KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 - 18:33
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 0 3.036.019 839.365 644.292 0 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -35.837 0 -115.376 0 215.087 -7.777.006 101.481 0 0 0 1.339.985 -6.271.666 704 -6.270.962
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.956 0 0 -490 0 0 0 0 0 265.837 -172.295 0 91.096 0 91.096
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 9.228.615 -11.342.989 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.577.454 -8.577.454 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -19.701 6.101.044 3.716 1.444.738 0 3.251.106 -6.937.641 745.773 0 68.215.280 1.644.148 1.339.985 88.888.448 5.239 88.893.687
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 0 6.983.490 219.940 1.550.632 0 4.396.571 -5.813.923 2.195.068 0 68.565.711 8.355.475 0 99.552.964 1.590.155 101.143.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -121.869 0 -488.919 0 276.474 22.905.232 385.911 0 0 0 7.680.312 30.637.141 19.762 30.656.903
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
21.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.800.000 0 21.800.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -2.828 0 0 -310 0 0 201.853 -153.515 0 45.200 7.595 52.795
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 6.888.049 -6.913.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.849.998 -6.849.998 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 25.648 0 0 0 0 0 38.051 -63.699 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.900.000 0 0 0 6.861.621 219.940 1.084.533 0 4.673.045 17.090.999 2.580.979 0 75.655.613 1.288.263 7.680.312 152.035.305 1.617.512 153.652.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
290.989.910 755.937.798 1.046.927.708 248.130.209 701.019.633 949.149.842
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 80.229.027 265.751.831 345.980.858 64.309.001 227.996.203 292.305.204
Teminat Mektupları
72.903.676 162.664.645 235.568.321 61.275.279 145.438.377 206.713.656
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.473.112 34.325.870 36.798.982 2.086.436 30.435.739 32.522.175
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
60.823.141 87.413.367 148.236.508 52.152.951 76.521.243 128.674.194
Diğer Teminat Mektupları
9.607.423 40.925.408 50.532.831 7.035.892 38.481.395 45.517.287
Banka Kredileri
770.408 14.104.912 14.875.320 211.032 11.757.674 11.968.706
İthalat Kabul Kredileri
770.408 14.099.877 14.870.285 211.032 11.754.283 11.965.315
Diğer Banka Kabulleri
0 5.035 5.035 0 3.391 3.391
Akreditifler
2.553.664 81.838.148 84.391.812 866.296 64.310.028 65.176.324
Belgeli Akreditifler
2.553.664 81.759.263 84.312.927 866.296 64.179.015 65.045.311
Diğer Akreditifler
0 78.885 78.885 0 131.013 131.013
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
3.987.279 4.798.707 8.785.986 1.942.394 4.067.073 6.009.467
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
14.000 2.345.339 2.359.339 14.000 2.419.706 2.433.706
Diğer Kefaletlerimizden
0 80 80 0 3.345 3.345
TAAHHÜTLER
138.462.036 45.276.853 183.738.889 113.896.111 44.445.609 158.341.720
Cayılamaz Taahhütler
(1) 138.462.036 25.327.957 163.789.993 113.896.111 26.387.386 140.283.497
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
13.034.495 18.103.581 31.138.076 6.171.884 18.645.704 24.817.588
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
28.535.378 44.405 28.579.783 22.868.861 60.618 22.929.479
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.716.126 365 9.716.491 7.058.090 76 7.058.166
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.599 0 27.599 22.637 0 22.637
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
69.018.935 72.685 69.091.620 61.848.867 65.822 61.914.689
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
110.368 0 110.368 102.027 0 102.027
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
18.015.985 7.106.921 25.122.906 15.820.595 7.615.166 23.435.761
Cayılabilir Taahhütler
0 19.948.896 19.948.896 0 18.058.223 18.058.223
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 708.976 708.976 0 501.351 501.351
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 19.239.920 19.239.920 0 17.556.872 17.556.872
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
72.298.847 444.909.114 517.207.961 69.925.097 428.577.821 498.502.918
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
72.298.847 444.909.114 517.207.961 69.925.097 428.577.821 498.502.918
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.381.839 8.080.474 13.462.313 5.484.022 8.215.000 13.699.022
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.794.548 3.115.779 6.910.327 2.461.616 4.354.090 6.815.706
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.587.291 4.964.695 6.551.986 3.022.406 3.860.910 6.883.316
Para ve Faiz Swap İşlemleri
64.761.651 425.251.185 490.012.836 64.441.075 410.366.391 474.807.466
Swap Para Alım İşlemleri
7.561.803 191.071.566 198.633.369 4.980.360 194.149.164 199.129.524
Swap Para Satım İşlemleri
56.919.848 141.076.389 197.996.237 59.090.715 131.942.283 191.032.998
Swap Faiz Alım İşlemleri
140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472
Swap Faiz Satım İşlemleri
140.000 46.551.615 46.691.615 185.000 42.137.472 42.322.472
