KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:03
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
152.973 152.973 152.973 2.597.198 2.597.198 2.750.171 2.750.171
Dönem Karı (Zararı)
2.597.198 2.597.198 2.597.198 2.597.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
152.973 152.973 152.973 152.973 152.973
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -168.133 -168.133 -168.133 7.008.949 2.342.885 2.597.198 4.940.083 18.530.103 18.530.103
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584
Transferler
4.916.526 -4.916.526 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.490 -5.490 -5.490 8.299.795 8.299.795 8.294.305 8.294.305
Dönem Karı (Zararı)
8.299.795 8.299.795 8.299.795 8.299.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -121.817 -121.817 -121.817 7.008.949 7.259.411 8.299.795 8.299.795 29.077.889 29.077.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.818.028 -749.986
Dönem Karı (Zararı)
8.299.795 2.597.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.299.795 2.597.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.224.033 -2.304.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
628.874 714.539
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
942.022 -1.263.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
972.794 -1.364.912
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -41.817
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-30.772 143.083
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.822.935 -2.938.168
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.822.935 -2.938.168
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.490 152.973
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.490 152.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.481.562 1.029.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.600.931 1.683.356
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
756.529 -159.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.102.280 426.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
634.235 -123.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
468.045 549.727
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-95.435 -29.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.067 261.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
499.023 85.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-375.956 175.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.510 1.185.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-174.674 152.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-110.836 1.032.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.124.759 1.976.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.273.210 -1.475.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.713.120 -690.116
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
679.599 -560.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.619.738 2.682.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.197 -237.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.488
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.550
Alınan Faiz
1.822.935 2.920.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.983 -3.202.816
Ödenen Temettüler
-3.198.059
Ödenen Faiz
-14.983 -4.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.422.783 -1.269.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.422.783 -1.269.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.617.081 16.867.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.039.864 15.597.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.156.660 17.622.715
Finansal Yatırımlar
5 997.757 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
997.757 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
997.757 1.754.286
Ticari Alacaklar
6 3.634.405 4.736.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.810.545 3.444.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
823.860 1.291.906
Peşin Ödenmiş Giderler
184.845 89.409
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
184.845 89.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 110.836
ARA TOPLAM
32.973.667 24.313.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.973.667 24.313.932
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 513.635 546.135
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.026.225 753.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 419.191 388.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
522.538 746.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.481.589 2.435.042
TOPLAM VARLIKLAR
35.455.256 26.748.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 1.085.934 962.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 828.902 329.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
257.032 632.988
Diğer Borçlar
10 1.667.120 1.427.743
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
539 235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.666.581 1.427.508
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
965.128 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.420.572 2.458.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.328.763 2.301.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 91.809 156.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.671 111.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.671 111.602
ARA TOPLAM
5.216.425 4.960.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.216.425 4.960.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.160.942 1.005.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.160.942 1.005.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.942 1.005.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.377.367 5.965.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 29.077.889 20.783.584
Ödenmiş Sermaye
4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.659 -228.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -228.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -228.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-121.817 -116.327
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-121.817 -116.327
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-121.817 -116.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 7.008.949
Yasal Yedekler
7.008.949 7.008.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.259.411 2.342.885
Net Dönem Karı veya Zararı
8.299.795 4.916.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.077.889 20.783.584
TOPLAM KAYNAKLAR
35.455.256 26.748.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 24.825.846 14.634.018 9.214.579 5.665.674
Satışların Maliyeti
13 -1.689.365 -1.188.376 -745.914 -473.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.136.481 13.445.642 8.468.665 5.192.438
BRÜT KAR (ZARAR)
23.136.481 13.445.642 8.468.665 5.192.438
Genel Yönetim Giderleri
14 -14.347.252 -12.804.745 -4.875.517 -5.176.353
Pazarlama Giderleri
14 -27.860 -54.487 -4.121 -46.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
138.736 129.987 37.475 56.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -33.636 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.900.105 682.761 3.626.502 25.698
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.900.105 682.761 3.626.502 25.698
Finansman Gelirleri
15 1.942.000 2.984.086 747.105 894.656
Finansman Giderleri
16 -60.748 -39.719 -30.673 -2.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.781.357 3.627.128 4.342.934 917.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.481.562 -1.029.930 -1.067.808 -398.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.256.415 -730.971 -1.070.088 -231.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-225.147 -298.959 2.280 -166.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.299.795 2.597.198 3.275.126 518.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.299.795 2.597.198 3.275.126 518.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.299.795 2.597.198 3.275.126 518.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.490 152.973 -62.845 96.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.850 192.643 -78.556 121.588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-6.850 192.643 -78.556 121.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.360 -39.670 15.711 -24.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.360 -39.670 15.711 -24.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.490 152.973 -62.845 96.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.294.305 2.750.171 3.212.281 615.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.294.305 2.750.171 3.212.281 615.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885010


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.