KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:10
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.667 11.552.995 49.850.506 -3.926 49.846.580
Transferler
11.552.995 -11.552.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.854 2.210.967 2.144.113 -19 2.144.094
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -113.801 1.514.775 22.942.662 2.210.967 51.994.619 -3.945 51.990.674
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.575 10.129 53.055.704
Transferler
-3.206.071 -3.206.071 -3.206.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.870 384.213 2.740.699 9.678.968 12.930.750 12.930.750
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.988 25.683.361 9.678.968 62.770.254 10.129 62.780.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.952.326 6.571.043
Dönem Karı (Zararı)
9.678.968 2.210.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
623.656 957.703
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
177.439 165.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
673.975 39.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-227.758 751.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.649.702 3.267.476
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-702.401.843 -1.543.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.203.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.544.079 -27.145.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
766.584.139 57.512.384
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.983.237 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.971.752 -351.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.952.326 6.436.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.163.438
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.298.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.539.075 -57.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.273.391 -57.112
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-5.265.684 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.711 -1.719.729
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.741 -1.719.729
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.030 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.339.540 4.794.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.339.540 4.794.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.253.253 8.464.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.592.793 13.258.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22.592.793 11.253.253
Ticari Alacaklar
3.021.173.314 2.318.771.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.905 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.021.165.409 2.318.771.471
Diğer Alacaklar
123.605.856 94.610.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
123.605.856 94.610.258
Stoklar
113.222.920 77.678.841
Peşin Ödenmiş Giderler
36.047 7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.029.673 876.880
Diğer Dönen Varlıklar
790.771 630.017
ARA TOPLAM
3.283.451.374 2.511.021.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.283.451.374 2.511.021.030
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
4.637.128 3.541.175
Peşin Ödenmiş Giderler
11.000 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
966.548 738.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.614.676 4.279.965
TOPLAM VARLIKLAR
3.289.066.050 2.515.300.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
295.496 424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.027 14.545
Ticari Borçlar
3.216.742.340 2.450.158.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.216.742.340 2.450.158.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
292.541 108.410
Diğer Borçlar
1.585 3.100.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.585 3.100.282
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 5.265.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.645.917 2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar
294 66.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
294 66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.597.575 515.641
ARA TOPLAM
3.225.579.775 2.461.731.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.225.579.775 2.461.731.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
705.892 533.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
705.892 533.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
705.892 533.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.226.285.667 2.462.265.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.770.254 53.045.579
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-56.694 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.926 -57.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.926 -57.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.898.988 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.683.361 22.942.662
Net Dönem Karı veya Zararı
9.678.965 3.206.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.129 -10.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.780.383 53.035.387
TOPLAM KAYNAKLAR
3.289.066.050 2.515.300.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16.559.689 12.446.353 4.254.888 4.325.195
Satışların Maliyeti
-320.401 0 -320.402 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.239.288 12.446.353 3.934.486 4.325.195
BRÜT KAR (ZARAR)
16.239.288 12.446.353 3.934.486 4.325.195
Genel Yönetim Giderleri
-9.042.645 -8.150.221 -2.768.133 -2.497.055
Pazarlama Giderleri
-13.945 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.965.864 743.253 2.845.009 99.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-768.362 -1.891.158 -479.795 -932.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.380.200 3.148.227 3.531.567 995.216
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.380.200 3.148.227 3.531.567 995.216
Finansman Gelirleri
397.090 0 8.969
Finansman Giderleri
-283.706 -569.261 -93.246 -185.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.096.494 2.976.056 3.438.321 819.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.417.526 -765.108 -392.584 -185.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.645.284 -759.453 -712.690 -179.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
227.758 -5.655 320.106 -5.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.678.968 2.210.948 3.045.737 633.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.678.968 2.210.948 3.045.737 633.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.266 -19 0 -3
Ana Ortaklık Payları
9.690.234 2.210.967 3.045.737 633.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.999 -66.854 0 -19.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.748 -85.710 0 -25.219
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.750 18.856 0 5.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.750 18.856 0 5.548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.999 -66.854 0 -19.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.667.969 2.144.094 3.045.737 614.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -19 0 -3
Ana Ortaklık Payları
9.667.969 2.144.113 3.045.737 614.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975874


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.066 Değişim: -0,34% Hacim : 60.566 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 9.035 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,5121 Değişim: 0,47%
Düşük 31,3056 04.03.2024 Yüksek 31,8118
Açılış: 31,3634
34,2449 Değişim: 0,60%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,5687
Açılış: 34,0393
2.110,57 Değişim: 0,46%
Düşük 2.096,67 04.03.2024 Yüksek 2.131,24
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.