KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:15
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.346 0 -12.137 0 10.987 -127.290 0 0 0 0 1.128.438 996.652 7.185 1.003.837
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -23.240 0 0 0 0 0 0 0 0 42.707 2.267.608 -2.267.608 19.467 515 19.982
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 952.377 2.662.289 -61.018 35.146 0 5.141 132.042 0 0 24.094.886 2.687.180 1.128.438 32.926.254 294.953 33.221.207
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -8.678 0 -895 0 4.346 -939.383 0 0 0 0 71.085 -873.525 2.369 -871.156
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.887 0 0 0 0 0 0 0 0 39.185 3.684.642 -3.684.642 43.072 384 43.456
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 978.974 3.081.578 -139.318 51.190 0 2.276 -1.376.369 0 0 28.646.026 2.079.987 71.085 41.685.068 266.133 41.951.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
131.557.751 147.061.024 278.618.775 115.245.846 128.240.627 243.486.473
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 59.053.438 67.263.467 126.316.905 55.057.122 61.446.729 116.503.851
Teminat Mektupları
53.052.043 56.760.871 109.812.914 50.051.793 52.484.618 102.536.411
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.144.555 6.692.285 9.836.840 2.868.957 6.032.807 8.901.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
196.290 11.550.873 11.747.163 151.890 11.076.113 11.228.003
Diğer Teminat Mektupları
49.711.198 38.517.713 88.228.911 47.030.946 35.375.698 82.406.644
Banka Kredileri
180.827 7.331.843 7.512.670 185.902 6.309.693 6.495.595
İthalat Kabul Kredileri
0 174.672 174.672 0 161.040 161.040
Diğer Banka Kabulleri
180.827 7.157.171 7.337.998 185.902 6.148.653 6.334.555
Akreditifler
25.011 3.105.705 3.130.716 55.249 2.554.133 2.609.382
Belgeli Akreditifler
25.011 3.105.705 3.130.716 55.249 2.554.133 2.609.382
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.795.557 65.048 5.860.605 4.764.178 98.285 4.862.463
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
45.757.203 7.074.944 52.832.147 42.401.518 7.565.424 49.966.942
Cayılamaz Taahhütler
(1) 44.900.494 1.825.200 46.725.694 41.793.629 2.726.999 44.520.628
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
408.134 575.403 983.537 371.052 1.455.693 1.826.745
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.888.213 807.986 4.696.199 3.912.914 808.401 4.721.315
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.428.475 0 5.428.475 4.472.298 0 4.472.298
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
119.423 0 119.423 124.240 0 124.240
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
30.031.320 101.122 30.132.442 27.941.932 90.210 28.032.142
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.197 0 24.197 22.752 0 22.752
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.000.732 340.689 5.341.421 4.948.441 372.695 5.321.136
Cayılabilir Taahhütler
856.709 5.249.744 6.106.453 607.889 4.838.425 5.446.314
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 2.458.320 2.458.320 0 2.210.353 2.210.353
Diğer Cayılabilir Taahhütler
856.709 2.791.424 3.648.133 607.889 2.628.072 3.235.961
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.747.110 72.722.613 99.469.723 17.787.206 59.228.474 77.015.680
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.747.110 72.722.613 99.469.723 17.787.206 59.228.474 77.015.680
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
863.163 4.247.010 5.110.173 203.727 2.589.660 2.793.387
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
429.615 3.259.164 3.688.779 114.039 2.395.844 2.509.883
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
433.548 987.846 1.421.394 89.688 193.816 283.504
Para ve Faiz Swap İşlemleri
24.708.206 57.557.240 82.265.446 17.149.875 47.388.846 64.538.721
Swap Para Alım İşlemleri
1.254 25.234.849 25.236.103 0 18.551.480 18.551.480
Swap Para Satım İşlemleri
23.846.952 5.976.259 29.823.211 15.739.875 4.681.336 20.421.211
Swap Faiz Alım İşlemleri
430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015
Swap Faiz Satım İşlemleri
430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.162.735 1.986.171 3.148.906 433.604 3.440.442 3.874.046
Para Alım Opsiyonları
581.367 992.978 1.574.345 216.802 1.720.219 1.937.021
Para Satım Opsiyonları
581.368 993.193 1.574.561 216.802 1.720.223 1.937.025
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
13.006 14.154 27.160 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
13.006 0 13.006 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 14.154 14.154 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 8.918.038 8.918.038 0 5.809.526 5.809.526
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.439.233.781 526.051.281 1.965.285.062 1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037
EMANET KIYMETLER
532.127.583 57.638.104 589.765.687 631.841.811 61.211.567 693.053.378
