KAP ***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

20.03.2023 - 19:00
KAP ***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***TETMT*** TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 4.000.000 3.190.708 861.760 -157.369 -4.383.417 -4.667.204 -155.522 -155.522
Transferler
-4.667.204 4.667.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.540 -5.793.425 -5.721.885 -5.721.885
Sermaye Avansı
118.203 -4.000.000 20.881.796 16.999.999 16.999.999
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 0 24.072.504 861.760 -85.829 -9.050.621 -5.793.425 11.122.592 11.122.592
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 -85.829 -9.050.621 -5.793.425 11.122.592 11.122.592
Transferler
-5.793.425 5.793.425 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.984 -101.882 -9.271.375 -9.278.273 -9.278.273
Dönem Sonu Bakiyeler
1.118.203 24.072.504 861.760 19.155 -101.882 -14.844.046 -9.281.375 1.844.319 1.844.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.346.584 -8.146.825
Dönem Karı (Zararı)
-9.281.375 -5.793.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.949.925 1.034.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 854.776 339.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6-7-11-12 -26.187 245.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 481.267 343.521
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6-21 1.260.971 109.472
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-620.902 -2.850
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -620.902 -2.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.028.889 -3.382.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.394.689 -493.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -646.641 -12.720
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.951.030 -1.501.727
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 52.560 -590.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.826.975 204.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 757.637 67.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.827.913 -624.896
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 236.876 296.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.680.712 -728.307
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.302.561 -8.141.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -44.023 -5.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.447.976 -1.565.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 908.291 52.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -6.356.267 -1.618.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.743.642 12.945.190
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.999.999
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 16.999.999
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 7.743.642 -4.054.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.050.918 3.232.609
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-101.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.152.800 3.232.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.352.931 120.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 200.131 3.352.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 200.131 3.352.931
Ticari Alacaklar
4.427.816 1.083.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.427.816 1.083.231
Diğer Alacaklar
776.934 130.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 776.934 130.293
Stoklar
7 8.242.173 3.291.143
Peşin Ödenmiş Giderler
9 563.523 616.083
Diğer Dönen Varlıklar
10 3.145.446 1.440.182
ARA TOPLAM
17.356.023 9.913.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.356.023 9.913.863
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 30.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
11 7.617.955 2.556.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 311.995 159.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.959.950 2.745.848
TOPLAM VARLIKLAR
25.315.973 12.659.711
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.996.595 6.368
Ticari Borçlar
2.266.370 501.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.266.370 501.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 900.402 142.765
Diğer Borçlar
9.828.051 138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 9.732.527 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 95.524 138
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 542.579 305.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
336.909 219.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 156.865 44.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 180.044 175.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 259.081 234.529
ARA TOPLAM
23.129.987 1.410.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.129.987 1.410.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
341.667 126.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 341.667 126.658
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.667 126.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.471.654 1.537.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.844.319 11.122.592
Ödenmiş Sermaye
16 1.118.203 1.118.203
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 24.072.504 24.072.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
880.915 775.931
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
880.915 775.931
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 861.760 861.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 19.155 -85.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.882 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-101.882 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.844.046 -9.050.621
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.281.375 -5.793.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.844.319 11.122.592
TOPLAM KAYNAKLAR
25.315.973 12.659.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 25.104.393 8.459.648
Satışların Maliyeti
17 -23.942.869 -10.634.068
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.161.524 -2.174.420
BRÜT KAR (ZARAR)
1.161.524 -2.174.420
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.794.589 -1.858.188
Pazarlama Giderleri
18 -4.554.660 -916.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.633.814 675.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.977.315 -956.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.531.226 -5.229.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 620.902 2.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.910.324 -5.226.736
Finansman Giderleri
21 -1.371.051 -566.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.281.375 -5.793.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.281.375 -5.793.425
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.281.375 -5.793.425
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.281.375 -5.793.425
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 24 -9,11500000 -5,71000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.984 71.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 104.984 71.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-101.882 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-101.882 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-101.882
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.102 71.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.278.273 -5.721.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.278.273 -5.721.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126507


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.517 Değişim: 1,20% Hacim : 49.660 Mio.TL Son veri saati : 13:07
Düşük 10.478 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6703 Değişim: 1,23%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9202 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.441,38 Değişim: 2,11%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.444,18
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.