KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:12
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 14.102 -2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173
Transferler
10.919.027 -10.919.027 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.297 -2.079.768 -2.064.471 -2.064.471
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 1.195 8.258.275 -2.079.768 42.179.702 42.179.702
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108
Transferler
8.185.208 -8.185.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
624.742 630.798 630.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.056
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 22.681 16.443.483 624.742 53.090.906 53.090.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.575.358 -1.351.304
Dönem Karı (Zararı)
624.742 -2.079.768
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 624.742 -2.079.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.611 116.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 79.148 78.328
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.830 11.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.948 11.166
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 34.882
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.367 27.088
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -20.367 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 27.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.828.003 612.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -100.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -100.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.196 -3.214
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
97.400 -3.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -99.596
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 3.863.205 -1.391.045
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 295.132 -1.670.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.098 -1.057.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -61.719 -1.085.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 621 28.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -8.403 78.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.886 -287.189
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -43.800 -30.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -84.086 -257.189
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -2.111.431 5.317.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.320 -273.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -19.320 -92.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -181.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.558.356 -1.350.757
Alınan Faiz
20.367
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.365 -547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.999
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.999
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.081.999 39.579
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.744.663 3.481.632
Kredilerden Nakit Girişleri
24 8.744.663 3.481.632
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.826.662 -3.397.353
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -11.826.662 -3.397.353
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -44.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-506.641 -1.315.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-506.641 -1.315.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.043.578 1.605.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.536.937 289.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 2.536.937 3.043.578
Ticari Alacaklar
4.435 4.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.435 4.435
Diğer Alacaklar
161.796 159.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 97.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 161.796 62.200
Stoklar
8 63.393.660 67.256.865
Peşin Ödenmiş Giderler
224.913 520.045
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 224.913 520.045
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 20.778 17.413
Diğer Dönen Varlıklar
5.532.457 5.513.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.532.457 5.513.136
ARA TOPLAM
71.874.976 76.515.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.874.976 76.515.072
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 253.923 276.006
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 466.411 522.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.656 5.239
Diğer Haklar
11 4.656 5.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
724.990 804.137
TOPLAM VARLIKLAR
72.599.966 77.319.209
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.031.170 11.770.180
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.031.170 11.770.180
Banka Kredileri
24 12.024.648 11.766.460
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 6.522 3.720
Ticari Borçlar
44.226 105.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 61.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 44.226 43.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 70.374 78.777
Diğer Borçlar
6.594.467 6.722.353
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 6.594.467 6.638.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 84.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
293.966 2.405.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 293.966 2.405.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.627 32.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.557 19.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 48.070 13.188
ARA TOPLAM
19.095.830 21.114.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.095.830 21.114.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.043 3.651.032
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
308.043 3.651.032
Banka Kredileri
24 3.136.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 308.043 514.613
Uzun Vadeli Karşılıklar
105.187 93.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 105.187 93.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
413.230 3.744.802
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.509.060 24.859.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.090.906 52.460.108
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.681 16.625
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.681 16.625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 22.681 16.625
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.443.483 8.258.275
Net Dönem Karı veya Zararı
624.742 8.18 53.090.906 52.460.108
TOPLAM KAYNAKLAR
72.599.966 77.319.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 6.116.906 44.000
Satışların Maliyeti
16 -4.355.092 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.761.814 44.000
BRÜT KAR (ZARAR)
1.761.814 44.000
Genel Yönetim Giderleri
17 -744.518 -809.270
Pazarlama Giderleri
17 -51.868 -52.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 270.162 138.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -48.070 -102.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.187.520 -781.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.223.517 -781.316
Finansman Giderleri
19 -598.775 -1.298.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
624.742 -2.079.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
624.742 -2.079.768
DÖNEM KARI (ZARARI)
624.742 -2.079.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
624.742 -2.079.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.056 15.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 6.056 15.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.056 15.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
630.798 -2.064.471
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
630.798 -2.064.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848188


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.804 Değişim: -0,11% Hacim : 51.424 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4074 Değişim: 0,16%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5796 Değişim: 0,44%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.448,66 Değişim: 0,41%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.