KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:13
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 -80.864 79.009 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 101.217 2.744.795 -1.139.075 -995.732 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.768 0 72.530 48.939 297.768 -537.127 0 0 4.938.235 4.823.113 60.583 4.883.696
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.135 0 0 5.135 0 5.135
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.537.691 -160.891 173.747 2.793.734 -841.307 -1.532.859 39.624.760 0 4.938.235 51.517.544 257.449 51.774.993
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 217.096 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 1.855 0 470.282 -472.137 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.962 -172.474 218.951 3.210.286 -103.568 -1.736.597 39.612.929 6.164.914 0 53.776.837 273.910 54.050.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 208.683 0 -161.302 1.937.760 -124.060 -617.597 0 207.483 5.183.510 6.634.477 58.452 6.692.929
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.568 0 0 87.568 0 87.568
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.914 -6.164.914 0 0 -106.518 -106.518
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106.518 -106.518
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.159.477 -6.159.477 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.806.645 -172.474 57.649 5.148.046 -227.628 -2.354.194 45.865.411 207.483 5.183.510 60.498.882 225.844 60.724.726


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
240.883.594 412.249.653 653.133.247 187.129.637 307.620.161 494.749.798
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 28.391.825 45.684.297 74.076.122 23.655.572 39.101.523 62.757.095
Teminat Mektupları
28.067.648 34.352.820 62.420.468 23.555.242 26.872.148 50.427.390
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.304.614 1.304.614 0 1.252.136 960.569 2.867.832 1.408.118 620.356 2.028.474
Diğer Teminat Mektupları
26.160.385 32.087.637 58.248.022 22.147.124 24.999.656 47.146.780
Banka Kredileri
59.687 2.081.667 2.141.354 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
59.687 2.081.667 2.141.354 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
264.490 9.120.139 9.384.629 64.485 10.611.998 10.676.483
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
264.490 9.120.139 9.384.629 64.485 10.611.998 10.676.483
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 129.671 129.671 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
70.138.432 25.173.872 95.312.304 62.668.511 14.344.299 77.012.810
Cayılamaz Taahhütler
69.549.886 22.792.842 92.342.728 62.458.341 12.568.282 75.026.623
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.495.097 19.907.275 22.402.372 5.306.346 10.576.157 15.882.503
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 2.763 2.763 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.715.528 1.845.581 21.561.109 16.305.168 1.273.729 17.578.897
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.159.464 0 3.159.464 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
148.680 0 148.680 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.029.508 1.037.223 45.066.731 37.521.955 712.060 38.234.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.609 0 1.609 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
588.546 2.381.030 2.969.576 210.170 1.776.017 1.986.187
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.472 1.934.279 1.944.751 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
578.074 446.751 1.024.825 195.125 329.028 524.153
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 142.353.337 341.391.484 483.744.821 100.805.554 254.174.339 354.979.893
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.834.128 41.274.165 46.108.293 22.373.314 43.574.257 65.947.571
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
69.986 10.419.315 10.489.301 4.835.016 16.607.942 21.442.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.764.142 30.854.850 35.618.992 17.538.298 26.966.315 44.504.613
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
137.519.209 300.117.319 437.636.528 78.432.240 210.600.082 289.032.322
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.729.095 9.463.513 16.192.608 7.322.962 8.764.639 16.087.601
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.319.223 2.756.728 8.075.951 3.686.017 4.409.675 8.095.692
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.409.872 6.706.785 8.116.657 3.636.945 4.354.964 7.991.909
Para ve Faiz Swap İşlemleri
126.149.007 227.592.257 353.741.264 60.617.121 160.582.646 221.199.767
Swap Para Alım İşlemleri
3.453.786 86.627.295 90.081.081 9.766.706 67.104.838 76.871.544
Swap Para Satım İşlemleri
55.924.874 45.544.206 101.469.080 43.894.979 29.683.702 73.578.681
Swap Faiz Alım İşlemleri
33.385.374 47.710.378 81.095.752 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
33.384.973 47.710.378 81.095.351 3.477.718 31.897.053 35.374.771
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.417.349 9.821.668 13.239.017 10.170.756 20.898.894 31.069.650
Para Alım Opsiyonları
2.364.278 1.627.147 3.991.425 5.408.521 5.945.014 11.353.535
Para Satım Opsiyonları
849.991 3.375.228 4.225.219 4.573.863 7.416.639 11.990.502
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.783.572 3.783.572 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.035.721 1.035.721 0 888.120 888.120
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
