KAP ***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2023 - 17:57
KAP ***TEB* *TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 92.478 0 0 0 0 0 -92.478 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.536.192 -11.655.252 0 -1.119.060 0 -1.119.060
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.119.060 0 -1.119.060 0 -1.119.060
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.536.192 -10.536.192 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 388.661 148.708 -439.661 30.814 0 285.048 242.011 21.754.128 0 10.948.909 35.565.573 60.636 35.626.209


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
221.646.470 331.214.430 552.860.900 194.692.438 235.219.732 429.912.170
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 18.355.038 57.961.712 76.316.750 13.949.172 41.315.264 55.264.436
Teminat Mektupları
12.607.483 30.450.382 43.057.865 9.433.911 20.598.041 30.031.952
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
108.866 191.459 300.325 152.535 205.253 357.788
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
749.671 1.117.134 1.866.805 658.658 771.147 1.429.805
Diğer Teminat Mektupları
11.748.946 29.141.789 40.890.735 8.622.718 19.621.641 28.244.359
Banka Kredileri
0 91.719 91.719 0 23.623 23.623
İthalat Kabul Kredileri
0 91.719 91.719 0 23.623 23.623
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 20.634.753 20.634.753 0 15.650.244 15.650.244
Belgeli Akreditifler
0 3.609.180 3.609.180 0 2.596.937 2.596.937
Diğer Akreditifler
0 17.025.573 17.025.573 0 13.053.307 13.053.307
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
3.238.217 6.739.765 9.977.982 2.495.355 4.855.637 7.350.992
Diğer Kefaletlerimizden
2.509.338 45.093 2.554.431 2.019.906 187.719 2.207.625
TAAHHÜTLER
(III-1) 56.751.022 12.755.498 69.506.520 38.756.549 5.487.840 44.244.389
Cayılamaz Taahhütler
56.725.016 12.755.498 69.480.514 38.756.549 5.487.840 44.244.389
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
902.262 11.839.017 12.741.279 2.181.948 5.049.902 7.231.850
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.197.312 99.539 12.296.851 11.589.114 68.589 11.657.703
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.138.533 0 4.138.533 2.776.761 0 2.776.761
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
230.599 0 230.599 127.411 0 127.411
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
39.245.696 0 39.245.696 22.073.226 0 22.073.226
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.986 0 2.986 2.141 0 2.141
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.628 816.942 824.570 5.948 369.349 375.297
Cayılabilir Taahhütler
26.006 0 26.006 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
26.006 0 26.006 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
146.540.410 260.497.220 407.037.630 141.986.717 188.416.628 330.403.345
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
165.300 16.996.695 17.161.995 965.300 18.524.343 19.489.643
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
165.300 16.996.695 17.161.995 965.300 18.524.343 19.489.643
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
146.375.110 243.500.525 389.875.635 141.021.417 169.892.285 310.913.702
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
20.347.911 29.857.201 50.205.112 20.240.521 22.818.260 43.058.781
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.696.880 8.698.051 25.394.931 19.213.785 3.165.415 22.379.200
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.651.031 21.159.150 24.810.181 1.026.736 19.652.845 20.679.581
Para ve Faiz Swap İşlemleri
100.719.087 131.767.315 232.486.402 98.861.030 100.640.060 199.501.090
Swap Para Alım İşlemleri
352.465 69.640.721 69.993.186 7.819.762 55.239.445 63.059.207
Swap Para Satım İşlemleri
44.254.504 27.909.468 72.163.972 42.400.268 21.434.565 63.834.833
Swap Faiz Alım İşlemleri
28.056.059 17.108.563 45.164.622 24.320.500 11.983.025 36.303.525
Swap Faiz Satım İşlemleri
28.056.059 17.108.563 45.164.622 24.320.500 11.983.025 36.303.525
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
15.604.335 69.867.824 85.472.159 19.676.969 43.135.835 62.812.804
Para Alım Opsiyonları
10.792.755 26.661.181 37.453.936 15.275.312 11.998.466 27.273.778
Para Satım Opsiyonları
4.811.580 31.681.883 36.493.463 4.401.657 23.201.409 27.603.066
Faiz Alım Opsiyonları
0 5.762.380 5.762.380 0 3.967.980 3.967.980
Faiz Satım Opsiyonları
0 5.762.380 5.762.380 0 3.967.980 3.967.980
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
9.703.777 9.577.057 19.280.834 2.242.897 1.902.399 4.145.296
Futures Para Alım İşlemleri
9.674.687 27.251 9.701.938 2.242.897 0 2.242.897
Futures Para Satım İşlemleri
29.090 9.549.806 9.578.896 0 1.902.399 1.902.399
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.431.128 2.431.128 0 1.395.731 1.395.731
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
331.348.105 141.940.799 473.288.904 244.617.678 103.723.114 348.340.792
EMANET KIYMETLER
104.485.631 25.947.019 130.432.650 64.320.940 17.591.040 81.911.980
