KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.02.2021 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 484.079 266.122 32.702 1.796 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 9.738.508 9.738.508
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-96.347 -96.347 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-96.347 -96.347 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 387.732 266.122 32.702 1.796 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 9.642.161 9.642.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.620 2.947 156.976 -1.160.484 1.070.354 78.413 78.413
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
1.001.703 -1.001.703 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.001.703 -1.001.703 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 387.732 266.122 41.322 4.743 17.421 -886.751 6.603.179 9.497 1.070.354 9.720.574 9.720.574
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -43.066 491 0 -105.508 660.046 0 0 1.177.314 1.689.277 0 1.689.277
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 -1.744 5.234 0 -88.087 -226.705 7.664.139 9.497 1.177.314 11.409.851 0 11.409.851


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
82.223.013 89.376.868 171.599.881 67.739.091 87.362.056 155.101.147
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.481.426 16.764.598 24.246.024 9.130.519 13.244.967 22.375.486
Teminat Mektupları
6.052.327 8.131.845 14.184.172 6.481.105 7.071.936 13.553.041
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
80.715 89.820 170.535 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
344.482 545.346 889.828 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.627.130 7.496.679 13.123.809 6.068.352 6.574.785 12.643.137
Banka Kredileri
0 16.573 16.573 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 16.573 16.573 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.025.525 5.025.525 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
0 3.656.589 3.656.589 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
0 1.368.936 1.368.936 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.428.395 2.548.277 3.976.672 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
704 1.042.378 1.043.082 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 17.188.967 2.831.971 20.020.938 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Cayılamaz Taahhütler
17.188.967 2.831.971 20.020.938 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
916.964 2.114.054 3.031.018 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 94.524 94.524 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.498.822 237.748 5.736.570 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.741.408 0 1.741.408 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
47.494 0 47.494 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.978.512 0 8.978.512 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.767 0 5.767 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 385.645 385.645 2.100 247.668 249.768
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 57.552.620 69.780.299 127.332.919 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.112.081 9.895.360 24.007.441 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.991.418 4.258.649 6.250.067 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
12.120.663 5.636.711 17.757.374 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
43.440.539 59.884.939 103.325.478 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.698.057 10.100.110 16.798.167 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.420.031 4.234.382 8.654.413 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.278.026 5.865.728 8.143.754 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
35.101.585 43.210.657 78.312.242 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
1.723.908 25.735.907 27.459.815 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
20.517.677 10.825.732 31.343.409 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.430.000 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.430.000 3.324.509 9.754.509 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.050.757 3.069.974 4.120.731 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
729.259 1.370.067 2.099.326 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
321.498 1.699.907 2.021.405 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
590.140 543.771 1.133.911 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
2.957 541.030 543.987 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
587.183 2.741 589.924 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.960.427 2.960.427 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
169.031.491 42.921.176 211.952.667 155.126.352 34.382.041 189.508.393
EMANET KIYMETLER
26.642.365 5.778.751 32.421.116 22.692.296 3.362.169 26.054.465
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.096.812 4.231.162 18.327.974 12.683.121 1.926.086 14.609.207
Tahsile Alınan Çekler
11.666.295 953.460 12.619.755 9.224.197 917.651 10.141.848
Tahsile Alınan Ticari Senetler
532.953 81.589 614.542 501.378 129.625 631.003
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 512.540 512.665 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
346.180 0 346.180 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
139.190.758 36.757.375 175.948.133 127.978.988 30.359.974 158.338.962
Menkul Kıymetler
306.697 459.121 765.818 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
50.158.510 24.390.412 74.548.922 48.526.817 20.196.846 68.723.663
Emtia
142.587 108.608 251.195 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
77.965.304 8.026.196 85.991.500 69.855.979 7.236.289 77.092.268
Diğer Rehinli Kıymetler
10.617.660 3.773.038 14.390.698 9.183.200 2.826.188 12.009.388