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
126.231.402 2.450.602 128.682.004 127.376.877 2.619.679 129.996.556
Tahsile Alınan Çekler
27.524.283 37.753.555 65.277.838 21.031.738 44.640.396 65.672.134
Tahsile Alınan Ticari Senetler
336.697.081 11.381.333 348.078.414 427.050.907 9.156.674 436.207.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
879.155 1.066.844 1.945.999 2.319.655 1.143.741 3.463.396
Emanet Kıymet Alanlar
40.795.662 4.985.770 45.781.432 54.062.634 3.651.077 57.713.711
REHİNLİ KIYMETLER
907.106.198 468.413.177 1.375.519.375 865.309.896 439.144.763 1.304.454.659
Menkul Kıymetler
8.237.540 1.616.001 9.853.541 6.996.977 1.733.141 8.730.118
Teminat Senetleri
9.105.200 2.105.169 11.210.369 7.863.081 1.769.758 9.632.839
Emtia
25.812 0 25.812 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
675.448.428 361.601.741 1.037.050.169 650.415.346 338.008.605 988.423.951
Diğer Rehinli Kıymetler
166.028.407 61.820.750 227.849.157 169.327.906 56.874.541 226.202.447
Rehinli Kıymet Alanlar
48.260.811 41.269.516 89.530.327 30.680.773 40.758.718 71.439.491
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.570.791.532 673.112.305 2.243.903.837 1.612.397.553 628.596.957 2.240.994.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-5.132.512 -586.181
Alınan Faizler
14.173.193 10.485.839
Ödenen Faizler
-14.802.288 -6.249.714
Alınan Temettüler
23 426
Alınan Ücret ve Komisyonlar
898.841 904.902
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.472.156 389.742
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
509.013 756.266
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.125.130 -954.764
Ödenen Vergiler
-910.043 -483.630
Diğer
-5.348.277 -5.435.248
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.509.219 3.254.174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-73.957 -343.840
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.497.632 -38.699.362
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.584.571 4.976.661
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.114.372 5.220.844
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.403.089 24.014.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
52.673 388.326
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.095.245 7.696.585
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.623.293 2.667.993
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.246.390 -4.759.567
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-57.402 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-242.675 -158.001
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
451.752 583.035
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.919.066 -10.590.325
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.351.170 3.982.637
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.610.737 -2.856.687
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.809.463 4.293.689
Diğer
-28.895 -13.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.551.824 -4.572.502
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.808.465 12.339.256
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.304.149 -16.857.379
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-56.140 -54.379
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.811.360 1.991.819
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.610.147 -4.672.257
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.711.628 24.297.689
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.101.481 19.625.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.454 1.135.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-944.610 -131.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.573 -15.483
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.234 -3.718
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-895 -12.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
556 372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-935.037 -116.303
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.346 10.987
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.172.627 -221.774
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
233.244 94.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-871.156 1.003.837


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
65.811.237 82.598.323 148.409.560 62.791.771 83.722.118 146.513.889
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.860.563 57.358.791 67.219.354 8.916.830 58.981.674 67.898.504
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 9.528.778 53.946.452 63.475.230 8.396.106 56.588.336 64.984.442
Bankalar
(3) 346.369 3.412.654 3.759.023 287.479 2.393.667 2.681.146
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 252.997 0 252.997
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.584 -315 -14.899 -19.752 -329 -20.081
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.780.221 18.611 15.798.832 15.704.422 19.241 15.723.663