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
48.852.202 0 48.852.202 23.356.409 0 23.356.409
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.272.570 24.200.466 33.473.036 8.466.547 16.227.035 24.693.582
Tahsile Alınan Çekler
43.116.874 313.528 43.430.402 31.598.332 534.262 32.132.594
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.223.696 122.338 1.346.034 803.051 90.839 893.890
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 1.310.687 1.310.812 125 738.904 739.029
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.020.164 0 2.020.164 96.476 0 96.476
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
225.724.647 115.560.848 341.285.495 178.491.265 85.592.825 264.084.090
Menkul Kıymetler
584.811 764.888 1.349.699 1.756.158 1.100.377 2.856.535
Teminat Senetleri
77.729.173 83.353.690 161.082.863 67.245.877 58.444.827 125.690.704
Emtia
370.162 284.348 654.510 220.087 364.691 584.778
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
105.270.869 24.230.804 129.501.673 90.488.447 19.546.647 110.035.094
Diğer Rehinli Kıymetler
41.769.632 6.927.118 48.696.750 18.780.696 6.136.283 24.916.979
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.137.827 432.932 1.570.759 1.805.473 539.249 2.344.722
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
552.994.575 473.155.229 1.026.149.804 439.310.116 338.942.846 778.252.962


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.324.645 12.713.038
Alınan Faizler
39.452.549 16.781.578
Ödenen Faizler
-22.601.662 -9.288.051
Alınan Temettüler
12.195 516
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.217.043 2.989.361
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.294.464 5.347.432
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.121.505 1.026.858
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.999.379 -2.627.987
Ödenen Vergiler
-4.610.196 -3.361.789
Diğer
-5.561.874 1.845.120
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
17.943.698 8.702.924
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.347.866 42.593
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-142.189 -53.410
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.448.659 -33.735.326
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.169.633 -8.495.687
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.376.097 -612.908
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.034.473 45.131.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.633.045 -763.452
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.312.698 7.189.439
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
37.268.343 21.415.962
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.418.691 -8.119.841
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-162.985 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-174.175 -79.692
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.430 4.893
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.011.504 -1.867.612
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.491.759 2.189.774
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-12.916.130 -10.034.394
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.809.105 1.887.932
Diğer
-461.191 -220.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.601.612 -1.430.559
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.046.306 6.129.589
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.139.000 -7.297.590
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-1.119.060 -6.805
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-389.858 -255.753
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.712.514 2.982.636
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
37.960.554 14.848.198
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.110.785 31.414.865
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
80.071.339 46.263.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.981.066 8.523.935
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-380.189 707.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.470 25.066
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.948 17.899
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19.711 4.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.811 2.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-446.659 682.324
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-514.491 923.968
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-30.862 -13.647
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.694 -227.997
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.600.877 9.231.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
54.388.537 62.383.815 116.772.352 30.732.653 47.410.589 78.143.242
Nakit ve Nakit Benzerleri
43.957.468 57.321.400 101.278.868 17.621.477 42.833.756 60.455.233
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 23.383.564 42.135.634 65.519.198 7.210.359 36.629.352 43.839.711
Bankalar
