490.902 1.450.792.316 865.309.896 439.144.763 1.304.454.659
Menkul Kıymetler
9.045.684 1.689.784 10.735.468 6.996.977 1.733.141 8.730.118
Teminat Senetleri
11.448.491 2.157.699 13.606.190 7.863.081 1.769.758 9.632.839
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
723.300.843 388.046.816 1.111.347.659 650.415.346 338.008.605 988.423.951
Diğer Rehinli Kıymetler
169.184.161 67.981.915 237.166.076 169.327.906 56.874.541 226.202.447
Rehinli Kıymet Alanlar
37.296.422 40.614.688 77.911.110 30.680.773 40.758.718 71.439.491
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.791.963.070 757.253.222 2.549.216.292 1.612.397.553 628.596.957 2.240.994.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-8.687.303 -4.843.100
Alınan Faizler
49.031.070 31.999.522
Ödenen Faizler
-46.809.886 -22.092.191
Alınan Temettüler
3.861 4.593
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.668.725 2.812.870
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.991.498 778.799
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.593.883 1.271.342
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.272.240 -2.903.691
Ödenen Vergiler
-355.908 -1.033.140
Diğer
-15.538.306 -15.681.204
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.138.886 52.261.347
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-118.064 -363.362
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
16.873 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.611.108 -147.037.246
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-18.221.822 -5.228.702
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.919.875 8.768.415
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
67.213.340 141.332.359
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-842.014 519.545
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-26.218.194 54.270.338
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.451.583 47.418.247
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.544.299 -50.412.282
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-583.250 -148.506
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-751.446 -582.168
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.655.400 1.303.126
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.798.630 -58.483.802
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.217.637 10.103.365
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.230.519 -17.937.808
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
9.041.297 15.836.091
Diğer
-94.788 -502.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-7.994.436 1.256.398
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.570.874 13.587.998
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.400.611 -19.163.966
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-164.699 -167.634
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.711.518 5.965.099
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.375.634 4.227.462
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.121.553 24.462.797
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.745.919 28.690.259


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
433.910 3.032.617
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-548.170 -434.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.305 -2.838
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-14.525 -8.616
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 1.101
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
135 3.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.085 767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-534.865 -431.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.764 9.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-646.198 -500.147
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
131.097 59.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.260 2.598.529


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
65.200.743 93.502.144 158.702.887 62.791.771 84.132.043 146.923.814
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.121.651 71.016.058 79.137.709 8.916.830 59.391.599 68.308.429
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 7.774.850 68.234.779 76.009.629 8.396.106 56.588.336 64.984.442
Bankalar
(3) 365.353 2.781.552 3.146.905 287.479 2.803.592 3.091.071
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 252.997 0 252.997
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-18.552 -273 -18.825 -19.752 -329 -20.081
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.827.248 16.177 15.843.425 15.704.422 19.241 15.723.663
Devlet Borçlanma Senetleri
15.559.476 637 15.560.113 15.529.875 1.349 15.531.224
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
175.649 15.540 191.189 145.757 17.892 163.649
Diğer Finansal Varlıklar
92.123 0 92.123 28.790 0 28.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 41.232.334 20.675.251 61.907.585 38.164.766 22.379.674 60.544.440
Devlet Borçlanma Senetleri
40.613.070 20.439.844 61.052.914 37.528.538 22.192.136 59.720.674
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.744 235.407 280.151 44.745 187.538 232.283
Diğer Finansal Varlıklar
574.520 0 574.520 591.483 0 591.483
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 19.510 1.794.658 1.814.168 5.753 2.341.529 2.347.282
