KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:25
KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 0 -1.454 -174.506 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.740 0 1.228.055 2.459.595 8.624 0 0 -1.454 -174.506 0 0 20.820.054 1.007.844 2.656.647 29.294.599 246.641 29.541.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 6.601 84.266 0 0 0 0 591.100 681.967 9.276 691.243
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -263.841 4.010 0 0 0 0 0 0 0 -88.510 2.721.762 -2.656.647 -283.226 15.607 -267.619
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.309.939 0 -1.402 1.402 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.402 0 -1.402 1.402 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.308.537 -3.308.537 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 964.214 2.463.605 8.624 0 0 5.147 -90.240 0 0 24.040.081 419.667 591.100 29.691.938 272.926 29.964.864
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -6.105 1.006 2.818 0 6.846 275.830 0 0 0 0 2.558.411 2.838.806 6.834 2.845.640
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -134 0 -16.440 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.026 2.483.707 -2.267.608 119.499 -43.244 76.255
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.768.179 0 -1.404 1.404 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.766.775 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 959.177 2.659.530 -60.012 50.101 0 1.000 535.162 0 0 25.738.928 1.135.100 2.558.411 41.867.036 252.247 42.119.283


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
103.787.549 112.607.563 216.395.112 83.750.565 113.362.625 197.113.190
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 43.974.646 55.060.089 99.034.735 40.418.066 50.599.764 91.017.830
Teminat Mektupları
40.847.181 44.874.836 85.722.017 37.770.126 39.576.362 77.346.488
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.327.872 11.579.106 13.906.978 2.075.214 11.132.077 13.207.291
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 63.722 63.722 0 91.930 91.930
Diğer Teminat Mektupları
38.519.309 33.232.008 71.751.317 35.694.912 28.352.355 64.047.267
Banka Kredileri
146.094 7.549.959 7.696.053 8.260 6.953.738 6.961.998
İthalat Kabul Kredileri
0 115.976 115.976 0 27.704 27.704
Diğer Banka Kabulleri
146.094 7.433.983 7.580.077 8.260 6.926.034 6.934.294
Akreditifler
15.099 2.549.144 2.564.243 16.891 3.884.760 3.901.651
Belgeli Akreditifler
15.099 2.549.144 2.564.243 16.891 3.884.760 3.901.651
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.966.272 86.150 3.052.422 2.622.789 184.904 2.807.693
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
40.915.337 4.584.069 45.499.406 28.057.633 4.628.061 32.685.694
Cayılamaz Taahhütler
(1) 40.502.509 1.467.373 41.969.882 27.742.136 2.136.154 29.878.290
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 350.809 350.809 967.531 1.265.092 2.232.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
85.000 0 85.000 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
3.089.242 697.315 3.786.557 2.564.640 573.699 3.138.339
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.550.667 0 3.550.667 3.219.679 0 3.219.679
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
107.209 0 107.209 83.156 0 83.156
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.924.222 72.697 28.996.919 16.709.743 63.100 16.772.843
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
22.648 0 22.648 24.943 0 24.943
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.723.521 346.552 5.070.073 4.172.444 234.263 4.406.707
Cayılabilir Taahhütler
412.828 3.116.696 3.529.524 315.497 2.491.907 2.807.404
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 1.531.001 1.531.001 0 1.347.727 1.347.727
Diğer Cayılabilir Taahhütler
412.828 1.585.695 1.998.523 315.497 1.144.180 1.459.677
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18.897.566 52.963.405 71.860.971 15.274.866 58.134.800 73.409.666
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.897.566 52.963.405 71.860.971 15.274.866 58.134.800 73.409.666
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.005.764 2.916.520 3.922.284 1.508.922 3.824.584 5.333.506
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
426.809 2.031.658 2.458.467 779.407 1.490.061 2.269.468
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
578.955 884.862 1.463.817 729.515 2.334.523 3.064.038
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.865.383 39.923.424 57.788.807 12.849.494 48.469.357 61.318.851
Swap Para Alım İşlemleri
0 14.162.961 14.162.961 432.526 15.653.590 16.086.116
Swap Para Satım İşlemleri
16.385.383 2.741.743 19.127.126 11.996.968 5.528.265 17.525.233
Swap Faiz Alım İşlemleri
740.000 11.509.360 12.249.360 210.000 13.643.751 13.853.751
Swap Faiz Satım İşlemleri
740.000 11.509.360 12.249.360 210.000 13.643.751 13.853.751
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
26.419 3.178.784 3.205.203 916.450 2.604.064 3.520.514
Para Alım Opsiyonları
19.119 1.583.063 1.602.182 457.977 1.302.273 1.760.250
Para Satım Opsiyonları
7.300 1.595.721 1.603.021 458.473 1.301.791 1.760.264
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.944.677 6.944.677 0 3.236.795 3.236.795
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.477.695.130 431.314.414 1.909.009.544 1.210.945.097 362.728.818 1.573.673.915
EMANET KIYMETLER
689.473.549 52.474.280 741.947.829 571.163.381 50.656.660 621.820.041