(I-4) 7.716.059 15.228.757 22.944.816 2.820.682 6.227.454 9.048.136
Para Piyasalarından Alacaklar
12.872.022 0 12.872.022 7.604.278 0 7.604.278
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.177 -42.991 -57.168 -13.842 -23.050 -36.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
473.184 580.929 1.054.113 2.927.230 541.639 3.468.869
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 277.543 321.876 599.419 2.809.744 202.058 3.011.802
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
89.421 135.496 224.917 77.197 263.295 340.492
Diğer Finansal Varlıklar
106.220 123.557 229.777 40.289 76.286 116.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 4.929.783 3.068.541 7.998.324 5.357.851 3.062.485 8.420.336
Devlet Borçlanma Senetleri
4.860.759 3.068.541 7.929.300 5.308.538 3.062.485 8.371.023
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
69.024 0 69.024 49.313 0 49.313
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.028.102 1.412.945 6.441.047 4.826.095 972.709 5.798.804
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 4.303.437 1.090.573 5.394.010 4.400.167 664.545 5.064.712
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 724.665 322.372 1.047.037 425.928 308.164 734.092
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
165.216.874 68.531.961 233.748.835 145.051.474 47.317.492 192.368.966
Krediler
(I-6) 133.644.780 52.972.878 186.617.658 113.819.501 35.884.378 149.703.879
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 4.771.825 3.651.129 8.422.954 4.137.185 3.192.413 7.329.598
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 31.090.944 13.502.232 44.593.176 30.844.021 9.611.915 40.455.936
Devlet Borçlanma Senetleri
31.090.944 13.502.232 44.593.176 30.844.021 9.611.915 40.455.936
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.290.675 -1.594.278 -5.884.953 -3.749.233 -1.371.214 -5.120.447
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 87.710 0 87.710 100.370 0 100.370
Satış Amaçlı
87.710 0 87.710 100.370 0 100.370
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
55 0 55 55 0 55
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 50 0 50 50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 50 0 50
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.483.159 0 1.483.159 1.276.406 0 1.276.406
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.128.463 0 1.128.463 903.856 0 903.856
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
707.339 0 707.339 482.732 0 482.732
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
137.912 0 137.912 28.388 0 28.388
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.730.224 0 1.730.224 1.624.898 0 1.624.898
DİĞER AKTİFLER (Net)
11.874.078 539.375 12.413.453 8.821.151 268.689 9.089.840
VARLIKLAR TOPLAMI
236.047.012 131.455.151 367.502.163 188.539.251 94.996.770 283.536.021
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 152.456.176 92.499.702 244.955.878 128.658.964 71.690.956 200.349.920
ALINAN KREDİLER
(II-3) 4.625.739 21.390.531 26.016.270 3.894.872 13.710.230 17.605.102
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
937.993 15.641.635 16.579.628 439.289 6.790.660 7.229.949
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 933.840 0 933.840 422.045 0 422.045
Bonolar
380.476 0 380.476 422.045 0 422.045
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
553.364 0 553.364 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.086.197 1.008.664 4.094.861 2.971.255 595.978 3.567.233
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 3.086.197 1.008.664 4.094.861 2.901.642 595.978 3.497.620
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 0 0 0 69.613 0 69.613
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(II-11) 91 29.241 29.332 564 4.227 4.791
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 917.659 27.436 945.095 684.123 26.506 710.629
KARŞILIKLAR
(II-7) 3.355.143 802.203 4.157.346 3.002.656 471.364 3.474.020
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.171.433 105.213 2.276.646 2.120.685 64.378 2.185.063
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.183.710 696.990 1.880.700 881.971 406.986 1.288.957
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 3.889.428 3 3.889.431 2.045.694 0 2.045.694
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 14.395.809 14.395.809 0 9.708.218 9.708.218
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.395.809 14.395.809 0 9.708.218 9.708.218
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-4) 11.695.556 4.182.908 15.878.464 9.622.650 2.651.378 12.274.028
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 35.506.895 119.314 35.626.209 26.021.294 123.098 26.144.392
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
391.226 0 391.226 391.226 0 391.226
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
388.661 0 388.661 388.661 0 388.661
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-260.139 0 -260.139 -419.019 0 -419.019
