KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:37
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 17.807.285 44.108.446 15.296.798 30.889.084
Satışların Maliyeti
28 -10.708.637 -31.049.176 -8.813.862 -17.442.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.098.648 13.059.270 6.482.936 13.446.999
BRÜT KAR (ZARAR)
7.098.648 13.059.270 6.482.936 13.446.999
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -5.869.386 -8.748.388 -2.605.341 -3.049.968
Pazarlama Giderleri
29,30 -2.208.043 -1.934.150 -1.594.371 -1.045.023
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.802.781 4.588.536 3.083.971 2.871.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -18.044.467 -13.481.870 -4.317.436 -1.308.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.220.467 -6.516.602 1.049.759 10.915.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.220.467 -6.516.602 1.049.759 10.915.470
Finansman Gelirleri
33 9.562.436 12.464.758 2.185.105 3.872.597
Finansman Giderleri
33 -77.319.232 -31.462.517 -37.441.056 -1.786.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-80.977.263 -25.514.361 -34.206.192 13.001.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 185.061 2.365.457 -330.228 329.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
185.061 2.365.457 -330.228 329.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.151.023 510.269
Dönem K -2.365.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-348.897 -9.149.435
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.497.554 -7.466.180
Faaliyetlerle İlEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-217.169 -2.335.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -75.312 -2.200.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -141.857 -135.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.333.250 3.066.113
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.160.000 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 3.160.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 138.468.477 46.637.782
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -131.058.679 -32.878.253
Ödenen Faiz
-13.798.984 -23.267.087
Alınan Faiz
9.562.436 12.573.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
965.058 1.240.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-16.621 -8.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
948.437 1.232.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 703.531 358.921
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.651.968 1.591.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.651.968 703.531
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 14.067.754 10.795.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.067.754 10.795.975
Diğer Alacaklar
11 74.817.124 83.196.859
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 74.749.978 83.104.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 67.146 92.109
Stoklar
13 2.134.413 395.626
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.927.277 2.729.876
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 11.405 13.834
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.016.791 2.418.977
ARA TOPLAM
98.626.732 100.254.678
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.626.732 100.254.678
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 75.822 75.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 311.804.857 311.663.000
Maddi Duran Varlıklar
18 851.999.696 859.784.372
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 46.559 313.309
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 43.630 88.607
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 43.630 88.607
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.163.970.564 1.171.925.110
TOPLAM VARLIKLAR
1.262.597.296 1.272.179.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 76.263.874 22.552.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 52.842.270 72.529.388
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 7.598.269 6.486.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.598.269 6.486.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.110.793 649.782
Diğer Borçlar
11 2.709.513 4.470.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 102.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.709.513 4.367.407
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 26.175.736 30.658.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.634.289 1.952.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 137.332 97.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.496.957 1.855.022
ARA TOPLAM
171.334.744 139.298.398
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.334.744 139.298.398
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 153.923.156 118.235.024
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 3.981.452 3.783.347
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.981.452 3.783.347
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.336.525 849.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.336.525 849.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 112.362.650 112.582.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.603.783 235.450.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
442.938.527 374.748.663
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 819.658.769 897.431.125
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-10.536 -1.673.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-10.535.995 -12.032.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
668.934.185 669.074.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.473.760 -21.946.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-80.792.202 -44.527.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
819.658.769 897.431.125
TOPLAM KAYNAKLAR
1.262.597.296 1.272.179.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -159.711 0 0 -23.148.904 -23.308.615 -23.308.615
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -23.148.904 -23.148.904 -23.148.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -159.711 0 0 0 -159.711 -159.711
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -205.640 1.106.871 -21.946.224 -23.148.904 901.391.461 901.391.461
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 669.143.831 -69.492 527.536 897.431.125 897.431.125
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -44.527.536 44.527.536 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -140.154 0 0 -80.792.202 -80.932.356 -80.932.356
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -80.792.202 -80.792.202 -80.792.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -140.154 0 0 0 -140.154 -140.154
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 1.663.089 1.496.911 0 0 0 0 0 3.160.000 3.160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -10.536 -10.535.995 669.143.831 -209.646 1.106.871 -66.473.760 -80.792.202 819.658.769 819.658.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -80.792.202 -23.148.904 -34.536.420 13.331.688
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140.154 -159.711 -167.706 -291.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -175.191 -199.639 -209.632 -363.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.037 39.928 41.926 72.786
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 35.037 39.928 41.926 72.786
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-140.154 -159.711 -167.706 -291.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.932.356 -23.308.615 -34.704.126 13.040.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-80.932.356 -23.308.615 -34.704.126 13.040.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887417


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3461 Değişim: -0,59%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1263 Değişim: -0,77%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
789,35 Değişim: -0,81%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.