KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.05.2021 - 18:14
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.346 0 34.159 0 10.987 -130.021 0 0 0 0 825.085 736.864 0 736.864
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.125.285 1.361.379 -59.859 2.884.044 0 5.141 97.447 0 0 23.701.624 1.720.309 825.085 32.910.455 0 32.910.455
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.002 0 18.840 0 4.346 -952.997 0 -875.778
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 3.887 0 3.887
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.045 -2.600.045 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.137.724 1.570.373 -139.086 4.415.291 0 2.276 -1.258.978 0 0 28.021.978 0 59.035 42.058.613 0 42.058.613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
131.744.455 140.710.818 272.455.273 115.469.508 122.345.534 237.815.042
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 59.253.148 64.964.907 124.218.055 55.280.784 59.274.553 114.555.337
Teminat Mektupları
53.251.753 54.711.593 107.963.346 50.275.455 50.551.647 100.827.102
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.144.555 6.692.285 9.836.840 2.868.957 6.032.807 8.901.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
196.290 11.465.041 11.661.331 151.890 10.982.989 11.134.879
Diğer Teminat Mektupları
49.910.908 36.554.267 86.465.175 47.254.608 33.535.851 80.790.459
Banka Kredileri
180.827 7.331.843 7.512.670 185.902 6.309.693 6.495.595
İthalat Kabul Kredileri
0 174.672 174.672 0 161.040 161.040
Diğer Banka Kabulleri
180.827 7.157.171 7.337.998 185.902 6.148.653 6.334.555
Akreditifler
25.011 2.868.752 2.893.763 55.249 2.352.972 2.408.221
Belgeli Akreditifler
25.011 2.868.752 2.893.763 55.249 2.352.972 2.408.221
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
5.795.557 52.719 5.848.276 4.764.178 60.241 4.824.419
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
45.757.203 3.428.768 49.185.971 42.401.518 4.054.304 46.455.822
Cayılamaz Taahhütler
(1) 44.900.494 1.292.560 46.193.054 41.793.629 2.136.956 43.930.585
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
408.134 575.403 983.537 371.052 1.455.693 1.826.745
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.888.213 717.157 4.605.370 3.912.914 681.263 4.594.177
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.428.475 0 5.428.475 4.472.298 0 4.472.298
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
119.423 0 119.423 124.240 0 124.240
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
30.031.320 0 30.031.320 27.941.932 0 27.941.932
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
24.197 0 24.197 22.752 0 22.752
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.000.732 0 5.000.732 4.948.441 0 4.948.441
Cayılabilir Taahhütler
856.709 2.136.208 2.992.917 607.889 1.917.348 2.525.237
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
856.709 2.136.208 2.992.917 607.889 1.917.348 2.525.237
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.734.104 72.317.143 99.051.247 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.734.104 72.317.143 99.051.247 17.787.206 59.016.677 76.803.883
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
863.163 4.247.010 5.110.173 203.727 2.589.660 2.793.387
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
429.615 3.259.164 3.688.779 114.039 2.395.844 2.509.883
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
433.548 987.846 1.421.394 89.688 193.816 283.504
Para ve Faiz Swap İşlemleri
24.708.206 57.165.924 81.874.130 17.149.875 47.177.049 64.326.924
Swap Para Alım İşlemleri
1.254 25.038.676 25.039.930 0 18.445.551 18.445.551
Swap Para Satım İşlemleri
23.846.952 5.781.116 29.628.068 15.739.875 4.575.468 20.315.343
Swap Faiz Alım İşlemleri
430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015
Swap Faiz Satım İşlemleri
430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.162.735 1.986.171 3.148.906 433.604 3.440.442 3.874.046
Para Alım Opsiyonları
581.367 992.978 1.574.345 216.802 1.720.219 1.937.021
Para Satım Opsiyonları
581.368 993.193 1.574.561 216.802 1.720.223 1.937.025
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 8.918.038 8.918.038 0 5.809.526 5.809.526
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.433.500.357 517.676.540 1.951.176.897 1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095
EMANET KIYMETLER
527.004.966 57.473.869 584.478.835 626.949.054 61.067.078 688.016.132
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
121.834.421 2.450.602 124.285.023 123.005.587 2.619.679 125.625.266
Tahsile Alınan Çekler
26.806.903 37.596.730 64.403.633 20.519.482 44.502.496 65.021.978
Tahsile Alınan Ticari Senetler
336.688.827 11.373.923 348.062.750 427.042.837 9.150.085 436.192.922
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
879.153 1.066.844 1.945.997 2.318.514 1.143.741 3.462.255
Emanet Kıymet Alanlar
40.795.662 4.985.770 45.781.432 54.062.634 3.651.077 57.713.711
REHİNLİ KIYMETLER
906.495.391 460.202.671 1.366.698.062 864.761.918 434.422.045 1.299.183.963
Menkul Kıymetler
7.626.733 1.457.159 9.083.892 6.448.999 1.582.195 8.031.194
Teminat Senetleri
9.105.200 1.870.831 10.976.031 7.863.081 1.575.367 9.438.448
Emtia
25.812 0 25.812 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
675.448.428 353.784.493 1.029.232.921 650.415.346 333.631.298 984.046.644
Diğer Rehinli Kıymetler
166.028.407 61.820.725 227.849.132 169.327.906 56.874.518 226.202.424
Rehinli Kıymet Alanlar
48.260.811 41.269.463 89.530.274 30.680.773 40.758.667 71.439.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.565.244.812 658.387.358 2.223.632.170 1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.244.125 -206.533
Alınan Faizler
14.636.968 10.667.304
Ödenen Faizler
-14.685.640 -6.298.434
Alınan Temettüler
139.053 426
Alınan Ücret ve Komisyonlar
766.736 905.213
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.381.896 302.962
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
503.729 730.452
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.062.229 -909.366
Ödenen Vergiler
-910.107 -483.557
Diğer
-3.014.531 -5.121.533
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.050.871 3.045.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.044 105
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -1.068
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.560.311 -39.355.769
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.624.698 5.486.439
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.140.255 5.201.242
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.670.224 24.031.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-147.042 231.763
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
609.487 7.451.263
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-193.254 2.838.997
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.629.678 -4.448.296
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-57.402 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 17.151
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-82.227 -43.704
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
393.777 554.222
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.349.169 -10.422.005
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.290.315 3.966.671
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.129.496 -949.183
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.317.498 2.432.914
Diğer
-12.974 -4.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.508.459 -4.682.124
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.847.650 8.243.815
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.291.809 -12.862.289
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.300 -63.650
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.212.275 1.656.807
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.119.116 -4.634.616
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.671.087 24.122.353
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
33.551.971 19.487.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.035 825.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-934.813 -88.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.838 30.813
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.558 -3.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
18.840 34.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
556 371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-948.651 -119.034
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.346 10.987
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.185.670 -218.918
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatır 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
232.673 88.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-875.778 736.864


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
65.928.998
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: 0,23% Hacim : 1.206 Mio.TL Son veri saati : 10:12
Düşük 1.401 03.08.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.402
8,3238 Değişim: -0,29%
Düşük 8,3142 03.08.2021 Yüksek 8,3816
Açılış: 8,3479
9,8954 Değişim: -0,28%
Düşük 9,8794 03.08.2021 Yüksek 9,9683
Açılış: 9,9231
484,78 Değişim: -0,40%
Düşük 484,69 03.08.2021 Yüksek 487,52
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.