KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

12.09.2018 - 18:21
KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.957 32.327
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.957 32.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 128 4.464 84.341 39.075 199.634
Yeni Bakiye
71.626 128 4.464 84.341 39.075 199.634
Dönem Net Karı (Zararı)
32.327 32.327
Kar Dağıtımı
1.954 37.121 -39.075
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.954 37.121 -39.075
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 128 6.418 121.462 32.327 231.961
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 284 6.418 121.462 52.527 252.317
Yeni Bakiye
71.626 284 6.418 121.462 52.527 252.317
Dönem Net Karı (Zararı)
32.957 32.957
Kar Dağıtımı
2.626 49.901 -52.527
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.626 49.901 -52.527
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 284 9.044 171.363 32.957 285.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
75.133 21.845
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
242.211 213.896
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-124.964 -152.255
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-10.743 -10.386
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.688 9.774
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.413 -7.176
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.304 -8.219
Ödenen Vergiler
-4.322 -4.168
Diğer
-39.846 -19.621
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-48.045 -19.767
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-98.740 176.099
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
6.928 11.621
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
83.650 -180.431
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-39.883 -27.056
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
27.088 2.078
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
15,16 -1.144 -947
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
15,16 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.144 -947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24 67.242
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-60.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
67.242 -60.000
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
93.186 -58.869
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,4 370.293 645.151
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,4 463.479 586.282


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35 260.355 228.553
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
260.355 228.553
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
251.901 220.174
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.454 8.379
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
38 -221.059 -191.879
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-199.181 -169.516
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.472 -9.649
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-13.406 -12.714
BRÜT KAR (ZARAR)
39.296 36.674
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.550 -20.164
Personel Giderleri
-8.967 -7.709
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-128 -131
Genel İşletme Giderleri
-11.735 -10.806
Diğer
-1.720 -1.518
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.746 16.510
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
37 187.911 180.263
Bankalardan Alınan Faizler
18.601 21.365
Kambiyo İşlemleri Karı
152.425 148.062
Diğer
16.885 10.836
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -8.396 -5.545
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -152.883 -151.332
Kambiyo İşlemleri Zararı
-152.367 -148.145
Diğer
-516 -3.187
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
43.378 39.896
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.378 39.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
41 -10.421 -7.569
Cari Vergi Karşılığı
-6.886 -5.652
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.535 -1.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
32.957 32.327
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.957 32.327
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
32.957 32.327
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 67.640 119.121 186.761 60.264 170.087 230.351
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0
BANKALAR
6 263.090 15.300 278.390 138.800 1.782 140.582
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
7 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
8 3.227.297 3.227.297 3.101.938 3.101.938
Tüketici Kredileri
2.202.107 2.202.107 2.100.668 2.100.668
Taksitli Ticari Krediler
1.025.190 1.025.190 1.001.270 1.001.270
KİRALAMA İŞLEMLERİ
9 0
DİĞER ALACAKLAR
19 14.584 202 14.786 17.546 341 17.887
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
8 56.527 56.527 53.502 53.502
Takipteki Finansman Kredileri
102.150 102.150 92.078 92.078
Özel Karşılıklar (-)
-45.623 -45.623 -38.576 -38.576
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
10 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
11 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
12 0
İŞTİRAKLER (Net)
12 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
13 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
15 529 529 428 428
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 3.112 3.112 2.840 2.840
Diğer
3.112 3.112 2.840 2.840
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
19 21.113 21.113 20.895 20.895
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 19.448 19.448 22.983 22.983
DİĞER AKTİFLER
0
ARA TOPLAM
3.673.340 134.623 3.807.963 3.419.196 172.210 3.591.406
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0
AKTİF TOPLAMI
3.673.340 134.623 3.807.963 3.419.196 172.210 3.591.406
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ALINAN KREDİLER
21 3.083.402 134.473 3.217.875 2.885.317 171.757 3.057.074
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
135.633 0 135.633 63.493 0 63.493
Tahviller
24 135.633 135.633 63.493 63.493
DİĞER BORÇLAR
25 20.242 20.242 43.591 356 43.947
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
26 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
10 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
28 7.593 7.593 7.996 7.996
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
29 59.371 0 59.371 66.915 0 66.915
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.064 1.064 1.041 1.041
Diğer Karşılıklar
58.307 58.307 65.874 65.874
ERTELENMİŞ GELİRLER
26 79.411 79.411 98.608 98.608
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
27 2.564 2.564 1.056 1.056
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
3.388.216 134.473 3.522.689 3.166.976 172.113 3.339.089
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
32 285.274 0 285.274 252.317 0 252.317
Ödenmiş Sermaye
71.626 71.626 71.626 71.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
284 284 284 284
Kar Yedekleri
180.407 0 180.407 127.880 0 127.880
Yasal Yedekler
9.044 9.044 6.418 6.418
Olağanüstü Yedekler
171.363 171.363 121.462 121.462
Kar veya Zarar
32.957 0 32.957 52.527 0 52.527
Net Dönem Karı veya Zararı
32.957 32.957 52.527 52.527
PASİF TOPLAMI
3.673.490 134.473 3.807.963 3.419.293 172.113 3.591.406


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
8.054.096 0 8.054.096 7.390.028 0 7.390.028
VERİLEN TEMİNATLAR
0
TAAHHÜTLER
18.663 0 18.663 23.492 0 23.492
Cayılabilir Taahhütler
18.663 0 18.663 23.492 0 23.492
Diğer Cayılabilir Taahhütler
18.663 0 18.663 23.492 0 23.492
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.072.759 0 8.072.759 7.413.520 0 7.413.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/707731


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,00% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4095 Değişim: -0,01%
Düşük 7,3975 25.01.2021 Yüksek 7,4238
Açılış: 7,4103
9,0261 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9911 25.01.2021 Yüksek 9,0412
Açılış: 9,0228
441,83 Değişim: 0,00%
Düşük 441,13 25.01.2021 Yüksek 443,84
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.