KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.01.2021 - 18:11
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 101.217 2.744.795 -1.139.075 -995.732 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 63.039 -11.583 117.734 465.491 1.035.507 -740.865 -36.920 0 6.164.914 7.057.317 77.044 7.134.361
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.224 0 0 30.224 0 30.224
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 0 6.164.914 53.776.837 273.910 54.050.747
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 350.474 -130.270 -152.072 1.980.100 343.860 -612.679 0 208.276 6.305.090 8.292.779 80.287 8.373.066
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.174.209 0 3.174.209 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
143.224 0 143.224 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
46.296.739 1.055.378 47.352.117 37.521.955 712.060 38.234.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
968 0 968 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
550.529 2.619.064 3.169.593 210.170 1.776.017 1.986.187
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.902 1.995.025 2.005.927 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
539.627 624.039 1.163.666 195.125 329.028 524.153
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 144.399.701 330.290.824 474.690.525 100.805.554 254.174.339 354.979.893
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.065.184 37.222.722 42.287.906 22.373.314 43.574.257 65.947.571
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
469.986 8.308.419 8.778.405 4.835.016 16.607.942 21.442.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.595.198 28.914.303 33.509.501 17.538.298 26.966.315 44.504.613
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
139.334.517 293.068.102 432.402.619 78.432.240 210.600.082 289.032.322
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.069.175 11.312.583 20.381.758 7.322.962 8.764.639 16.087.601
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.506.988 3.879.245 10.386.233 3.686.017 4.409.675 8.095.692
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.562.187 7.433.338 9.995.525 3.636.945 4.354.964 7.991.909
Para ve Faiz Swap İşlemleri
126.241.686 231.716.285 357.957.971 60.617.121 160.582.646 221.199.767
Swap Para Alım İşlemleri
8.963.202 92.403.946 101.367.148 9.766.706 67.104.838 76.871.544
Swap Para Satım İşlemleri
65.522.846 47.853.673 113.376.519 43.894.979 29.683.702 73.578.681
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.878.025 45.729.333 71.607.358 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.877.613 45.729.333 71.606.946 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.700.037 5.578.445 8.278.482 10.170.756 20.898.894 31.069.650
Para Alım Opsiyonları
1.671.606 1.410.167 3.081.773 5.408.521 5.945.014 11.353.535
Para Satım Opsiyonları
918.375 2.321.676 3.240.051 4.573.863 7.416.639 11.990.502
Faiz Alım Opsiyonları
0 1.846.602 1.846.602 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 888.120 888.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
25.011 0 25.011 87.880 0 87.880
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
85.045 0 85.045 100.492 914.057 17.696 931.753 1.424.822 27.436 1.452.258
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
160.390 6.105 166.495 149.767 4.087 153.854
İştirakler (Net)
5.1.10 46.370 7 46.377 35.747 6 35.753
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
46.370 7 46.377 35.747 6 35.753
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.020 6.098 120.118 114.020 4.081 118.101
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.020 6.098 120.118 114.020 4.081 118.101
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.464.120 495.951 5.960.071 5.145.933 382.366 5.528.299
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 533.600 80.798 614.398 430.194 49.712 479.906
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
527.212 80.798 608.010 423.806 49.712 473.518
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 561.525 0 561.525 569.719 0 569.719
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.420 85.563 88.983 7.649 78.568 86.217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 3.618.388 22.015 3.640.403 1.861.118 20.892 1.882.010
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 7.902.560 11.124.167 19.026.727 5.502.245 7.661.499 13.163.744
VARLIKLAR TOPLAMI
292.635.953 248.276.852 540.912.805 230.555.005 197.999.143 428.554.148
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 142.230.848 215.869.500 358.100.348 113.245.513 164.031.812 277.277.325
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.233.552 24.386.631 26.620.183 2.687.955 22.934.104 25.622.059
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 1.098.116 2.065.862 3.163.978 416.266 1.370.595 1.786.861
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.094.432 16.722.649 22.817.081 6.036.084 14.990.453 21.026.537
Bonolar
4.883.881 0 4.883.881 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.210.551 16.722.649 17.933.200 1.210.544 14.990.453 16.200.997
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 16.137.939 16.137.939 0 14.342.293 14.342.293
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 4.382.556 4.154.334 8.536.890 1.945.271 2.294.394 4.239.665
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.250.527 3.881.002 8.131.529 1.305.445 2.199.506 3.504.951
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