161.542 0 161.542 87.880 0 87.880
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
41.538 0 41.538 100.492 0 100.492
Futures Para İşlemleri
884.645 2.181.532 3.066.177 131.926 534.975 666.901
Futures Para Alım İşlemleri
102.170 1.387.200 1.489.370 128.032 208.060 336.092
Futures Para Satım İşlemleri
782.475 794.332 1.576.807 3.894 326.915 330.809
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 23.016 23.016 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 23.016 23.016 0 29.604 29.604
Diğer
339.113 51.035.333 51.374.446 189.475 19.789.324 19.978.799
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
876.803.766 1.153.445.921 2.030.249.687 805.331.669 860.068.236 1.665.399.905
EMANET KIYMETLER
66.933.193 63.668.700 130.601.893 61.688.136 42.938.926 104.627.062
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
30.460.667 0 30.460.667 27.430.538 0 27.430.538
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.459.651 24.614.565 40.074.216 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
15.081.189 6.592.095 21.673.284 15.688.562 5.837.295 21.525.857
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.436.785 1.157.651 3.594.436 2.702.936 938.150 3.641.086
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.278.010 27.007.771 30.285.781 250.510 20.797.896 21.048.406
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 187.867 187.867 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
216.891 4.108.751 4.325.642 345.388 2.727.299 3.072.687
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
809.870.573 1.089.777.221 1.899.647.794 743.643.533 817.129.310 1.560.772.843
Menkul Kıymetler
6.307.876 2.323.796 8.631.672 4.036.323 1.563.950 5.600.273
Teminat Senetleri
23.550.645 19.929.136 43.479.781 23.737.421 13.743.078 37.480.499
Emtia
15.276 0 15.276 3.371 0 3.371
Varant
0 523.596 523.596 0 377.819 377.819
Gayrimenkul
184.763.402 193.857.007 378.620.409 175.430.786 148.434.218 323.865.004
Diğer Rehinli Kıymetler
595.233.374 873.143.556 1.468.376.930 540.435.632 653.010.149 1.193.445.781
Rehinli Kıymet Alanlar
0 130 130 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.117.687.360 1.565.695.574 2.683.382.934 992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 12.500.912 13.295.165
Alınan Faizler
27.046.294 29.261.619
Ödenen Faizler
-9.914.392 -17.534.601
Alınan Temettüler
20.118 9.046
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.041.461 6.493.581
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.395.362 4.937.579
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
617.504 538.149
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.140.488 -6.215.262
Ödenen Vergiler
-2.989.582 -1.555.552
Diğer
-6.575.365 -2.639.394
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -12.945.125 -745.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.664.692 -515.099
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.657.257 783.503
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-74.446.495 -7.212.779
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.988.044 -649.031
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.499.596 -2.226.111
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
69.819.876 15.159.564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.271.806 -8.685.260
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.219.277 2.599.603
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 -444.213 12.549.555
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -11.405.039 -463.947
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.588 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-754.767 -395.023
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
366.146 292.398
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-17.044.457 -5.255.932
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.421.590 5.783.762
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.081.080 -998.457
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.691.117 109.305
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.146.993 -3.572.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.049.591 16.338.258
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.612.676 -19.637.820
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -680
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-289.922 -272.419
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.542.841 -17.077
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 -3.159.418 8.495.870
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 48.006.493 37.697.604
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 44.847.075 46.193.474


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.240.027 4.998.460
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.452.902 -114.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
254.864 75.298
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
232.831 3.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
40.096 77.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.063 -4.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.198.038 -190.062
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.937.760 48.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-138.813 366.273
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
174.249 -663.536
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-948.672 -27.033
