KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

19.02.2021 - 23:01
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -200.866 -24.053 175.864 0 6.072.021 0 0 0 6.186.888 12.209.854 0 12.209.854
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -88 188.940 0 0 0 0 0 143.700 120.742 0 453.294 0 453.294
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 173.382 6.186.888 70.064.542 0 70.064.542
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 70.064.542 0 70.064.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.100.959 68.936 2.583.913 0 1.206.198 0 0 0 7.825.019 12.785.025 0 12.785.025
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -17.174 0 0 0 0 0 0 0 3.445.867 0 3.428.693 0 3.428.693
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -17.745 4.849.771 -12.616 4.769.008 0 848.310 0 58.398.544 3.517.969 7.825.019 93.278.260 0 93.278.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
192.229.287 407.385.776 599.615.063 138.892.389 301.480.421 440.372.810
GARANTİ VE KEFALETLER
(1)(3) 43.026.229 99.712.498 142.738.727 39.120.560 80.704.053 119.824.613
Teminat Mektupları
41.847.184 68.894.235 110.741.419 38.884.228 52.376.336 91.260.564
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.272.900 14.813.606 16.086.506 1.045.669 12.331.455 13.377.124
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
35.485.457 37.881.934 73.367.391 33.271.753 38.990.248 72.262.001
Diğer Teminat Mektupları
5.088.827 16.198.695 21.287.522 4.566.806 1.054.633 5.621.439
Banka Kredileri
122.254 7.079.894 7.202.148 9.724 8.192.527 8.202.251
İthalat Kabul Kredileri
122.254 7.079.001 7.201.255 6.517 8.187.488 8.194.005
Diğer Banka Kabulleri
0 893 893 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
957.791 22.316.906 23.274.697 226.608 19.165.683 19.392.291
Belgeli Akreditifler
957.791 22.300.016 23.257.807 226.608 19.150.134 19.376.742
Diğer Akreditifler
0 16.890 16.890 0 15.549 15.549
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
99.000 1.421.463 1.520.463 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
77.686.779 21.081.703 98.768.482 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Cayılamaz Taahhütler
(1)(3) 77.686.779 21.081.703 98.768.482 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
38.855 14.044.527 14.083.382 2.091.236 11.505.500 13.596.736
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.666.903 2.087 14.668.990 11.842.898 2.120 11.845.018
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.830.167 0 4.830.167 3.695.596 0 3.695.596
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.590.857 0 44.590.857 24.220.013 0 24.220.013
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
68.631 0 68.631 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.488.216 7.035.089 20.523.305 10.744.158 3.049.916 13.794.074
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 71.516.279 286.591.575 358.107.854 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
71.516.279 286.591.575 358.107.854 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.339.701 4.721.385 7.061.086 3.854.913 6.418.511 10.273.424
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.513.056 2.052.594 3.565.650 1.626.296 3.507.008 5.133.304
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
826.645 2.668.791 3.495.436 2.228.617 2.911.503 5.140.120
Para ve Faiz Swap İşlemleri
68.512.430 281.234.260 349.746.690 43.277.330 199.771.811 243.049.141
Swap Para Alım İşlemleri
3.546.255 144.492.912 148.039.167 1.340.652 98.363.800 99.704.452
Swap Para Satım İşlemleri
63.436.175 83.846.042 147.282.217 41.796.678 57.191.367 98.988.045
Swap Faiz Alım İşlemleri
765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
765.000 26.447.653 27.212.653 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
664.148 635.930 1.300.078 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 635.930 635.930 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
664.148 0 664.148 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.514.798.633 307.290.933 2.822.089.566 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854
EMANET KIYMETLER
1.174.846.935 62.800.731 1.237.647.666 801.784.528 43.695.339 845.479.867
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.994.359 31.286.338 45.280.697 16.068.422 21.363.653 37.432.075
Tahsile Alınan Çekler
16.337.960 2.323.861 18.661.821 10.470.124 1.397.404 11.867.528
Tahsile Alınan Ticari Senetler
14.290.083 1.139.348 15.429.431 11.290.277 775.924 12.066.201
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
1.100.163.673 2.864 1.100.166.537 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
30.050.395 28.048.320 58.098.715 25.349.017 20.158.358 45.507.375
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.338.428.515 240.139.806 1.578.568.321 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639
Menkul Kıymetler
2.552.857 1.488.478 4.041.335 2.446.267 1.146.602 3.592.869
Teminat Senetleri
15.030.031 2.143.619 17.173.650 15.642.486 1.989.052 17.631.538
Emtia
919.910 119.673 1.039.583 934.751 95.196 1.029.947
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.072.212.605 154.124.910 1.226.337.515 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974
Diğer Rehinli Kıymetler
247.707.903 82.235.495 329.943.398 207.357.655 63.654.787 271.012.442
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 27.631 32.840 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.523.183 4.350.396 5.873.579 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.707.027.920 714.676.709 3.421.704.629 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.474.641 -11.924.072
Alınan Faizler
65.352.951 58.879.738
Ödenen Faizler
-34.636.969 -39.652.756
Alınan Temettüler
1.119.253 1.037.071
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.655.572 5.708.022
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.952.590 2.280.275
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.274.824 1.926.028
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.995.077 -3.950.537
Ödenen Vergiler
-3.505.624 -3.350.308
Diğer
-22.742.879 -34.801.605
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
54.512.138 30.364.918
