KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:29
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -24.275 14.707.656 27.736.308 78.419.689 78.419.689
Transferler
28 27.736.308 -27.736.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 4.767.734 4.767.734 4.767.734
Dönem Karı (Zararı)
28 4.767.734 4.767.734 4.767.734
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -24.275 42.443.964 4.767.734 83.187.423 83.187.423
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -24.275 42.443.964 55.842.173 134.261.862 134.261.862
Transferler
28 39.000.000 16.842.173 -55.842.173
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 27.039.062 27.039.062 27.039.062
Dönem Karı (Zararı)
28 27.039.062 27.039.062 27.039.062
Dönem Sonu Bakiyeler
69.000.000 6.000.000 -24.275 59.286.137 27.039.062 161.300.924 161.300.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.301.900 -12.973.569
Dönem Karı (Zararı)
28 27.039.062 4.767.734
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.039.062 4.767.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
854.025 1.996.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 482.010 233.067
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 30.072 161.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 132.172 161.078
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -102.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35 341.943 1.601.986
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -748.977
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 1.090.920 1.601.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.852.396 -19.701.440
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 2.301.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 31.072 -51.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 31.072 -46.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -35.443 -45.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -35.443 -45.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -81.599.350 -27.431.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -883.515 2.392.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -891.149 -4.065.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.409.880 -3.954.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 518.731 -111.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 16.101 -1.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 87.764 693.555
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 87.764 693.555
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -8.436.868 12.845.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.442.085 -4.037.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.442.085 -4.037.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.959.309 -12.937.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26 -257.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -85.269 -35.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.086.519 -2.315.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,16 -2.086.519 -713.573
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.086.519 -707.103
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -6.470
Ödenen Faiz
-1.601.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.267.068 -2.147.611
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 6.850.100
Kredilerden Nakit Girişleri
44 6.850.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -696.095 -8.898.430
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -696.095 -8.898.430
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -229.030 -99.281
Ödenen Faiz
35 -1.090.920
Alınan Faiz
35 748.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.655.487 -17.436.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.655.487 -17.436.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.907.754 51.171.907
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.252.267 33.735.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.252.267 82.907.754
Finansal Yatırımlar
44 34.367.944 36.669.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.367.944 36.669.021
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
34.367.944 36.669.021
Ticari Alacaklar
7 0 31.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 31.072
Diğer Alacaklar
8 138.033 102.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 138.033 102.590
Stoklar
9 132.458.880 50.859.530
Peşin Ödenmiş Giderler
11 972.765 89.250
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 972.765 89.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 228.228 142.959
Diğer Dönen Varlıklar
27 1.576.885 134.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.576.885 134.800
ARA TOPLAM
185.995.002 170.936.976
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.995.002 170.936.976
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 2.466.038 631.029
Taşıtlar
2.413.311 603.519
Mobilya ve Demirbaşlar
52.126 26.309
Özel Maliyetler
601 1.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.170.597 1.399.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.924 13.394
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.924 13.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.648.559 2.044.050
TOPLAM VARLIKLAR
189.643.561 172.981.026
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.521.301 2.264.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 1.521.301 2.264.875
Banka Kredileri
1.521.301 2.264.875
Ticari Borçlar
7 577.054 1.468.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.409.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 577.054 58.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 70.369 54.268
Diğer Borçlar
8 200.744 112.980
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 39.092 39.092
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 161.652 73.888
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 25.689.997 34.126.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 25.689.997 34.126.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 22.705 157.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 22.705 55.742
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 102.100
ARA TOPLAM
28.082.170 38.185.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.082.170 38.185.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 167.041 348.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 167.041 348.592
Banka Kredileri
167.041 348.592
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 93.426 185.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
93.426 185.539
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.467 534.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.342.637 38.719.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.300.924 134.261.862
Ödenmiş Sermaye
28 69.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -24.275 -24.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -24.275 -24.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -24.275 -24.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 4.987.262 2.097.779
Yasal Yedekler
28 4.987.262 2.097.779
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 54.298.875 40.346.185
Net Dönem Karı veya Zararı
27.039.062 55.842.173
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.300.924 134.261.862
TOPLAM KAYNAKLAR
189.643.561 172.981.026


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 68.400.653 121.422 68.294.281 73.997
Satışların Maliyeti
29 -53.932.183 -3.145.299 -53.932.183 101.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.468.470 -3.023.877 14.362.098 175.452
BRÜT KAR (ZARAR)
14.468.470 -3.023.877 14.362.098 175.452
Genel Yönetim Giderleri
31 -6.443.578 -3.387.027 -2.644.659 -1.569.208
Pazarlama Giderleri
31 -58.987 -506.582 -25.027 -294.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.114.136 1.614.362 -26.994 1.336.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -1.408.278 -348.260 -1.034.514 -26.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.671.763 -5.651.384 10.630.904 -378.547
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 8.227.909 22.116 3.644.099 11.266
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -135.036 -59.338 -115.805 -44.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.764.636 -5.688.606 14.159.198 -412.260
Finansman Gelirleri
35 12.493.813 11.865.926 924.993 1.419.437
Finansman Giderleri
35 -1.219.387 -1.409.586 -82.089 -363.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.039.062 4.767.734 15.002.102 644.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.039.062 4.767.734 15.002.102 644.103
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.039.062 4.767.734 15.002.102 644.103
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39 27.039.062 4.767.734 15.002.102 644.103
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 39 0,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 39 0,39000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.039.062 4.767.734 15.002.102 644.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
39 27.039.062 4.767.734 15.002.102 644.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211824


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6237 Değişim: 0,34%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6635
Açılış: 32,5128
35,0665 Değişim: 0,52%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1548
Açılış: 34,8854
2.438,01 Değişim: 0,11%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.