KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2020 - 19:09
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.600 0 0 75.455 -572.111 0 0 629.584 137.528 0 137.528
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 37.302 1.796 0 -64.100 -298.378 6.603.179 9.497 629.584 9.779.689 0 9.779.689
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.137 411 0 42.214 382.236 0 0 764.500 1.193.498 0 1.193.498
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 45.459 5.154 0 59.635 -504.515 7.664.139 9.497 764.500 10.914.072 0 10.914.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
63.181.302 85.463.829 148.645.131 67.739.091 87.362.056 155.101.147
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 8.325.830 13.463.640 21.789.470 9.130.519 13.244.967 22.375.486
Teminat Mektupları
6.109.892 7.198.979 13.308.871 6.481.105 7.071.936 13.553.041
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
82.842 83.617 166.459 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
318.713 481.111 799.824 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.708.337 6.634.251 12.342.588 6.068.352 6.574.785 12.643.137
Banka Kredileri
0 13.352 13.352 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 13.352 13.352 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.217 2.647.946 2.649.163 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
957 1.229.172 1.230.129 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
260 1.418.774 1.419.034 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.214.435 2.525.750 4.740.185 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
286 1.077.613 1.077.899 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 17.479.973 3.530.600 21.010.573 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Cayılamaz Taahhütler
17.479.973 3.530.600 21.010.573 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
880.718 3.177.424 4.058.142 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 5.172 5.172 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.408.532 201.147 5.609.679 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.747.671 0 1.747.671 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
70.505 0 70.505 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
9.364.728 0 9.364.728 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.719 0 5.719 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.100 146.857 148.957 2.100 247.668 249.768
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
37.375.499 68.469.589 105.845.088 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.768.723 13.534.004 27.302.727 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.158.285 3.842.240 6.000.525 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
11.610.438 9.691.764 21.302.202 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
23.606.776 54.935.585 78.542.361 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.428.910 5.884.073 9.312.983 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.820.778 2.815.838 4.636.616 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.608.132 3.068.235 4.676.367 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
18.931.028 41.047.630 59.978.658 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
1.949.384 21.531.932 23.481.316 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
13.649.644 13.006.970 26.656.614 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.666.000 3.254.364 4.920.364 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.174.250 4.653.015 5.827.265 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
542.144 2.380.883 2.923.027 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
632.106 2.272.132 2.904.238 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
72.588 176.039 248.627 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
46.383 130.159 176.542 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
26.205 45.880 72.085 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.174.828 3.174.828 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
156.471.378 38.640.400 195.111.778 155.126.352 34.382.041 189.508.393
EMANET KIYMETLER
25.834.141 4.127.468 29.961.609 22.692.296 3.362.169 26.054.465
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.302.090 2.784.837 19.086.927 12.683.121 1.926.086 14.609.207
Tahsile Alınan Çekler
8.815.306 712.166 9.527.472 9.224.197 917.651 10.141.848
Tahsile Alınan Ticari Senetler
515.331 119.395 634.726 501.378 129.625 631.003
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 511.070 511.195 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
201.289 0 201.289 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
126.427.848 34.015.517 160.443.365 127.978.988 30.359.974 158.338.962
Menkul Kıymetler
398.139 299.188 697.327 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
49.448.667 22.888.515 72.337.182 48.526.817 20.196.846 68.723.663
Emtia
23.272 0 23.272 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
66.927.990 7.486.258 74.414.248 69.855.979 7.236.289 77.092.268
Diğer Rehinli Kıymetler
9.629.780 3.341.556 12.971.336 9.183.200 2.826.188 12.009.388
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.209.389 497.415 4.706.804 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
219.652.680 124.104.229 343.756.909 222.865.443 121.744.097 344.609.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.348.752 1.862.887
Alınan Faizler
5.288.968 5.948.470
Ödenen Faizler
-2.270.328 -4.063.461
Alınan Temettüler
31.013 18.269
Alınan Ücret ve Komisyonlar
488.930 1.150.309
Elde Edilen Diğer Kazançlar
12.940 127.577
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
538.544 406.237
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-773.308 -706.439
Ödenen Vergiler
-110.063 -90.898
Diğer
-857.944 -927.177