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
187.519.261 2.162.825 189.682.086 207.557.418 1.420.996 208.978.414
Tahsile Alınan Çekler
17.071.260 38.640.008 55.711.268 15.793.262 31.771.413 47.564.675
Tahsile Alınan Ticari Senetler
425.119.820 8.082.659 433.202.479 289.702.098 7.018.616 296.720.714
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.189.415 1.254.895 6.444.310 4.005.746 810.205 4.815.951
Emanet Kıymet Alanlar
54.573.793 2.333.893 56.907.686 54.104.857 9.635.430 63.740.287
REHİNLİ KIYMETLER
788.221.581 378.840.134 1.167.061.715 639.781.716 312.072.158 951.853.874
Menkul Kıymetler
6.266.183 1.297.361 7.563.544 5.805.905 1.236.225 7.042.130
Teminat Senetleri
6.725.845 1.425.408 8.151.253 7.208.610 1.344.753 8.553.363
Emtia
25.812 0 25.812 25.813 0 25.813
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
582.820.142 294.272.506 877.092.648 500.970.141 253.826.850 754.796.991
Diğer Rehinli Kıymetler
166.850.011 54.492.349 221.342.360 120.641.178 42.752.230 163.393.408
Rehinli Kıymet Alanlar
25.533.588 27.352.510 52.886.098 5.130.069 12.912.100 18.042.169
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.581.482.679 543.921.977 2.125.404.656 1.294.695.662 476.091.443 1.770.787.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.009.871 -7.404.366
Alınan Faizler
21.668.548 20.241.382
Ödenen Faizler
-13.629.367 -18.820.323
Alınan Temettüler
4.322 13.911
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.740.788 1.939.017
Elde Edilen Diğer Kazançlar
551.834 1.847.171
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
734.364 759.195
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.004.842 -1.446.253
Ödenen Vergiler
-154.772 -487.220
Diğer
-7.901.004 -11.451.246
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.699.613 10.496.519
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-368.174 -2.578.964
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 -6.475
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-114.604.597 -25.880.629
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.790.464 -6.894.872
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.281.141 -2.974.316
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
105.081.896 18.407.553
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-49.496 -1.046.787
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
27.568.379 31.471.009
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
24.709.484 3.092.153
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-33.057.203 -21.633.264
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-148.506 -109.320
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 39.375
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-306.770 -2.655.928
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
778.679 273.301
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-34.191.208 -9.499.827
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.756.086 1.656.022
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.976.731 -14.697.232
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.058.942 3.354.408
Diğer
-27.695 5.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.807.907 4.979.503
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.241.124 9.936.512
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.323.298 -4.585.202
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-109.919 -109.423
Diğer
0 -262.384
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.872.185 1.125.828
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.667.627 -12.435.780
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.297.689 23.448.586
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.630.062 11.012.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.565.245 600.376
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
280.395 90.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.281 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.783 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.101 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.818 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
583 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
282.676 90.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.846 6.601
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
261.577 48.384
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.253 35.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.845.640 691.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.230.341 38.747.553 91.977.894 30.233.397 42.074.025 72.307.422
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.895.089 27.213.553 31.108.642 3.057.952 36.497.025 39.554.977
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 3.573.142 24.546.638 28.119.780 2.472.611 32.841.376 35.313.987
Bankalar
(3) 214.091 2.667.114 2.881.205 508.021 3.655.952 4.163.973
Para Piyasalarından Alacaklar
121.866 0 121.866 87.138 0 87.138
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.010 -199 -14.209 -9.818 -303 -10.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 16.665.179 7.575 16.672.754 16.295.809 9.954 16.305.763
Devlet Borçlanma Senetleri
16.478.783 127 16.478.910 16.131.520 64 16.131.584
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
145.601 7.448 153.049 145.601 9.890 155.491
Diğer Finansal Varlıklar
40.795 0 40.795 18.688 0 18.688
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 32.570.775 9.675.559 42.246.334 10.875.940 4.418.750 15.294.690
