KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 19:45
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -173.498 -173.498 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 5.650.653 18.545.304 18.545.304
Transferler
325.703 3.306.279 -3.631.982 -325.703 -3.151.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.087 -156.087 -156.087 1.838.212 1.838.212 1.682.125 1.682.125
Dönem Karı (Zararı)
1.838.212 1.838.212 1.838.212 1.838.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.087 -156.087 -156.087 -156.087 -156.087
Kar Payları
-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420 -3.151.420
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -329.585 -329.585 -329.585 6.678.064 2.173.530 1.838.212 4.011.742 17.076.009 17.076.009
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.701 30.701 30.701 2.078.261 2.078.261 2.108.962 2.108.962
Dönem Karı (Zararı)
2.078.261 2.078.261 2.078.261 2.078.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.701 30.701 30.701 30.701 30.701
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -290.405 -290.405 -290.405 7.008.949 2.342.885 2.078.261 4.421.146 17.888.895 17.888.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.212.466 161.365
Dönem Karı (Zararı)
2.078.261 1.838.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.078.261 1.838.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.720.835 -536.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 422.919 106.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-860.639 410.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.403.431 410.638
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.817 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
584.609 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.821.782 -1.495.619
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.821.782 -1.496.481
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
862
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30.701 -156.087
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30.701 -156.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
631.446 598.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
15.318.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-309.869 1.021.083
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-41.536 197.851
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.197.086 1.340.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
319.533 1.439.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.516.619 -98.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
143.248 -21.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
220.797 -278.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
82.161 -256.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
138.636 -22.582
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
534.007 -61.231
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
534.007 -61.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.701 -156.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.701 -156.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.489.227 2.322.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.292.055 -1.200.129
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-585.122 -845.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
600.416 -116.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.555.652 1.296.250
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-15.318.190
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.372 -135.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.372 -1.284
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.520
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Alınan Faiz
1.932.910 1.432.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52 -3.151.467
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-3.151.420
Ödenen Faiz
13 -52 -47
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-343.238 -1.693.852
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-343.238 -1.693.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.867.812 16.478.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.524.574 14.785.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.557.766 17.012.133
Finansal Yatırımlar
6 1.531.547 1.490.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.531.547 1.490.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.531.547 1.490.011
Ticari Alacaklar
7 3.974.652 2.777.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.615.371 1.934.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.359.281 842.662
Peşin Ödenmiş Giderler
344.825 201.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
344.825 201.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
365.583 0
ARA TOPLAM
22.774.373 21.481.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.774.373 21.481.287
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 231.920 230.043
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 518.539 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 468.602 529.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.289.404 498.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.508.465 1.258.278
TOPLAM VARLIKLAR
25.282.838 22.739.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 776.261 555.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 452.397 369.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
323.864 185.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
170.865 0
Diğer Borçlar
3.589.694 435.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 3.198.177 353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
391.517 435.367
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
385.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.322.979 1.719.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.112.410 1.501.914
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
210.569 217.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
632.618 48.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
632.618 48.009
ARA TOPLAM
6.492.417 3.143.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.492.417 3.143.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
901.526 618.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 901.526 618.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
901.526 618.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.393.943 3.761.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.888.895 18.977.991
Ödenmiş Sermaye
13 4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.006 -111.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.006 -111.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -111.006 -111.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-290.405 -321.106
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-290.405 -321.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 -290.405 -321.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 6.678.064
Yasal Yedekler
13 7.008.949 6.678.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.342.886 2.173.530
Net Dönem Karı veya Zararı
2.078.261 3.698.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.888.895 18.977.991
TOPLAM KAYNAKLAR
25.282.838 22.739.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 8.968.344 8.238.904 4.488.736 4.133.680
Satışların Maliyeti
14 -715.140 -886.731 -345.746 -443.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.253.204 7.352.173 4.142.990 3.690.264
BRÜT KAR (ZARAR)
8.253.204 7.352.173 4.142.990 3.690.264
Genel Yönetim Giderleri
-7.628.392 -6.279.501 -4.213.099 -3.348.477
Pazarlama Giderleri
-7.542 -86.071 -2.069 -32.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
73.429 179.950 28.233 73.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.636 -31.121 -30.524 -15.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
657.063 1.135.430 -74.469 366.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
657.063 1.135.430 -74.469 366.865
Finansman Gelirleri
2.089.430 1.510.717 962.566 750.210
Finansman Giderleri
-36.786 -209.912 84.787 -136.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.709.707 2.436.235 972.884 980.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-631.446 -598.023 -217.222 -236.992
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-499.401 -360.934 -46.680 36.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-132.045 -237.089 -170.542 -273.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.078.261 1.838.212 755.662 743.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.078.261 1.838.212 755.662 743.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.078.261 1.838.212 755.662 743.273
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.701 -156.087 -96.776 -131.160
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
38.946 -200.112 -121.588 -168.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.245 44.025 24.812 36.994
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-8.245 44.025 24.812 36.994
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.701 -156.087 -96.776 -131.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.108.962 1.682.125 658.886 612.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.108.962 1.682.125 658.886 612.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778805


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.