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.707.973 4.942.930
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-29.163.414 -8.050.821
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-123.060.931 -60.324.845
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.779.884 2.311.198
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.666.179 5.594.469
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
151.128.952 110.319.101
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.134.167 309.613
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
73.563.376 -24.736.727
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
68.986.779 18.440.846
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-67.434.305 -21.215.135
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.118.431 -108.692
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-612.547 -1.227.226
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.059.375 497.581
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-106.216.722 -42.117.386
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
47.372.661 20.341.757
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.771.752 -10.608.138
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
853.111 3.875.246
Diğer
0 8.131.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.543.638 5.612.313
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.241.178 16.239.183
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.439.618 -10.346.528
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-257.922 -280.342
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) -411.229 1.934.786
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.684.883 4.772.810
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 28.162.539 23.389.729
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 34.847.422 28.162.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.825.019 6.186.888
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.960.006 6.022.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.753.808 -49.055
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.215.617 -223.184
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.170 -30.066
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.242.666 166.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-790.645 37.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.206.198 6.072.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.497.153 7.784.642
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-290.955 -1.712.621
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.785.025 12.209.854


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
115.996.922 176.002.569 291.999.491 81.195.185 91.776.103 172.971.288
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.737.466 82.300.443 91.037.909 3.304.146 54.084.654 57.388.800
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 7.954.069 80.089.730 88.043.799 2.846.413 49.361.246 52.207.659
Bankalar
(4) 578.131 2.210.866 2.788.997 129.851 4.723.528 4.853.379
Para Piyasalarından Alacaklar
206.435 0 206.435 328.596 0 328.596
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.169 -153 -1.322 -714 -120 -834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 13.769.083 536.369 14.305.452 1.890.575 7.310 1.897.885
Devlet Borçlanma Senetleri
13.769.083 9.300 13.778.383 1.890.575 7.310 1.897.885
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 527.069 527.069 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 90.571.073 91.057.857 181.628.930 74.704.727 36.181.990 110.886.717
Devlet Borçlanma Senetleri
89.811.384 90.687.150 180.498.534 74.042.653 35.552.979 109.595.632
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
230.206 28.445 258.651 132.561 397.578 530.139
Diğer Finansal Varlıklar
529.483 342.262 871.745 529.513 231.433 760.946
Türev Finansal Varlıklar
(3) 2.919.300 2.107.900 5.027.200 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.919.300 2.107.900 5.027.200 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
456.101.932 155.487.998 611.589.930 320.935.164 131.587.049 452.522.213
Krediler
(7) 462.338.413 138.321.547 600.659.960 329.429.223 118.553.528 447.982.751
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 12.466.614 17.220.082 29.686.696 4.480.563 13.069.520 17.550.083
Devlet Borçlanma Senetleri
12.379.588 17.161.348 29.540.936 4.395.402 13.068.073 17.463.475
Diğer Finansal Varlıklar
87.026 58.734 145.760 85.161 1.447 86.608
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.703.095 -53.631 -18.756.726 -12.974.622 -35.999 -13.010.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 5.260.879 0 5.260.879 4.781.720 0 4.781.720
Satış Amaçlı
5.260.879 0 5.260.879 4.781.720 0 4.781.720
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10.939.778 3.386.144 14.325.922 4.345.336 3.257.115 7.602.451
İştirakler (Net)
(9) 152.904 0 152.904 99.539 0 99.539
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
152.904 0 152.904 99.539 0 99.539
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 10.786.874 3.280.399 14.067.273 4.245.797 3.146.056 7.391.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
10.621.479 3.280.399 13.901.878 4.188.969 3.146.056 7.335.025
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
165.395 0 165.395 56.828 0 56.828
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 105.745 105.745 0 111.059 111.059
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 105.745 105.745 0 111.059 111.059
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 6.710.643 37.712 6.748.355 5.462.267 16.380 5.478.647
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(19) 984.261 17.945 1.002.206 732.176 12.913 745.089
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
984.261 17.945 1.002.206 732.176 12.913 745.089
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.322 0 1.322 1.683 0 1.683
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(20) 247.408 0 247.408 1.148.611 0 1.148.611
DİĞER AKTİFLER (Net)
(22) 8.389.443 3.036.308 11.425.751 3.187.722 1.316.767 4.504.489
VARLIKLAR TOPLAMI
604.632.588 337.968.676 942.601.264 421.789.864 227.966.327 649.756.191
