KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 21:59
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.389.941 4.909.250
Dönem Karı (Zararı)
6.633.231 1.576.996
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.633.231 1.576.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.797 681.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 41.269 110.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -117.820 -9.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -117.820 -9.674
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,28 92.348 579.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.740.913 3.388.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -464.839.237 364.043.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -464.839.237 364.043.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 31.249.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 31.249.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -16.420.416 3.124.285
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 1.151.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 482.529.042 -397.693.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 482.529.042 -397.693.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.097
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 3.366.536 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,21 3.366.536 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 1.862.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 -2.895.012 -348.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13,20,21,32 -2.895.012 -469.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
120.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.389.941 5.646.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -737.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.498.948 -57.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -1.233.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -57.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -57.112
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 -5.265.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
245.997 -1.605.045
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 833 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 179.133 -1.605.045
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.605.045
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 66.031 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.136.990 3.247.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.136.990 3.247.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.253.253 8.464.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.390.243 11.711.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.668 11.552.976 49.850.488 -3.908 49.846.580
Transferler
11.552.976 -11.552.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.183 1.577.012 -16 1.529.813
Dönem Karı (Zararı)
1.577.012 -16 1.576.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.183 -47.183
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -94.130 1.514.775 22.942.644 1.577.012 51.380.317 -3.924 51.376.393
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 -57.944 1.514.775 22.942.662 3.206.071 53.045.579 -10.192 53.035.387
Transferler
-3.206.071 -3.206.071 20.320 -3.185.751
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.870 384.213 2.740.699 6.633.231 9.885.012 0 9.885.012
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.291 11.500.000 68.926 1.898.988 25.683.361 6.633.231 59.724.520 10.126 59.734.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.390.243 11.253.253
Ticari Alacaklar
9 2.783.610.708 2.318.771.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.965 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.783.602.743 2.318.771.471
Diğer Alacaklar
10 105.248.173 94.610.258
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 105.248.173 94.610.258
Stoklar
12 94.099.257 77.678.841
Peşin Ödenmiş Giderler
13 64.371 7.200.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 805.325 876.880
Diğer Dönen Varlıklar
21 580.351 630.017
ARA TOPLAM
2.997.798.428 2.511.021.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.997.798.428 2.511.021.030
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
15 4.733.169 3.541.174
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.521 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 646.442 738.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.381.132 4.279.964
TOPLAM VARLIKLAR
3.003.179.560 2.515.300.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 833 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 618.396 424.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 0 14.545
Ticari Borçlar
9 2.932.687.244 2.450.158.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 2.398 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.932.684.846 2.450.158.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 595.675 108.410
Diğer Borçlar
10 1.384.884 3.100.282
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.384.884 3.100.282
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 5.265.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.933.226 2.078.159
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 137 66.042
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 137 66.042
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.597.575 515.641
ARA TOPLAM
2.942.817.970 2.461.731.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.942.817.970 2.461.731.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 626.944 533.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 626.944 533.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.944 533.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.943.444.914 2.462.265.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 59.724.520 53.045.578
Ödenmiş Sermaye
22 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 -56.694 -56.694
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 68.926 -57.945
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 68.926 -57.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.898.988 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 25.683.361 22.942.662
Net Dönem Karı veya Zararı
22 6.633.231 3.206.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 10.126 -10.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.734.646 53.035.386
TOPLAM KAYNAKLAR
3.003.179.560 2.515.300.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 12.304.802 8.121.158 7.167.391 4.782.808
Satışların Maliyeti
23 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.304.802 8.121.158 7.167.391 4.782.808
BRÜT KAR (ZARAR)
12.304.802 8.121.158 7.167.391 4.782.808
Genel Yönetim Giderleri
24 -6.274.512 -5.653.166 -3.798.482 -2.694.538
Pazarlama Giderleri
24 -13.945 0 -13.945 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.120.855 643.335 -2.164.427 561.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -288.568 -958.316 2.801.422 -951.395
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.848.632 2.153.011 3.991.959 1.698.247
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.848.632 2.153.011 3.991.959 1.698.247
Finansman Gelirleri
27 0 388.121 0 136.513
Finansman Giderleri
27 -190.460 -384.203 -71.991 -211.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 8.658.172 2.156.929 3.919.968 1.622.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.024.942 -579.933 -1.232.324 -589.226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.932.594 -579.776 -1.211.218 -579.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -92.348 -157 -21.106 -9.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 6.633.230 1.576.996 2.687.644 1.033.665
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.633.230 1.576.996 2.687.644 1.033.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.266 -16 -11.269 -19
Ana Ortaklık Payları
6.644.496 1.577.012 2.698.913 1.033.684
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00440000 0,00110000 0,00180000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 -10.999 -47.183 0 -47.183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -13.749 -60.491 0 -60.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 2.750 13.308 0 13.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.750 13.308 0 13.308
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30 0 0 -20.321 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 0 0 -20.321 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 -20.321 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.999 -47.183 -20.321 -47.183
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.622.231 1.529.813 2.667.323 986.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -16 0 -19
Ana Ortaklık Payları
6.622.231 1.529.829 2.667.323 986.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958851


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.