KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 17:14
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -156.378 -158.857 6.120.238 1.928.878 2.631.119 17.225.210 17.225.210
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 232.123 2.398.996 -2.631.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.956 -14.641 3.631.982 3.629.297 3.629.297
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.309.203 -2.309.203 -2.309.203
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -144.422 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 18.545.304 18.545.304
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -144.422 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 18.545.304 18.545.304
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 325.703 3.306.279 -3.631.982 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.066 2.767.603 2.577.537 2.577.537
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -144.422 -363.564 6.678.064 2.173.530 2.767.603 17.971.421 17.971.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.543.903 1.091.686
Dönem Karı (Zararı)
2.767.603 2.218.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.767.603 2.218.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.208.128 -159.075
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 152.421 111.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
771.459 701.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
554.373 658.438
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 42.867
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
217.086
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.428.530 -1.572.303
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.573.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.428.530 1.362
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 23.806
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
855.718 576.634
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.449.264 634.150
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
277.229 4.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.324.748 637.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.338.368 616.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.620 21.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.528 14.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.626 -30.424
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.123 207.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.497 -238.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.811 8.174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-128.811 8.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.424.995 2.693.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.420.568 -828.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.501.976 -663.808
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
41.452 -110.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.739.387 1.451.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-207.084 -136.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -72.564 -112.938
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -134.520 -23.083
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
-2.532.303 1.587.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.151.467 -2.310.565
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
12 -3.151.420 -2.309.203
Ödenen Faiz
-47 -1.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.951 233.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.951 233.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.478.946 15.207.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.131.995 15.440.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.293.078 16.536.256
Finansal Yatırımlar
1.391.901 1.669.130
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.391.901 1.669.130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.597.001 2.921.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.492.121 2.830.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.880 91.260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
129.936 156.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
129.936 156.464
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
19.411.916 21.283.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.411.916 21.283.599
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
8 240.880 208.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 575.251 569.236
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
300.280 506.510
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.116.411 1.284.231
TOPLAM VARLIKLAR
20.528.327 22.567.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
673.074 670.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 508.104 470.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18 164.970 199.467
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
7 389.515 395.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
672 71
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
388.843 395.348
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.299 445.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
771.458 1.591.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 554.372 1.374.257
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 217.086 217.086
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.362 204.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.362 204.269
ARA TOPLAM
1.926.708 3.307.283
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.926.708 3.307.283
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
630.198 715.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 630.198 715.243
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
630.198 715.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.556.906 4.022.526
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.971.421 18.545.304
Ödenmiş Sermaye
12 4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-144.422 -144.422
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.422 -144.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.422 -144.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-363.564 -173.498
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-363.564 -173.498
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-363.564 -173.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.678.064 6.352.361
Yasal Yedekler
6.678.064 6.352.361
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.173.530 2.018.671
Net Dönem Karı veya Zararı
2.767.603 3.631.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.971.421 18.545.304
TOPLAM KAYNAKLAR
20.528.327 22.567.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12.123.980 10.786.354 3.885.076 3.750.464
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
13 12.123.980 10.786.354 3.885.076 3.750.464
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.323.010 -1.169.615 -436.279 -382.818
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
13 -1.323.010 -1.169.615 -436.279 -382.818
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.800.970 9.616.739 3.448.797 3.367.646
BRÜT KAR (ZARAR)
10.800.970 9.616.739 3.448.797 3.367.646
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.363.156 -8.334.843 -3.083.655 -2.861.197
Pazarlama Giderleri
14 -113.125 -66.965 -27.054 -5.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
194.992 26.528 15.042 26.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-46.940 -233 -15.819 -233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.472.741 1.241.226 337.311 527.669
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.472.741 1.241.226 337.311 527.669
Finansman Gelirleri
15 2.449.325 1.597.135 938.608 535.570
Finansman Giderleri
16 -298.745 -43.147 -88.833 23.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.623.321 2.795.214 1.187.086 1.086.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-855.718 -576.633 -257.694 -217.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-595.879 -557.138 -234.945 -227.065
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-259.839 -19.495 -22.749 9.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.767.603 2.218.581 929.392 869.785
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.767.603 2.218.581 929.392 869.785
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.767.603 2.218.581 929.392 869.785
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-148.251 23.806 7.835 -21.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-190.067 29.758 10.045 -26.853
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-190.067 29.758 10.045 -26.853
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.816 -5.952 -2.210 5.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41.816 -5.952 -2.210 5.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-148.251 23.806 7.835 -21.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.619.352 2.242.387 937.227 848.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.619.352 2.242.387 937.227 848.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.