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
769.389 -4.504.882
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-455.295 -518.291
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
446 -1.448
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.987.808 -1.957.336
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.013.041 -3.155.987
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
8.439.866 1.454.837
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.266.674 2.006.285
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-728.454 -1.088.695
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
754.267 -1.244.247
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.118.141 -2.641.995
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.876.543 -1.219.351
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.400 -20.221
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
482 1.280
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.428.054 -1.031.223
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.274.532 914.706
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.501.602 -1.071.784
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
807.184 0
Diğer
-8.685 -12.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.118.682 2.228.719
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.844.629 7.179.846
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.603.267 -4.844.108
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-122.680 -107.019
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
703.487 456.988
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.936.233 -1.175.639
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.328.523 13.034.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.392.290 11.858.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
764.500 629.584
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
428.998 -492.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.548 4.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.171 5.750
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
416 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.039 -1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
424.450 -496.656
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
54.121 96.736
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
480.825 -722.447
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-110.496 129.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.193.498 137.528


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.245.632 16.388.019 31.633.651 8.076.181 22.007.009 30.083.190
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.939.309 12.559.143 16.498.452 2.626.642 18.709.959 21.336.601
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 932.268 9.702.339 10.634.607 716.053 11.239.917 11.955.970
Bankalar
(I-4) 2.167.713 2.863.834 5.031.547 1.071.174 7.480.991 8.552.165
Para Piyasalarından Alacaklar
840.182 0 840.182 840.263 0 840.263
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-854 -7.030 -7.884 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
710.523 1.037.751 1.748.274 426.084 869.339 1.295.423
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 666.439 937.789 1.604.228 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.084 98.676 142.760 40.767 84.258 125.025
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.286 1.286 0 2.404 2.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 8.518.616 2.514.467 11.033.083 3.323.142 2.216.475 5.539.617
Devlet Borçlanma Senetleri
8.507.850 2.514.467 11.022.317 3.315.247 2.216.475 5.531.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.766 0 10.766 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.077.184 276.658 2.353.842 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.224.325 242.152 1.466.477 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 852.859 34.506 887.365 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
73.536.023 13.892.116 87.428.139 57.002.218 13.480.439 70.482.657
Krediler
(I-6) 67.439.539 12.212.316 79.651.855 56.725.319 12.492.716 69.218.035
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
9.674.273 2.053.694 11.727.967 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.577.789 -373.894 -3.951.683 -3.273.088 -368.908 -3.641.996
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
124.745 0 124.745 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
(I-14) 124.745 0 124.745 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
115.991 0 115.991 115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
776.311 0 776.311 877.782 0 877.782
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
526.862 0 526.862 555.886 0 555.886
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
105.738 0 105.738 134.762 0 134.762
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.488 0 2.488 10.958 0 10.958
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
619.436 0 619.436 650.094 0 650.094
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.919.988 1.215.007 3.134.995 2.345.923 2.096.325 4.442.248
VARLIKLAR TOPLAMI
92.867.476 31.495.142 124.362.618 69.766.395 37.583.773 107.350.168
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 43.529.751 35.488.304 79.018.055 34.476.076 37.718.252 72.194.328
ALINAN KREDİLER
(II-3) 237.875 7.590.248 7.828.123 307.801 8.269.181 8.576.982
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.722.131 1.739.315 6.461.446 1.317.498 327.167 1.644.665
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877
Bonolar
7.599.602 0 7.599.602 2.333.877 0 2.333.877
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.524.736 189.291 2.714.027 3.404.041 107.517 3.511.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.338.320 178.120 1.516.440 1.486.334 100.250 1.586.584
