KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:26
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.904 27.180.200
Transferler
30 2.840.866 -2.840.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 577.899 577.899 -9 577.890
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 8.510.320 577.899 27.762.003 -3.913 27.758.090
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.747 2.199.691 29.377.631 -3.914 29.373.717
Transferler
30 2.199.692 -2.199.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36,40 3.578.862 3.578.862 1 3.578.863
Dönem Karı (Zararı)
40 3.578.862 3.578.862 1 3.578.863
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 10.546.438 3.578.862 32.956.493 -3.913 32.952.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.443.269 4.813.466
Dönem Karı (Zararı)
4.177.141 970.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.648 84.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
62.632 68.374
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.016 15.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.016 15.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.699.058 3.758.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.750.011 -129.521.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.145.366 -5.242.052
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.848.351 6.009.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
401.179.825 137.358.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.155 -4.845.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.443.269 4.813.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.462 -1.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-54.462 -1.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.047.862 -73.367.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.185.602 -71.457.525
Ödenen Faiz
-137.740 -1.910.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.449.869 -68.555.690
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.449.869 -68.555.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.274.851 73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.824.982 4.826.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 6.824.982 8.274.851
Ticari Alacaklar
6,7 1.681.404.797 1.311.654.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.681.404.797 1.311.654.786
Diğer Alacaklar
6,9 1.810.282 59.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.760.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.752 59.159
Stoklar
10 67.579.647 36.731.296
Peşin Ödenmiş Giderler
6.12 38.768.580 36.476.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.768.580 36.476.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 23.718 422.423
Diğer Dönen Varlıklar
29 69.730.988 63.230.290
ARA TOPLAM
1.866.142.994 1.456.849.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.866.142.994 1.456.849.136
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.497.717 3.505.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 954 1.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 994.426 757.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.493.097 4.264.409
TOPLAM VARLIKLAR
1.870.636.091 1.461.113.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 4.000.000 4.535.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 4.000.000 4.535.178
Banka Kredileri
47 4.000.000 4.535.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.366.473
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

Banka Kredileri

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 2.366.473
Banka Kredileri
47 2.366.473
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.440 0
Ticari Borçlar
6,7 1.823.310.949 1.422.131.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.823.310.949 1.422.131.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 415.399 634.594
Diğer Borçlar
6,9 1.836.237 1.251.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.836.237 1.251.422
Ertelenmiş Gelirler
6,12 2.007.249 2.613.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.007.249 2.613.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 799.222 481.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 622.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 622.148
ARA TOPLAM
1.835.364.117 1.431.646.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.835.364.117 1.431.646.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 2.210.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 2.210.127
Banka Kredileri
44 2.210.127
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 109.267 93.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 109.267 93.254
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.319.394 93.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.837.683.511 1.431.739.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.956.493 29.377.630
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38 -36.725 -36.725
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.725 -36.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.725 -36.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 927.902 927.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 10.546.438 8.346.746
Net Dönem Karı veya Zararı
3.578.862 2.199.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.913 -3.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.952.580 29.373.716
TOPLAM KAYNAKLAR
1.870.636.091 1.461.113.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 7.047.833 4.331.182 3.527.678 2.671.991
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.047.833 4.331.182 3.527.678 2.671.991
BRÜT KAR (ZARAR)
7.047.833 4.331.182 3.527.678 2.671.991
Genel Yönetim Giderleri
28.33 -3.182.517 -2.086.111 -1.214.264 -1.189.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 30.108 4.763 27.151 1.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.534 -29.225 120.275 -4.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.892.890 2.220.609 2.460.840 1.479.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.892.890 2.220.609 2.460.840 1.479.114
Finansman Gelirleri
37 421.991 659.821 203.442 238.087
Finansman Giderleri
37 -137.740 -1.910.148 87.205 -1.208.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.177.141 970.282 2.751.487 508.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-598.276 -392.392 -406.668 -297.948
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -835.134 -311.772 -459.174 -209.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 236.858 -80.620 52.506 -88.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.578.865 577.890 2.344.819 210.352
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.578.865 577.890 2.344.819 210.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -9 3 -9
Ana Ortaklık Payları
3.578.862 577.899 2.344.816 210.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 5.414
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 0 0 0 5.414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 5.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 3.578.865 577.890 2.344.819 215.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 -9 3 -9
Ana Ortaklık Payları
3.578.862 577.899 2.344.816 215.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704366


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.966 Değişim: -1,14% Hacim : 57.580 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 7.952 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9373 Değişim: 0,19%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2206 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.880,45 Değişim: 0,30%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.