KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 15:19
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584
Transferler
4.916.526 -4.916.526 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.294.305
Dönem Karı (Zararı)
8.299.795 8.299.795 8.299.795 8.299.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490
Dönem Sonu Bakiyeler
12 4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -121.817 -121.817 -121.817 7.008.949 7.259.411 8.299.795 8.299.795 29.077.889 29.077.889
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.401.917 2.458.293 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
)
-50.208 -50.208 -50.208 11.439.777 11.439.777 11.389.569 11.389.569
Dönem Karı (Zararı)
11.439.777 11.439.777 11.439.777 11.439.777
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.208 -50.208 -50.208 -50.208 -50.208
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-11.454.578 -11.454.578 -11.454.578 -11.454.578
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklı 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muha Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-172.718 -172.718 -172.718 7.008.949 9.394.648 11.439.777 20.834.425 34.196.627 34.196.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.359.617 8.818.028
Dönem Karı (Zararı)
11.439.777 8.299.795
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.439.777 8.299.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
827.842 2.224.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 966.669 628.874
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
903.315 942.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.087.453 972.794
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -184.138 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-30.772
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.969.528 -1.822.935
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.969.528 -1.822.935
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.490
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.927.386 2.481.562
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.223.805 1.600.931
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
43.712 756.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.765.576 1.102.280
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.995.228 634.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.770.348 468.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.998 -95.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.597 123.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-114.078 499.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.519 -375.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
440.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
440.978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
184.138 16.491.424 12.124.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.765.977 -2.273.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.402.780 -1.713.120
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.950 679.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.972.789 1.619.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-806.507 -203.197
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-9 -806.507
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
4.779.296 1.822.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.460.561 -14.983
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-11.454.578
Ödenen Faiz
-5.983 -14.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.871.845 10.422.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.871.845 10.422.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.635.806 17.617.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.507.651 28.039.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.744.867 31.647.761
Finansal Yatırımlar
925.850 1.019.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
925.850 1.019.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 925.850 1.019.770
Ticari Alacaklar
6 4.120.471 7.886.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 3.269.218 5.264.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
851.253 2.621.601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 36.950
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 36.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
254.622 259.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
254.622 259.619
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
39.045.810 40.850.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.045.810 40.850.147
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 1.251.592 702.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.515.080 1.188.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 522.878 550.854
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 954.119 1.079.015
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.243.669 3.519.893
TOPLAM VARLIKLAR
43.289.479 44.370.040
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
6 1.043.295 1.258.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 506.698 620.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
536.597 638.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
10 2.445.204 2.004.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.588.178 1.188.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
857.026 816.204
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 11 1.885.225 2.993.436
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 275.947 91.809
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
7.277.454 8.313.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.277.454 8.313.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.815.398 1.794.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.815.398 1.794.639
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.815.398 1.794.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.092.852 10.108.404
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 34.196.627 34.261.636
Ödenmiş Sermaye
4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-334.239 -334.239
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.239 -334.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.239 -334.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-172.718 -122.510
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-172.718 -122.510
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-172.718 -122.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 7.008.949
Yasal Yedekler
7.008.949 7.008.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.394.648 7.259.411
Net Dönem Karı veya Zararı
11.439.777 13.589.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.196.627 34.261.636
TOPLAM KAYNAKLAR
43.289.479 44.370.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 30.498.293 24.825.846 11.443.008 9.214.579
Satışların Maliyeti
13 -2.036.968 -1.689.365 -531.129 -745.914
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.461.325 23.136.481 10.911.879 8.468.665
BRÜT KAR (ZARAR)
28.461.325 23.136.481 10.911.879 8.468.665
Genel Yönetim Giderleri
14 -18.563.591 -14.347.252 -6.707.273 -4.875.517
Pazarlama Giderleri
14 -254.579 -27.860 -209.645 -4.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 907.075 138.736 376.651 37.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.550.230 8.900.105 4.371.612 3.626.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.550.230 8.900.105 4.371.612 3.626.502
Finansman Gelirleri
16 5.009.036 1.942.000 1.668.384 747.105
Finansman Giderleri
17 -192.103 -60.748 78.450 -30.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.367.163 10.781.357 6.118.446 4.342.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.927.386 -2.481.562 -1.833.135 -1.067.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.789.939 -2.256.415 -1.899.619 -1.070.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -137.447 -225.147 66.484 2.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.439.777 8.299.795 4.285.311 3.275.126
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.439.777 8.299.795 4.285.311 3.275.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.439.777 8.299.795 4.285.311 3.275.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-50.208 -5.490 24.674 -62.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.760 -6.850 30.842 -78.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-62.760 -6.850 30.842 -78.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.552 1.360 -6.168 15.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.552 1.360 -6.168 15.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.208 -5.490 24.674 -62.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.389.569 8.294.305 4.309.985 3.212.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.389.569 8.294.305 4.309.985 3.212.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972790


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.871 Değişim: 0,74% Hacim : 24.689 Mio.TL Son veri saati : 17:04
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4580 Değişim: 1,14%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2867 Değişim: 1,48%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
767,48 Değişim: 0,81%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.