KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:08
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 -3.233.144 33.350.347 33.350.347
Transferler
-3.233.144 3.233.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.844 14.155.601 14.143.757 14.143.757
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -745 -2.660.752 14.155.601 47.494.104 47.494.104
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 -2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173
Transferler
10.919.027 -10.919.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.879 6.868.989 6.907.868 6.907.868
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 24.777 8.258.275 6.868.989 51.152.041 51.152.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.235.922 -23.443.736
Dönem Karı (Zararı)
6.868.989 14.155.601
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 6.868.989 14.155.601
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
178.131 288.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 222.984 120.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-55.657 166.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.657 66.899
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.804 605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 10.804 605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.172.161 -37.952.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-283.847 65.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -283.847 65.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.809 -23.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -125.809 -23.167
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 24.067.376 -23.214.485
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 154.574 -605.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-922.833 227.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -923.299 238.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 466 -10.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.026 -5.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.500.979 6.374.004
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -3.240.643 6.350.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -260.336 23.210
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -17.943.449 -16.706.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.748.154 -4.065.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 2.897.448 -4.065.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-149.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.219.281 -23.508.735
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 16.641 64.999
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
119.096 658.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.078 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.078
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.982 -31.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.876 -24.963
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.106 -6.413
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.451.237 18.032.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.645.911 25.041.813
Kredilerden Nakit Girişleri
19 3.645.911 25.041.813
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.097.148 -7.009.770
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -14.097.148 -7.009.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
903.781 -4.753.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
903.781 -4.753.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.605.536 8.576.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.509.317 3.823.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.509.317 1.605.536
Ticari Alacaklar
273.043 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 273.043 0
Diğer Alacaklar
181.720 55.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 181.720 55.911
Stoklar
8 70.434.488 94.501.864
Peşin Ödenmiş Giderler
704.708 859.282
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 704.708 859.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 6.581 23.222
Diğer Dönen Varlıklar
5.682.414 8.691.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 5.682.414 8.691.378
ARA TOPLAM
79.792.271 105.737.193
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.792.271 105.737.193
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 392.033 622.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
408.892 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.700 6.250
Diğer Haklar
5.700 6.250
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
806.625 628.297
TOPLAM VARLIKLAR
80.598.896 106.365.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 50.939 920.841
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 13.348.098 14.134.643
Diğer Finansal Yükümlülükler
19 6.604 37.495
Ticari Borçlar
242.273 1.165.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 162.564 1.085.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 79.709 79.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
71.870 92.896
Diğer Borçlar
7.640.255 11.141.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.421.967 10.662.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 218.288 478.624
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.371.407 19.314.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.371.407 19.314.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
144.823 167.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
32.576 54.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 112.247 112.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.819 181.113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.819 181.113
ARA TOPLAM
22.908.088 47.155.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.908.088 47.155.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 6.446.985 14.801.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
91.782 163.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
91.782 163.914
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.538.767 14.965.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.446.855 62.121.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.152.041 44.244.173
Ödenmiş Sermaye
11 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.777 -14.102
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.777 -14.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.777 -14.102
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.258.275 -2.660.752
Net Dönem Karı veya Zararı
18 6.868.989 10.919.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.152.041 44.244.173
TOPLAM KAYNAKLAR
80.598.896 106.365.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 44.196.727 29.852.191 7.374.724 504.950
Satışların Maliyeti
13 -30.877.677 -13.634.535 -2.532.733 -197.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.319.050 16.217.656 4.841.991 307.114
BRÜT KAR (ZARAR)
13.319.050 16.217.656 4.841.991 307.114
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.347.379 -2.479.123 -764.469 -816.347
Pazarlama Giderleri
14 -199.071 -952.131 -64.441 -44.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 232.697 1.963.588 -13.163 926.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -90.212 -256.514 0 -254.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.915.085 14.493.476 3.999.918 118.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.915.085 14.493.476 3.999.918 118.132
Finansman Giderleri
16 -4.046.096 -337.875 -2.126.784 -45.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.868.989 14.155.601 1.873.134 72.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,22900000 0,47200000 0,06200000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.879 -11.844 -8.119 -2.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.879 -11.844 -8.119 -2.962
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.879 -11.844 -8.119 -2.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.907.868 14.143.757 1.865.015 69.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.907.868 14.143.757 1.865.015 69.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795644


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.