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 9.749.644 9.749.644 0 9.996.430 9.996.430
Para Alım Opsiyonları
0 4.860.893 4.860.893 0 4.998.463 4.998.463
Para Satım Opsiyonları
0 4.888.751 4.888.751 0 4.997.967 4.997.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.155.357 1.827.811 3.983.168 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 1.827.811 1.827.811 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
2.155.357 0 2.155.357 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.219.208.283 697.403.894 2.916.612.177 2.023.689.677 621.895.957 2.645.585.634
EMANET KIYMETLER
335.113.804 163.358.707 498.472.511 268.786.682 128.563.910 397.350.592
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.836.690 60.057.971 80.894.661 18.330.909 54.004.146 72.335.055
Tahsile Alınan Çekler
28.024.449 7.015.627 35.040.076 25.347.206 5.545.781 30.892.987
Tahsile Alınan Ticari Senetler
24.228.026 1.975.990 26.204.016 21.658.335 2.033.670 23.692.005
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
206.988.294 1.198.325 208.186.619 178.476.218 811.746 179.287.964
Diğer Emanet Kıymetler
55.025.880 89.038.523 144.064.403 24.963.549 62.095.577 87.059.126
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 4.072.271 4.073.920 1.649 4.072.990 4.074.639
REHİNLİ KIYMETLER
1.881.407.288 524.847.103 2.406.254.391 1.752.586.741 485.083.577 2.237.670.318
Menkul Kıymetler
5.678.022 3.060.981 8.739.003 5.674.092 2.855.088 8.529.180
Teminat Senetleri
29.366.017 17.930.659 47.296.676 26.821.920 15.320.366 42.142.286
Emtia
5.027.931 2.960.012 7.987.943 3.823.143 2.359.395 6.182.538
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.518.495.713 312.728.582 1.831.224.295 1.407.801.570 291.014.842 1.698.816.412
Diğer Rehinli Kıymetler
322.834.396 188.113.555 510.947.951 308.460.807 173.485.771 481.946.578
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 53.314 58.523 5.209 48.115 53.324
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.687.191 9.198.084 11.885.275 2.316.254 8.248.470 10.564.724
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.510.198.193 1.453.341.692 3.963.539.885 2.271.819.886 1.322.915.590 3.594.735.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
9.895.892 930.846
Alınan Faizler
32.418.230 21.051.818
Ödenen Faizler
-16.837.617 -13.754.233
Alınan Temettüler
1.001 5.348
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.500.455 1.740.374
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.292.406 383.262
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.273.025 752.908
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.167.527 -1.511.839
Ödenen Vergiler
-196.318 -1.044.129
Diğer
-9.387.763 -6.692.663
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-49.047.755 6.428.428
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.481.203 -3.048.847
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.020.388 -4.861.022
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-76.041.771 -12.936.609
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.384.253 -474.975
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.260.291 2.527.438
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
103.562.232 -2.833.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.657.453 -648.399
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-62.079.534 28.704.142
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-39.151.863 7.359.274
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-29.990.647 -9.772.812
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-65.013 -142.509
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-858.865 -490.021
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
755.211 205.041
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.070.449 -21.018.549
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.923.147 9.155.069
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-27.044.858 -11.562
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
370.180 2.529.719
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
23.368.781 3.753.888
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.406.812 7.186.536
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.719.664 -3.360.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
21.800.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-118.367 -72.648
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
969.721 3.573.185
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-44.804.008 4.913.535
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
110.121.556 43.002.234
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
65.317.548 47.915.769


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.700.074 1.340.430
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
22.956.829 -7.611.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-610.788 -151.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-125.400 -39.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-586.703 -138.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
101.315 27.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.567.617 -7.460.179
Yabancı Para Çevrim Farkları
276.474 215.087
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
28.622.917 -9.719.199
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
385.911 101.481
