KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 19:53
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -173.498 -173.498 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 18.545.304 18.545.304
Transferler
325.703 3.306.279 -3.631.982
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.590 -20.590 -20.590 1.094.940 1.094.940 1.094.940
Dönem Karı (Zararı)
1.094.940 1.094.940 1.094.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.590 -20.590 -20.590 -20.590 -20.590
Kar Payları
-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -194.088 -194.088 -194.088 6.678.064 2.173.530 1.094.940 16.468.234 16.468.234
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 18.977.991 18.977.991
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.076 -66.076 -66.076 1.322.599 1.322.599 1.322.599
Dönem Karı (Zararı)
1.322.599 1.322.599 1.322.599
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.076 -66.076 -66.076 -66.076 -66.076
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -387.182 -387.182 -387.182 7.008.949 2.342.885 1.322.599 17.036.455 17.036.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.021.237 1.216.427
Dönem Karı (Zararı)
1.322.599 1.094.939
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.322.599 1.094.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-571.314 -341.045
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 208.169 52.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.122 24.927
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -35.997
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
33.875 24.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.125.509 -754.781
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.125.509 -754.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.076 -24.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
414.224 361.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.687.764 875.789
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
118.742 -68.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
649.522 1.117.122
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.580 1.233.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
614.942 -116.221
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
45.717 68.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.228 -36.374
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.574 -50.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
123.802 13.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
783.555 -204.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
81.867 15.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
701.688 -219.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.439.049 1.629.683
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.417.812 -413.256
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.030.270 703.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.372 -112.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -3.372 -112.264
Alınan Faiz
1.033.642 815.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.151.467
Ödenen Temettüler
-3.151.420
Ödenen Faiz
-47
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.051.507 -1.231.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.051.507 -1.231.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.867.812 16.478.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.919.319 15.247.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.155.508 17.012.133
Finansal Yatırımlar
1.371.269 1.490.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.371.269 1.490.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.371.269 1.490.011
Ticari Alacaklar
2.128.044 2.777.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.900.324 1.934.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
227.720 842.662
Peşin Ödenmiş Giderler
247.294 201.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
247.294 201.577
ARA TOPLAM
22.902.115 21.481.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.902.115 21.481.287
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 887.424 230.043
Tesis, Makine ve Cihazl
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.