KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 - 18:18
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.867 27.184.103 -3.905 27.180.198
Transferler
30 163.574 2.677.293 -2.840.867
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -5.663 1.749.374 1.743.711 -4 1.743.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -5.663 1.749.374 1.743.711 -4 1.743.707
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -41.886 927.902 8.346.747 1.749.374 28.927.814 -3.909 28.923.905
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.916 29.373.715
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.916 29.373.715
Transferler
30 2.199.691 -2.199.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36,40 5.170.302 5.170.302 3 5.170.305
Dönem Karı (Zararı)
40 5.170.302 5.170.302 3 5.170.305
Kar Payları
30 -213.503 -213.503 -213.503
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 10.332.935 5.170.302 34.334.430 -3.913 34.330.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.277.001 14.366.897
Dönem Karı (Zararı)
5.877.293 2.456.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.877.293 2.456.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.401 125.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
113.848 102.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.553 22.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.553 22.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.291.695 11.785.055
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-935.120.675 -172.143.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-935.120.675 -172.143.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.658.499 8.574.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.658.499 8.574.641
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-127.730.472 -21.105.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.097.886.339 215.311.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.097.886.339 215.311.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.331.612 -18.852.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.331.612 -18.852.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.277.001 14.366.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-419.348 -1.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-419.348 -1.483
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-419.348 -1.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-763.075 -74.681.518
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.922 4.522.686
Kredilerden Nakit Girişleri
268.922 4.522.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.750.870
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.750.870
Ödenen Faiz
-1.031.997 -2.453.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.459.424 -60.316.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.459.424 -60.316.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.274.851 73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.815.427 13.066.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.815.427 8.274.851
Ticari Alacaklar
6,7 2.246.775.461 1.311.654.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.246.775.461 1.311.654.786
Diğer Alacaklar
6,9 1.821.178 59.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.771.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.752 59.159
Stoklar
10 164.461.768 36.731.296
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 40.408.365 36.476.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 40.408.365 36.476.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 983.260 422.423
Diğer Dönen Varlıklar
29 102.633.899 63.230.290
ARA TOPLAM
2.561.899.358 1.456.849.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.561.899.358 1.456.849.136
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.811.520 3.505.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 821 1.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.473.806 757.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.286.147 4.264.409
TOPLAM VARLIKLAR
2.567.185.505 1.461.113.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24,47 4.804.100 4.535.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24,47 4.804.100 4.535.178
Banka Kredileri
24,47 4.804.100 4.535.178
Ticari Borçlar
6,7 2.520.645.748 1.422.131.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.520.645.748 1.422.131.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.130.262 634.594
Diğer Borçlar
6,9 1.765.050 1.251.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.765.050 1.251.421
Ertelenmiş Gelirler
6,12 2.007.249 2.613.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.007.249 2.613.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.385.774 481.221
ARA TOPLAM
2.532.738.183 1.431.646.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.532.738.183 1.431.646.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 116.805 93.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 116.805 93.254
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.805 93.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.532.854.988 1.431.739.830
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.334.430 29.377.631
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38 -36.725 -36.725
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.725 -36.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.725 -36.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 927.902 927.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 10.332.935 8.346.747
Net Dönem Karı veya Zararı
5.170.302 2.199.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.913 -3.916
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.330.517 29.373.715
TOPLAM KAYNAKLAR
2.567.185.505 1.461.113.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 11.101.506 7.342.976 4.053.673 3.011.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.101.506 7.342.976 4.053.673 3.011.794
BRÜT KAR (ZARAR)
11.101.506 7.342.976 4.053.673 3.011.794
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -4.825.901 -3.329.195 -1.643.384 -1.243.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 17.540 17.282 -12.568 12.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 22.801 -59.289 25.335 -30.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.315.946 3.971.774 2.423.056 1.751.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.315.946 3.971.774 2.423.056 1.751.165
Finansman Gelirleri
37 593.344 937.674 171.353 277.853
Finansman Giderleri
37 -1.031.997 -2.453.334 -894.257 -543.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.877.293 2.456.114 1.700.152 1.485.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-706.988 -706.744 -108.712 -314.352
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.421.685 -356.406 -586.551 -44.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 714.697 -350.338 477.839 -269.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.170.305 1.749.370 1.591.440 1.171.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.170.305 1.749.370 1.591.440 1.171.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -4 5
Ana Ortaklık Payları
5.170.302 1.749.374 1.591.440 1.171.475
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -5.663 0 -5.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -5.663 -5.663
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -5.663 0 -5.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.170.305 1.743.707 1.591.440 1.165.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -4 5
Ana Ortaklık Payları
5.170.302 1.743.711 1.591.440 1.165.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717759


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.001 Değişim: -0,70% Hacim : 52.364 Mio.TL Son veri saati : 13:51
Düşük 7.979 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9424 Değişim: 0,21%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2486 Değişim: 0,11%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.882,54 Değişim: 0,41%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.