KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:12
KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.085.417 4.784.384 4.658.218 4.513.903
Satışların Maliyeti
28 -5.649.064 -3.885.424 -5.468.776 -3.707.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-563.647 898.960 -810.558 806.828
BRÜT KAR (ZARAR)
-563.647 898.960 -810.558 806.828
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.434.838 -2.085.268 -2.197.901 -1.268.056
Pazarlama Giderleri
29 -463.196 -105.928 -463.196 -105.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.299.842 3.806.082 479.474 3.580.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.917.215 -2.503.174 -13.826.785 -1.595.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.079.054 10.672 -16.818.966 1.417.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 10.597.145 6.590.601 8.080.818 3.418.909
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.481.909 6.601.273 -8.738.148 4.836.658
Finansman Gelirleri
33 5.713.862 10.836.255 5.707.243 10.832.378
Finansman Giderleri
33 -45.508.157 -17.558.578 -39.120.578 -11.736.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-49.276.204 -121.050 -42.151.483 3.932.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 4.855.115 1.508.833 4.987.965 542.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.855.115 1.508.833 4.987.965 542.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.421.089 1.387.783 -37.163.518 4.475.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
-44.421.089 1.387.783 -37.163.518 4.475.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-44.421.089 1.387.783 -37.163.518 4.475.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 100.628.639 0 1.042.165 79.888.361 -12.520.870 167.436.088 167.436.088
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
64.706 -12.585.576 12.520.870 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.690 1.387.783 1.393.473 1.393.473
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 100.634.329 0 1.106.871 -92.473.937 1.387.783 168.829.561 168.829.561
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 4.927.190 95.318.319 0 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295
Transferler
12.130.991 -12.130.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
481.051.518 -44.421.089 436.630.429 436.630.429
Sermaye Arttırımı
154.182.881 154.182.881 154.182.881
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.633.721 -18.633.721 -18.633.721
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000.000 7.430.206 -18.633.721 4.927.190 576.369.837 0 1.106.871 33.589.590 44.421.089 860.368.884 860.368.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.721.963 -236.517
Dönem Karı (Zararı)
-44.421.089 1.387.783
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-44.421.089 1.387.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.308.875 -6.299.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 2.530.223 763.097
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-147.124 5.045
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,31 -147.124 5.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
369.600 667.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 134.750 97.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 234.850 570.307
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-3.651.236 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.288.231 -5.927.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.939.307 -299.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 10.713.603 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -4.855.115 -1.508.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
71.977.078 4.811.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 476.087 -635.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 71.711.498 33.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.208.445 -715.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -2.509.027 1.425.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.246.187 5.379.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 798.069 542.443
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.682.680 -9.393
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 993.829 7.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.213.800 -1.216.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.864.864 -100.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -103.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -142.901 -31.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-100.486.444 -27.098.878
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-91.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 -16.432.353 -21.869.621
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11,26 0 -11.819.858
Alınan Faiz
32 6.945.909 6.590.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.708.558 22.744.694
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
154.182.881 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.633.721 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.633.721 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 22.895.416 25.907.921
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.574.236 -2.500.200
Ödenen Faiz
33 -23.264.408 -7.412.885
Alınan Faiz
33 7.102.626 6.749.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.944.077 -4.590.701
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.179 -2.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.936.898 -4.593.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.494.943 6.302.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.431.841 1.709.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -44.421.089 1.387.783 -37.163.518 4.475.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
481.051.518 5.690 481.000.081 -58.418
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
560.427.180 0 560.427.180 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.641 7.112 -28.655 -73.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-79.411.303 -1.422 -79.398.444 14.604
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-79.411.303 -1.422 -79.398.444 14.604
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
481.051.518 5.690 481.000.081 -58.418
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
436.630.429 1.393.473 443.836.563 4.417.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
436.630.429 1.393.473 443.836.563 4.417.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.431.841 1.494.943
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
13.423.517 13.752.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 45.024 45.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.378.493 13.707.456
Diğer Alacaklar
37.624.527 108.847.781
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 37.057.091 108.712.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 567.436 135.496
Stoklar
13 1.628.160 419.715
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.127.668 618.641
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 3.127.668 618.641
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 159.525 16.624
Diğer Dönen Varlıklar
26 12.633.883 6.496.185
ARA TOPLAM
103.029.121 131.646.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.029.121 131.646.369
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 700.000 700.000
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
19.645 17.085
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.645 17.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 308.340.000 196.500.000
Maddi Duran Varlıklar
18 742.767.736 176.821.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.084 60.464
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 84.084 60.464
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.051.911.465 374.099.402
TOPLAM VARLIKLAR
1.154.940.586 505.745.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 53.543.227 68.342.241
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 27.777.713 23.641.002
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 5.993.894 4.747.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.993.894 4.747.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 983.123 185.054
Diğer Borçlar
11 4.656.417 1.942.118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 2.293.739 319.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.362.678 1.622.211
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
26 14.147.841 13.154.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.064.893 1.827.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.667 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.062.226 1.827.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
109.167.108 113.839.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.167.108 113.839.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 88.884.664 82.019.164
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 54.765 86.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 54.765 86.384
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
26 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 578.044 451.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 578.044 451.596
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 95.887.121 21.159.822
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.404.594 103.716.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.571.702 217.556.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 860.368.884 288.189.295
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 145.817.119
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-18.633.721 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.927.190 4.927.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
576.369.837 95.318.319
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.589.590 21.458.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-44.421.089 12.130.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
860.368.884 288.189.295
TOPLAM KAYNAKLAR
1.154.940.586 505.745.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703271


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4794 Değişim: 0,02%
Düşük 13,4662 26.01.2022 Yüksek 13,4857
Açılış: 13,477
15,2348 Değişim: -0,05%
Düşük 15,2288 26.01.2022 Yüksek 15,2468
Açılış: 15,2419
800,40 Değişim: -0,01%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.