132.029 273.332 405.361 639.826 94.888 734.714
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 840.772 185.595 1.026.367 969.316 165.454 1.134.770
KARŞILIKLAR
5.2.9 6.763.967 3.271.604 10.035.571 5.348.121 1.178.252 6.526.373
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.297.372 156.160 1.453.532 1.135.056 111.605 1.246.661
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
721.292 107.820 829.112 589.541 50.992 640.533
Diğer Karşılıklar
4.745.303 3.007.624 7.752.927 3.623.524 1.015.655 4.639.179
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 2.247.903 48.444 2.296.347 1.149.548 102.427 1.251.975
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 48.863 48.863 0 29.480 29.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.029.532 5.569.437 6.598.969 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 18.859.556 4.261.518 23.121.074 14.252.573 2.283.783 16.536.356
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 62.050.247 358.948 62.409.195 53.554.029 496.718 54.050.747
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.598.522 114.049 1.712.571 1.376.965 267.474 1.644.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.197.339 -115.937 3.081.402 1.465.038 -94.917 1.370.121
Kar Yedekleri
45.520.735 349.008 45.869.743 39.288.768 324.161 39.612.929
Yasal Yedekler
1.554.550 79.424 1.633.974 1.546.353 53.081 1.599.434
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.728.172 0 43.728.172 37.509.839 0 37.509.839
Diğer Kar Yedekleri
238.013 269.584 507.597 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
6.501.538 11.828 6.513.366 6.164.914 0 6.164.914
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
196.448 11.828 208.276 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.305.090 0 6.305.090 6.164.914 0 6.164.914
Azınlık Payları
247.679 0 247.679 273.910 0 273.910
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
247.831.481 293.081.324 540.912.805 199.866.154 228.687.994 428.554.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 39.393.261 42.045.625
Kredilerden Alınan Faizler
30.919.973 33.866.206
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
82.696 368.148
Bankalardan Alınan Faizler
200.909 720.601
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
749.549 395.622
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.558.261 5.658.911
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
132.848 113.531
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.170.354 2.784.388
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.255.059 2.760.992
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
505.551 511.531
Diğer Faiz Gelirleri
376.322 524.606
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -14.000.693 -21.372.200
Mevduata Verilen Faizler
-9.437.262 -16.529.107
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.347.055 -1.799.135
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-333.448 -117.758
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.328.935 -2.650.526
Kiralama Faiz Giderleri
-133.480 -188.093
Diğer Faiz Giderleri
-420.513 -87.581
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.392.568 20.673.425
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.587.665 6.273.573
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.296.891 8.643.797
Gayri Nakdi Kredilerden
781.528 721.434
Diğer
7.515.363 7.922.363
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.709.226 -2.370.224
Gayri Nakdi Kredilere
-23.250 -15.350
Diğer
-1.685.976 -2.354.874
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 22.178 11.276
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 702.894 -1.806.062
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
574.332 -157.084
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.221.097 -2.935.307
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
6.349.659 1.286.329
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 6.550.123 5.676.784
FAALİYET BRÜT KÂRI
39.255.428 30.828.996
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -14.330.950 -11.491.709
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.829.044 -855.943
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.419.743 -4.187.991
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -7.467.095 -6.121.085
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.208.596 8.172.268
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 9.208.596 8.172.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -2.823.433 -1.930.878
Cari Vergi Karşılığı
-4.549.974 -2.362.115
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-358.460 -292.444
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.085.001 723.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 6.385.163 6.241.390
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 6.385.163 6.241.390
Grubun Karı (Zararı)
6.305.090 6.164.914
Azınlık Payları Karı (Zararı)
80.073 76.476
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01501000 0,01468000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905482


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 0,00% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2969 Değişim: 0,01%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3029
Açılış: 7,296
8,7770 Değişim: -0,15%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,7975
Açılış: 8,7904
402,27 Değişim: -0,48%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 405,06
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.