KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:13
KAP ***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.966 266.122 58.351 919 0 -38.394 136.593 4.694.289 1.097.665 0 9.093.466 8.394 9.101.860
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -90 0 -203.289 591.867 0 0 968.613 1.357.101 1.166 1.358.267
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 829 0 -237.121 728.460 5.675.707 9.497 968.613 10.162.949 8.134 10.171.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
76.420.920 111.379.876 187.800.796
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.787.565 16.254.312 26.041.877
Teminat Mektupları
6.997.462 8.782.851 15.780.313
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
143.325 105.867 249.192
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
459.365 569.523 1.028.888
Diğer Teminat Mektupları
6.394.772 8.107.461 14.502.233
Banka Kredileri
0 44.781 44.781
İthalat Kabul Kredileri
0 44.781 44.781
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
3.104 3.510.134 3.513.238
Belgeli Akreditifler
766 1.869.419 1.870.185
Diğer Akreditifler
2.338 1.640.715 1.643.053
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.785.525 2.873.387 5.658.912
Diğer Kefaletlerimizden
1.474 1.043.159 1.044.633
TAAHHÜTLER
(III-1) 13.600.229 7.422.530 21.022.759
Cayılamaz Taahhütler
13.600.229 7.422.530 21.022.759
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.042.356 6.825.786 7.868.142
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 177.926 177.926
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.628.309 182.010 4.810.319
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.801.050 0 1.801.050
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
48.033 0 48.033
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
6.050.297 0 6.050.297
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.649 0 4.649
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
25.535 236.808 262.343
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
53.033.126 87.703.034 140.736.160
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.896.215 8.740.950 25.637.165
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.896.215 8.740.950 25.637.165
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.136.911 78.962.084 115.098.995
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.338.927 9.975.657 15.314.584
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.759.389 6.219.344 7.978.733
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.579.538 3.756.313 7.335.851
Para ve Faiz Swap İşlemleri
23.870.125 52.910.763 76.780.888
Swap Para Alım İşlemleri
10.373.112 26.566.772 36.939.884
Swap Para Satım İşlemleri
12.747.013 22.948.551 35.695.564
Swap Faiz Alım İşlemleri
375.000 1.697.720 2.072.720
Swap Faiz Satım İşlemleri
375.000 1.697.720 2.072.720
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.905.645 12.302.512 19.208.157
Para Alım Opsiyonları
3.457.165 6.146.034 9.603.199
Para Satım Opsiyonları
3.448.480 6.156.478 9.604.958
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 1.312.951 1.312.951
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 1.312.951 1.312.951
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
22.214 2.460.201 2.482.415
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
176.701.109 44.311.313 221.012.422
EMANET KIYMETLER
33.841.755 3.077.766 36.919.521
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.957.608 0 6.957.608
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.826.015 1.302.199 13.128.214
Tahsile Alınan Çekler
11.887.369 1.126.689 13.014.058
Tahsile Alınan Ticari Senetler
545.433 217.163 762.596
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 431.715 431.715
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.625.330 0 2.625.330
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
136.396.413 39.596.245 175.992.658
Menkul Kıymetler
483.936 97.006 580.942
Teminat Senetleri
52.738.419 25.170.882 77.909.301
Emtia
22.471 808.988 831.459
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
74.246.800 7.768.699 82.015.499
Diğer Rehinli Kıymetler
8.904.787 5.750.670 14.655.457
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.462.941 1.637.302 8.100.243
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
253.122.029 155.691.189 408.813.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
969.865
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
388.402
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-90
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-90
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
388.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-260.569
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
755.164
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-106.103
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.358.267


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 8.254.014 3.176.561
Kredilerden Alınan Faizler
7.031.169 2.681.169
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
90.648 34.640
Bankalardan Alınan Faizler
163.886 81.255
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
91.740 30.232
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
703.467 283.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
111.378 46.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
317.093 128.332
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
274.996 109.519
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
173.104 65.342
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -4.887.267 -2.086.407
Mevduata Verilen Faizler
-4.191.313 -1.790.182
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-442.465 -192.785
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28.428 -14.587
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-218.117 -85.540
Diğer Faiz Giderleri
-6.944 -3.313
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.366.747 1.090.154
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
982.137 330.905
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.429.907 515.715
Gayri Nakdi Kredilerden
155.390 55.922
Diğer
(IV-9) 1.274.517 459.793
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-447.770 -184.810
Gayri Nakdi Kredilere
-3.261 -1.140
Diğer
(IV-9) -444.509 -183.670
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-6) -988.209 -325.274
TEMETTÜ GELİRLERİ
281 132
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -362.270 -38.914
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-153.668 -70.501
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.618.742 1.862.045
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.827.344 -1.830.458
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 78.307 28.018
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.076.993 1.085.021
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-5) -817.710 -428.827
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.020.527 -367.115
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.238.756 289.079
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 1.238.756 289.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -268.891 -59.095
Cari Vergi Karşılığı
