KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2021 - 18:28
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.230.674 1.324.802 9.543 1.695.865 0 -1.454 -190.319 0 0 20.475.295 704.534 2.521.795 29.020.735 0 29.020.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 39.923 -69.402 1.154.020 0 -4.392 417.787 0 0 0 0 1.720.309 3.258.245 0 3.258.245
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -82.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.521.795 -2.521.795 -82.154 0 -82.154
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.226.329 -3.226.329 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 0 0 1.148.520 1.364.725 -59.859 2.849.885 0 -5.846 227.468 0 0 23.701.624 0 1.720.309 32.196.826 0 32.196.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 210.650 -79.227 1.546.566 0 3.776 -533.449 0 0 0 0 2.600.045 3.748.361 0 3.748.361
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -14.683 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 -14.683 0 -14.683
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720.309 -1.720.309 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.776.224 0 1.133.837 1.575.375 -139.086 4.396.451 0 -2.070 -305.981 0 0 25.421.933 0 2.600.045 42.930.504 0 42.930.504


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
115.469.508 122.345.534 237.815.042 84.003.573 109.842.637 193.846.210
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 55.280.784 59.274.553 114.555.337 40.671.074 49.246.594 89.917.668
Teminat Mektupları
50.275.455 50.551.647 100.827.102 38.023.134 38.396.087 76.419.221
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.868.957 6.032.807 8.901.764 2.075.213 5.738.203 7.813.416
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
151.890 10.982.989 11.134.879 193.126 8.683.376 8.876.502
Diğer Teminat Mektupları
47.254.608 33.535.851 80.790.459 35.754.795 23.974.508 59.729.303
Banka Kredileri
185.902 6.309.693 6.495.595 8.260 6.953.738 6.961.998
İthalat Kabul Kredileri
0 161.040 161.040 0 27.704 27.704
Diğer Banka Kabulleri
185.902 6.148.653 6.334.555 8.260 6.926.034 6.934.294
Akreditifler
55.249 2.352.972 2.408.221 16.891 3.806.338 3.823.229
Belgeli Akreditifler
55.249 2.352.972 2.408.221 16.891 3.806.338 3.823.229
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.764.178 60.241 4.824.419 2.622.789 90.431 2.713.220
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
42.401.518 4.054.304 46.455.822 28.057.633 2.567.647 30.625.280
Cayılamaz Taahhütler
(1) 41.793.629 2.136.956 43.930.585 27.742.136 1.761.667 29.503.803
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
371.052 1.455.693 1.826.745 967.531 1.265.092 2.232.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.912.914 681.263 4.594.177 2.564.640 496.575 3.061.215
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.472.298 0 4.472.298 3.219.679 0 3.219.679
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
124.240 0 124.240 83.156 0 83.156
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.941.932 0 27.941.932 16.709.743 0 16.709.743
Kredi Kartları 0 24.943
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.948.441 0 4.948.441 4.172.444 0 4.172.444
Cayılabilir Taahhütler
607.889 1.917.348 2.525.237 315.497 805.980 1.121.477
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
607.889 1.917.348 2.525.237 315.497 805.980 1.121.477
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
17.787.206 59.016.677 76.803.883 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.787.206 59.016.677 76.803.883 15.274.866 58.028.396 73.303.262
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
203.727 2.589.660 2.793.387 1.508.922 3.822.829 5.331.751
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
114.039 2.395.844 2.509.883 779.407 1.489.169 2.268.576
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
89.688 193.816 283.504 729.515 2.333.660 3.063.175
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.149.875 47.177.049 64.326.924 12.849.494 48.364.708 61.214.202
Swap Para Alım İşlemleri
0 18.445.551 18.445.551 432.526 15.601.222 16.033.748
Swap Para Satım İşlemleri
15.739.875 4.575.468 20.315.343 11.996.968 5.475.984 17.472.952
Swap Faiz Alım İşlemleri
705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751
Swap Faiz Satım İşlemleri
705.000 12.078.015 12.783.015 210.000 13.643.751 13.853.751
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
433.604 3.440.442 3.874.046 916.450 2.604.064 3.520.514
Para Alım Opsiyonları
216.802 1.720.219 1.937.021 457.977 1.302.273 1.760.250
Para Satım Opsiyonları
216.802 1.720.223 1.937.025 458.473 1.301.791 1.760.264
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.809.526 5.809.526 0 3.236.795 3.236.795
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.491.710.972 495.489.123 1.987.200.095 1.206.385.046 359.967.108 1.566.352.154
EMANET KIYMETLER
626.949.054 61.067.078 688.016.132 567.016.912 50.583.195 617.600.107
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
123.005.587 2.619.679 125.625.266 203.825.309 1.420.996 205.246.305
Tahsile Alınan Çekler
20.519.482 44.502.496 65.021.978 15.390.122 31.703.135 47.093.257
Tahsile Alınan Ticari Senetler
427.042.837 9.150.085 436.192.922 289.691.963 7.013.429 296.705.392
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.318.514 1.143.741 3.462.255 4.005.722 810.205 4.815.927
Emanet Kıymet Alanlar
54.062.634 3.651.077 57.713.711 54.103.796 9.635.430 63.739.226
REHİNLİ KIYMETLER
864.761.918 434.422.045 1.299.183.963 639.368.134 309.383.913 948.752.047
Menkul Kıymetler
6.448.999 1.582.195 8.031.194 5.413.902 1.067.288 6.481.190
Teminat Senetleri
7.863.081 1.575.367 9.438.448 7.199.337 1.207.048 8.406.385
Emtia
25.813 0 25.813 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
650.415.346 333.631.298 984.046.644 500.960.484 251.445.308 752.405.792
Diğer Rehinli Kıymetler
169.327.906 56.874.518 226.202.424 120.638.529 42.752.213 163.390.742
Rehinli Kıymet Alanlar
30.680.773 12.912.056 18.042.125
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.607.180.480 617.834.657 2.225.015.137 1.290.388.619 469.809.745 1.760.198.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.490.712 -2.145.713
Alınan Faizler
44.671.033 41.515.749
Ödenen Faizler