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
19.510 1.794.658 1.814.168 5.753 2.341.529 2.347.282
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
423.647.051 140.898.958 564.546.009 401.555.604 129.174.012 530.729.616
Krediler
(5) 362.739.612 111.116.535 473.856.147 353.822.723 103.387.503 457.210.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 2.213.449 2.025.160 4.238.609 1.882.644 2.339.714 4.222.358
Faktoring Alacakları
1.270.528 115.875 1.386.403 1.810.629 44.496 1.855.125
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 70.720.372 28.160.649 98.881.021 60.843.380 23.961.309 84.804.689
Devlet Borçlanma Senetleri
70.669.850 28.160.649 98.830.499 60.792.861 23.961.309 84.754.170
Diğer Finansal Varlıklar
50.522 0 50.522 50.519 0 50.519
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.296.910 -519.261 -13.816.171 -16.803.772 -559.010 -17.362.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 2.509 0 2.509 1.441 0 1.441
Satış Amaçlı
2.509 0 2.509 1.441 0 1.441
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
90.464 778.701 869.165 83.121 681.339 764.460
İştirakler (Net)
(7) 90.464 778.701 869.165 83.121 681.339 764.460
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
23.909 778.701 802.610 16.566 681.339 697.905
Konsolide Edilmeyenler
66.555 0 66.555 66.555 0 66.555
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.127.776 560.375 10.688.151 9.775.477 503.411 10.278.888
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
516.578 83.506 600.084 579.463 59.245 638.708
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
516.578 83.506 600.084 579.463 59.245 638.708
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 1.316.855 10.958 1.327.813 1.197.116 10.145 1.207.261
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 339.626 2.897 342.523
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 106.591 5.350 111.941 37.353 4.748 42.101
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 7.330.442 710.828 8.041.270 4.738.592 547.246 5.285.838
VARLIKLAR TOPLAMI
508.339.009 236.550.820 744.889.829 481.099.564 215.115.086 696.214.650
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 272.978.695 275.460.553 548.439.248 261.818.132 206.243.696 468.061.828
ALINAN KREDİLER
(3) 996.533 11.837.586 12.834.119 706.399 12.548.123 13.254.522
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
74.369.196 2.103.316 76.472.512 103.487.981 1.114.631 104.602.612
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 8.283.412 0 8.283.412 6.692.145 7.553.277 14.245.422
Bonolar
4.757.485 0 4.757.485 3.655.382 0 3.655.382
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.215.510 0 2.215.510 1.958.530 0 1.958.530
Tahviller
1.310.417 0 1.310.417 1.078.233 7.553.277 8.631.510
FONLAR
8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.429 0 8.429 3.617.303 0 3.617.303
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 100 741.216 741.316 20.113 514.112 534.225
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
741.216 741.316 20.113 514.112 534.225
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.092 618 1.710 1.002 636 1.638
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 828.897 129.578 958.475 768.088 125.686 893.774
KARŞILIKLAR
(8) 2.071.778 161.312 2.233.090 2.116.831 116.754 2.233.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.474.071 20.319 1.494.390 1.487.055 16.345 1.503.400
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 131.059 131.059 0 93.638 93.638
Diğer Karşılıklar
597.707 9.934 607.641 629.776 6.771 636.547
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.068.035 3.136 1.071.171 777.424 989 778.413
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 2.152 2.152 331.752 2.152 333.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.021.752 10.283.444 16.305.196 6.036.525 8.824.063 14.860.588
Krediler
0 10.283.444 10.283.444 0 8.824.063 8.824.063
Diğer Borçlanma Araçları
6.021.752 0 6.021.752 6.036.525 0 6.036.525
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 32.655.716 2.082.803 34.738.519 28.274.400 1.743.535 30.017.935
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.553.575 1.246.905 42.800.480 41.839.276 939.625 42.778.901
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
6.728.355 98.235 6.826.590 6.708.624 82.326 6.790.950
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.815.863 0 5.815.863 5.815.863 0 5.815.863
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
912.492 98.235 1.010.727 892.761 82.326 975.087
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.985.465 4.253 2.989.718 2.998.743 4.280 3.003.023
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-939.408 -34.513 -973.921 -220.937 -218.119 -439.056
Kar Yedekleri
28.006.515 866.655 28.873.170 25.276.429 601.525 25.877.954
Yasal Yedekler
2.657.665 133.811 2.791.476 2.498.334 33.826 2.532.160
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.301.669 168.943 25.470.612 22.730.914 104.574 22.835.488
Diğer Kar Yedekleri
47.181 563.901 611.082 47.181 463.125 510.306
Kar veya Zarar
2.033.669 303.896 2.337.565 4.347.012 461.862 4.808.874
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.689.647 219.145 1.908.792 796.482 327.750 1.124.232