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.717.685 1.942.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.656.903 -6.270.962


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
185.398.104 392.530.068 577.928.172 165.396.524 401.313.694 566.710.218
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.692.198 195.520.436 210.212.634 27.946.723 218.366.784 246.313.507
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 10.550.194 178.449.853 189.000.047 26.386.921 201.162.438 227.549.359
Bankalar
(4) 3.236.881 17.088.290 20.325.171 765.446 16.770.195 17.535.641
Para Piyasalarından Alacaklar
909.529 0 909.529 799.134 450.634 1.249.768
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.406 -17.707 -22.113 -4.778 -16.483 -21.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 2.941.618 27.618.243 30.559.861 2.020.029 26.531.093 28.551.122
Devlet Borçlanma Senetleri
225.978 26.513.743 26.739.721 154.528 25.561.364 25.715.892
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
198.122 0 198.122 25.041 0 25.041
Diğer Finansal Varlıklar
2.517.518 1.104.500 3.622.018 1.840.460 969.729 2.810.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 163.741.933 166.679.413 330.421.346 124.979.090 154.798.964 279.778.054
Devlet Borçlanma Senetleri
162.522.548 165.647.925 328.170.473 123.483.145 153.859.483 277.342.628
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
317.517 56.239 373.756 313.821 51.962 365.783
Diğer Finansal Varlıklar
901.868 975.249 1.877.117 1.182.124 887.519 2.069.643
Türev Finansal Varlıklar
(3) 4.022.355 2.711.976 6.734.331 10.450.682 1.616.853 12.067.535
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.022.355 2.711.976 6.734.331 10.450.682 1.616.853 12.067.535
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
649.633.731 375.248.247 1.024.881.978 558.002.814 329.838.000 887.840.814
Krediler
(7) 635.320.784 336.214.555 971.535.339 569.903.237 294.948.693 864.851.930
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 5.008.564 6.031.697 11.040.261 4.090.120 5.476.486 9.566.606
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 18.204 18.204
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 42.018.394 36.532.429 78.550.823 14.359.307 31.979.718 46.339.025
Devlet Borçlanma Senetleri
41.901.342 36.283.683 78.185.025 14.243.051 31.755.026 45.998.077
Diğer Finansal Varlıklar
117.052 248.746 365.798 116.256 224.692 340.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-32.714.011 -3.530.434 -36.244.445 -30.349.850 -2.585.101 -32.934.951
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.210.341 25.488 5.235.829 5.426.813 23.474 5.450.287
Satış Amaçlı
5.210.341 25.488 5.235.829 5.426.813 23.474 5.450.287
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.299.546 541.570 1.841.116 1.226.842 513.257 1.740.099
İştirakler (Net)
(9) 539.321 11.071 550.392 466.171 10.087 476.258
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
214.096 0 214.096 205.959 0 205.959
Konsolide Edilmeyenler
325.225 11.071 336.296 260.212 10.087 270.299
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 640.999 16.930 657.929 641.049 16.416 657.465
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
640.999 16.930 657.929 641.049 16.416 657.465
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 119.226 513.569 632.795 119.622 486.754 606.376
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
119.226 513.569 632.795 119.622 486.754 606.376
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 12.864.198 1.300.888 14.165.086 12.308.429 1.191.686 13.500.115
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.680.710 136.739 1.817.449 1.555.241 121.892 1.677.133
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.680.710 136.739 1.817.449 1.555.241 121.892 1.677.133
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 1.270.719 0 1.270.719 1.268.500 0 1.268.500
CARİ VERGİ VARLIĞI
24.693 24.540 49.233 24.273 56.563 80.836
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6.106.667 52.774 6.159.441 2.943.674 47.845 2.991.519
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 12.465.259 3.644.624 16.109.883 9.463.237 2.811.122 12.274.359
VARLIKLAR TOPLAMI
875.953.968 773.504.938 1.649.458.906 757.616.347 735.917.533 1.493.533.880
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 538.009.106 648.377.440 1.186.386.546 409.476.012 642.384.689 1.051.860.701
ALINAN KREDİLER
(3) 455.318 66.598.308 67.053.626 500.906 60.439.925 60.940.831
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 73.729.169 38.248.142 111.977.311 143.430.704 37.053.037 180.483.741
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.973.149 28.957.082 33.930.231 5.157.858 25.151.722 30.309.580
Bonolar
0 726.000 726.000 0 97.988 97.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
4.015.410 0 4.015.410 4.156.876 0 4.156.876
Tahviller
957.739 28.231.082 29.188.821 1.000.982 25.053.734 26.054.716
FONLAR
36.921 0 36.921 31.956 0 31.956
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
36.921 0 36.921 31.956 0 31.956
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.412.006 4.083.821 5.495.827 1.273.552 2.428.525 3.702.077
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.412.006 4.083.821 5.495.827 1.273.552 2.428.525 3.702.077
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 1.128.571 107.783 1.236.354 948.398 114.129 1.062.527
