KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2020 - 19:10
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.864.038 8.589 9.872.627
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 31.706 1.796 0 -139.731 273.733 5.675.707 1.062.214 0 9.767.691 8.589 9.776.280
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.600 0 0 75.472 -572.111 0 0 645.926 153.887 954 154.841
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 -1.447 -1.447
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.447 -1.447
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052.717 -1.052.717 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 36.306 1.796 0 -64.259 -298.378 6.728.424 9.497 645.926 9.921.578 8.096 9.929.674
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 389.189 266.122 39.999 4.743 0 17.357 -886.750 6.728.424 1.134.463 0 9.900.502 9.406 9.909.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.245 382.236 0 0 784.462 1.213.491 2.300 1.215.791
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.115.572 -1.124.966 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 389.189 275.516 44.136 5.154 0 59.602 -504.514 7.843.996 9.497 784.462 11.113.993 11.706 11.125.699


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
63.183.561 85.463.829 148.647.390 67.741.200 87.362.056 155.103.256
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 8.325.019 13.463.640 21.788.659 9.129.803 13.244.967 22.374.770
Teminat Mektupları
6.109.081 7.198.979 13.308.060 6.480.389 7.071.936 13.552.325
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
82.842 83.617 166.459 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
318.713 481.111 799.824 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.707.526 6.634.251 12.341.777 6.067.636 6.574.785 12.642.421
Banka Kredileri
0 13.352 13.352 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 13.352 13.352 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.217 2.647.946 2.649.163 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
957 1.229.172 1.230.129 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
260 1.418.774 1.419.034 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.214.435 2.525.750 4.740.185 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
286 1.077.613 1.077.899 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 17.483.043 3.530.600 21.013.643 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Cayılamaz Taahhütler
17.483.043 3.530.600 21.013.643 16.824.116 3.460.708 20.284.824
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
880.718 3.177.424 4.058.142 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 5.172 5.172 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.408.532 201.147 5.609.679 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.747.671 0 1.747.671 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
70.505 0 70.505 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
9.364.728 0 9.364.728 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.719 0 5.719 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.170 146.857 152.027 4.925 247.668 252.593
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
37.375.499 68.469.589 105.845.088 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.768.723 13.534.004 27.302.727 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.158.285 3.842.240 6.000.525 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
11.610.438 9.691.764 21.302.202 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.606.776 54.935.585 78.542.361 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.428.910 5.884.073 9.312.983 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.820.778 2.815.838 4.636.616 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.608.132 3.068.235 4.676.367 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.931.028 41.047.630 59.978.658 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
1.949.384 21.531.932 23.481.316 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
13.649.644 13.006.970 26.656.614 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.174.250 4.653.015 5.827.265 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
542.144 2.380.883 2.923.027 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
632.106 2.272.132 2.904.238 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
72.588 176.039 248.627 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
46.383 130.159 176.542 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
26.205 45.880 72.085 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.174.828 3.174.828 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
167.301.411 39.750.914 207.052.325 165.611.452 35.349.359 200.960.811
EMANET KIYMETLER
36.033.609 4.135.488 40.169.097 32.624.537 3.374.145 35.998.682
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.124.924 0 5.124.924 7.318.390 0 7.318.390
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.500.383 2.784.837 23.285.220 14.503.776 1.926.086 16.429.862
Tahsile Alınan Çekler
9.679.885 719.853 10.399.738 10.011.245 929.338 10.940.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
527.003 119.728 646.731 507.526 129.914 637.440
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 511.070 511.195 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
201.289 0 201.289 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
127.058.413 35.118.011 162.176.424 128.531.847 31.315.316 159.847.163
Menkul Kıymetler
398.139 299.188 697.327 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
50.045.682 23.991.009 74.036.691 49.046.126 21.152.188 70.198.314
Emtia
23.272 0 23.272 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
66.928.990 7.486.258 74.415.248 69.856.979 7.236.289 77.093.268
Diğer Rehinli Kıymetler
9.662.330 3.341.556 13.003.886 9.215.750 2.826.188 12.041.938
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.209.389 497.415 4.706.804 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
230.484.972 125.214.743 355.699.715 233.352.652 122.711.415 356.064.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.393.980 1.919.731
Alınan Faizler
5.380.562 6.119.716
Ödenen Faizler
-2.285.436 -4.181.700
Alınan Temettüler
3.235 1.025
Alınan Ücret ve Komisyonlar
573.279 1.193.680
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.314 1.169.087
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
538.544 406.237
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-831.573 -741.564
Ödenen Vergiler
-121.679 -103.068
Diğer
-877.266 -1.943.682
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
678.015 -4.552.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-455.295 -518.291
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-73.443 -1.409
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.807.135 -1.978.676
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.939.589 -3.161.652
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.437.979 1.452.581
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.275.229 2.008.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-908.932 -1.015.026
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
820.481 -1.338.481
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.071.995 -2.632.557
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.871.917 -1.221.040
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.457 -20.321
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
580 1.286
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.430.810 -1.031.223
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.275.188 914.706
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.501.602 -1.071.784
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
807.184 0
Diğer
0 -13.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.115.540 2.226.862
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.844.629 7.179.846
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.603.267 -4.844.108
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.447
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-125.822 -107.429
