KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2020 - 18:10
KAP ***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 2.857.876 -889.345 -773.998 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 2.857.876 -889.345 -773.998 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 44.254 224.832 -415.426 -83.702 0 0 1.721.963 1.491.921 1.491.921
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.543 0 0 12.543 12.543
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 143.616 3.082.708 -1.304.771 -857.700 32.121.457 7.035.545 1.721.963 48.192.317 48.192.317
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 3.360.170 -414.286 -963.718 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 3.360.170 -414.286 -963.718 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -31.764 467.028 -797.479 -177.874 0 0 1.631.366 1.091.277 1.091.277
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.715 0 0 16.715 16.715
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 185.332 3.827.198 -1.211.765 -1.141.592 39.187.587 6.158.841 1.631.366 54.873.658 54.873.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
177.480.283 355.007.091 532.487.374 186.024.138 290.326.802 476.350.940
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 25.045.280 39.954.429 64.999.709 23.655.572 36.838.728 60.494.300
Teminat Mektupları
24.912.530 28.917.525 53.830.055 23.555.242 25.924.721 49.479.963
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.137.545 1.137.545 0 1.252.136 1.252.136
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.452.649 580.164 2.032.813 1.408.118 535.596 1.943.714
Diğer Teminat Mektupları
23.459.881 27.199.816 50.659.697 22.147.124 24.136.989 46.284.113
Banka Kredileri
69.047 1.546.280 1.615.327 35.845 1.543.198 1.579.043
İthalat Kabul Kredileri
69.047 1.546.280 1.615.327 35.395 1.521.807 1.557.202
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 450 21.391 21.841
Akreditifler
63.703 9.385.905 9.449.608 64.485 9.296.630 9.361.115
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
63.703 9.385.905 9.449.608 64.485 9.296.630 9.361.115
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 104.719 104.719 0 74.179 74.179
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 66.311.240 10.153.735 76.464.975 62.612.512 12.855.966 75.468.478
Cayılamaz Taahhütler
66.297.787 8.795.833 75.093.620 62.597.467 11.407.314 74.004.781
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.393.956 7.324.070 9.718.026 5.305.681 10.055.183 15.360.864
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.871 6.871 0 6.336 6.336
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.547.153 1.464.892 19.012.045 16.444.587 1.345.795 17.790.382
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.401.130 0 3.401.130 3.184.727 0 3.184.727
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
140.275 0 140.275 137.121 0 137.121
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
42.812.458 0 42.812.458 37.522.327 0 37.522.327
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.815 0 2.815 3.024 0 3.024
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
13.453 1.357.902 1.371.355 15.045 1.448.652 1.463.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
13.453 1.356.068 1.369.521 15.045 1.446.989 1.462.034
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.834 1.834 0 1.663 1.663
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 86.123.763 304.898.927 391.022.690 99.756.054 240.632.108 340.388.162
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
15.148.207 40.012.004 55.160.211 21.712.536 38.829.691 60.542.227
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.169.986 14.248.154 16.418.140 4.835.016 16.046.285 20.881.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
12.978.221 25.763.850 38.742.071 16.877.520 22.783.406 39.660.926
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
70.975.556 264.886.923 335.862.479 78.043.518 201.802.417 279.845.935
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.771.855 14.936.993 22.708.848 7.301.938 8.068.206 15.370.144
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.902.565 6.456.638 11.359.203 3.682.456 4.054.139 7.736.595
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.869.290 8.480.355 11.349.645 3.619.482 4.014.067 7.633.549
Para ve Faiz Swap İşlemleri
56.292.686 195.293.523 251.586.209 60.693.410 151.509.069 212.202.479
Swap Para Alım İşlemleri
7.542.317 72.456.811 79.999.128 10.023.967 61.232.134 71.256.101
Swap Para Satım İşlemleri
35.225.426 44.470.191 79.695.617 43.714.007 24.234.403 67.948.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.762.661 39.183.260 45.945.921 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.762.282 39.183.261 45.945.543 3.477.718 33.021.266 36.498.984
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.540.916 19.805.509 25.346.425 9.982.384 21.935.096 31.917.480
Para Alım Opsiyonları
2.983.892 3.479.536 6.463.428 5.408.521 5.781.135 11.189.656
Para Satım Opsiyonları
2.557.024 4.020.054 6.577.078 4.573.863 7.252.760 11.826.623
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.535.662 8.535.662 0 6.649.121 6.649.121
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.770.257 3.770.257 0 2.252.080 2.252.080
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.370.099 1.461.619 2.831.718 65.786 471.118 536.904
Futures Para Alım İşlemleri
1.368.334 28.902 1.397.236 61.892 208.060 269.952
Futures Para Satım İşlemleri
1.765 1.432.717 1.434.482 3.894 263.058 266.952
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 22.973 22.973 0 29.604 29.604
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 22.973 22.973 0 29.604 29.604
Diğer
0 33.366.306 33.366.306 0 19.789.324 19.789.324
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
802.066.260 897.465.950 1.699.532.210 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825
EMANET KIYMETLER
42.074.242 49.977.639 92.051.881 43.409.744 42.261.767 85.671.511
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
9.347.750 0 9.347.750 9.529.381 0 9.529.381
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.468.521 17.078.597 31.547.118 15.270.202 12.493.790 27.763.992
Tahsile Alınan Çekler
15.180.957 6.454.745 21.635.702 15.595.071 5.756.410 21.351.481
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.729.524 1.120.190 3.849.714 2.701.590 914.041 3.615.631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
251.322 22.807.632 23.058.954 250.510 20.775.992 21.026.502
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 159.928 159.928 0 144.496 144.496
Diğer Emanet Kıymetler
96.168 2.356.547 2.452.715 62.990 2.177.038 2.240.028
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