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 1.186.416 11.171 1.197.587 1.917.707 7.267 1.924.974
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 536.532 51.587 588.119 614.030 39.677 653.707
KARŞILIKLAR
(II-7) 555.292 249.864 805.156 657.461 168.521 825.982
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
346.766 31.122 377.888 352.885 22.713 375.598
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
208.526 218.742 427.268 304.576 145.808 450.384
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 397.400 0 397.400 213.516 0 213.516
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 3.190.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.674.686 3.674.686 0 3.190.503 3.190.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.006.159 355.773 4.361.932 4.029.751 454.725 4.484.476
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 10.979.554 -65.482 10.914.072 9.705.323 15.251 9.720.574
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
390.297 0 390.297 390.297 0 390.297
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.732 0 387.732 387.732 0 387.732
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
326.129 0 326.129 312.187 0 312.187
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-379.398 -65.482 -444.880 -884.581 15.251 -869.330
Kar Yedekleri
7.664.139 0 7.664.139 6.603.179 0 6.603.179
Yasal Yedekler
452.086 0 452.086 398.568 0 398.568
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.020.021 0 7.020.021 6.194.919 0 6.194.919
Diğer Kar Yedekleri
192.032 0 192.032 9.692 0 9.692
Kar veya Zarar
773.997 0 773.997 1.079.851 0 1.079.851
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
764.500 0 764.500 1.070.354 0 1.070.354
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
75.089.032 49.273.586 124.362.618 57.059.374 50.290.794 107.350.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 5.392.301 6.260.981 2.677.061 3.202.923
Kredilerden Alınan Faizler
4.460.905 5.430.672 2.160.358 2.765.956
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.368 70.763 11.762 33.900
Bankalardan Alınan Faizler
57.432 116.260 33.843 50.979
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
15.693 128.684 10.722 63.271
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
838.732 502.872 282.670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
94.839 69.294 36.276 33.741
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
347.782 158.377 196.054 93.475
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
396.111 275.201 226.467 155.454
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.171 11.730 1.579 6.147
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.294.336 -3.901.939 -1.113.309 -2.043.695
Mevduata Verilen Faizler
-1.569.651 -3.273.545 -732.450 -1.646.035
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-238.191 -266.583 -117.307 -134.622
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-150.657 -52.733 -96.648 -27.696
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-180.972 -242.208 -104.194 -203.462
Kiralama Faiz Giderleri
-49.725 -49.630 -23.303 -25.774
Diğer Faiz Giderleri
-105.140 -17.240 -39.407 -6.106
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.097.965 2.359.042 1.563.752 1.159.228
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
571.925 728.358 191.751 359.748
Alınan Ücret ve Komisyonlar
856.607 1.160.636 314.986 589.508
Gayri Nakdi Kredilerden
125.310 147.534 62.077 75.527
Diğer
(IV-9) 731.297 1.013.102 252.909 513.981
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-284.682 -432.278 -123.235 -229.760
Gayri Nakdi Kredilere
-3.355 -2.043 -1.660 -1.076
Diğer
(IV-9) -281.327 -430.235 -121.575 -228.684
TEMETTÜ GELİRLERİ
31.013 18.269 3.063 898
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -614.094 -172.486 -243.555 -39.248
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-9.858 33.361 95.488 124.625
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-530.150 -10.514 45.133 -128.171
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-74.086 -195.333 -384.176 -35.702
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 57.221 56.444 31.897 29.976
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.144.030 2.989.627 1.546.908 1.510.602
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -494.343 -705.879 -234.389 -385.061
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 23.740 450 -4.272 62.289
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-789.568 -715.612 -400.567 -366.104
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -873.253 -764.530 -422.292 -410.034
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.010.606 804.056 485.388 411.692
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 1.010.606 804.056 485.388 411.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-246.106 -174.472 -116.979 -94.545
Cari Vergi Karşılığı
-326.985 -334.204 -265.937 -332.456
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-238.017 -57.186 -22.051 167.749
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
318.896 216.918 171.009 70.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
764.500 629.584 368.409 317.147
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 764.500 629.584 368.409 317.147
Grubun Karı (Zararı)
764.500 629.584 368.409 317.147
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,34680000 0,28560000 0,16710000 0,14390000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863683


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4205 Değişim: 0,03%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4791
Açılış: 32,411
34,4301 Değişim: -0,19%
Düşük 34,4002 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.485,64 Değişim: 0,10%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.