" />

KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.11.2021 - 18:17
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -719.966 153.833 -598.640 940.861 -2.795.734 0 0 0 7.732.699 4.713.053 1.283 4.714.336
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -2.514 283.600 0 -14 0 1.361 0 -707.589 779.596 0 354.440 0 354.440
Kar Dağıtımı
0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 7.123.635 -7.198.850 0 -72.894 0 -72.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 2.321 0 0 0 0 0 0 6.973.452 -6.975.773 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -764 3.393.936 93.406 -179.445 3.689.851 -3.091.003 0 58.741.122 2.739.306 7.732.699 86.219.108 4.276 86.223.384
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -75.629 188.607 -495.592 415.024 -5.508.903 253.426 0 0 4.010.499 -1.212.568 27.550 -1.185.018
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.401 0 0 -346 0 0 0 94.158 -64.071 0 26.340 1.742.029 1.768.369
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 10.626.941 -12.741.315 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.975.780 -9.975.780 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -21.146 6.061.252 192.323 1.064.666 3.451.043 -4.669.538 897.718 69.441.927 354.046 4.010.499 93.882.790 1.774.114 95.656.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
258.671.915 519.965.049 778.636.964 202.622.377 429.001.864 631.624.241
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 57.103.955 141.962.104 199.066.059 50.318.190 109.735.813 160.054.003
Teminat Mektupları
56.357.912 92.381.591 148.739.503 48.991.834 75.714.828 124.706.662
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.813.192 19.870.752 21.683.944 1.463.827 16.510.251 17.974.078
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
48.652.207 46.083.470 94.735.677 41.641.970 37.911.310 79.553.280
Diğer Teminat Mektupları
5.892.513 26.427.369 32.319.882 5.886.037 21.293.267 27.179.304
Banka Kredileri
9.056 8.483.264 8.492.320 122.254 7.088.274 7.210.528
İthalat Kabul Kredileri
9.056 8.482.196 8.491.252 122.254 7.087.381 7.209.635
Diğer Banka Kabulleri
0 1.068 1.068 0 893 893
Akreditifler
701.840 37.344.846 38.046.686 997.868 23.665.410 24.663.278
Belgeli Akreditifler
701.840 37.197.788 37.899.628 997.868 23.562.686 24.560.554
Diğer Akreditifler
0 147.058 147.058 0 102.724 102.724
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
31.400 1.717.640 1.749.040 99.000 1.421.463 1.520.463
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
747 2.032.487 2.033.234 98.155 1.841.367 1.939.522
Diğer Kefaletlerimizden
3.000 2.276 5.276 9.079 4.471 13.550
TAAHHÜTLER
103.528.037 30.014.059 133.542.096 78.266.567 29.605.559 107.872.126
Cayılamaz Taahhütler
(1) 103.527.889 18.866.130 erler Alım Satım Taahhütleri
3.386.688 12.251.201 15.637.889 96.533 14.155.920 14.252.453
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.491.834 74.067 18.565.901 14.666.903 63.612 14.730.515
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.632.079 52 6.632.131 5.098.792 83 5.098.875
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
21.708 0 21.708 16.428 0 16.428
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
60.480.824 44.340 60.525.164 44.638.928 38.696 44.677.624
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
93.042 0 93.042 68.632 0 68.632
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.418.564 6.496.470 20.915.034 13.677.201 7.337.054 21.014.255
Cayılabilir Taahhütler
148 11.147.929 11.148.077 0 8.010.194 8.010.194
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 416.019 416.019 0 205.122 205.122
Diğer Cayılabilir Taahhütler
148 10.731.910 10.732.058 0 7.805.072 7.805.072
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
98.039.923 347.988.886 446.028.809 74.037.620 289.660.492 363.698.112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
98.039.923 347.988.886 446.028.809 74.037.620 289.660.492 363.698.112
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.381.066 7.175.339 13.556.405 2.355.332 2.663.655 5.018.987
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.194.011 3.590.737 6.784.748 1.527.355 1.008.721 2.536.076
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.187.055 3.584.602 6.771.657 827.977 1.654.934 2.482.911
Para ve Faiz Swap İşlemleri
91.623.657 333.174.151 424.797.808 71.018.140 286.360.907 357.379.047
Swap Para Alım İşlemleri
10.264.743 171.699.364 181.964.107 6.051.965 145.831.548 151.883.513
Swap Para Satım İşlemleri
80.978.914 102.869.709 183.848.623 63.436.175 87.634.053 151.070.228
Swap Faiz Alım İşlemleri
190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653
Swap Faiz Satım İşlemleri
190.000 29.302.539 29.492.539 765.000 26.447.653 27.212.653
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
35.200 7.639.396 7.674.596 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
17.600 3.824.768 3.842.368 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
17.600 3.814.628 3.832.228 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 664.148 635.930 1.300.078
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 635.930 635.930
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 664.148 0 664.148
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.916.479.664 408.529.540 2.325.009.204 2.563.869.791 325.299.145 2.889.168.936
EMANET KIYMETLER
264.941.045 85.414.533 350.355.578 1.179.135.773 66.865.796 1.246.001.569
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.632.003 38.764.050 56.396.053 17.451.168 31.490.162 48.941.330
Tahsile Alınan Çekler
20.908.230 3.263.038 24.171.268 17.101.252 2.429.665 19.530.917
Tahsile Alınan Ticari Senetler