759.992.018 847.488.311 1.607.480.329 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314
Menkul Kıymetler
5.620.657 1.308.370 6.929.027 3.562.837 1.433.797 4.996.634
Teminat Senetleri
23.676.969 12.224.886 35.901.855 23.696.036 11.082.043 34.778.079
Emtia
3.267 0 3.267 3.371 0 3.371
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
178.295.368 148.024.176 326.319.544 174.794.481 134.473.134 309.267.615
Diğer Rehinli Kıymetler
552.395.757 685.930.775 1.238.326.532 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519
Rehinli Kıymet Alanlar
0 104 104 0 96 96
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
979.546.543 1.252.473.041 2.232.019.584 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.740.855 1.302.590
Alınan Faizler
7.235.039 8.391.656
Ödenen Faizler
-3.042.410 -6.042.411
Alınan Temettüler
571 414
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.058.138 1.957.011
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.907.743 2.126.928
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
201.019 149.808
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.052.235 -1.700.618
Ödenen Vergiler
-742.452 -49.349
Diğer
5.6 -1.824.558 -3.530.849
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-14.554.834 -575.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.619.957 24.070
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-9.224.410 -2.694.107
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.812.001 -18.051.294
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.435.080 745.275
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-781.481 1.985.734
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
18.608.889 16.010.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.273.334 3.401.781
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 -564.128 -1.997.730
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-10.813.979 726.749
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
881.209 -478.003
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.588 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-79.236 -84.986
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
79.337 84.368
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.562.084 -2.399.636
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.259.752 2.019.372
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-998.090 -97.121
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
185.118 0
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.152.290 2.540.760
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.603.203 3.786.518
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.351.992 -1.145.906
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-98.921 -99.852
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 1.616.197 1.304.103
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.164.283 4.093.609
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.475.425 30.547.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.311.142 34.640.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.631.366 1.721.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-540.089 -230.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.764 44.254
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-34.157 46.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.393 -2.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-508.325 -274.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
467.028 224.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-925.892 -625.627
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-34.127 113.484
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-222.343 -104.628
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207.009 117.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.091.277 1.491.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
25.288.745 73.818.813 99.107.558 33.776.385 62.458.332 96.234.717
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 5.813.091 59.870.568 65.683.659 13.719.095 50.054.007 63.773.102
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.268.188 54.036.635 58.304.823 3.285.976 38.390.532 41.676.508
Bankalar
465.449 5.907.882 6.373.331 275.625 11.593.863 11.869.488
Para Piyasalarından Alacaklar
1.101.773 204.442 1.306.215 10.193.163 183.283 10.376.446
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-22.319 -278.391 -300.710 -35.669 -113.671 -149.340
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 1.197.509 5.151.594 6.349.103 380.115 4.510.763 4.890.878
Devlet Borçlanma Senetleri
1.163.830 509.677 1.673.507 340.037 91.126 431.163
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
33.679 22.154 55.833 40.078 20.428 60.506
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.619.763 4.619.763 0 4.399.209 4.399.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 16.220.190 6.458.497 22.678.687 18.133.071 6.549.979 24.683.050
Devlet Borçlanma Senetleri
16.091.825 6.140.653 22.232.478 18.051.257 6.216.429 24.267.686
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27.761 317.844 345.605 32.328 333.550 365.878
Diğer Finansal Varlıklar
100.604 0 100.604 49.486 0 49.486
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 2.057.955 2.338.154 4.396.109 1.544.104 1.343.583 2.887.687
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.596.065 2.338.154 3.934.219 1.131.692 1.334.234 2.465.926
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
461.890 0 461.890 412.412 9.349 421.761
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
185.468.495 96.935.656 282.404.151 177.953.331 86.015.238 263.968.569
Krediler
5.1.5 174.041.715 95.978.592 270.020.307 166.955.553 84.209.820 251.165.373
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 21.954.776 8.654.718 30.609.494 20.732.279 7.884.639 28.616.918
Devlet Borçlanma Senetleri
21.861.130 7.638.514 29.499.644 20.591.464 6.967.172 27.558.636
Diğer Finansal Varlıklar
93.646 1.016.204 1.109.850 140.815 917.467 1.058.282
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.527.996 -7.697.654 -18.225.650 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 1.013.442 0 1.013.442 1.291.274 0 1.291.274
Satış Amaçlı
1.013.442 0 1.013.442 1.291.274 0 1.291.274
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.562.186 6.083.819 8.646.005 2.905.123 5.681.755 8.586.878
İştirakler (Net)
5.1.9 38.580 0 38.580 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
38.580 0 38.580 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 2.523.606 6.083.819 8.607.425 2.869.965 5.681.755 8.551.720
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.419.586 6.083.819 8.503.405 2.765.945 5.681.755 8.447.700
