KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2021 - 21:42
KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 7 180.407 64.966 317.006
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-496 -496
Yeni Bakiye
71.626 7 180.407 -496 64.966 316.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 59.526 59.550
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
64.966 -64.966
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060
Yeni Bakiye
71.626 31 245.373 -496 59.526 376.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-559 36.849 36.290
Kar Dağıtımı
59.526 -59.526
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
59.526 -59.526
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 -528 304.899 -496 36.849 412.350


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 387.781 525.175
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
26 387.781 525.175
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
372.695 509.928
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.086 15.247
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -322.437 -493.325
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-290.813 -449.611
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-461 -687
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.814 -12.744
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-21.349 -30.283
BRÜT KAR (ZARAR)
65.344 31.850
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -48.385 -53.826
Personel Giderleri
27 -24.192 -22.242
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-477 -532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Genel İşletme Giderleri
27 -20.119 -27.550
Diğer
-3.597 -3.502
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.959 -21.976
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28 127.663 376.473
Bankalardan Alınan Faizler
30.259 66.237
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Temettü Gelirleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
Türev Finansal İşlemler Karı
0
Kambiyo İşlemleri Karı
73.215 259.262
Diğer
24.189 50.974
KARŞILIK GİDERLERİ
30 -20.097 -18.029
Özel Karşılıklar
-12.685 -18.029
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
-7.412 0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -76.342 -262.231
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-73.383 -259.371
Diğer
-2.959 -2.860
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.183 74.237
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.183 74.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
32 -11.334 -14.711
Cari Vergi Karşılığı
-12.689 -4.110
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.601
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.355 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
36.849 59.526
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
36.849 59.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.849 59.526
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
25.932 -63.560
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
388.435 555.349
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-299.325 -579.361
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.707 28.626
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.574 -29.816
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.564 4.797
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-26.025 -24.707
Ödenen Vergiler
32 -10.709 -15.313
Diğer
-43.289 -3.135
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-62.314 -216.843
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-680.103 810.587
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.676 16.446
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
597.252 -992.244
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.861 -51.632
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-36.382 -280.403
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10 -2.079 -3.747
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 8
Diğer
11 -2.672 -1.911
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.751 -5.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
107.032
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-143.690
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
107.032 -143.690
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
475 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
66.374 -429.743
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 100.817 530.560
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 167.191 100.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.849 59.526
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-559 24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-559 24
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -698 31
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
139 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.290 59.550


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 166.133 1.814 167.947 99.326 1.536 100.862
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 3.008.037 3.008.037 2.313.415 0 2.313.415
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0
Diğer Faktoring Alacakları
0
Finansman Kredileri
6 2.985.836 2.985.836 2.238.074 0 2.238.074
Tüketici Kredileri
2.167.762 2.167.762 1.598.718 1.598.718
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
818.074 818.074 639.356 639.356
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
6 38.732 38.732 101.298 101.298
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -16.531 -16.531 -25.957 -25.957
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 6.531 6.531 6.237 6.237
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 4.105 4.105 3.406 3.406
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
32 0 5.025 5.025
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
32 13.385 13.385 11.890 11.890
DİĞER AKTİFLER
14 41.293 687 41.980 52.429 271 52.700
ARA TOPLAM
3.239.484 2.501 3.241.985 2.491.728 1.807 2.493.535
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.239.484 2.501 3.241.985 2.491.728 1.807 2.493.535
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 2.508.320 2.508.320 1.912.481 0 1.912.481
FAKTORİNG BORÇLARI
16 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 4.541 4.541 5.959 0 5.959
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 162.434 162.434 52.687 0 52.687
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 46.445 1.576 48.021 33.178 1.433 34.611
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.136 3.136 1.961 0 1.961
Genel Karşılıklar
30.361 30.361 22.948 0 22.948
Diğer Karşılıklar
12.948 1.576 14.524 8.269 1.433 9.702
CARİ VERGİ BORCU
32 3.226 3.226 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 103.093 103.093 111.704 33 111.737
ARA TOPLAM
2.828.059 1.576 2.829.635 2.116.009 1.466 2.117.475
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
412.350 412.350 376.060 0 376.060
Ödenmiş Sermaye
23 71.626 71.626 71.626 0 71.626
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -528 -528 31 0 31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
23 304.899 304.899 245.373 0 245.373
Yasal Yedekler
14.324 14.324 12.292 0 12.292
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
290.575 290.575 233.081 0 233.081
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
36.353 36.353 59.030 0 59.030
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-496 -496 -496 0 -496
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.849 36.849 59.526 0 59.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.240.409 1.576 3.241.985 2.492.069 1.466 2.493.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7.679.641 7.679.641 6.816.600 0 6.816.600
VERİLEN TEMİNATLAR
21 21 0 0 0
TAAHHÜTLER
18.003 18.003 7.232 0 7.232
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
18.003 18.003 7.232 0 7.232
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
18.003 18.003 7.232 0 7.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.697.665 7.697.665 6.823.832 0 6.823.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914297


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3299 Değişim: 0,07%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9398 Değişim: 0,02%
Düşük 34,7800 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.394,59 Değişim: -0,85%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.