Devlet Borçlanma Senetleri
15.563.474 561 15.564.035 15.529.875 1.349 15.531.224
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.651 18.050 163.701 145.757 17.892 163.649
Diğer Finansal Varlıklar
71.096 0 71.096 28.790 0 28.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 40.116.872 22.471.983 62.588.855 38.164.766 22.379.674 60.544.440
Devlet Borçlanma Senetleri
39.485.046 22.268.427 61.753.473 37.528.538 22.192.136 59.720.674
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.745 203.556 248.301 44.745 187.538 232.283
Diğer Finansal Varlıklar
587.081 0 587.081 591.483 0 591.483
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 53.581 2.748.938 2.802.519 5.753 2.341.529 2.347.282
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
53.581 2.748.938 2.802.519 5.753 2.341.529 2.347.282
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
405.943.086 136.112.800 542.055.886 401.555.604 129.174.012 530.729.616
Krediler
(5) 354.401.164 108.510.755 462.911.919 353.822.723 103.387.503 457.210.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 1.984.783 2.235.808 4.220.591 1.882.644 2.339.714 4.222.358
Faktoring Alacakları
1.098.923 78.041 1.176.964 1.810.629 44.496 1.855.125
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 63.339.024 25.877.521 89.216.545 60.843.380 23.961.309 84.804.689
Devlet Borçlanma Senetleri
63.288.504 25.877.521 89.166.025 60.792.861 23.961.309 84.754.170
Diğer Finansal Varlıklar
50.520 0 50.520 50.519 0 50.519
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.880.808 -589.325 -15.470.133 -16.803.772 -559.010 -17.362.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 2.551 0 2.551 1.441 0 1.441
Satış Amaçlı
2.551 0 2.551 1.441 0 1.441
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
140.473 711.871 852.344 83.121 681.339 764.460
İştirakler (Net)
(7) 140.473 711.871 852.344 83.121 681.339 764.460
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
16.675 711.871 728.546 16.566 681.339 697.905
Konsolide Edilmeyenler
123.798 0 123.798 66.555 0 66.555
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.289.139 520.726 10.809.865 9.775.477 503.411 10.278.888
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
555.880 67.165 623.045 579.463 59.245 638.708
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
555.880 67.165 623.045 579.463 59.245 638.708
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 1.208.556 10.592 1.219.148 1.197.116 10.145 1.207.261
CARİ VERGİ VARLIĞI
336.443 461 336.904 339.626 2.897 342.523
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 39.755 5.000 44.755 37.353 4.748 42.101
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 5.187.872 563.269 5.751.141 4.738.592 957.171 5.695.763
VARLIKLAR TOPLAMI
489.514.992 220.590.207 710.105.199 481.099.564 215.115.086 696.214.650
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 264.098.928 218.992.212 483.091.140 261.818.132 206.243.696 468.061.828
ALINAN KREDİLER
(3) 806.998 12.639.598 13.446.596 706.399 12.548.123 13.254.522
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
106.805.843 1.546.471 108.352.314 103.487.981 1.114.631 104.602.612
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 7.676.542 4.113.282 11.789.824 6.692.145 7.553.277 14.245.422
Bonolar
4.707.643 0 4.707.643 3.655.382 0 3.655.382
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.871.598 0 1.871.598 1.958.530 0 1.958.530
Tahviller
1.097.301 4.113.282 5.210.583 1.078.233 7.553.277 8.631.510
FONLAR
79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 17.246 578.303 595.549 20.113 514.112 534.225
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.246 578.303 595.549 20.113 514.112 534.225
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.116 1.348 5.464 1.002 636 1.638
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 873.303 119.832 993.135 768.088 125.686 893.774
KARŞILIKLAR
(8) 1.887.376 132.783 2.020.159 2.116.831 116.754 2.233.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.317.927 23.095 1.341.022 1.487.055 16.345 1.503.400
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 101.844 101.844 0 93.638 93.638
Diğer Karşılıklar
569.449 7.844 577.293 629.776 6.771 636.547
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.169.600 1.027 1.170.627 777.424 989 778.413
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 73.872 2.152 76.024 331.752 2.152 333.904
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.020.511 9.393.069 15.413.580 6.036.525 8.824.063 14.860.588
Krediler
0 9.393.069 9.393.069 0 8.824.063 8.824.063
Diğer Borçlanma Araçları
6.020.511 0 6.020.511 6.036.525 0 6.036.525
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 28.895.396 2.224.489 31.119.885 28.274.400 1.743.535 30.017.935
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.024.159 927.042 41.951.201 41.839.276 939.625 42.778.901