Dönem Net Kâr veya Zararı
344.022 84.751 428.773 3.550.530 134.112 3.684.642
Azınlık Payları
265.203 8.379 273.582 255.629 7.751 263.380
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
440.837.210 304.052.619 744.889.829 456.487.371 239.727.279 696.214.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 54.299.690 38.929.727 20.513.603 14.481.062
Kredilerden Alınan Faizler
38.227.846 27.944.752 14.310.739 10.118.593
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.499 1.053 887 273
Bankalardan Alınan Faizler
902.984 145.987 366.673 78.373
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
80.668 18.432 21.133 7.731
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.420.345 10.252.387 5.580.733 4.086.323
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.629 18.038 7.192 9.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.916.329 3.056.952 1.923.002 1.397.182
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
9.485.387 7.177.397 3.650.539 2.679.170
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
308.985 274.904 110.297 104.872
Diğer Faiz Gelirleri
356.363 292.212 123.141 84.897
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -48.438.912 -22.087.179 -16.032.058 -8.698.738
Mevduata Verilen Faizler
-32.299.474 -14.260.130 -11.081.338 -5.469.616
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-257.293 -337.830 -89.416 -115.729
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.364.261 -5.082.022 -4.079.441 -2.288.527
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.084.372 -1.874.552 -656.609 -660.489
Kiralama Faiz Giderleri
-78.536 -59.297 -26.222 -18.139
Diğer Faiz Giderleri
-354.976 -473.348 -99.032 -146.238
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.860.778 16.842.548 4.481.545 5.782.324
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.105.116 2.124.988 1.216.499 791.810
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.271.524 2.812.870 1.670.985 1.072.082
Gayri Nakdi Kredilerden
925.583 685.937 371.238 279.663
Diğer
(11) 3.345.941 2.126.933 1.299.747 792.419
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.166.408 -687.882 -454.486 -280.272
Gayri Nakdi Kredilere
-4.577 -1.973 -1.708 -566
Diğer
(11) -1.161.831 -685.909 -452.778 -279.706
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.861 4.593 1.425 271
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -5.520.229 -5.555.510 -2.723.189 -3.169.329
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
44.310 89.482 10.919 9.322
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
664.010 3.491.776 -1.704.716 1.784.434
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.228.549 -9.136.768 -1.029.392 -4.963.085
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 5.919.722 1.374.128 614.087 441.928
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.369.248 14.790.747 3.590.367 3.847.004
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.833.740 -5.904.220 -757.351 -1.580.497
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -4.585 -26.555 -426 205.265
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.228.583 -2.869.001 -1.195.254 -888.037
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -4.056.429 -3.345.187 -1.392.204 -1.160.740
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
245.911 2.645.784 245.132 422.995
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
30.973 14.424 13.737 9.346
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 276.884 2.660.208 258.869 432.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 157.026 -566.361 -35.054 35.031
Cari Vergi Karşılığı
-112.384 -294.774 -25.022 877.545
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.514.612 -1.119.938 9.660 -732.683
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.784.022 848.351 -19.692 -109.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 433.910 2.093.847 223.815 467.372
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 1.481.462 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 613.933 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 867.529 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 -494.089 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 -494.089 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 0 987.373 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 0 -48.603 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 -48.981 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 378 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 0 938.770 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 433.910 3.032.617 223.815 467.372
Grubun Karı (Zararı)
428.773 3.026.738 222.240 468.327
Azınlık Payları Karı (Zararı)
5.137 5.879 1.575 -955
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,17332733 1,64536305 0,08983837 0,18931666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977107


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 19.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,1090 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0011 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0778 Değişim: -0,22%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.573,99 Değişim: -1,04%
Düşük 2.565,11 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.