KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:35
KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -25.147 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.321.892
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 598.660 3.460.331 2.374.791 24.348.652 -6.760 24.321.892
Transferler
28 165.668 2.209.123 -2.374.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36,40 -5.413 2.840.866 2.835.452 2.855 2.838.307
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.500.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.905 27.180.199
Transferler
28 163.574 2.677.294 -2.840.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36,40 -6.165 2.199.691 2.193.526 -9 2.193.517
Dönem Karı (Zararı)
40 2.199.691 2.199.691 -9 2.199.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -6.165 -6.165 -6.165
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.691 29.377.630 -3.914 29.373.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.052.924 1.455.720
Dönem Karı (Zararı)
3.047.361 3.467.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.594 207.772
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
136.553 158.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-54.959 48.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-54.959 48.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.923.969 -2.219.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-290.936.110 -259.803.418
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.754.590 -31.124.601
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.638.925 20.015.586
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
308.666.300 258.181.853
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.199.736 10.511.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.052.924 1.455.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.076 -157.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.076 -157.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.139.112 71.105.370
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.535.178 80.222.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-76.967.124 -1.092.995
Ödenen Faiz
-2.707.166 -8.024.020
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.107.264 72.403.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.107.264 72.403.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.382.115 978.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.274.851 73.382.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.274.851 73.382.115
Ticari Alacaklar
6,7 1.311.654.786 1.020.718.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.311.654.786 1.020.718.676
Diğer Alacaklar
6,9 59.159 30.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 59.159 30.940
Stoklar
10 36.731.296 39.370.221
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 36.476.331 32.335.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 36.476.331 32.335.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 422.423 648.879
Diğer Dönen Varlıklar
29 63.230.290 71.927.479
ARA TOPLAM
1.456.849.136 1.238.413.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.456.849.136 1.238.413.805
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.505.626 3.620.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.215 1.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 757.568 1.124.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.264.409 4.746.342
TOPLAM VARLIKLAR
1.461.113.545 1.243.160.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24,47 4.535.178 80.222.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24,47 4.535.178 80.222.385
Banka Kredileri
24,47 4.535.178 80.222.385
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24,47 1.279.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24,47 1.279.917
Banka Kredileri
24,47 1.279.917
Ticari Borçlar
6,7 1.422.131.124 1.113.464.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.422.131.124 1.113.464.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 634.594 657.635
Diğer Borçlar
6,9 1.251.422 6.823.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.950.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.251.422 1.873.555
Ertelenmiş Gelirler
6,12 2.613.036 12.537.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.613.036 12.537.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 481.221 846.229
ARA TOPLAM
1.431.646.575 1.215.831.735
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.431.646.575 1.215.831.735
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 93.254 148.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 93.254 148.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.254 148.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.431.739.829 1.215.979.948
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.377.630 27.184.104
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.693 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.291 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38 -36.725 -30.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.725 -30.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -36.725 -30.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 927.902 764.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 8.346.746 5.669.454
Net Dönem Karı veya Zararı
2.199.691 2.840.866
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.914 -3.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.373.716 27.180.199
TOPLAM KAYNAKLAR
1.461.113.545 1.243.160.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 9.681.403 9.324.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.681.403 9.324.841
BRÜT KAR (ZARAR)
9.681.403 9.324.841
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -5.266.618 -4.589.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 34.409 448.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 3.914 -26.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.453.108 5.157.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.453.108 5.157.388
Finansman Gelirleri
37 1.301.419 6.333.672
Finansman Giderleri
37 -2.707.166 -8.024.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.047.361 3.467.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-847.679 -629.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -481.222 -846.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -366.457 217.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.199.682 2.838.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.199.682 2.838.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9 -2.854
Ana Ortaklık Payları
2.199.691 2.840.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.165 -5.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -6.165 -5.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 -6.165 -5.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 2.193.517 2.832.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9 -2.854
Ana Ortaklık Payları
2.193.526 2.835.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667800


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.