19.273.842 1.499.252 20.773.094 14.356.213 1.383.849 15.740.062
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
185.451.082 209.512 185.660.594 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537
Diğer Emanet Kıymetler
21.665.423 38.692.003 60.357.426 30.053.002 28.659.397 58.712.399
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 2.986.678 2.988.327 1.649 2.899.859 2.901.508
REHİNLİ KIYMETLER
1.649.965.698 318.059.390 1.968.025.088 1.383.210.835 254.082.953 1.637.293.788
Menkul Kıymetler
6.017.378 1.765.944 7.783.322 7.177.865 1.570.333 8.748.198
Teminat Senetleri
21.628.241 9.880.624 31.508.865 16.760.456 7.021.330 23.781.786
Emtia
3.614.284 857.906 4.472.190 3.110.331 923.024 4.033.355
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.321.779.759 192.586.189 1.514.365.948 1.103.157.094 158.200.995 1.261.358.089
Diğer Rehinli Kıymetler
296.920.827 112.936.159 409.856.986 252.999.880 86.339.640 339.339.520
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 32.568 37.777 5.209 27.631 32.840
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.572.921 5.055.617 6.628.538 1.523.183 4.350.396 5.873.579
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.175.151.579 928.494.589 3.103.646.168 2.766.492.168 754.301.009 3.520.793.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.768.424 11.569.595
Alınan Faizler
67.754.510 49.295.183
Ödenen Faizler
-47.978.937 -22.761.463
Alınan Temettüler
9.313 1.584
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.035.669 4.921.961
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.014.543 3.351.476
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.911.948 1.705.090
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.719.614 -4.079.624
Ödenen Vergiler
-3.067.909 -3.546.269
Diğer
-17.191.099 -17.318.343
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
29.117.094 50.427.029
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.964.917 -9.920.946
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-20.974.749 -17.918.267
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-51.640.753 -137.594.501
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.449.747 -6.698.059
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
11.261.114 5.839.217
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
96.580.028 173.912.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
875.170 -4.081.791
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.569.052 46.889.173
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
33.885.518 61.996.624
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-24.588.736 -70.486.866
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-147.737 -374.183
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.069.909 -1.054.165
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
805.454 874.812
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-54.219.643 -108.565.018
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.622.493 45.749.151
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-227.965 -8.004.300
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.648.571 886.837
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
404.834 7.460.370
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.958.990 13.328.486
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.293.118 -12.663.142
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-261.038 -204.974
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.095.711 4.150.435
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.797.327 3.120.563
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.002.234 32.051.095
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
54.799.561 35.171.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.038.049 7.733.966
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.223.067 -3.019.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-382.614 -1.164.773
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-84.334 -799.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
235.759 192.291
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-594.710 -811.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
60.671 254.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.840.453 -1.854.857
Yabancı Para Çevrim Farkları
415.024 940.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-6.881.000 -3.585.541
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
253.426 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.372.097 789.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.185.018 4.714.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
134.511.161 251.244.057 385.755.218 121.644.985 190.978.231 312.623.216
Nakit ve Nakit Benzerleri
17.324.516 123.706.406 141.030.922 9.547.307 95.419.691 104.966.998
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 15.312.599 110.195.632 125.508.231 8.366.406 86.579.819 94.946.225
Bankalar
(4) 1.335.659 13.523.396 14.859.055 581.355 8.848.805 9.430.160
Para Piyasalarından Alacaklar
682.203 0 682.203 603.790 0 603.790
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.945 -12.622 -18.567 -4.244 -8.933 -13.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.353.684 17.362.942 18.716.626 14.810.177 543.939 15.354.116
Devlet Borçlanma Senetleri
127.313 15.357.632 15.484.945 13.782.465 9.300 13.791.765
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
27.354 676.430 703.784 16.486 527.069 543.555
Diğer Finansal Varlıklar
1.199.017 1.328.880 2.527.897 1.011.226 7.570 1.018.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 114.204.877 108.840.958 223.045.835 94.339.957 92.900.367 187.240.324