KARŞILIKLAR
(9) 11.755.378 614.750 12.370.128 9.278.734 512.274 9.791.008
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.097.240 15.629 2.112.869 1.766.511 11.961 1.778.472
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.658.138 599.121 10.257.259 7.512.223 500.313 8.012.536
CARİ VERGİ BORCU
(10) 14.685.451 29.812 14.715.263 1.661.061 19.120 1.680.181
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 27.065 27.065 0 21.837 21.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 25.674.225 25.674.225 0 22.741.964 22.741.964
Krediler
0 2.037.123 2.037.123 0 1.314.363 1.314.363
Diğer Borçlanma Araçları
0 23.637.102 23.637.102 0 21.427.601 21.427.601
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 29.740.303 7.162.289 36.902.592 24.089.118 5.675.240 29.764.358
ÖZKAYNAKLAR
(13) 163.864.560 -10.211.743 153.652.817 107.946.273 -6.803.154 101.143.119
Ödenmiş Sermaye
34.900.000 0 34.900.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.100.953 65.141 8.166.094 8.693.884 60.178 8.754.062
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
36.902.445 -12.557.422 24.345.023 9.797.763 -9.020.047 777.716
Kar Yedekleri
73.375.075 2.280.538 75.655.613 66.408.996 2.156.715 68.565.711
Yasal Yedekler
5.956.132 67.608 6.023.740 5.611.495 65.239 5.676.734
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
67.254.228 65.942 67.320.170 60.658.319 63.332 60.721.651
Diğer Kar Yedekleri
164.715 2.146.988 2.311.703 139.182 2.028.144 2.167.326
Kar veya Zarar
8.968.575 0 8.968.575 8.355.475 0 8.355.475
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.288.263 0 1.288.263 436.497 0 436.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.680.312 0 7.680.312 7.918.978 0 7.918.978
Azınlık Payları
1.617.512 0 1.617.512 1.590.155 0 1.590.155
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
839.789.932 809.668.974 1.649.458.906 703.794.572 789.739.308 1.493.533.880


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 39.644.771 21.842.168
Kredilerden Alınan Faizler
25.824.661 16.552.333
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
415.561 209.663
Bankalardan Alınan Faizler
107.599 45.035
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.083 1.917
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
12.855.649 4.796.217
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
151.419 62.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.744.567 4.185.347
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.959.663 547.888
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
206.471 107.470
Diğer Faiz Gelirleri
232.747 129.533
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -19.602.860 -14.967.575
Mevduata Verilen Faizler
-14.081.459 -9.829.959
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-533.959 -250.985
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.548.322 -4.131.318
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-861.198 -589.233
Kiralama Faiz Giderleri
-50.283 -31.462
Diğer Faiz Giderleri
-527.639 -134.618
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
20.041.911 6.874.593
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.504.374 1.275.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.317.634 1.724.319
Gayri Nakdi Kredilerden
535.267 336.819
Diğer
2.782.367 1.387.500
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-813.260 -448.529
Gayri Nakdi Kredilere
-233 -107
Diğer
-813.027 -448.422
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.001 5.348
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 276.698 -2.456.884
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
463.985 812
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.792.690 -2.854.308
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.605.403 396.612
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.227.368 1.498.853
FAALİYET BRÜT KÂRI
25.051.352 7.197.700
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -5.040.509 -1.852.968
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -2.109.804 -120.742
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.346.179 -1.343.323
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.517.088 -2.212.101
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.037.772 1.668.566
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
33.764 13.451
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 12.071.536 1.682.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -4.371.462 -341.587
Cari Vergi Karşılığı
-13.263.003 -840.599
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-882.417 -185.325
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.773.958 684.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 7.700.074 1.340.430
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 7.700.074 1.340.430
Grubun Karı (Zararı)
7.680.312 1.339.985
Azınlık Payları Karı (Zararı)
19.762 445
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,44100000 0,10200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030348


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2832 Değişim: -0,09%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
34,9561 Değişim: 0,50%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1200
Açılış: 34,7829
2.417,62 Değişim: 0,44%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.