KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 - 18:16
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.030.080 2.730.746 10.643.618 39.831.700 -3.917 39.827.783
Transferler
30 10.643.618 -10.643.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,4 2.948.080 2.948.080 2.948.080
Dönem Karı (Zararı)
40 2.948.080 2.948.080 -3 2.948.077
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -12.760 1.003.080 13.374.364 2.948.080 42.779.780 -3.920 42.775.860
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.669 11.552.976 42.779.780 -3.908 42.775.860
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 11.389.669 11.552.976 49.850.489 -3.908 49.846.581
Transferler
30 11.552.976 -11.552.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,4 543.331 543.328 543.331
Dönem Karı (Zararı)
40 543.331 543.328 3 543.334
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -46.947 1.514.775 22.942.645 543.331 50.393.817 -3.905 50.389.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.449.864 3.765.205
Dönem Karı (Zararı)
543.334 2.948.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 543.334 2.948.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
269.005 1.728.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 55.463 54.549
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 36.622
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,34 0 36.622
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.501 113.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 50.501 113.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
172.334 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
172.334 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -9.293 1.523.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.187.085 -242.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -230.280.101 161.154.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -230.280.101 161.154.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.454.155 -11.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.454.155 -11.305
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.261.591 -30.371.239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.624.741 -1.271.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 248.838.608 -128.977.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 248.838.608 -128.977.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -37.305 228.146
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.015.884 671.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.015.884 671.233
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -211.905 2.431.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -15.323 -4.095.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -15.323 -4.095.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.999.424 4.434.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -549.560 -669.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.502 -4.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -55.502 -4.482
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -55.502 -4.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.319.853 -648.616
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 -1.135.758 246.580
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -1.135.758 246.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -11.761 -596.485
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -11.761 -596.485
Ödenen Faiz
-172.334 -298.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.074.509 3.112.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.074.509 3.112.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 8.464.031 831.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.538.540 3.943.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 14.538.540 8.464.031
Ticari Alacaklar
7 2.849.322.101 2.619.042.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.849.322.101 2.619.042.000
Diğer Alacaklar
9 72.645.460 71.191.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 72.645.460 71.191.305
Stoklar
10 51.257.109 40.995.518
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 8.137.156 9.761.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.137.156 9.761.897
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 39.259 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 322.466 307.143
ARA TOPLAM
2.996.262.091 2.749.761.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.996.262.091 2.749.761.894
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.686.687 3.686.649
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 555.955 546.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.242.642 4.233.311
TOPLAM VARLIKLAR
3.000.504.733 2.753.995.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 270.593 1.406.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 270.593 1.406.351
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 595.309 473.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 595.309 473.419
Ticari Borçlar
7 2.938.574.607 2.689.735.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.938.574.607 2.689.735.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 60.683 97.988
Diğer Borçlar
9 1.514.285 2.530.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.514.285 2.530.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.284.374 8.496.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 8.284.374 8.496.279
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 510.301
ARA TOPLAM
2.949.299.851 2.703.250.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.949.299.851 2.703.250.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 288.481 422.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 288.481 422.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 526.489 475.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 526.489 475.988
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
814.970 898.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.950.114.821 2.704.148.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.393.817 49.850.489
Ödenmiş Sermaye
30 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -46.947 -46.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -46.947 -46.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -46.947 -46.947
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.514.775 1.514.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 22.942.645 11.389.669
Net Dönem Karı veya Zararı
41 543.328 11.552.976
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.905 -3.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.389.912 49.846.581
TOPLAM KAYNAKLAR
3.000.504.733 2.753.995.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 3.338.350 8.059.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.338.350 8.059.827
BRÜT KAR (ZARAR)
3.338.350 8.059.827
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -2.958.628 -3.590.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 81.963 101.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.918 -40.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
454.767 4.530.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
454.767 4.530.142
Finansman Gelirleri
37 251.608 440.104
Finansman Giderleri
37 -172.334 -298.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
534.041 4.671.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 9.293 -1.723.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 -199.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 9.293 -1.523.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
543.334 2.948.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
543.334 2.948.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -3
Ana Ortaklık Payları
543.331 2.948.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00000000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
543.334 2.948.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -3
Ana Ortaklık Payları
543.331 2.948.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849963


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.814 Değişim: 0,27% Hacim : 16.890 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.815
Açılış: 1.808
12,9775 Değişim: 1,26%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,0213
Açılış: 12,8163
14,7517 Değişim: 1,95%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,7995
Açılış: 14,4689
749,03 Değişim: 1,91%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 752,61
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.