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
703.487 456.988
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.980.895 -1.169.747
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.352.454 13.060.154
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.371.559 11.890.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
786.736 646.867
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
429.055 -492.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.548 4.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.039 -1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
424.507 -496.626
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
54.193 96.774
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
480.824 -722.447
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-110.510 129.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.215.791 154.841


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.267.665 16.420.274 31.687.939 8.094.017 22.014.859 30.108.876
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.960.239 12.591.398 16.551.637 2.642.723 18.717.809 21.360.532
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 932.269 9.702.339 10.634.608 716.054 11.239.917 11.955.971
Bankalar
(I-4) 2.188.570 2.896.089 5.084.659 1.087.213 7.488.841 8.576.054
Para Piyasalarından Alacaklar
840.254 0 840.254 840.304 0 840.304
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-854 -7.030 -7.884 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
710.524 1.037.751 1.748.275 426.085 869.339 1.295.424
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 666.439 937.789 1.604.228 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.085 98.676 142.761 40.768 84.258 125.026
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.286 1.286 0 2.404 2.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 8.519.718 2.514.467 11.034.185 3.324.896 2.216.475 5.541.371
Devlet Borçlanma Senetleri
8.508.952 2.514.467 11.023.419 3.317.001 2.216.475 5.533.476
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.766 0 10.766 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.077.184 276.658 2.353.842 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.224.325 242.152 1.466.477 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 852.859 34.506 887.365 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
74.783.806 14.353.893 89.137.699 58.026.785 14.346.010 72.372.795
Krediler
(I-6) 67.410.816 12.212.316 79.623.132 56.568.956 12.490.850 69.059.806
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.305.029 468.858 1.773.887 1.209.538 873.720 2.083.258
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.606.312 -380.975 -3.987.287 -3.301.696 -375.191 -3.676.887
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
124.745 0 124.745 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
(I-14) 124.745 0 124.745 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5 5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
782.967 260 783.227 884.141 677 884.818
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
532.785 0 532.785 561.432 0 561.432
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
111.661 0 111.661 140.308 0 140.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.903 0 4.903 14.810 0 14.810
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
635.161 0 635.161 667.146 0 667.146
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.951.401 1.218.673 3.170.074 2.375.393 2.097.796 4.473.189
VARLIKLAR TOPLAMI
94.083.438 31.993.100 126.076.538 70.755.091 38.459.342 109.214.433
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 43.520.454 35.472.570 78.993.024 34.470.683 37.707.169 72.177.852
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.205.200 8.085.422 9.290.622 1.067.418 9.127.278 10.194.696
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.729.933 1.739.315 6.469.248 1.323.300 327.167 1.650.467
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877
Bonolar
7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.524.736 189.291 2.714.027 3.404.041 107.517 3.511.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.338.320 178.120 1.516.440 1.486.334 100.250 1.586.584
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 1.186.416 11.171 1.197.587 1.917.707 7.267 1.924.974
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-11) 147 3.283 3.430 274 538 812
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 540.264 51.741 592.005 617.693 39.964 657.657
KARŞILIKLAR
(II-7) 578.180 249.864 828.044 678.877 168.521 847.398
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
368.259 31.122 399.381 372.735 22.713 395.448
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
209.921 218.742 428.663 306.142 145.808 451.950
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 409.354 0 409.354 222.365 0 222.365
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 3.190.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 9 366.928 4.376.797 4.037.263 480.077 4.517.340
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 11.191.181 -65.482 11.125.699 9.894.657 15.251 9.909.908
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.754 0 391.754 391.754 0 391.754
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
389.189 0 389.189 389.189 0 389.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
324.806 0 324.806 310.864 0 310.864
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-379.430 -65.482 -444.912 -884.644 15.251 -869.393
Kar Yedekleri
7.843.996 0 7.843.996 6.728.424 0 6.728.424
Yasal Yedekler
490.587 0 490.587 434.338 0 434.338
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.161.377 0 7.161.377 6.284.394 0 6.284.394
Diğer Kar Yedekleri
192.032 0 192.032 9.692 0 9.692
Kar veya Zarar
793.959 0 793.959 1.134.463 0 1.134.463
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
784.462 0 784.462 1.124.966 0 1.124.966
Azınlık Payları
(II-10) 11.706 0 11.706 9.406 0 9.406
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
76.308.920 49.767.618 126.076.538 58.050.448 51.163.985 109.214.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 5.483.922 6.383.754 2.722.527 3.264.176
Kredilerden Alınan Faizler
4.460.919 5.445.306 2.160.027 2.772.772
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.368 70.763 11.762 33.900
Bankalardan Alınan Faizler
58.407 116.750 34.383 50.224
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.078 131.318 10.738 65.873
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
838.784 502.950 458.823 282.709
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
94.839 69.294 36.276 33.741
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
347.834 158.455 196.080 93.514
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
396.111 275.201 226.467 155.454
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
94.366 116.667 46.794 58.698
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.338.594 -3.958.561 -1.135.876 -2.073.894
Mevduata Verilen Faizler
-1.568.680 -3.272.007 -731.789 -1.645.523
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-282.466 -324.389 -140.365 -168.664
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-151.447 -52.733 -96.745 -24.172
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-180.972 -242.208 -104.194 -203.462
Kiralama Faiz Giderleri
-49.889 -49.823 -23.376 -25.880
Diğer Faiz Giderleri
-105.140 -17.401 -39.407 -6.193
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.145.328 2.425.193 1.586.651 1.190.282
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
650.117 764.061 234.642 378.008
Alınan Ücret ve Komisyonlar
940.956 1.204.007 359.507 611.188
Gayri Nakdi Kredilerden
125.296 147.534 62.070 75.527
Diğer
(IV-9) 815.660 1.056.473 297.437 535.661
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-290.839 -439.946 -124.865 -233.180
Gayri Nakdi Kredilere
-3.572 -2.563 -1.778 -1.305
Diğer
(IV-9) -287.267 -437.383 -123.087 -231.875
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.235 1.025 3.063 898
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -612.382
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.