Devlet Borçlanma Senetleri
109.116.850 105.633.021 214.749.871 89.811.384 91.006.417 180.817.801
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
258.234 36.719 294.953 242.135 31.702 273.837
Diğer Finansal Varlıklar
4.829.793 3.171.218 8.001.011 4.286.438 1.862.248 6.148.686
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.628.084 1.333.751 2.961.835 2.947.544 2.114.234 5.061.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.628.084 1.333.751 2.961.835 2.947.544 2.114.234 5.061.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
512.432.560 226.034.964 738.467.524 484.765.513 187.483.096 672.248.609
Krediler
(7) 521.876.035 202.947.003 724.823.038 489.100.046 168.409.928 657.509.974
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 3.565.884 3.527.213 7.093.097 2.851.377 2.294.800 5.146.177
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 10.702.263 21.320.882 32.023.145 12.466.614 18.153.867 30.620.481
Devlet Borçlanma Senetleri
10.615.237 21.169.718 31.784.955 12.379.588 18.095.133 30.474.721
Diğer Finansal Varlıklar
87.026 151.164 238.190 87.026 58.734 145.760
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-23.711.622 -1.760.134 -25.471.756 -19.652.524 -1.375.499 -21.028.023
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.687.869 1.196 5.689.065 5.336.119 0 5.336.119
Satış Amaçlı
5.687.869 1.196 5.689.065 5.336.119 0 5.336.119
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.166.758 258.670 1.425.428 1.277.395 207.948 1.485.343
İştirakler (Net)
(9) 571.359 9.065 580.424 550.810 3.445 554.255
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
313.799 0 313.799 293.250 0 293.250
Konsolide Edilmeyenler
257.560 9.065 266.625 257.560 3.445 261.005
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 595.399 11.287 606.686 726.585 9.541 736.126
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
595.399 11.287 606.686 726.585 9.541 736.126
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 238.318 238.318 0 194.962 194.962
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 238.318 238.318 0 194.962 194.962
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 11.070.987 484.425 11.555.412 11.099.870 403.960 11.503.830
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.384.569 81.668 1.466.237 1.147.667 66.466 1.214.133
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.384.569 81.668 1.466.237 1.147.667 66.466 1.214.133
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 1.135.891 0 1.135.891 477.790 0 477.790
CARİ VERGİ VARLIĞI
23.847 5.693 29.540 23.394 5.688 29.082
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
3.636.710 5.378 3.642.088 856.992 5.120 862.112
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 9.962.083 1.835.288 11.797.371 9.414.878 3.337.809 12.752.687
VARLIKLAR TOPLAMI
681.012.435 479.951.339 1.160.963.774 636.044.603 382.488.318 1.018.532.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 391.262.235 433.243.179 824.505.414 331.229.660 363.608.580 694.838.240
ALINAN KREDİLER
(3) 542.790 43.622.329 44.165.119 1.393.770 35.774.781 37.168.551
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 78.191.968 33.446.537 111.638.505 94.932.803 23.569.739 118.502.542
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.529.828 17.838.389 22.368.217 5.027.603 13.346.012 18.373.615
Bonolar
0 1.048.215 1.048.215 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.525.631 0 3.525.631 4.017.250 0 4.017.250
Tahviller
1.004.197 16.790.174 17.794.371 1.010.353 13.346.012 14.356.365
FONLAR
6.128.206 0 6.128.206 6.053.060 0 6.053.060
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.128.206 0 6.128.206 6.053.060 0 6.053.060
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 695.279 3.124.268 3.819.547 1.464.562 2.022.399 3.486.961
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
695.279 3.124.268 3.819.547 1.464.562 2.022.399 3.486.961
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 885.206 87.202 972.408 879.435 121.928 1.001.363
KARŞILIKLAR
(9) 7.530.458 350.214 7.880.672 7.265.341 245.485 7.510.826
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.689.803 7.806 1.697.609 1.569.882 7.193 1.577.075
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.840.655 342.408 6.183.063 5.695.459 238.292 5.933.751
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.788.056 18.289 1.806.345 1.769.112 6.951 1.776.063
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 10.324 10.324 0 7.128 7.128
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 15.460.848 15.460.848 0 13.816.234 13.816.234
Krediler
0 902.875 902.875 0 768.037 768.037
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.557.973 14.557.973 0 13.048.197 13.048.197
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 23.679.453 2.871.812 26.551.265 15.978.625 4.946.160 20.924.785
ÖZKAYNAKLAR
(13) 97.716.221 -2.059.317 95.656.904 93.066.833 2.006.720 95.073.553
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-21.146 0 -21.146 -17.745 0 -17.745
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.301.054 17.187 7.318.241 5.619.524 -32.697 5.586.827
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.157.279 -3.478.056 -320.777 3.563.047 956.629 4.519.676
Kar Yedekleri
68.040.375 1.401.552 69.441.927 57.638.040 1.082.788 58.720.828
Yasal Yedekler
5.611.495 45.052 5.656.547 5.111.485 33.686 5.145.171
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
62.294.065 43.958 62.338.023 52.389.601 36.080 52.425.681
Diğer Kar Yedekleri
134.815 1.312.542 1.447.357 136.954 1.013.022 1.149.976
Kar veya Zarar
4.364.545
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.