KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:17
KAP ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.440.000 6.000.000 8.932 367.719 204.673 34.021.324 34.021.324
Transferler
204.673 -204.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.167 -3.233.144 -3.230.977 -3.230.977
Sermaye Arttırımı
14 2.560.000 2.560.000 2.560.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 -3.233.144 33.350.347 33.350.347
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 11.099 572.392 -3.233.144 33.350.347 33.350.347
Transferler
-3.233.144 3.233.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.919.027 10.893.826 10.893.826
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.201
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 6.000.000 -14.102 -2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.620.303 -12.444.424
Dönem Karı (Zararı)
10.919.027 -3.233.144
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 10.919.027 -3.233.144
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
304.491 162.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-11 162.321 72.764
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
141.565 125.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 80.763 55.916
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 60.802 70.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
605 -49.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -49.039
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 605 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 0 13.121
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.905.612 -9.277.849
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.935 -66.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 65.935 -66.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.789 -27.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -16.789 -27.075
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -26.157.019 -35.242.739
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -712.065 596.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
294.845 -1.298.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 308.039 777.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -13.194 -2.076.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.143 57.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.826.709 3.053.048
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 6.350.794 3.070.705
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 475.915 -17.657
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -9.134.303 24.857.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.071.782 -1.208.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -5.234.340 -1.208.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 162.558 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.682.094 -12.348.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 61.791 -96.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
647.901 -724.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.807
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 32.807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.476 -757.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -35.063 -757.477
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.413 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 689.377 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.001.119 3.618.042
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 0 2.560.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.010.889 9.373.717
Kredilerden Nakit Girişleri
25 22.010.889 9.373.717
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.009.770 -8.315.675
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -7.009.770 -8.315.675
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.971.283 -9.551.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.971.283 -9.551.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 8.576.819 18.127.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 1.605.536 8.576.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 1.605.536 8.576.819
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 66.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 66.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
55.911 39.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 55.911 39.122
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 94.501.864 68.344.845
Peşin Ödenmiş Giderler
7 859.282 147.217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 859.282 147.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 23.222 85.013
Diğer Dönen Varlıklar
8.691.378 3.457.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 8.691.378 3.457.039
ARA TOPLAM
105.737.193 80.716.595
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
689.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.737.193 81.405.972
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 622.047 745.956
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.250 3.185
Diğer Haklar
11 6.250 3.185
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
628.297 749.141
TOPLAM VARLIKLAR
106.365.490 82.155.113
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
920.841 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
920.841 0
Banka Kredileri
25 920.841 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 14.134.643 7.004.382
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.134.643 7.004.382
Banka Kredileri
25 14.134.643 7.004.382
Diğer Finansal Yükümlülükler
37.495 5.388
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
25 37.495 5.388
Ticari Borçlar
1.165.106 870.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.085.863 777.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 79.243 92.437
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 92.896 94.039
Diğer Borçlar
11.141.234 4.314.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10.662.610 4.311.816
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 478.624 2.709
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
19.314.856 28.449.159
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 19.314.856 28.449.159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.227 86.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 54.980 16.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 112.247 70.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
181.113
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 181.113
ARA TOPLAM
47.155.411 40.824.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.155.411 40.824.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.801.992 7.884.082
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.801.992 7.884.082
Banka Kredileri
25 14.801.992 7.884.082
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
163.914 95.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 163.914 95.950
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.965.906 7.980.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.121.317 48.804.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.244.173 33.350.347
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.102 11.099
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.102 11.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -14.102 11.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.660.752 572.392
Net Dönem Karı veya Zararı
24 10.919.027 -3.233.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.244.173 33.350.347
TOPLAM KAYNAKLAR
106.365.490 82.155.113


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 31.359.339 2.123.313
Satışların Maliyeti
17 -14.427.952 -1.628.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.931.387 494.777
BRÜT KAR (ZARAR)
16.931.387 494.777
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.379.224 -2.264.033
Pazarlama Giderleri
18 -1.040.698 -217.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.021.133 1.462.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.156.451 -341.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.376.147 -864.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.376.147 -864.878
Finansman Giderleri
20 -1.457.120 -2.355.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.919.027 -3.220.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -13.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -13.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.919.027 -3.233.144
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.919.027 -3.233.144
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.919.027 -3.233.144
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.201 2.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -25.201 2.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.201 2.167
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.893.826 -3.230.977
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.893.826
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.657 Değişim: -0,18% Hacim : 90.053 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.585 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,2236 Değişim: 0,28%
Düşük 32,0538 28.05.2024 Yüksek 32,2321
Açılış: 32,1324
34,9390 Değişim: -0,08%
Düşük 34,8506 28.05.2024 Yüksek 35,0155
Açılış: 34,9671
2.434,30 Değişim: 0,20%
Düşük 2.423,62 28.05.2024 Yüksek 2.437,10
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.