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.198.368 385.050 3.583.418 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
251.254.504 132.298.044 383.552.548 222.865.443 121.744.097 344.609.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.593.464 5.938.334
Alınan Faizler
10.687.114 11.944.525
Ödenen Faizler
-4.932.080 -7.194.011
Alınan Temettüler
31.334 18.570
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.345.387 2.344.880
Elde Edilen Diğer Kazançlar
133.185 2.327.241
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.610.390 1.077.143
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.551.631 -1.427.250
Ödenen Vergiler
-342.411 -741.734
Diğer
(VI-1) -2.387.824 -2.411.030
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.800.843 -370.128
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-329.359 -676.907
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-83.896 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.570.598 -1.673.378
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-1) -792.680 -261.210
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.958.916 1.684.589
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.480.752 4.986.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.206.986 -3.151.430
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-1) 930.722 -1.278.351
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
12.394.307 5.568.206
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.602.984 -4.425.930
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-202.037 -277.408
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.907 22.128
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.171.855 -4.627.548
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.620.752 2.281.659
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.591.796 -1.726.438
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
823.184 0
Diğer
(VI-1) -85.089 -98.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.189.332 1.677.170
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.631.331 15.002.839
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.196.805 -13.101.686
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-245.194 -223.983
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-1) 1.432.624 475.011
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.413.279 3.294.457
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.328.523 13.034.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-2) 22.741.802 16.328.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.177.314 1.070.354
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
511.963 -991.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.575 11.567
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.832 10.775
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
500 3.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.757 -2.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
554.538 -1.003.508
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-132.443 201.250
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
829.370 -1.463.373
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-142.389 258.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.689.277 78.413


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.245.141 22.528.451 42.773.592 8.076.181 22.007.009 30.083.190
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.518.749 18.122.448 29.641.197 2.626.642 18.709.959 21.336.601
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 3.431.921 13.519.382 16.951.303 716.053 11.239.917 11.955.970
Bankalar
(I-4) 1.908.213 4.615.206 6.523.419 1.071.174 7.480.991 8.552.165
Para Piyasalarından Alacaklar
6.180.886 0 6.180.886 840.263 0 840.263
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.271 -12.140 -14.411 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
511.089 1.119.802 1.630.891 426.084 869.339 1.295.423
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 463.550 984.266 1.447.816 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
47.539 135.536 183.075 40.767 84.258 125.025
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 2.404 2.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 5.628.391 3.022.986 8.651.377 3.323.142 2.216.475 5.539.617
Devlet Borçlanma Senetleri
5.617.510 3.022.986 8.640.496 3.315.247 2.216.475 5.531.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.881 0 10.881 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.586.912 263.215 2.850.127 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.520.531 232.078 1.752.609 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.066.381 31.137 1.097.518 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
76.191.309 15.213.133 91.404.442 57.002.218 13.480.439 70.482.657
Krediler
(I-6) 69.567.055 13.365.035 82.932.090 56.725.319 12.492.716 69.218.035
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
10.197.854 2.325.087 12.522.941 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.573.600 -476.989 -4.050.589 -3.273.088 -368.908 -3.641.996
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-17) 112.859 0 112.859 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
112.859 0 112.859 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 116.041 115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 836.192 0 836.192 877.782 0 877.782
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 564.803 0 564.803 555.886 0 555.886
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
143.679 0 143.679 134.762 0 134.762
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.678 0 19.678 10.958 0 10.958
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-16) 632.912 0 632.912 650.094 0 650.094
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-18) 1.965.145 1.622.378 3.587.523 2.345.923 2.096.325 4.442.248
