KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:05
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 44.108.446 31.467.734 30.889.084 26.382.317
Satışların Maliyeti
28 -31.049.176 -21.238.761 -17.442.085 -15.589.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.059.270 10.228.973 13.446.999 10.792.620
BRÜT KAR (ZARAR)
13.059.270 10.228.973 13.446.999 10.792.620
Genel Yönetim Giderleri
29 -8.748.388 -5.867.735 -3.049.968 -2.467.542
Pazarlama Giderleri
29 -1.934.150 -2.040.787 -1.045.023 -1.542.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.588.536 5.258.740 2.871.633 3.958.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.481.870 -22.705.028 -1.308.171 -5.787.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.516.602 -15.125.837 10.915.470 4.953.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 13.018.030 0 2.420.885
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.516.602 -2.107.807 10.915.470 7.374.102
Finansman Gelirleri
33 30.388.878 22.063.983 14.927.958 16.350.121
Finansman Giderleri
33 -49.386.637 -102.156.491 -12.841.693 -56.648.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.514.361 -82.200.315 13.001.735 -32.924.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 2.365.457 6.310.853 329.953 1.455.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.365.457 6.310.853 329.953 1.455.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
510.269 38.192.093
Dönem Karı (Zararı)
-23.148.904 -75.889.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.148.904 -75.889.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.577.495 75.674.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 14.305.175 6.399.988
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-613.628 -452.972
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,31 -603.005 -452.972
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.623 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.259 429.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 368.358 77.416
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -287.099 352.399
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -3.651.236
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,32,33 11.796.249 20.329.810
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.373.897 48.216.208
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 0 10.713.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.365.457 -6.310.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.149.435 38.655.286
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.466.180 3.001.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.925.491 40.995.875
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -273.887 -669.124
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -323.221 -1.070.234
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.351.313 4.444.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 778.032 825.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 588.856 6.764.258
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -2.058.211 -11.417.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.179.354 -4.219.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
279.156 38.440.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -26.599 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 257.712 -248.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.335.732 -118.980.369
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -91.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 34.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.200.732 -17.786.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -19.595.173
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -135.000 0
Alınan Faiz
32 0 9.366.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.066.113 84.662.108
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 137.222.785
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 -1.673.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 46.637.782 28.859.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -32.572.832 -64.723.236
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -305.421 0
Ödenen Faiz
33 -23.267.087 -17.434.425
Alınan Faiz
33 12.573.671 2.410.755
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.240.650 3.873.832
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.171 -9.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.232.479 3.864.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 358.921 1.494.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.591.400 5.359.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.591.400 358.921
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 20.297.275 12.375.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.297.275 12.375.746
Diğer Alacaklar
11 73.825.785 64.955.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 73.410.866 64.177.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 414.919 777.436
Stoklar
13 976.436 702.549
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.384.146 1.060.925
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 8.650 266.362
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.774.667 9.005.064
ARA TOPLAM
100.858.359 88.724.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.858.359 88.724.861
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 79.062 24.062
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 79.062 24.062
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 312.585.000 312.450.000
Maddi Duran Varlıklar
18 846.228.576 857.978.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 584.489 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 95.079 114.100
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 95.079 114.100
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.159.572.206 1.170.566.765
TOPLAM VARLIKLAR
1.260.430.565 1.259.291.626
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 30.397.067 10.333.762
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 59.512.951 40.350.601
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 10.210.276 7.668.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 10.210.276 7.668.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.048.073 270.041
Diğer Borçlar
11 3.370.942 4.158.697
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 2.755
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.370.942 4.155.942
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.343.843 13.402.054
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.336.178 1.639.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 47.088 63.197
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.289.090 1.576.189
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
117.219.330 77.822.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.219.330 77.822.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 123.215.705 137.693.430
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 5.382.013 4.005.402
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.382.013 4.005.402
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.158.586 601.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.158.586 601.079
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 112.063.470 114.468.855
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.819.774 256.768.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
359.039.104 334.591.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 901.391.461 924.700.076
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.673.625 -1.673.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-12.032.906 -12.032.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
651.656.043 651.815.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.946.224 33.535.080
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.148.904 -55.481.304
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
901.391.461 924.700.076
TOPLAM KAYNAKLAR
1.260.430.565 1.259.291.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.318.319 0 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 12.130.991 -12.130.991 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 480.992.092 0 0 0 -75.889.462 405.102.630 405.102.630
Sermaye Arttırımı
154.182.881 0 0 0 0 0 0 0 0 154.182.881 154.182.881
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -1.673.625 -16.960.096 0 0 0 0 0 -18.633.721 -18.633.721
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 576.310.411 0 1.106.871 33.589.590 -75.889.462 828.841.085 828.841.085
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -45.929 1.106.871 33.535.080 -55.481.304 924.700.076 924.700.076
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -55.481.304 55.481.304 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -159.711 0 0 -23.148.904 -23.308.615 -23.308.615
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 651.861.683 -205.640 -21.946.224 -23.148.904 901.391.461 901.391.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -23.148.904 -75.889.462 13.331.688 -31.468.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-159.711 480.992.092 -291.145 -59.426
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 560.427.180 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-199.639 -38.643 -363.931 -74.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.928 -79.396.445 72.786 14.858
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.711 480.992.092 -291.145 -59.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.308.615 405.102.630 13.040.543 -31.527.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.308.615 405.102.630 13.040.543 -31.527.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798176


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.419 Değişim: -0,01% Hacim : 14.164 Mio.TL Son veri saati : 12:41
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5929 Değişim: 0,75%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6004
Açılış: 15,4775
16,2712 Değişim: 0,98%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
904,04 Değişim: 0,25%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.