KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:17
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 215.326 153.862 -261.535 421.278 205.385 0 0 0 5.548.465 6.282.781 639 6.283.420
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -197 278.466 0 51 0 1.290 0 -702.249 30.594 0 -392.045 0 -392.045
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.562.210 -6.635.104 0 -72.894 0 -72.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.412.027 -6.412.027 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -768 4.324.094 93.435 157.725 3.170.268 -89.955 0 58.185.037 2.554.050 5.548.465 87.042.351 3.632 87.045.983
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
13.100.000 0 0 -17.745 6.136.881 3.716 -553.770 3.036.019 839.365 644.292 58.720.828 13.159.432 0 95.069.018 4.535 95.073.553
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -47.226 188.675 -517.039 395.729 -4.502.123 269.162 0 0 2.355.391 -1.857.431 14.591 -1.842.840
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -3.031 0 0 -901 0 0 0 67.441 -68.064 0 -4.555 1.743.142 1.738.587
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 10.625.668 -12.740.042 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.974.507 -9.974.507 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.114.374 0 0 0 651.161 -2.765.535 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -20.776 6.089.655 192.391 1.042.664 3.431.748 -3.662.758 913.454 69.413.937 351.326 2.355.391 93.207.032 1.762.268 94.969.300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
230.691.399 479.296.932 709.988.331 202.622.377 429.001.864 631.624.241
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 53.904.218 134.225.158 188.129.376 50.318.190 109.735.813 160.054.003
Teminat Mektupları
53.201.199 89.664.707 142.865.906 48.991.834 75.714.828 124.706.662
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.606.602 19.182.492 20.789.094 1.463.827 16.510.251 17.974.078
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
45.681.525 44.844.404 90.525.929 41.641.970 37.911.310 79.553.280
Diğer Teminat Mektupları
5.913.072 25.637.811 31.550.883 5.886.037 21.293.267 27.179.304
Banka Kredileri
26.446 8.104.943 8.131.389 122.254 7.088.274 7.210.528
İthalat Kabul Kredileri
26.446 8.103.894 8.130.340 122.254 7.087.381 7.209.635
Diğer Banka Kabulleri
0 1.049 1.049 0 893 893
Akreditifler
564.760 32.285.980 32.850.740 997.868 23.665.410 24.663.278
Belgeli Akreditifler
564.760 32.099.309 32.664.069 997.868 23.562.686 24.560.554
Diğer Akreditifler
0 186.671 186.671 0 102.724 102.724
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
81.000 1.913.815 1.994.815 99.000 1.421.463 1.520.463
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
27.813 2.252.039 2.279.852 98.155 1.841.367 1.939.522
Diğer Kefaletlerimizden
3.000 3.674 6.674 9.079 4.471 13.550
TAAHHÜTLER
96.685.290 32.039.681 128.724.971 78.266.567 29.605.559 107.872.126
Cayılamaz Taahhütler
(1) 96.685.142 21.208.802 117.893.944 78.266.567 21.595.365 99.861.932
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.680.959 12.866.425 15.547.384 96.533 14.155.920 14.252.453
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 3.150 0 3.150
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.877.678 59.887 16.937.565 14.666.903 63.612 14.730.515
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.451.927 126 6.452.053 5.098.792 83 5.098.875
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
19.964 0 19.964 16.428 0 16.428
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
56.246.331 42.982 56.289.313 44.638.928 38.696 44.677.624
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
83.441 0 83.441 68.632 0 68.632
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.321.692 8.239.382 22.561.074 13.677.201 7.337.054 21.014.255
Cayılabilir Taahhütler
148 10.830.879 10.831.027 0 8.010.194 8.010.194
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 450.589 450.589 0 205.122 205.122
Diğer Cayılabilir Taahhütler
148 10.380.290 10.380.438 0 7.805.072 7.805.072
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
80.101.891 313.032.093 393.133.984 74.037.620 289.660.492 363.698.112
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
80.101.891 313.032.093 393.133.984 74.037.620 289.660.492 363.698.112
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.873.637 5.033.261 8.906.898 2.355.332 2.663.655 5.018.987
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.938.704 2.519.953 4.458.657 1.527.355 1.008.721 2.536.076
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.934.933 2.513.308 4.448.241 827.977 1.654.934 2.482.911
Para ve Faiz Swap İşlemleri
76.228.254 307.998.832 384.227.086 71.018.140 286.360.907 357.379.047
Swap Para Alım İşlemleri
4.662.430 157.056.938 161.719.368 6.051.965 145.831.548 151.883.513
Swap Para Satım İşlemleri
70.925.824 93.005.428 163.931.252 63.436.175 87.634.053 151.070.228
Swap Faiz Alım İşlemleri
320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653
Swap Faiz Satım İşlemleri
320.000 28.968.233 29.288.233 765.000 26.447.653 27.212.653
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 664.148 635.930 1.300.078
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 635.930 635.930
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 664.148 0 664.148
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.831.638.311 396.795.077 2.228.433.388 2.563.869.791 325.299.145 2.889.168.936
EMANET KIYMETLER
261.773.135 85.434.101 347.207.236 1.179.135.773 66.865.796 1.246.001.569