Devlet Borçlanma Senetleri
31.930.269 9.520.124 41.450.393 10.275.808 4.283.752 14.559.560
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.691 155.435 196.126 20.049 134.998 155.047
Diğer Finansal Varlıklar
599.815 0 599.815 580.083 0 580.083
Türev Finansal Varlıklar
(2)(11) 99.298 1.850.866 1.950.164 3.696 1.148.296 1.151.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
99.298 1.850.866 1.950.164 3.696 1.148.296 1.151.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
380.105.063 119.709.629 499.814.692 267.318.842 112.081.816 379.400.658
Krediler
(5) 332.772.761 96.404.126 429.176.887 222.430.880 90.963.797 313.394.677
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 1.777.118 2.336.617 4.113.735 1.021.658 2.369.156 3.390.814
Faktoring Alacakları
2.360.842 125.076 2.485.918 2.146.745 38.381 2.185.126
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 58.521.398 21.356.465 79.877.863 53.297.037 19.174.085 72.471.122
Devlet Borçlanma Senetleri
58.470.897 21.356.465 79.827.362 53.246.524 19.174.085 72.420.609
Diğer Finansal Varlıklar
50.501 0 50.501 50.513 0 50.513
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.327.056 -512.655 -15.839.711 -11.577.478 -463.603 -12.041.081
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 1.463 0 1.463 1.009.587 66.831 1.076.418
Satış Amaçlı
1.463 0 1.463 1.009.587 66.831 1.076.418
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
54.054 555.937 609.991 116.254 476.980 593.234
İştirakler (Net)
(7) 54.054 555.937 609.991 32.254 476.980 509.234
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
22.491 555.937 578.428 21.152 476.980 498.132
Konsolide Edilmeyenler
31.563 0 31.563 11.102 0 11.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 84.000 0 84.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 84.000 0 84.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.995.421 279.921 9.275.342 9.107.424 201.549 9.308.973
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
155.848 46.840 202.688 166.525 38.734 205.259
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
155.848 46.840 202.688 166.525 38.734 205.259
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 1.130.681 8.674 1.139.355 1.096.814 7.649 1.104.463
CARİ VERGİ VARLIĞI
602 10.098 10.700 602 7.469 8.071
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 318.803 3.992 322.795 48.878 3.462 52.340
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 6.208.201 828.049 7.036.250 4.115.999 458.990 4.574.989
VARLIKLAR TOPLAMI
450.200.477 160.190.693 610.391.170 313.214.322 155.417.505 468.631.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 243.153.040 164.557.691 407.710.731 163.097.510 137.590.041 300.687.551
ALINAN KREDİLER
(3) 1.201.680 13.106.907 14.308.587 1.410.975 12.756.895 14.167.870
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
77.582.369 685.006 78.267.375 50.388.047 2.951.294 53.339.341
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 9.040.328 6.949.054 15.989.382 8.781.602 10.512.530 19.294.132
Bonolar
5.500.897 0 5.500.897 4.745.320 0 4.745.320
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.491.045 0 2.491.045 2.651.546 0 2.651.546
Tahviller
1.048.386 6.949.054 7.997.440 1.384.736 10.512.530 11.897.266
FONLAR
3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.125.967 0 3.125.967 3.209.004 0 3.209.004
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2)(7) 9.349 663.789 673.138 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.349 663.789 673.138 334 353.384 353.718
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.475 1.578 3.053 1.081 426 1.507
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 621.471 151.170 772.641 534.189 109.870 644.059
KARŞILIKLAR
(8) 1.935.035 83.540 2.018.575 1.678.800 71.545 1.750.345
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.140.230 12.358 1.152.588 1.119.640 14.108 1.133.748
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 67.913 67.913 0 53.652 53.652
Diğer Karşılıklar
794.805 3.269 798.074 559.160 3.785 562.945
CARİ VERGİ BORCU
(9) 2.998.336 5.798 3.004.134 1.324.515 8.772 1.333.287
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 0 2.152 2.152 315.308 2.152 317.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317
Satış Amaçlı
0 0 0 3.098.809 85.508 3.184.317
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 6.034.558 7.252.193 13.286.751 6.037.858 6.146.988 12.184.846
Krediler
0 7.252.193 7.252.193 0 6.146.988 6.146.988
Diğer Borçlanma Araçları
6.034.558 0 6.034.558 6.037.858 0 6.037.858
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 27.442.679 1.666.722 29.109.401 24.768.998 1.198.004 25.967.002
ÖZKAYNAKLAR
(12) 41.419.636 699.647 42.119.283 31.561.248 636.140 32.197.388
Ödenmiş Sermaye
2.473.776 0 2.473.776 1.250.000 0 1.250.000
Sermaye Yedekleri
6.775.040 0 6.775.040 1.014.978 412 1.015.390
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.815.863 0 5.815.863 39.773 0 39.773
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
959.177 0 959.177 975.205 412 975.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.647.152 2.467 2.649.619 2.650.400 1.500 2.651.900
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
672.627 -136.465 536.162 337.320 -83.834 253.486
Kar Yedekleri
25.269.524 469.404 25.738.928 23.664.169 388.010 24.052.179
Yasal Yedekler
2.428.694 33.826 2.462.520 2.459.822 29.703 2.489.525
