KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.08.2021 - 18:16
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -6.105 1.006 2.818 0 6.846 275.830 0 0 0 0 2.558.411 2.838.806 6.834 2.845.640
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -134 0 -16.440 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.026 2.483.707 -2.267.608 119.499 -43.244 76.255
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.768.179 0 -1.404 1.404 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.766.775 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 959.177 2.659.530 -60.012 50.101 0 1.000 535.162 0 0 25.738.928 1.135.100 2.558.411 41.867.036 252.247 42.119.283
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -13.440 0 -196 0 1.422 -598.936 0 0 0 0 206.533 -404.617 3.562 -401.055
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 12.452 0 0 0 0 0 0 0 0 99.964 3.682.645 -3.684.642 110.419 4.247 114.666
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.898.085 0 -891 891 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -891 0 -891 891 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.897.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 987.539 3.076.816 -139.318 51.889 0 -648 -1.035.922 0 0 28.875.112 1.908.792 206.533 42.220.432 272.080 42.492.512


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
164.125.552 181.646.235 345.771.787 115.245.846 128.240.627 243.486.473
GARANTİ VE KEFALETLER
1 63.431.589 73.013.272 136.444.861 55.057.122 61.446.729 116.503.851
Teminat Mektupları
56.688.594 61.594.771 118.283.365 50.051.793 52.484.618 102.536.411
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.234.670 7.219.487 10.454.157 2.868.957 6.032.807 8.901.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
190.735 12.135.907 12.326.642 151.890 11.076.113 11.228.003
Diğer Teminat Mektupları
53.263.189 42.239.377 95.502.566 47.030.946 35.375.698 82.406.644
Banka Kredileri
51.627 7.573.993 7.625.620 185.902 6.309.693 6.495.595
İthalat Kabul Kredileri
0 192.320 192.320 0 161.040 161.040
Diğer Banka Kabulleri
51.627 7.381.673 7.433.300 185.902 6.148.653 6.334.555
Akreditifler
33.180 3.776.291 3.809.471 55.249 2.554.133 2.609.382
Belgeli Akreditifler
33.180 3.776.291 3.809.471 55.249 2.554.133 2.609.382
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.658.188 68.217 6.726.405 4.764.178 98.285 4.862.463
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
48.433.886 9.363.544 57.797.430 42.401.518 7.565.424 49.966.942
Cayılamaz Taahhütler
1 47.444.028 3.425.664 50.869.692 41.793.629 2.726.999 44.520.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.196.398 2.090.313 3.286.711 371.052 1.455.693 1.826.745
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.232.959 876.059 5.109.018 3.912.914 808.401 4.721.315
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.613.474 0 5.613.474 4.472.298 0 4.472.298
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
123.573 0 123.573 124.240 0 124.240
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.136.720 120.665 31.257.385 27.941.932 90.210 28.032.142
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
26.965 0 26.965 22.752 0 22.752
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.113.939 338.627 5.452.566 4.948.441 372.695 5.321.136
Cayılabilir Taahhütler
989.858 5.937.880 6.927.738 607.889 4.838.425 5.446.314
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 2.870.049 2.870.049 0 2.210.353 2.210.353
Diğer Cayılabilir Taahhütler
989.858 3.067.831 4.057.689 607.889 2.628.072 3.235.961
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
52.260.077 99.269.419 151.529.496 17.787.206 59.228.474 77.015.680
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
52.260.077 99.269.419 151.529.496 17.787.206 59.228.474 77.015.680
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
297.319 2.853.916 3.151.235 203.727 2.589.660 2.793.387
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
150.632 2.323.671 2.474.303 114.039 2.395.844 2.509.883
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
146.687 530.245 676.932 89.688 193.816 283.504
Para ve Faiz Swap İşlemleri
50.583.282 86.415.437 136.998.719 17.149.875 47.388.846 64.538.721
Swap Para Alım İşlemleri
0 51.191.775 51.191.775 0 18.551.480 18.551.480
Swap Para Satım İşlemleri
49.783.282 7.176.739 56.960.021 15.739.875 4.681.336 20.421.211
Swap Faiz Alım İşlemleri
400.000 14.023.461 14.423.461 705.000 12.078.015 12.783.015
Swap Faiz Satım İşlemleri
400.000 14.023.462 14.423.462 705.000 12.078.015 12.783.015
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.332.634 1.802.073 3.134.707 433.604 3.440.442 3.874.046
Para Alım Opsiyonları
666.276 901.073 1.567.349 216.802 1.720.219 1.937.021
Para Satım Opsiyonları
666.358 901.000 1.567.358 216.802 1.720.223 1.937.025
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
11.458 11.317 22.775 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
11.458 0 11.458 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 11.317 11.317 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
35.384 8.186.676 8.222.060 0 5.809.526 5.809.526
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.539.674.573 563.811.177 2.103.485.750 1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037
EMANET KIYMETLER
610.483.931 63.440.391 673.924.322 631.841.811 61.211.567 693.053.378
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
123.159.545 2.710.027 125.869.572 127.376.877 2.619.679 129.996.556
Tahsile Alınan Çekler
26.431.230 41.992.961 68.424.191 21.031.738 44.640.396 65.672.134
Tahsile Alınan Ticari Senetler
410.863.617 12.375.979 423.239.596 427.050.907 9.156.674 436.207.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
881.934 1.114.327 1.996.261 2.319.655 1.143.741 3.463.396
Emanet Kıymet Alanlar
49.147.605 5.247.097 54.394.702 54.062.634 3.651.077 57.713.711
REHİNLİ KIYMETLER
929.190.642 500.370.786 1.429.561.428 865.309.896 439.144.763 1.304.454.659
Menkul Kıymetler
8.740.672 1.776.396 10.517.068 6.996.977 1.733.141 8.730.118
Teminat Senetleri
10.715.878
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 0,00% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5379 Değişim: 0,02%
Düşük 9,5112 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0954 Değişim: 0,26%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0990
Açılış: 11,067
548,76 Değişim: -0,21%
Düşük 548,10 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.