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.189.227 37.205.210 52.394.437 17.451.168 31.490.162 48.941.330
Tahsile Alınan Çekler
19.564.925 3.254.346 22.819.271 17.101.252 2.429.665 19.530.917
Tahsile Alınan Ticari Senetler
18.872.562 1.612.915 20.485.477 14.356.213 1.383.849 15.740.062
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
187.457.085 141.600 187.598.685 1.100.163.673 2.864 1.100.166.537
Diğer Emanet Kıymetler
20.678.871 40.228.004 60.906.875 30.053.002 28.659.397 58.712.399
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 2.992.026 2.993.675 1.649 2.899.859 2.901.508
REHİNLİ KIYMETLER
1.568.337.613 306.525.982 1.874.863.595 1.383.210.835 254.082.953 1.637.293.788
Menkul Kıymetler
6.427.562 1.804.299 8.231.861 7.177.865 1.570.333 8.748.198
Teminat Senetleri
20.558.013 9.479.050 30.037.063 16.760.456 7.021.330 23.781.786
Emtia
3.548.674 1.269.741 4.818.415 3.110.331 923.024 4.033.355
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.261.161.771 190.545.523 1.451.707.294 1.103.157.094 158.200.995 1.261.358.089
Diğer Rehinli Kıymetler
276.636.384 103.395.198 380.031.582 252.999.880 86.339.640 339.339.520
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 32.171 37.380 5.209 27.631 32.840
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.527.563 4.834.994 6.362.557 1.523.183 4.350.396 5.873.579
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.062.329.710 876.092.009 2.938.421.719 2.766.492.168 754.301.009 3.520.793.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.881.225 8.709.756
Alınan Faizler
42.652.538 28.506.560
Ödenen Faizler
-31.246.769 -14.415.431
Alınan Temettüler
8.248 1.487
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.733.490 3.091.782
Elde Edilen Diğer Kazançlar
716.453 4.512.778
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.636.913 969.246
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.114.136 -3.010.360
Ödenen Vergiler
-1.850.302 -1.433.313
Diğer
-10.655.210 -9.512.993
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.289.336 4.989.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.168.708 -8.194.824
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-9.920.091 5.859.885
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-29.173.461 -121.781.022
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
282.572 -5.820.197
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.968.616 -5.029.699
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
37.906.921 134.089.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.924.328 -1.716.913
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.469.159 7.582.839
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.170.561 13.699.398
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.089.581 -26.017.304
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-611.137 -370.847
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.005.665 -1.070.001
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
458.699 397.606
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-33.703.221 -52.061.057
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.354.313 32.382.220
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-188.723 -7.199.392
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.606.153 777.633
Diğer
0 1.126.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
112.141 6.510.717
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.535.877 3.664.660
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.243.118 -4.025.659
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 7.000.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-180.618 -128.284
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.184.479 3.188.939
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
377.600 -2.618.250
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.002.234 32.051.095
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.379.834 29.432.845


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.369.982 5.549.136
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.212.822 734.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-375.590 107.653
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-52.725 239.251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
235.844 192.328
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-620.447 -390.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.738 66.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.837.232 626.631
Yabancı Para Çevrim Farkları
395.729 421.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.799.801 262.643
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
269.162 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.297.678 -57.290
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.842.840 6.283.420


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
120.534.671 233.896.259 354.430.930 121.644.985 190.978.231 312.623.216
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.332.251 106.148.398 117.480.649 9.547.307 95.419.691 104.966.998
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 10.346.010 97.335.800 107.681.810 8.366.406 86.579.819 94.946.225
Bankalar
(4) 346.145 8.824.893 9.171.038 581.355 8.848.805 9.430.160
Para Piyasalarından Alacaklar
642.477 0 642.477 603.790 0 603.790
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.381 -12.295 -14.676 -4.244 -8.933 -13.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 1.246.928 18.732.476 19.979.404 14.810.177 543.939 15.354.116
Devlet Borçlanma Senetleri
141.499 16.815.776 16.957.275 13.782.465 9.300 13.791.765