VARLIKLAR TOPLAMI
100.684.080 39.363.962 140.048.042 69.766.395 37.583.773 107.350.168
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 49.618.540 44.154.938 93.773.478 34.476.076 37.718.252 72.194.328
ALINAN KREDİLER
(II-3) 412.907 9.334.699 9.747.606 307.801 8.269.181 8.576.982
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-4) 3.830.785 2.717.468 4.810.637 0 4.810.637 2.333.877 0 2.333.877
Bonolar
4.766.623 0 4.766.623 2.333.877 0 2.333.877
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
44.014 0 44.014 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.135.153 208.026 3.343.179 3.404.041 107.517 3.511.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 2.067.218 193.125 2.260.343 1.486.334 100.250 1.586.584
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 1.067.935 14.901 1.082.836 1.917.707 7.267 1.924.974
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 547.035 51.922 598.957 614.030 39.677 653.707
KARŞILIKLAR
(II-8) 746.323 226.726 973.049 657.461 168.521 825.982
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
475.253 29.963 505.216 352.885 22.713 375.598
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
271.070 196.763 467.833 304.576 145.808 450.384
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 321.406 0 321.406 213.516 0 213.516
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.194.951 4.194.951 0 3.190.503 3.190.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.070.593 256.082 4.326.675 4.029.751 454.725 4.484.476
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 11.360.851 49.000 11.409.851 9.705.323 15.251 9.720.574
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
390.297 0 390.297 390.297 0 390.297
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.732 0 387.732 387.732 0 387.732
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
279.006 0 279.006 312.187 0 312.187
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-363.792 49.000 -314.792 -884.581 15.251 -869.330
Kar Yedekleri
7.664.139 0 7.664.139 6.603.179 0 6.603.179
Yasal Yedekler
452.086 0 452.086 398.568 0 398.568
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.020.021 0 7.020.021 6.194.919 0 6.194.919
Diğer Kar Yedekleri
192.032 0 192.032 9.692 0 9.692
Kar veya Zarar
1.186.811 0 1.186.811 1.079.851 0 1.079.851
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.177.314 0 1.177.314 1.070.354 0 1.070.354
Azınlık Payları
(II-13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
78.854.230 61.193.812 140.048.042 57.059.374 50.290.794 107.350.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 11.239.492 12.358.965
Kredilerden Alınan Faizler
8.673.914 10.605.062
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
83.562 108.777
Bankalardan Alınan Faizler
165.865 234.267
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
145.965 245.284
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.147.734 1.131.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
178.384 187.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
800.174 330.963
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.169.176 612.842
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
22.452 33.889
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -5.093.416 -6.922.720
Mevduata Verilen Faizler
-3.688.830 -5.645.472
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-490.497 -517.583
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-238.193 -115.205
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-454.149 -514.885
Kiralama Faiz Giderleri
-99.037 -104.031
Diğer Faiz Giderleri
-122.710 -25.544
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.146.076 5.436.245
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.157.227 1.500.669
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.761.110 2.375.008
Gayri Nakdi Kredilerden
260.274 285.265
Diğer
(IV-12) 1.500.836 2.089.743
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-603.883 -874.339
Gayri Nakdi Kredilere
-6.628 -4.971
Diğer
(IV-12) -597.255 -869.368
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 31.334 18.570
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -1.739.661 -1.010.533
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-52.291 125.374
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.059.395 -911.169
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-627.975 -224.738
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 132.885 134.615
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.727.861 6.079.566
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -752.187 -1.404.740
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-6) 22.683 -89.173
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.581.779 -1.445.655
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.866.858 -1.726.235
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.549.720 1.413.763
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.549.720 1.413.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -372.406 -343.409
Cari Vergi Karşılığı
-486.856 -525.749
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.314.199 -211.949
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.428.649 394.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.177.314 1.070.354
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.177.314 1.070.354
Grubun Karı (Zararı)
1.177.314 1.070.354
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,53410000 0,48560000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907906


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7183 Değişim: 2,47%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7346
Açılış: 7,532
9,1590 Değişim: 1,99%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1775
Açılış: 8,98
417,72 Değişim: 1,57%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.