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.793.649 104.574 22.898.223 21.157.205 104.574 21.261.779
Diğer Kar Yedekleri
47.181 331.004 378.185 47.142 253.733 300.875
Kar veya Zarar
3.335.484 358.027 3.693.511 2.362.968 324.212 2.687.180
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
818.044 317.056 1.135.100 179.946 239.626 419.572
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.517.440 40.971 2.558.411 2.183.022 84.586 2.267.608
Azınlık Payları
246.033 6.214 252.247 281.413 5.840 287.253
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
414.565.923 195.825.247 610.391.170 296.208.278 172.423.549 468.631.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 24.448.665 23.371.952 12.503.744 12.400.951
Kredilerden Alınan Faizler
17.826.159 17.815.809 8.996.489 9.339.276
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
780 67.727 280 41.578
Bankalardan Alınan Faizler
67.614 262.101 32.688 112.159
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.701 21.891 5.303 21.457
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.166.064 4.825.325 3.288.908 2.689.402
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.067 10.089 7.220 4.285
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.659.770 739.338 996.917 464.338
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.498.227 4.075.898 2.284.771 2.220.779
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
170.032 157.228 92.401 78.674
Diğer Faiz Gelirleri
207.315 221.871 87.675 118.405
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -13.388.441 -18.876.229 -7.000.270 -9.868.345
Mevduata Verilen Faizler
-8.790.514 -12.142.516 -4.633.060 -6.008.788
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-222.101 -266.783 -102.077 -142.588
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.793.495 -5.073.488 -1.421.724 -2.967.340
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.214.063 -1.202.025 -596.672 -654.668
Kiralama Faiz Giderleri
-41.158 -49.525 -19.910 -25.544
Diğer Faiz Giderleri
(11) -327.110 -141.892 -226.827 -69.417
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.060.224 4.495.723 5.503.474 2.532.606
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.333.178 1.301.235 626.161 701.870
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.740.788 1.871.780 835.886 1.019.924
Gayri Nakdi Kredilerden
406.274 464.418 182.333 245.014
Diğer
(11) 1.334.514 1.407.362 653.553 774.910
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-407.610 -570.545 -209.725 -318.054
Gayri Nakdi Kredilere
-1.407 -2.420 -643 -1.077
Diğer
-406.203 -568.125 -209.082 -316.977
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.322 13.911 3.896 3.918
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.386.181 -1.819.573 -1.141.135 -1.406.496
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
80.160 31.951 -4.968 13.819
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.707.342 -31.124 413.192 -506.915
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.173.683 -1.820.400 -1.549.359 -913.400
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 932.200 1.988.551 232.224 1.473.825
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.943.743 5.979.847 5.224.620 3.305.723
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -4.323.723 -2.591.219 -1.961.976 -1.482.754
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -231.820 -1.850 -90.531 30.459
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.980.964 -1.378.212 -1.039.990 -627.173
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -2.184.447 -1.639.516 -1.165.448 -856.928
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.222.789 369.050 966.675 369.327
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
5.078 16.327 -1.157 6.966
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 2.227.867 385.377 965.518 376.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -601.392 202.893 -403.425 24.718
Cari Vergi Karşılığı
-1.172.319 -24.878 -1.137.690 -8.889
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-387.255 -533.917 298.949 152.612
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
958.182 761.688 435.316 -119.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.626.475 588.270 562.093 401.011
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
1.481.462 953.520 867.529 498.587
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
613.933 953.520 0 498.587
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
867.529 0 867.529 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-494.089 -860.941 0 -433.174
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-494.089 -860.941 0 -433.174
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 987.373 92.579 867.529 65.413
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -48.603 -80.473 0 -43.748
Cari Vergi Karşılığı
-48.981 -64.753 0 -35.636
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -16.607 0 -8.522
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
378 887 0 410
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 938.770 12.106 867.529 21.665
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 2.565.245 600.376 1.429.622 422.676
Grubun Karı (Zararı)
2.558.411 591.100 1.429.973 418.339
Azınlık Payları Karı (Zararı)
6.834 9.276 -351 4.337
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,68431560 0,47288000 0,79979540 0,33467110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869142


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.