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
21.092 685.359 706.451 16.486 527.069 543.555
Diğer Finansal Varlıklar
1.084.337 1.231.341 2.315.678 1.011.226 7.570 1.018.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 106.488.183 107.836.300 214.324.483 94.339.957 92.900.367 187.240.324
Devlet Borçlanma Senetleri
101.399.725 104.985.979 206.385.704 89.811.384 91.006.417 180.817.801
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
257.505 35.990 293.495 242.135 31.702 273.837
Diğer Finansal Varlıklar
4.830.953 2.814.331 7.645.284 4.286.438 1.862.248 6.148.686
Türev Finansal Varlıklar
(3) 1.467.309 1.179.085 2.646.394 2.947.544 2.114.234 5.061.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.467.309 1.179.085 2.646.394 2.947.544 2.114.234 5.061.778
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
506.297.979 224.434.019 730.731.998 484.765.513 187.483.096 672.248.609
Krediler
(7) 514.228.199 202.013.400 716.241.599 489.100.046 168.409.928 657.509.974
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 3.397.724 2.948.515 6.346.239 2.851.377 2.294.800 5.146.177
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 10.334.908 21.201.536 31.536.444 12.466.614 18.153.867 30.620.481
Devlet Borçlanma Senetleri
10.248.659 21.052.220 31.300.879 12.379.588 18.095.133 30.474.721
Diğer Finansal Varlıklar
86.249 149.316 235.565 87.026 58.734 145.760
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-21.662.852 -1.729.432 -23.392.284 -19.652.524 -1.375.499 -21.028.023
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.325.340 0 5.325.340 5.336.119 0 5.336.119
Satış Amaçlı
5.325.340 0 5.325.340 5.336.119 0 5.336.119
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.412.619 241.030 1.653.649 1.277.395 207.948 1.485.343
İştirakler (Net)
(9) 708.292 9.053 717.345 550.810 3.445 554.255
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
308.222 0 308.222 293.250 0 293.250
Konsolide Edilmeyenler
400.070 9.053 409.123 257.560 3.445 261.005
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 704.327 11.052 715.379 726.585 9.541 736.126
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
704.327 11.052 715.379 726.585 9.541 736.126
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 220.925 220.925 0 194.962 194.962
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 220.925 220.925 0 194.962 194.962
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 11.416.771 479.662 11.896.433 11.099.870 403.960 11.503.830
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.290.843 72.991 1.363.834 1.147.667 66.466 1.214.133
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.290.843 72.991 1.363.834 1.147.667 66.466 1.214.133
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 566.740 0 566.740 477.790 0 477.790
CARİ VERGİ VARLIĞI
23.145 6.951 30.096 23.394 5.688 29.082
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
3.320.483 5.953 3.326.436 856.992 5.120 862.112
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 10.077.146 1.325.384 11.402.530 9.414.878 3.337.809 12.752.687
VARLIKLAR TOPLAMI
660.265.737 460.462.249 1.120.727.986 636.044.603 382.488.318 1.018.532.921
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 363.313.125 410.000.251 773.313.376 331.229.660 363.608.580 694.838.240
ALINAN KREDİLER
(3) 461.836 44.265.630 44.727.466 1.393.770 35.774.781 37.168.551
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 93.669.001 32.485.556 126.154.557 94.932.803 23.569.739 118.502.542
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 4.142.373 17.374.556 21.516.929 5.027.603 13.346.012 18.373.615
Bonolar
0 746.707 746.707 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.132.257 0 3.132.257 4.017.250 0 4.017.250
Tahviller
1.010.116 16.627.849 17.637.965 1.010.353 13.346.012 14.356.365
FONLAR
6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.085.193 0 6.085.193 6.053.060 0 6.053.060
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 790.265 3.032.073 3.822.338 1.464.562 2.022.399 3.486.961
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
790.265 3.032.073 3.822.338 1.464.562 2.022.399 3.486.961
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 903.619 95.119 998.738 879.435 121.928 1.001.363
KARŞILIKLAR
(9) 7.478.647 319.343 7.797.990 7.265.341 245.485 7.510.826
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.634.824 9.144 1.643.968 1.569.882 7.193 1.577.075
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.843.823 310.199 6.154.022 5.695.459 238.292 5.933.751
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.026.291 10.189 2.036.480 1.769.112 6.951 1.776.063
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 8.294 8.294 0 7.128 7.128
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 15.352.979 15.352.979 0 13.816.234 13.816.234
Krediler
0 892.590 892.590 0 768.037 768.037
Diğer Borçlanma Araçları
0 14.460.389 14.460.389 0 13.048.197 13.048.197
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 21.360.698 2.583.648 23.944.346 15.978.625 4.946.160 20.924.785
ÖZKAYNAKLAR
(13) 95.542.033 -572.733 94.969.300 93.066.833 2.006.720 95.073.553
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 13.100.000 0 13.100.000
Sermaye Yedekleri
-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-20.776 0 -20.776 -17.745 0 -17.745
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.308.908 15.802 7.324.710 5.619.524 -32.697 5.586.827
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.673.918 -1.991.474 682.444 3.563.047 956.629 4.519.676