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.020 0 104.020 104.020 0 104.020
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 4.970.249 283 4.970.532 4.990.953 271 4.991.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 383.303 0 383.303 350.882 0 350.882
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
383.303 0 383.303 350.882 0 350.882
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 703.141 0 703.141 703.141 0 703.141
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 2.237.222 0 2.237.222 1.710.519 0 1.710.519
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 6.075.760 11.874.638 17.950.398 5.212.339 8.102.727 13.315.066
VARLIKLAR TOPLAMI
228.702.543 188.713.209 417.415.752 228.893.947 162.258.323 391.152.270
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 119.489.977 147.208.301 266.698.278 114.481.908 134.269.183 248.751.091
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.717.529 26.190.746 27.908.275 1.687.332 23.435.491 25.122.823
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 820.234 0 820.234 67.803 436.372 504.175
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 5.470.653 11.438.290 16.908.943 6.036.084 10.371.648 16.407.732
Bonolar
4.227.369 0 4.227.369 4.825.540 0 4.825.540
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.243.284 11.438.290 12.681.574 1.210.544 10.371.648 11.582.192
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.450.159 13.450.159 0 14.292.878 14.292.878
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.738.988 5.498.366 7.237.354 1.876.549 2.208.025 4.084.574
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.429.429 5.180.076 6.609.505 1.282.689 2.139.130 3.421.819
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
309.559 318.290 627.849 593.860 68.895 662.755
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 1.012.099 57.704 1.069.803 949.775 56.373 1.006.148
KARŞILIKLAR
5.2.8 4.832.515 1.337.594 6.170.109 4.685.257 1.046.489 5.731.746
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.074.669 86.526 1.161.195 1.073.537 71.419 1.144.956
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.757.846 1.251.068 5.008.914 3.611.720 975.070 4.586.790
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 1.096.131 27.725 1.123.856 1.081.878 51.672 1.133.550
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.022.126 5.028.757 6.050.883 261.478 4.468.229 4.729.707
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.022.126 5.028.757 6.050.883 261.478 4.468.229 4.729.707
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 13.250.700 1.853.500 15.104.200 13.992.137 1.630.043 15.622.180
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 55.512.003 -638.345 54.873.658 53.281.263 484.403 53.765.666
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.270.873 166.716 1.437.589 1.274.527 194.826 1.469.353
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.493.438 -1.019.597 1.473.841 1.963.669 18.497 1.982.166
Kar Yedekleri
38.973.051 214.536 39.187.587 38.899.792 271.080 39.170.872
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.275.101 0 37.275.101 37.201.842 0 37.201.842
Diğer Kar Yedekleri
232.576 214.536 447.112 232.576 271.080 503.656
Kar veya Zarar
7.790.207 0 7.790.207 6.158.841 0 6.158.841
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.158.841 0 6.158.841 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.631.366 0 1.631.366 6.158.841 0 6.158.841
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
205.962.955 211.452.797 417.415.752 198.401.464 192.750.806 391.152.270


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 8.913.954 10.272.821
Kredilerden Alınan Faizler
7.337.179 8.204.825
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 118.129
Bankalardan Alınan Faizler
41.993 148.312
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
55.375 29.777
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.361.949 1.627.596
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.161 10.694
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
600.013 810.457
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
735.775 806.445
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
117.458 144.182
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -3.269.830 -5.777.758
Mevduata Verilen Faizler
-2.187.055 -4.688.397
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-439.999 -511.029
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-30.274 -6.277
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-437.606 -474.220
Kiralama Faiz Giderleri
-45.343 -47.062
Diğer Faiz Giderleri
-129.553 -50.773
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.644.124 4.495.063
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.677.702 1.430.502
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.058.138 1.957.011
Gayri Nakdi Kredilerden
164.829 166.484
Diğer
1.893.309 1.790.527
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-380.436 -526.509
Gayri Nakdi Kredilere
-423 -52
Diğer
-380.013 -526.457
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 571 414
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 529.479 -169.078
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.177.081 486.955
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.043.895 907.345
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
396.293 -1.563.378
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 1.907.743 1.639.973
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.759.619 7.396.874
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -4.860.884 -3.206.823
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-728.140 -242.876
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-895.026 -864.992
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -1.549.848 -1.203.802
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.725.721 1.878.381
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
321.102 249.959
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 2.046.823 2.128.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -415.457 -406.377
Cari Vergi Karşılığı
-732.758 -196.488
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-308.794 -522.901
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
626.095 313.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 1.631.366 1.721.963
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 1.631.366 1.721.963
Grubun Karı (Zararı)
1.631.366 1.721.963
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hİsse Başına Kar (Zarar) 0,00388000 0,00410000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841203


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.