KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 - 15:16
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 18.977.991 18.977.991
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.076 -66.076 -66.076 1.322.599 1.322.599 1.322.599
Dönem Karı (Zararı)
1.322.599 1.322.599 1.322.599
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.076 -66.076 -66.076 -66.076 -66.076
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -387.182 -387.182 -387.182 7.008.949 2.342.885 1.322.599 17.036.455 17.036.455
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 20.783.584 20.783.584
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.916.526 -4.916.526 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.757 -15.757 -15.757 2.630.261 2.614.504 2.614.504
Dönem Karı (Zararı)
2.630.261 2.630.261 2.630.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.757 -15.757 -15.757 -15.757 -15.757
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -132.084 -132.084 -132.084 7.008.949 7.259.411 2.630.261 23.398.088 23.398.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.732.155 1.021.237
Dönem Karı (Zararı)
2.630.261 1.322.599
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.630.261 1.322.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
477.732 -571.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
218.767 208.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.285 -2.122
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.997
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
42.285 33.875
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-574.840 -1.125.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-584.238 -1.125.509
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.757 -66.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.757
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
807.277 414.224
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.436.159 1.687.764
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
768.977 118.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.959.479 649.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
912.268 34.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.047.211 614.942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-184.678 45.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.633 90.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
179.747 -33.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-326.380 123.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.014 783.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
81.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.014 701.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.544.152 2.439.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-811.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.417.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
556.519 1.030.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.035 -3.372
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.035 -3.372
Alınan Faiz
564.554 1.033.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.475 0
Ödenen Faiz
-5.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.283.199 2.051.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.283.199 2.051.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.617.081 16.867.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.900.280 18.919.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.999.775 17.622.715
Finansal Yatırımlar
5 985.309 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
985.309 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
985.309 1.754.286
Ticari Alacaklar
6 2.777.205 4.736.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.532.512 3.444.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
244.693 1.291.906
Peşin Ödenmiş Giderler
274.088 89.409
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
274.088 89.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 110.836
ARA TOPLAM
27.036.377 24.313.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.036.377 24.313.932
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 525.839 546.135
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 757.320 753.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 352.109 388.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
645.349 746.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.280.617 2.435.042
TOPLAM VARLIKLAR
29.316.994 26.748.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
816.233 962.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
509.625 329.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
306.608 632.988
Diğer Borçlar
1.422.660 1.427.743
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.135 235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.421.525 1.427.508
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
521.861 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.023.428 2.458.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.866.916 2.301.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
156.512 156.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.671 111.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.671 111.602
ARA TOPLAM
4.861.853 4.960.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.861.853 4.960.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.057.053 1.005.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.057.053 1.005.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.057.053 1.005.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.918.906 5.965.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 23.398.088 20.783.584
Ödenmiş Sermaye
4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.659 -228.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -228.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -228.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-132.084 -116.327
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-132.084 -116.327
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-132.084 -116.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 7.008.949
Yasal Yedekler
7.008.949 7.008.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.259.411 2.342.885
Net Dönem Karı veya Zararı
2.630.261 4.916.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.398.088 20.783.584
TOPLAM KAYNAKLAR
29.316.994 26.748.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
7.762.396 4.479.608
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
7.762.396 4.479.608
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-469.748 -369.394
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
-469.748 -369.394
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.292.648 4.110.214
BRÜT KAR (ZARAR)
7.292.648 4.110.214
Genel Yönetim Giderleri
-4.481.815 -3.415.293
Pazarlama Giderleri
-17.003 -5.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.956 45.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.858.786 731.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.858.786 731.532
Finansman Gelirleri
588.150 1.126.864
Finansman Giderleri
-9.398 -121.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.437.538 1.736.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-807.277 -414.224
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-702.375 -452.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-104.902 38.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.261 1.322.599
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.630.261 1.322.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.630.261 1.322.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.757 -66.076
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.684 -82.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-19.684 -82.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.927 16.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.927 16.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.757 -66.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.614.504 1.256.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.614.504 1.256.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842598


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7912 Değişim: 0,24%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4733 Değişim: 0,15%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
504,68 Değişim: 0,37%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 505,18
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.