Kar Yedekleri
68.010.998 1.402.939 69.413.937 57.638.040 1.082.788 58.720.828
Yasal Yedekler
5.611.450 44.080 5.655.530 5.111.485 33.686 5.145.171
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
62.263.762 43.062 62.306.824 52.389.601 36.080 52.425.681
Diğer Kar Yedekleri
135.786 1.315.797 1.451.583 136.954 1.013.022 1.149.976
Kar veya Zarar
2.706.717 0 2.706.717 13.159.432 0 13.159.432
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
351.326 0 351.326 3.507.980 0 3.507.980
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.355.391 0 2.355.391 9.651.452 0 9.651.452
Azınlık Payları
1.762.268 0 1.762.268 4.535 0 4.535
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
595.773.081 524.954.905 1.120.727.986 559.060.804 459.472.117 1.018.532.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 46.851.891 34.508.308 25.009.723 17.409.824
Kredilerden Alınan Faizler
34.791.979 26.778.661 18.239.646 13.406.015
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
587.626 72.092 377.963 34.741
Bankalardan Alınan Faizler
91.813 55.850 46.778 25.419
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.283 4.790 1.366 2.479
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.955.502 7.264.639 6.159.285 3.821.542
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
147.418 94.301 84.436 65.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.545.388 6.395.917 5.360.041 3.320.168
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.262.696 774.421 714.808 435.606
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
221.071 182.515 113.601 88.259
Diğer Faiz Gelirleri
200.617 149.761 71.084 31.369
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -32.177.067 -14.542.932 -17.209.492 -7.015.777
Mevduata Verilen Faizler
-20.884.415 -10.296.584 -11.054.456 -5.031.334
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-578.105 -696.674 -327.120 -317.716
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.194.884 -1.725.379 -5.063.566 -873.535
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.209.327 -894.256 -620.094 -457.243
Kiralama Faiz Giderleri
-67.779 -64.149 -36.317 -31.379
Diğer Faiz Giderleri
-242.557 -865.890 -107.939 -304.570
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.674.824 19.965.376 7.800.231 10.394.047
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.627.334 1.251.309 1.351.544 498.239
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.611.374 2.319.817 1.887.055 1.121.682
Gayri Nakdi Kredilerden
637.969 505.863 301.150 250.820
Diğer
2.973.405 1.813.954 1.585.905 870.862
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-984.040 -1.068.508 -535.511 -623.443
Gayri Nakdi Kredilere
-172 -497 -65 -204
Diğer
-983.868 -1.068.011 -535.446 -623.239
TEMETTÜ GELİRLERİ
8.248 1.487 2.900 416
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -4.941.447 -2.743.322 -2.484.563 -615.272
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
76.237 2.716.264 75.425 1.773.497
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.623.704 -2.727.074 -2.769.396 -1.222.689
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
606.020 -2.732.512 209.408 -1.166.080
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.722.573 1.796.514 1.223.720 943.337
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.091.532 20.271.364 7.893.832 11.220.767
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -4.235.406 -5.715.733 -2.382.438 -3.630.116
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -163.365 -2.142.787 -42.623 -1.199.375
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.784.826 -2.690.993 -1.441.503 -1.616.288
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -4.624.258 -4.239.244 -2.412.157 -2.078.214
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.283.677 5.482.607 1.615.111 2.696.774
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
41.027 26.189 27.576 15.772
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 3.324.704 5.508.796 1.642.687 2.712.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -954.722 -1.816.228 -613.135 -985.811
Cari Vergi Karşılığı
-2.044.504 -2.595.846 -1.203.905 -2.043.147
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-369.887 -1.770.771 -184.562 -768.715
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.459.669 2.550.389 775.332 1.826.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 2.369.982 3.692.568 1.029.552 1.726.735
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 2.473.439 0 1.365.900
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 1.107.539 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 1.365.900 0 1.365.900
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 -535.466 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 -535.466 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 1.937.973 0 1.365.900
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 -81.405 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 -78.057 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -3.766 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 418 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 1.856.568 0 1.365.900
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 2.369.982 5.549.136 1.029.552 3.092.635
Grubun Karı (Zararı)
2.355.391 5.548.465 1.015.406 3.092.250
Azınlık Payları Karı (Zararı)
14.591 671 14.146 385
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18100000 0,72300000 0,07900000 0,32000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958044


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.