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
407.745 119.314 527.059 850.588 123.098 973.686
Kar Yedekleri
21.754.128 0 21.754.128 11.310.414 0 11.310.414
Yasal Yedekler
763.058 0 763.058 649.424 0 649.424
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.374.166 0 16.374.166 10.773.450 0 10.773.450
Diğer Kar Yedekleri
4.616.904 0 4.616.904 -112.460 0 -112.460
Kar veya Zarar
10.948.909 0 10.948.909 11.655.252 0 11.655.252
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 98.356 0 98.356
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.948.909 0 10.948.909 11.556.896 0 11.556.896
Azınlık Payları
(II-10) 60.636 0 60.636 28.443 0 28.443
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
217.404.717 150.097.446 367.502.163 177.763.406 105.772.615 283.536.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 36.428.745 25.045.899 15.784.518 10.870.207
Kredilerden Alınan Faizler
24.432.692 16.067.334 9.942.504 6.539.132
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
116.699 106.992 59.660 0
Bankalardan Alınan Faizler
714.562 152.927 389.835 70.562
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.247.458 235.286 834.379 161.519
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.325.717 7.773.300 3.875.847 3.810.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
171.923 282.971 34.188 107.152
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.156.392 1.166.099 654.478 491.804
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.997.402 6.324.230 3.187.181 3.211.909
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.591.617 710.060 682.293 288.129
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -24.634.972 -10.724.850 -9.860.120 -4.439.740
Mevduata Verilen Faizler
-18.444.168 -8.911.730 -7.411.692 -3.786.503
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-4.518.789 -1.131.918 -1.788.518 -471.594
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-508.020 -177.438 -244.140 -45.349
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-857.900 -228.955 -299.887 -58.935
Kiralama Faiz Giderleri
-206.147 -119.626 -74.851 -45.564
Diğer Faiz Giderleri
-99.948 -155.183 -41.032 -31.795
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.793.773 14.321.049 5.924.398 6.430.467
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.690.181 1.791.491 1.744.936 654.058
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.391.720 3.209.763 3.012.980 1.244.652
Gayri Nakdi Kredilerden
701.851 408.113 259.235 151.737
Diğer
(IV-9) 5.689.869 2.801.650 2.753.745 1.092.915
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.701.539 -1.418.272 -1.268.044 -590.594
Gayri Nakdi Kredilere
-14.981 -7.842 -5.882 -2.945
Diğer
(IV-9) -2.686.558 -1.410.430 -1.262.162 -587.649
TEMETTÜ GELİRLERİ
12.195 6.986 11.374 629
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) 9.769.493 709.422 1.647.672 199.614
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.452.765 -96.692 75.331 -79.515
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-161.560 -2.981.824 3.657.214 -1.304.256
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.478.288 3.787.938 -2.084.873 1.583.385
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 363.411 166.566 131.981 50.773
FAALİYET BRÜT KÂRI
25.629.053 16.995.514 9.460.361 7.335.541
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -538.539 -720.388 -19.452 -369.224
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -253.149 101 -565.470 -778
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.169.184 -2.706.678 -2.067.498 -1.107.473
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -4.820.423 -2.376.526 -1.741.109 -925.252
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.847.758 11.192.023 5.066.832 4.932.814
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.847.758 11.192.023 5.066.832 4.932.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -3.866.692 -2.668.088 -1.714.861 -1.222.703
Cari Vergi Karşılığı
-3.773.912 -3.886.321 -3.435.866 -797.463
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.961.242 -2.323.193 3.725.071 -1.159.385
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.868.462 3.541.426 -2.004.066 734.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.981.066 8.523.935 3.351.971 3.710.111
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 10.981.066 8.523.935 3.351.971 3.710.111
Grubun Karı (Zararı)
10.948.909 8.514.659 3.337.832 3.706.256
Azınlık Payları Karı (Zararı)
32.157 9.276 14.139 3.855
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 4,96690000 3,86260000 1,51420000 1,68130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210550


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6595 Değişim: 0,45%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6600
Açılış: 32,5128
35,0516 Değişim: 0,48%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.443,93 Değişim: 0,35%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.446,05
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.