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.116 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
175.630 85.295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.692.929 4.883.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
39.781.734 88.896.372 128.678.106 34.725.166 74.235.255 108.960.421
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 11.950.420 66.267.370 78.217.790 14.200.209 57.897.826 72.098.035
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.326.164 40.211.412 45.537.576 3.285.977 38.739.329 42.025.306
Bankalar
1.188.502 25.918.004 27.106.506 747.860 18.834.329 19.582.189
Para Piyasalarından Alacaklar
5.501.803 467.941 5.969.744 10.205.763 453.693 10.659.456
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-66.049 -329.987 -396.036 -39.391 -129.525 -168.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.382.351 6.704.461 8.086.812 692.738 4.526.562 5.219.300
Devlet Borçlanma Senetleri
816.642 1.826.056 2.642.698 370.765 91.126 461.891
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
519.599 30.652 550.251 303.272 30.148 333.420
Diğer Finansal Varlıklar
46.110 4.847.753 4.893.863 18.701 4.405.288 4.423.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 21.889.923 13.543.148 35.433.071 18.274.036 10.369.493 28.643.529
Devlet Borçlanma Senetleri
21.712.344 8.999.746 30.712.090 18.192.222 6.627.521 24.819.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
70.081 242.250 312.331 32.328 350.053 382.381
Diğer Finansal Varlıklar
107.498 4.301.152 4.408.650 49.486 3.391.919 3.441.405
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 4.559.040 2.381.393 6.940.433 1.558.183 1.441.374 2.999.557
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.033.747 2.361.941 6.395.688 1.133.910 1.424.303 2.558.213
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
525.293 19.452 544.745 424.273 17.071 441.344
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
220.159.253 146.034.995 366.194.248 180.738.392 115.539.328 296.277.720
Krediler
5.1.5 206.264.866 139.706.821 345.971.687 166.976.048 110.530.551 277.506.599
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.616.035 5.973.433 7.589.468 1.326.634 4.857.520 6.184.154
Faktoring Alacakları
5.1.7 2.001.036 982.623 2.983.659 1.809.179 620.984 2.430.163
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 22.304.422 10.847.529 33.151.951 20.732.279 6.988.063 27.720.342
Devlet Borçlanma Senetleri
22.205.553 10.814.686 33.020.239 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
98.869 32.843 131.712 140.815 20.891 161.706
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.027.106 -11.475.411 -23.502.517 -10.105.748 -7.457.790 -17.563.538
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 996.655 23.080 1.019.735 1.424.822 27.436 1.452.258
Satış Amaçlı
996.655 23.080 1.019.735 1.424.822 27.436 1.452.258
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
159.014 6.055 165.069 149.767 4.087 153.854
İştirakler (Net)
5.1.10 44.994 7 45.001 35.747 6 35.753
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
44.994 7 45.001 35.747 6 35.753
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.020 6.048 120.068 114.020 4.081 118.101
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.020 6.048 120.068 114.020 4.081 118.101
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.196.610 493.383 5.689.993 5.145.933 382.366 5.528.299
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 512.788 80.095 592.883 430.194 49.712 479.906
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
506.400 80.095 586.495 423.806 49.712 473.518
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 602.010 0 602.010 569.719 0 569.719
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 79.860 79.860 7.649 78.568 86.217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 2.529.451 20.797 2.550.248 1.861.118 20.892 1.882.010
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 7.760.020 12.577.228 20.337.248 5.502.245 7.661.499 13.163.744
VARLIKLAR TOPLAMI
277.697.535 248.211.865 525.909.400 230.555.005 197.999.143 428.554.148
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 130.478.804 215.185.096 345.663.900 113.245.513 164.031.812 277.277.325
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.145.835 28.159.843 30.305.678 2.687.955 22.934.104 25.622.059
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 1.824.585 1.272.486 3.097.071 416.266 1.370.595 1.786.861
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 5.757.019 17.775.252 23.532.271 6.036.084 14.990.453 21.026.537
Bonolar
4.534.466 0 4.534.466 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.222.553 17.775.252 18.997.805 1.210.544 14.990.453 16.200.997
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 15.591.683 15.591.683 0 14.342.293 14.342.293
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.817.673 5.827.433 7.645.106 1.945.271 2.294.394 4.239.665
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.682.612 5.514.301 7.196.913 1.305.445 2.199.506 3.504.951
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
135.061 313.132 448.193 639.826 94.888 734.714
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 1.046.861 191.333 1.238.194 969.316 165.454 1.134.770
KARŞILIKLAR
5.2.9 6.936.031 2.506.481 9.442.512 5.348.121 1.178.252 6.526.373
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.093.581 138.058 1.231.639 1.135.056 111.605 1.246.661
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
