KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2021 - 18:11
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 86.022 0 49.282 727.154 366.050 -280.774 0 0 3.295.112 4.242.846 37.596 4.280.442
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.053 0 0 38.053 0 38.053
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.683.984 -172.474 268.233 3.937.440 262.482 -2.017.371 39.656.419 6.159.477 3.295.112 58.057.736 311.506 58.369.242
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.948.436 -302.744 66.879 5.190.386 240.292 -2.349.276 45.869.743 6.513.366 0 62.161.516 247.679 62.409.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.623 0 56.893 1.029.758 -552.290 -168.900 208.276 -194.993 5.377.770 5.751.891 58.312 5.810.203
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.282 0 0 31.282 0 31.282
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.681.290 -6.305.090 0 -623.800 -47.130 -670.930
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -47.130 -670.930
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.646.085 -5.646.085 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.943.813 -302.744 123.772 6.220.144 -311.998 -2.518.176 51.790.591 13.283 5.377.770 67.320.889 258.861 67.579.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
264.820.907 461.573.612 726.394.519 252.150.378 408.163.964 660.314.342
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 36.631.466 58.723.796 95.355.262 31.824.340 48.971.054 80.795.394
Teminat Mektupları
36.504.895 39.658.567 76.163.462 31.475.024 33.857.845 65.332.869
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.520.062 1.520.062 0 1.368.856 1.368.856
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.658.601 938.839 3.597.440 2.489.512 845.758 -14.576 -9.833 -7.868 -5.509
Diğer
-1.221.811 -735.033 -678.209 -330.216
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 132.560 18.661 129.345 17.828
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -950.578 1.073.936 -1.196.949 256.347
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
655.408 1.685.396 -469.735 -361.495
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-985.682 -2.940.215 -5.802.837 -1.046.352
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-620.304 2.328.755 5.075.623 1.664.194
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 5.899.730 3.551.872 2.277.675 1.096.032
FAALİYET BRÜT KÂRI
23.778.101 19.514.294 10.994.538 8.607.480
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -8.145.978 -7.540.582 -2.830.084 -2.502.808
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -2.209.718 -1.739.979 -1.234.864 -1.000.916
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.567.182 -2.173.885 -1.346.312 -1.112.455
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -4.061.565 -3.462.151 -2.003.099 -1.595.242
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.793.658 4.597.697 3.580.179 2.396.059
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 6.793.658 4.597.697 3.580.179 2.396.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.356.522 -1.266.818 -687.374 -745.371
Cari Vergi Karşılığı
-1.509.969 -2.257.006 -1.328.572 -1.409.633
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.009.098 -297.712 662.099 17.994
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.162.545 1.287.900 -20.901 646.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 5.437.136 3.330.879 2.892.805 1.650.688
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 5.437.136 3.330.879 2.892.805 1.650.688
Grubun Karı (Zararı)
5.377.770 3.295.112 2.865.084 1.632.338
Azınlık Payları Karı (Zararı)
59.366 35.767 27.721 18.350
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01280000 0,00785000 0,00682000 0,00389000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952701


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8431 Değişim: 0,93%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3696 Değişim: 0,59%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,89 Değişim: 1,22%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.