KAP ***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

06.02.2023 - 19:03
KAP ***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBFA*** TEB FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 96.296 943 29.073 0 191.526
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
50.000 0 0 16.101 0 -887 0 -887 0 0 0 0 96.296 943 29.073 0 191.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.442 0 -1.442 0 0 0 0 0 0 56.528 0 55.086
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.073 0 -29.073 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.453 0 -1.453 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.620 0 -27.620 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -2.329 0 -2.329 0 0 0 0 125.369 943 56.528 0 246.612
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -2.329 0 -2.329 0 0 0 0 125.369 943 56.528 0 246.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.698 0 0 -2.698
Yeni Bakiye
50.000 0 0 16.101 0 -2.329 0 -2.329 0 0 0 0 125.369 -1.755 56.528 0 243.914
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -4.489 0 -4.489 0 0 0 0 0 0 208.558 0 204.069
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.528 0 -56.528 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547 0 -2.547 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.981 0 -53.981 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 0 16.101 0 -6.818 0 -6.818 0 0 0 0 181.897 -1.755 208.558 0 447.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 981.436 430.591
FAKTORİNG GELİRLERİ
981.436 430.591
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
883.612 379.940
İskontolu
739.837 290.560
Diğer
143.775 89.380
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
97.824 50.651
İskontolu
55.638 28.546
Diğer
42.186 22.105
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -602.302 -310.845
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-514.576 -292.864
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.937 -884
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-35.792 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-49.997 -17.097
BRÜT KAR (ZARAR)
379.134 119.746
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -102.455 -48.627
Personel Giderleri
-66.859 -30.206
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.216 -843
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-33.380 -17.578
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
276.679 71.119
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 38.181 21.850
Bankalardan Alınan Faizler
3.365 1.408
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
4.908 3.543
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
8.066 6.170
Diğer
21.842 10.729
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -33.556 -16.105
Özel Karşılıklar
0 -13.213
Beklenen Zarar Karşılıkları
-31.217 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-2.339 -2.892
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -4.048 -5.140
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.048 -5.120
Diğer
0 -20
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
277.256 71.724
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
277.256 71.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -68.698 -15.196
Cari Vergi Karşılığı
-70.716 -7.103
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -8.093
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.018 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
208.558 56.528
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
208.558 56.528
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
208.558 56.528
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
127.394 5.448
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
887.085 375.295
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-568.957 -330.912
Alınan Temettüler
150 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.827 33.554
Elde Edilen Diğer Kazançlar
21.842 10.729
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 4.853 1.748
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-115.111 -47.936
Ödenen Vergiler
-47.123 -16.187
Diğer
-103.172 -20.844
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-584.458 9.149
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.659.145 -2.114.492
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-51.014 -10.718
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-16.486 12.298
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
510 193
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.012.108 2.095.976
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
129.569 25.892
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-457.064 14.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -3.152 -715
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1 33
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-3.128 -1.439
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.279 -2.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
972.045 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-550.000 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.196 -3.119
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
417.849 -3.119
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-45.494 9.357
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 108.082 98.725
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 62.588 108.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
208.558 56.528
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.489 -1.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.489 -1.442
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.179 -1.803
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.690 361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.069 55.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 14.727 47.861 62.588 51.830 56.252 108.082
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 14.409 0 14.409 9.651 0 9.651
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 4.081.929 3.187.780 7.269.709 2.119.707 2.490.965 4.610.672
Faktoring Alacakları
4.081.542 3.187.807 7.269.349 2.117.909 2.490.965 4.608.874
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.576.981 2.213 3.579.194 1.690.365 66.083 1.756.448
Diğer Faktoring Alacakları
504.561 3.185.594 3.690.155 427.544 2.424.882 2.852.426
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0
Özkaynaklardan
0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
55.644 4.606 60.250 24.371 3.680 28.051
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-55.257 -4.633 -59.890 -22.573 -3.680 -26.253
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 10.826 0 10.826 6.371 0 6.371
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 5.749 0 5.749 3.562 0 3.562
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
17 0 0 0 5.514 0 5.514
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 10.324 0 10.324 5.029 0 5.029
DİĞER AKTİFLER
11 64.279 36 64.315 17.787 53 17.840
ARA TOPLAM
4.202.243 3.235.677 7.437.920 2.219.451 2.547.270 4.766.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.202.243 3.235.677 7.437.920 2.219.451 2.547.270 4.766.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 3.245.430 3.174.169 6.419.599 1.947.619 2.510.270 4.457.889
FAKTORİNG BORÇLARI
16 564 4.227 4.791 1.809 19.468 21.277
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 5.672 0 5.672 5.449 0 5.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 422.045 0 422.045 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
43.840 0 43.840 19.313 0 19.313
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
19 36.643 0 36.643 12.970 0 12.970
Genel Karşılıklar
18 0 0 0 2.062 0 2.062
Diğer Karşılıklar
18 7.197 0 7.197 4.281 0 4.281
CARİ VERGİ BORCU
17 33.514 0 33.514 3.469 0 3.469
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 11.276 49.200 60.476 2.284 10.428 12.712
ARA TOPLAM
3.762.341 3.227.596 6.989.937 1.979.943 2.540.166 4.520.109
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
447.983 0 447.983 246.612 0 246.612
Ödenmiş Sermaye
21 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
16.101 0 16.101 16.101 0 16.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
16.101 0 16.101 16.101 0 16.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-6.818 0 -6.818 -2.329 0 -2.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
22 181.897 0 181.897 125.369 0 125.369
Yasal Yedekler
17.914 0 17.914 15.367 0 15.367
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
147.523 0 147.523 93.542 0 93.542
Diğer Kar Yedekleri
16.460 0 16.460 16.460 0 16.460
Kar veya Zarar
ar veya Zararı
23 -1.755 0 -1.755 943 0 943
Dönem Net Kâr veya Zararı
208.558 0 208.558 56.528 0 56.528
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.210.324 3.227.596 7.437.920 2.226.555 2.540.166 4.766.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
26.170 779.093 805.263 4.418 537.331 541.749
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
353.503 104.474 457.977 185.463 49.820 235.283
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
25 30.341.672 40.252.056 70.593.728 15.234.638 23.222.695 38.457.333
VERİLEN TEMİNATLAR
25 838.148 0 838.148 264.008 0 264.008
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
3.437.326 10.465 3.447.791 1.801.848 60.778 1.862.626
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
34.996.819 41.146.088 76.142.907 17.490.375 23.870.624 41.360.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110149


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.