723.098 100.153 823.251 589.541 50.992 640.533
Diğer Karşılıklar
5.119.352 2.268.270 7.387.622 3.623.524 1.015.655 4.639.179
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 811.499 64.255 875.754 1.149.548 102.427 1.251.975
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 35.109 35.109 0 29.480 29.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 18.074.337 2.783.641 20.857.978 14.252.573 2.283.783 16.536.356
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 61.052.267 -327.541 60.724.726 53.554.029 496.718 54.050.747
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.597.506 94.314 1.691.820 1.376.965 267.474 1.644.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.338.141 -771.917 2.566.224 1.465.038 -94.917 1.370.121
Kar Yedekleri
45.526.944 338.467 45.865.411 39.288.768 324.161 39.612.929
Yasal Yedekler
1.554.550 70.574 1.625.124 1.546.353 53.081 1.599.434
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.734.381 0 43.734.381 37.509.839 0 37.509.839
Diğer Kar Yedekleri
238.013 267.893 505.906 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
5.379.398 11.595 5.390.993 6.164.914 0 6.164.914
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
195.888 11.595 207.483 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.183.510 0 5.183.510 6.164.914 0 6.164.914
Azınlık Payları
225.844 0 225.844 273.910 0 273.910
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
230.966.541 294.942.859 525.909.400 199.866.154 228.687.994 428.554.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 28.203.500 32.583.287 9.884.980 10.484.665
Kredilerden Alınan Faizler
22.774.792 25.956.080 7.764.700 8.416.250
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
34.277 366.638 33.766 106.944
Bankalardan Alınan Faizler
153.132 622.664 42.908 202.337
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
354.094 230.212 251.181 145.612
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.220.184 4.639.078 1.573.662 1.374.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
92.920 62.492 35.292 28.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.026.590 2.301.302 780.716 673.703
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.100.674 2.275.284 757.654 672.804
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
370.009 386.626 130.933 124.995
Diğer Faiz Gelirleri
297.012 381.989 87.830 113.629
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -9.922.059 -17.493.332 -3.285.980 -5.292.871
Mevduata Verilen Faizler
-6.332.565 -13.658.586 -2.172.741 -4.210.862
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.134.605 -1.347.087 -308.836 -257.265
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-269.156 -102.270 -74.839 -23.008
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.707.938 -2.163.107 -589.628 -739.003
Kiralama Faiz Giderleri
-110.601 -140.315 -27.135 -47.013
Diğer Faiz Giderleri
-367.194 -81.967 -112.801 -15.720
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.281.441 15.089.955 6.599.000 5.191.794
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.865.513 4.637.015 1.678.129 1.662.125
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.041.461 6.493.581 2.109.211 2.337.463
Gayri Nakdi Kredilerden
564.351 537.349 205.781 173.612
Diğer
5.477.110 5.956.232 1.903.430 2.163.851
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.175.948 -1.856.566 -431.082 -675.338
Gayri Nakdi Kredilere
-15.684 -11.396 -5.851 -3.788
Diğer
-1.160.264 -1.845.170 -425.231 -671.550
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 20.118 9.046 1.457 24
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 2.321.948 -1.877.715 1.248.012 -898.278
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.081.095 220.636 395.699 -135.339
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.443.073 -3.013.423 1.497.142 -598.237
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.683.926 915.072 -644.829 -164.702
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 5.395.362 4.716.943 1.843.490 1.340.465
FAALİYET BRÜT KÂRI
30.884.382 22.575.244 11.370.088 7.296.130
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -11.288.066 -8.491.807 -3.747.484 -2.971.065
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.706.345 -323.937 -1.966.366 -119.226
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.267.216 -3.137.761 -1.093.331 -1.043.087
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -5.251.403 -4.259.423 -1.789.252 -1.464.862
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.371.352 6.362.316 2.773.655 1.697.890
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 7.371.352 6.362.316 2.773.655 1.697.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -2.131.325 -1.363.856 -864.507 -368.198
Cari Vergi Karşılığı
-2.648.684 -1.675.751 -391.678 -451.700
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-957.702 -326.128 -659.990 14.064
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.475.061 638.023 187.161 69.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 5.240.027 4.998.460 1.909.148 1.329.692
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 5.240.027 4.998.460 1.909.148 1.329.692
Grubun Karı (Zararı)
5.183.510 4.938.235 1.888.398 1.309.864
Azınlık Payları Karı (Zararı)
56.517 60.225 20.750 19.828
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01234000 0,01176000 0,00450000 0,00312000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884406


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.