-34.527.954 -36.317.492
Alınan Temettüler
511.111 421.825
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.205.664 3.860.772
Elde Edilen Diğer Kazançlar
666.102 1.028.267
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.768.110 1.724.309
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.620.623 -2.897.048
Ödenen Vergiler
-1.109.345 -328.962
Diğer
(1) -10.073.386 -11.153.133
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
58.086.259 14.067.152
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
588.726 -1.770.628
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 4.310
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-145.672.767 -53.305.408
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-11.560.622 3.092.729
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
7.390.796 -3.440.223
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
152.208.641 52.512.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.066.966 -1.061.618
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 56.198.451 18.035.777
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
60.576.971 11.921.439
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-42.973.466 -21.001.315
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-183.498 -91.724
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
225.190 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-324.188 -312.283
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.820.236 703.331
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-52.675.154 -20.221.954
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.726.224 11.491.552
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-15.691.928 -16.370.108
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
13.636.481 3.823.785
Diğer
-506.829 -63.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.262.487 7.174.667
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.668.550 11.916.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.478.815
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-256.050 -262.768
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.317.260 2.395.944
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.548.732 490.735
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(4) 24.122.354 23.631.619
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5) 41.671.086 24.122.354


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.600.045 1.720.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.148.316 1.537.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.677.989 1.124.541
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
234.056 44.359
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.034 -86.753
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.546.566 1.154.020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.599 12.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-529.673 413.395
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.776 -4.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-653.499 475.357
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.050 -57.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.748.361 3.258.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
62.699.185 79.828.773 142.527.958 30.196.996 39.709.838 69.906.834
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.625.349 56.976.769 65.602.118 2.970.056 35.259.174 38.229.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 8.395.918 55.080.301 63.476.219 2.472.458 32.016.123 34.488.581
Bankalar
(3) 249.183 1.896.468 2.145.651 507.416 3.243.051 3.750.467
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-19.752 0 -19.752 -9.818 0 -9.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 15.676.172 1.349 15.677.521 16.266.722 64 16.266.786
Devlet Borçlanma Senetleri
15.501.780 1.349 15.503.129 16.104.564 64 16.104.628
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 0 145.601 145.601 0 145.601
Diğer Finansal Varlıklar
28.791 0 28.791 16.557 0 16.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 38.391.911 20.509.219 58.901.130 10.956.522 3.302.262 14.258.784
Devlet Borçlanma Senetleri
37.528.538 20.326.567 57.855.105 10.275.808 3.170.818 13.446.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
271.890 182.652 454.542 100.631 131.444 232.075
Diğer Finansal Varlıklar
591.483 0 591.483 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 5.753 2.341.436 2.347.189 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.753 2.341.436 2.347.189 3.696 1.148.338 1.152.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
400.270.755 117.452.546 517.723.301 265.772.751 104.232.298 370.005.049
Krediler
(5) 356.070.320 93.674.895 449.745.215 223.887.121 85.320.980 309.208.101
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 60.843.380 23.777.651 84.621.031 53.297.037 18.911.318 72.208.355
Devlet Borçlanma Senetleri
60.792.861 23.777.651 84.570.512 53.246.524 18.911.318 72.157.842
Diğer Finansal Varlıklar
50.519 0 50.519 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.642.945 0 -16.642.945 -11.411.407 0 -11.411.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Satış Amaçlı
0 0 0 2.576.996 0 2.576.996
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.434.503 2.814.889 6.249.392 1.837.784 1.911.883 3.749.667
İştirakler (Net)
(7) 78.073 674.237 752.310 25.115 482.671 507.786
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
78.073 674.237 752.310 25.115 482.671 507.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 3.356.430 2.140.652 5.497.082 1.812.669 1.429.212 3.241.881
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.356.430 2.140.652 5.497.082 1.728.669 1.429.212 3.157.881
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 7.877.038 255 7.877.293 7.537.034 212 7.537.246
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 572.925 0 572.925 162.053 0 162.053
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
572.925 0 572.925 162.053 0 162.053
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 353.647 0 353.647 356.027 0 356.027
CARİ VERGİ VARLIĞI
326.239 0 326.239 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 3.757.863 637.477 4.395.340 2.514.640 236.889 2.751.529
VARLIKLAR TOPLAMI
