KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.02.2023 - 19:11
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
111.764.300 43.408.245 155.172.545 14.243.051 29.999.817 44.242.868
Diğer Finansal Varlıklar
3.147.684 1.031.248 4.178.932 116.256 224.692 340.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-47.812.210 -164.926 -47.977.136 -28.981.676 -96.712 -29.078.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 6.853.866 0 6.853.866 5.118.932 0 5.118.932
Satış Amaçlı
6.853.866 0 6.853.866 5.118.932 0 5.118.932
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
35.291.161 7.913.605 43.204.766 14.964.022 6.023.868 20.987.890
İştirakler (Net)
(9) 216.867 0 216.867 152.904 0 152.904
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
216.867 0 216.867 152.904 0 152.904
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 35.074.294 7.006.700 42.080.994 14.811.118 5.799.195 20.610.313
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
34.939.335 7.006.700 41.946.035 14.759.292 5.799.195 20.558.487
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
134.959 0 134.959 51.826 0 51.826
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 906.905 906.905 0 224.673 224.673
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 906.905 906.905 0 224.673 224.673
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 16.137.593 85.466 16.223.059 6.593.997 60.795 6.654.792
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(19) 2.229.670 42.931 2.272.601 1.328.388 36.707 1.365.095
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.229.670 42.931 2.272.601 1.328.388 36.707 1.365.095
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(20) 0 0 0 1.519.079 0 1.519.079
DİĞER AKTİFLER (Net)
(22) 31.548.535 4.747.959 36.296.494 8.116.674 2.291.634 10.408.308
VARLIKLAR TOPLAMI
1.312.775.698 998.889.326 2.311.665.024 717.427.922 653.462.346 1.370.890.268
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 917.910.341 821.358.519 1.739.268.860 380.837.924 567.848.691 948.686.615
ALINAN KREDİLER
(3) 10.407.287 99.798.785 110.206.072 394.280 58.922.381 59.316.661
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 21.024.860 64.037.829 85.062.689 139.646.059 37.053.037 176.699.096
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.010.690 26.757.289 27.767.979 1.010.690 25.151.351 26.162.041
Bonolar
0 644.547 644.547 0 97.988 97.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 26.112.742 27.123.432 1.010.690 25.053.363 26.064.053
FONLAR
34.703 0 34.703 31.956 0 31.956
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
34.703 0 34.703 31.956 0 31.956
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 230.714 2.925.405 3.156.119 1.202.899 2.388.020 3.590.919
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
230.714 2.925.405 3.156.119 1.202.899 2.388.020 3.590.919
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 1.367.826 40.791 1.408.617 747.354 42.129 789.483
KARŞILIKLAR
(9) 48.706.257 32.511 48.738.768 9.042.970 17.042 9.060.012
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
6.744.741 0 6.744.741 1.723.250 0 1.723.250
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
41.961.516 32.511 41.994.027 7.319.720 17.042 7.336.762
CARİ VERGİ BORCU
(10) 7.769.264 29.300 7.798.564 1.259.239 13.192 1.272.431
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 279.092 0 279.092 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 28.949.062 28.949.062 0 21.427.601 21.427.601
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 28.949.062 28.949.062 0 21.427.601 21.427.601
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 45.004.077 11.510.559 56.514.636 22.674.910 4.078.784 26.753.694
ÖZKAYNAKLAR
(13) 227.943.969 -25.464.106 202.479.863 108.064.597 -10.964.838 97.099.759
Ödenmiş Sermaye
34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.631.246 -5.661.848 34.969.398 17.819.572 -1.966.165 15.853.407
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
37.318.737 -19.802.258 17.516.479 3.162.858 -8.998.673 -5.835.815
Kar Yedekleri
73.956.519 0 73.956.519 67.627.159 0 67.627.159
Yasal Yedekler
5.779.782 0 5.779.782 5.463.080 0 5.463.080
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
68.176.737 0 68.176.737 62.164.079 0 62.164.079
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
41.137.467 0 41.137.467 6.355.008 0 6.355.008
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
45.090 0 45.090 63.699 0 63.699
Dönem Net Kâr veya Zararı
41.092.377 0 41.092.377 6.291.309 0 6.291.309
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.281.689.080 1.029.975.944 2.311.665.024 664.912.878 705.977.390 1.370.890.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 220.630.224 101.997.560
Kredilerden Alınan Faizler
121.726.287 72.794.604
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
470.343 1.380.521
Bankalardan Alınan Faizler
2.404.006 136.647
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
89.958 1.785
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
95.410.008 27.440.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
655.595 341.089
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
66.921.876 23.592.214
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.832.537 3.506.806
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
529.622 243.894
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -99.147.327 -62.229.826
Mevduata Verilen Faizler
-73.694.340 -41.199.247
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-3.172.250 -1.169.834
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-11.753.912 -17.261.237
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.858.366 -2.118.052
Kiralama Faiz Giderleri
-211.378 -113.971
Diğer Faiz Giderleri
-7.457.081 -367.485
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
121.482.897 39.767.734
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
13.124.251 5.450.874
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.769.588 7.697.860
Gayri Nakdi Kredilerden
2.651.271 1.267.429
Diğer
15.118.317 6.430.431
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.645.337 -2.246.986
Gayri Nakdi Kredilere
-985 -731
Diğer
-4.644.352 -2.246.255
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 268.092 137.900
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.915.334 -11.043.777
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.371.746 649.507
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-8.401.013 -11.746.582
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.944.601 53.298
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 7.735.953 4.444.305
FAALİYET BRÜT KÂRI
144.526.527 38.757.036
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -29.545.406 -14.956.143
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -28.794.112 -374.148
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-9.210.322 -5.195.130
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -15.726.148 -9.318.173
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
61.250.539 8.913.442
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(9) 61.250.539 8.913.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(10) -20.158.162 -2.622.133
Cari Vergi Karşılığı
-30.324.299 -2.793.348
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.697.178 -3.449.154
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.863.315 3.620.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(11) 41.092.377 6.291.309
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(12) 41.092.377 6.291.309
Grubun Karı (Zararı)
41.092.377 6.291.309
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 1,34300000 0,48000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114961


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.