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 306.746.336 323.127.872 629.874.208 241.031.548 206.219.425 447.250.973
ALINAN KREDİLER
(3) 1.291.482 35.658.731 36.950.213 4.462.415 30.066.075 34.528.490
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 92.831.730 23.569.739 116.401.469 28.801.883 20.473.527 49.275.410
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 1.010.690 13.343.843 14.354.533 3.279.260 9.826.766 13.106.026
Bonolar
0 0 0 2.268.570 279.678 2.548.248
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 13.343.843 14.354.533 1.010.690 9.547.088 10.557.778
FONLAR
6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.053.060 0 6.053.060 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.464.562 2.023.090 3.487.652 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.464.562 2.023.090 3.487.652 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 763.681 58.304 821.985 565.614 56.146 621.760
KARŞILIKLAR
(9) 7.048.154 10.480 7.058.634 3.362.285 456.293 3.818.578
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.509.040 0 1.509.040 1.664.035 0 1.664.035
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.539.114 10.480 5.549.594 1.698.250 456.293 2.154.543
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.655.923 4.594 1.660.517 1.714.874 5.713 1.720.587
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 13.048.197 13.048.197 0 9.565.957 9.565.957
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 13.048.197 13.048.197 0 9.565.957 9.565.957
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 15.000.491 4.612.045 19.612.536 8.960.448 3.118.098 12.078.546
ÖZKAYNAKLAR
(13) 93.291.545 -13.285 93.278.260 71.106.589 -1.042.047 70.064.542
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-17.745 0 -17.745 -571 0 -571
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-17.745 0 -17.745 -571 0 -571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.575.764 -969.601 9.606.163 5.728.837 123.518 5.852.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-108.006 956.316 848.310 807.677 -1.165.565 -357.888
Kar Yedekleri
58.398.544 0 58.398.544 52.110.376 0 52.110.376
Yasal Yedekler
5.000.726 0 5.000.726 4.750.183 0 4.750.183
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
53.397.818 0 53.397.818 47.360.193 0 47.360.193
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.342.988 0 11.342.988 6.360.270 0 6.360.270
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.517.969 0 3.517.969 173.382 0 173.382
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.825.019 0 7.825.019 6.186.888 0 6.186.888
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
527.157.654 415.443.610 942.601.264 369.887.916 279.868.275 649.756.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 69.476.028 65.602.283
Kredilerden Alınan Faizler
52.330.087 52.764.423
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
229.750 439.830
Bankalardan Alınan Faizler
58.101 305.757
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
33 7.099
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
16.695.965 11.966.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
173.658 12.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
14.268.773 10.603.117
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.253.534 1.350.528
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
162.092 119.066
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -34.861.528 -40.290.277
Mevduata Verilen Faizler
-22.812.078 -27.989.002
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.191.042 -1.672.114
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.728.076 -8.927.479
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.595.972 -1.366.368
Kiralama Faiz Giderleri
-100.242 -97.619
Diğer Faiz Giderleri
-3.434.118 -237.695
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
34.614.500 25.312.006
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.092.735 3.589.771
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.816.628 5.708.022
Gayri Nakdi Kredilerden
969.668 900.911
Diğer
3.846.960 4.807.111
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.723.893 -2.118.251
Gayri Nakdi Kredilere
-971 -1.463
Diğer
-1.722.922 -2.116.788
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.119.253 1.060.357
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -7.743.467 -7.817.493
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.971.898 219.437
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.137.039 -8.483.899
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.578.326 446.969
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.181.957 1.613.869
FAALİYET BRÜT KÂRI
36.264.978 23.758.510
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -10.690.951 -6.313.395
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -2.648.397 -111.766
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.396.112 -3.460.423
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -7.695.395 -6.224.812
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.834.123 7.648.114
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 10.834.123 7.648.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -3.009.104 -1.461.226
Cari Vergi Karşılığı
-3.189.501 -2.738.530
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.178.034 -3.375.545
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.358.431 4.652.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 7.825.019 6.186.888
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 7.825.019 6.186.888
Grubun Karı (Zararı)
7.825.019 6.186.888
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,75200000 1,01400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911228


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.908 Değişim: 0,08% Hacim : 58.905 Mio.TL Son veri saati : 13:12
Düşük 10.848 23.05.2024 Yüksek 10.949
Açılış: 10.870
32,2138 Değişim: 0,10%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
35,0289 Değişim: 0,51%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0667
Açılış: 34,8528
2.449,57 Değişim: -0,49%
Düşük 2.437,90 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.