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
6.704.278 90.559 6.794.837 6.708.624 82.326 6.790.950
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.815.863 0 5.815.863 5.815.863 0 5.815.863
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
888.415 90.559 978.974 892.761 82.326 975.087
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.990.066 3.384 2.993.450 2.998.743 4.280 3.003.023
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.138.318 -235.775 -1.374.093 -220.937 -218.119 -439.056
Kar Yedekleri
28.005.316 640.710 28.646.026 25.276.429 601.525 25.877.954
Yasal Yedekler
2.654.642 33.826 2.688.468 2.498.334 33.826 2.532.160
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.303.493 104.574 25.408.067 22.730.914 104.574 22.835.488
Diğer Kar Yedekleri
47.181 502.310 549.491 47.181 463.125 510.306
Kar veya Zarar
1.731.207 419.865 2.151.072 4.347.012 461.862 4.808.874
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.696.343 383.644 2.079.987 796.482 327.750 1.124.232
Dönem Net Kâr veya Zararı
34.864 36.221 71.085 3.550.530 134.112 3.684.642
Azınlık Payları
257.834 8.299 266.133 255.629 7.751 263.380
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
459.433.591 250.671.608 710.105.199 456.487.371 239.727.279 696.214.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 15.468.591 11.944.921
Kredilerden Alınan Faizler
11.345.289 8.829.670
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
736 500
Bankalardan Alınan Faizler
206.664 34.926
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
32.800 5.398
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.670.000 2.877.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.815 847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.320.396 662.853
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.344.789 2.213.456
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
89.410 77.631
Diğer Faiz Gelirleri
123.692 119.640
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -15.375.501 -6.388.171
Mevduata Verilen Faizler
-10.078.512 -4.157.454
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-79.664 -120.024
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.376.683 -1.371.771
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-675.305 -617.391
Kiralama Faiz Giderleri
-23.593 -21.248
Diğer Faiz Giderleri
-141.744 -100.283
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
93.090 5.556.750
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
836.252 707.017
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.174.204 904.902
Gayri Nakdi Kredilerden
265.197 223.941
Diğer
(11) 909.007 680.961
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-337.952 -197.885
Gayri Nakdi Kredilere
-1.704 -764
Diğer
(11) -336.248 -197.121
TEMETTÜ GELİRLERİ
23 426
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -622.222 -1.245.046
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
25.626 85.128
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.653.437 1.294.150
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.301.285 -2.624.324
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.451.446 699.976
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.758.589 5.719.123
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.297.004 -2.361.747
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -1.885 -141.289
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.110.385 -940.974
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -1.265.272 -1.018.999
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
84.043 1.256.114
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6.814 6.235
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 90.857 1.262.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -17.403 -197.967
Cari Vergi Karşılığı
-44.137 -34.629
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.277.599 -686.204
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.304.333 522.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 73.454 1.064.382
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 613.933
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 613.933
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 -494.089
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 -494.089
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 119.844
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 -48.603
Cari Vergi Karşılığı
0 -48.981
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 378
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 71.241
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 73.454 1.135.623
Grubun Karı (Zararı)
71.085 1.128.438
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.369 7.185
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,02873540 0,90275040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935338


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.