-22.871 74.773
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.472.209 -1.066.905
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.226.189 933.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
969.865 229.984
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 969.865 229.984
Grubun Karı (Zararı)
968.613 229.564
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.252 420
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,43940000 0,10410000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.289.248 25.342.121 40.631.369
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.298.393 24.467.146 25.765.539
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.144.381 14.634.903 15.779.284
Bankalar
(I-4) 153.871 9.832.243 9.986.114
Para Piyasalarından Alacaklar
141 0 141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
662.589 255.069 917.658
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 625.103 187.029 812.132
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35.942 68.040 103.982
Diğer Finansal Varlıklar
1.544 0 1.544
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.862.800 413.826 3.276.626
Devlet Borçlanma Senetleri
2.857.190 413.826 3.271.016
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 3.010.100 0 3.010.100
Devlet Borçlanma Senetleri
3.010.100 0 3.010.100
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
7.464.201 206.080 7.670.281
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 6.230.846 202.929 6.433.775
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.233.355 3.151 1.236.506
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.835 0 -8.835
KREDİLER (Net)
(I-6) 53.484.837 17.104.016 70.588.853
Krediler
52.914.163 16.279.257 69.193.420
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
52.914.163 16.279.257 69.193.420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 842.353 820.871 1.663.224
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
842.353 820.871 1.663.224
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.328.415 25.155 2.353.570
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.600.094 -21.267 -2.621.361
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-369.576 -315 -369.891
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-777.510 -8 -777.518
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.453.008 -20.944 -1.473.952
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 119.146 0 119.146
Satış Amaçlı
119.146 0 119.146
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
248.643 0 248.643
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
513.101 0 513.101
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
91.977 0 91.977
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
78.827 0 78.827
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
20.587 0 20.587
DİĞER AKTİFLER
1.258.663 856.145 2.114.808
VARLIKLAR TOPLAMI
71.013.057 43.302.282 114.315.339
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 39.096.927 31.879.060 70.975.987
ALINAN KREDİLER
(II-3) 924.805 14.398.907 15.323.712
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.280.143 291.454 1.571.597
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 1.898.790 0 1.898.790
Bonolar
1.898.790 0 1.898.790
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.470.352 106.380 5.576.732
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 5.429.616 104.948 5.534.564
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 40.736 1.432 42.168
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.921 5.541 7.462
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 569.431 24.241 593.672
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
266.439 20.083 286.522
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
302.992 4.158 307.150
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 224.437 0 224.437
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
66.113 0 66.113
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.207.704 3.207.704
Krediler
0 3.207.704 3.207.704
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.363.679 2.334.371 4.698.050
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 10.191.687 -20.604 10.171.083
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
325.302 0 325.302
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
511.943 -20.604 491.339
Kar Yedekleri
5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.184.342 0 5.184.342
Diğer Kar Yedekleri
109.022 0 109.022
Kar veya Zarar
978.110 0 978.110
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
968.613 0 968.613
Azınlık Payları
(II-10) 8.134 0 8.134
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
62.088.285 52.227.054 114.315.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.828.959
Alınan Faizler
7.608.955
Ödenen Faizler
-4.525.793
Alınan Temettüler
281
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.452.691
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.395.754
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
665.600
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-972.165
Ödenen Vergiler
-171.080
Diğer
-1.625.284
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.152.001
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-421.412
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
6.858
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.001.627
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.197.511
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.391.362
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.655.727
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
709.530
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.009.074
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.980.960
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-935.450
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.648
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
933
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.139.493
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
802.278
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-573.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.885
Diğer
-33.790
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
511.588
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.146.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.533.929
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-101.426
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.268.499
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.825.597
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.960.236
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.785.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716336


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: 0,00% Hacim : 32.412 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.537 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,4061 Değişim: 0,02%
Düşük 7,3998 26.01.2021 Yüksek 7,4146
Açılış: 7,4046
8,9957 Değişim: -0,05%
Düşük 8,9885 26.01.2021 Yüksek 9,0059
Açılış: 8,9998
442,73 Değişim: 0,21%
Düşük 441,57 26.01.2021 Yüksek 443,14
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.