479.292.155 200.733.940 680.026.095 310.954.281 146.091.120 457.045.401
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 262.090.112 195.196.183 457.286.295 166.473.587 131.260.589 297.734.176
ALINAN KREDİLER
(3) 380.664 10.006.335 10.386.999 530.197 10.486.644 11.016.841
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
102.841.789 1.114.631 103.956.420 50.249.750 2.951.294 53.201.044
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 5.641.402 7.553.277 13.194.679 7.078.757 10.512.530 17.591.287
Bonolar
3.551.547 0 3.551.547 4.682.528 0 4.682.528
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
1.011.622 0 1.011.622 1.011.493 0 1.011.493
Tahviller
1.078.233 7.553.277 8.631.510 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
(5) 3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.617.303 0 3.617.303 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(8) 20.113 513.928 534.041 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
20.113 513.928 534.041 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 760.766 22.120 782.886 525.530 54.395 579.925
KARŞILIKLAR
(9) 2.084.453 0 2.084.453 1.663.354 0 1.663.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.469.151 0 1.469.151 1.105.771 0 1.105.771
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
615.302 0 615.302 557.583 0 557.583
CARİ VERGİ BORCU
(10) 741.197 59 741.256 1.298.409 77 1.298.486
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 331.752 0 331.752 309.861 0 309.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 6.036.525 8.824.063 14.860.588 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 8.824.063 8.824.063 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.036.525 0 6.036.525 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 27.856.164 1.462.755 29.318.919 24.623.421 1.082.612 25.706.033
ÖZKAYNAKLAR
(13) 42.299.664 630.840 42.930.504 31.744.821 452.005 32.196.826
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
6.745.068 164.993 6.910.061 1.088.227 60.293 1.148.520
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.776.224 0 5.776.224 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
968.844 164.993 1.133.837 1.088.227 60.293 1.148.520
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.136.475 696.265 5.832.740 3.641.906 512.845 4.154.751
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-77.633 -230.418 -308.051 342.755 -121.133 221.622
Kar Yedekleri
25.421.933 0 25.421.933 23.701.624 0 23.701.624
Yasal Yedekler
2.418.760 0 2.418.760 2.252.739 0 2.252.739
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.955.992 0 22.955.992 21.401.704 0 21.401.704
Diğer Kar Yedekleri
47.181 0 47.181 47.181 0 47.181
Kar veya Zarar
2.600.045 0 2.600.045 1.720.309 0 1.720.309
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.600.045 0 2.600.045 1.720.309 0 1.720.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
454.701.904 225.324.191 680.026.095 293.744.883 163.300.518 457.045.401


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 53.738.351 46.730.182
Kredilerden Alınan Faizler
38.123.042 37.070.330
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.073 95.508
Bankalardan Alınan Faizler
272.044 341.253
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15.269.392 9.160.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.870 10.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.532.819 1.497.658
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.733.703 7.653.077
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
72.800 62.193
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -34.985.167 -36.118.146
Mevduata Verilen Faizler
-22.435.747 -23.537.115
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-250.746 -301.477
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.715.752 -9.343.201
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.467.474 -2.582.362
Kiralama Faiz Giderleri
-74.760 -94.269
Diğer Faiz Giderleri
-1.040.688 -259.722
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.753.184 10.612.036
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.614.865 2.778.218
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.577.368 3.879.937
Gayri Nakdi Kredilerden
944.331 925.901
Diğer
(12) 2.633.037 2.954.036
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-962.503 -1.101.719
Gayri Nakdi Kredilere
-269 -151
Diğer
(12) -962.234 -1.101.568
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 511.111 421.825
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -5.281.418 -3.267.096
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
55.922 293.392
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.725.944 -1.499.435
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-8.063.284 -2.061.053
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.441.217 2.407.440
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.038.959 12.952.423
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -6.830.591 -4.551.745
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -17.408 -146.153
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.578.795 -2.854.246
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -4.382.265 -3.432.022
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.229.900 1.968.257
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.229.900 1.968.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -629.855 -247.948
Cari Vergi Karşılığı
-491.513 -435.511
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-848.133 -1.200.560
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
709.791 1.388.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.600.045 1.720.309
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.600.045 1.720.309
Grubun Karı (Zararı)
2.600.045 1.720.309
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,30068740 1,37624720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909718


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7728 Değişim: 0,26%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7793
Açılış: 7,7524
9,2119 Değişim: 0,17%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2242
Açılış: 9,196
421,20 Değişim: 0,69%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,30
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.