KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:42
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 0 60.126.517 2.458 60.128.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -50.902 0 104.507 444.108 -617.225 0 0 0 2.844.474 2.724.962 107 2.725.069
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -58 188.956 191 -16 0 123 0 143.700 -1.560 0 331.336 0 331.336
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -541 4.104.255 -32.345 348.380 3.087.833 -6.824.135 0 52.110.376 1.444.518 2.844.474 63.182.815 2.565 63.185.380
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.830.302 -60.427 419.209 2.748.990 -296.630 0 52.325.076 9.158.560 0 74.224.509 2.993 74.227.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 215.326 153.862 -261.535 421.278 205.385 0 0 0 5.548.465 6.282.781 639 6.283.420
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 ine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -197 278.466 0 51 0 1.290 0 -702.249 30.594 0 -392.045 0 -392.045
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.562.210 -6.635.104 0 -72.894 0 -72.894
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.894 0 -72.894 0 -72.894
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.412.027 -6.412.027 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -768 4.324.094 93.435 157.725 3.170.268 -89.955 0 58.185.037 2.554.050 5.548.465 87.042.351 3.632 87.045.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
189.738.927 374.890.188 564.629.115 144.394.170 313.003.820 457.397.990
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 45.652.596 101.800.475 147.453.071 44.163.692 87.532.468 131.696.160
Teminat Mektupları
45.247.871 69.469.668 114.717.539 43.893.079 57.274.344 101.167.423
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.195.455 15.719.128 16.914.583 1.164.794 13.635.508 14.800.302
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
39.308.490 49.224.090 88.532.580 37.831.479 39.002.599 76.834.078
Diğer Teminat Mektupları
4.743.926 4.526.450 9.270.376 4.896.806 4.636.237 9.533.043
Banka Kredileri
115.192 10.477.037 10.592.229 9.724 8.211.786 8.221.510
İthalat Kabul Kredileri
113.508 10.473.868 10.587.376 6.517 8.206.747 8.213.264
Diğer Banka Kabulleri
1.684 3.169 4.853 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
186.768 18.518.361 18.705.129 255.679 20.137.357 20.393.036
Belgeli Akreditifler
186.768 18.469.454 18.656.222 255.679 20.071.463 20.327.142
Diğer Akreditifler
0 48.907 48.907 0 65.894 65.894
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
70.000 1.969.572 2.039.572 0 939.474 939.474
Diğer Kefaletlerimizden
10.265 0 10.265 5.210 0 5.210
TAAHHÜTLER
62.627.810 17.988.534 80.616.344 53.014.691 19.903.469 72.918.160
Cayılamaz Taahhütler
(1) 62.627.810 11.710.536 74.338.346 53.014.691 14.823.869 67.838.560
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.573.121 7.905.952 13.479.073 2.134.231 11.571.249 13.705.480
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.708.420 76.696 14.785.116 11.842.898 32.819 11.875.717
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.381.003 31 4.381.034 3.852.919 24 3.852.943
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
14.464 0 14.464 11.509 0 11.509
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
24.932.286 32.412 24.964.698 24.220.013 25.292 24.245.305
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
53.318 0 53.318 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.962.048 3.695.445 16.657.493 10.909.460 3.194.485 14.103.945
Cayılabilir Taahhütler
0 6.277.998 6.277.998 0 5.079.600 5.079.600
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 247.227 247.227 0 216.573 216.573
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 6.030.771 6.030.771 0 4.863.027 4.863.027
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
81.458.521 255.101.179 336.559.700 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
81.458.521 255.101.179 336.559.700 47.215.787 205.567.883 252.783.670
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.566.471 4.497.988 8.064.459 3.859.858 4.325.518 8.185.376
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.781.041 2.254.573 4.035.614 1.631.241 2.449.973 4.081.214
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.785.430 2.243.415 4.028.845 2.228.617 1.875.545 4.104.162
Para ve Faiz Swap İşlemleri
77.892.050 250.603.191 328.495.241 43.353.905 201.213.855 244.567.760
Swap Para Alım İşlemleri
2.937.586 136.095.471 139.033.057 1.417.227 99.048.727 100.465.954
Swap Para Satım İşlemleri
73.644.464 65.552.960 139.197.424 41.796.678 57.948.484 99.745.162
Swap Faiz Alım İşlemleri
655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.095.294.108 292.715.997 2.388.010.105 1.937.445.479 248.393.650 2.185.839.129
EMANET KIYMETLER
835.732.344 59.168.189 894.900.533 806.756.931 45.380.242 852.137.173
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.757.486 27.090.732 44.848.218 20.517.299 21.575.724 42.093.023
Tahsile Alınan Çekler
12.558.881 1.526.263 14.085.144 10.908.997 1.492.464 12.401.461
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.996.689 1.173.513 14.170.202 11.345.458 946.062 12.291.520
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
761.999.965 44.241 762.044.206 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
30.408.858 27.579.847 57.988.705 25.378.489 20.506.340 45.884.829
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 1.753.593 1.755.242 1.649 859.652 861.301
REHİNLİ KIYMETLER
1.258.202.850 229.657.650 1.487.860.500 1.129.440.550 199.704.058 1.329.144.608
Menkul Kıymetler
7.271.606 1.477.002 8.748.608 3.353.935 1.296.711 4.650.646
Teminat Senetleri
15.771.258 6.439.270 22.210.528 16.780.956 5.436.821 22.217.777
Emtia
2.648.988 780.036 3.429.024 2.428.499 639.362 3.067.861
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
999.142.616 141.318.079 1.140.460.695 895.452.305 125.862.426 1.021.314.731
Diğer Rehinli Kıymetler
233.363.173 79.618.293 312.981.466 211.419.646 66.447.078 277.866.724
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 24.970 30.179 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.358.914 3.890.158 5.249.072 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.285.033.035 667.606.185 2.952.639.220 2.081.839.649 561.397.470 2.643.237.119


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.709.756 -3.792.057
Alınan Faizler
28.506.560 31.889.878
Ödenen Faizler
-14.415.431 -20.926.065
Alınan Temettüler
1.487 2.814
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.091.782 2.791.371
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.512.778 2.144.568
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
969.246 1.409.788
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.010.360 -2.188.522
Ödenen Vergiler
-1.433.313 -1.856.186
Diğer
-9.512.993 -17.059.703
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.989.642 11.394.891
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.194.824 -654.212
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.859.885 -12.568.236
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-121.781.022 -37.128.945
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.820.197 1.278.181
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.029.699 3.229.676
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
134.089.573 57.163.037
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 721.880
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.716.913 3.038.608
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.582.839 -3.685.098
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
13.699.398 7.602.834
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-26.017.304 -17.177.748
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-370.847 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.070.001 -732.860
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
397.606 216.232
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-52.061.057 -22.257.522
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.382.220 10.712.126
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.199.392 -9.999.774
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
777.633 1.794.546
Diğer
1.126.534 3.089.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.510.717 9.050.710
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.664.660 15.728.420
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.025.659 -6.553.170
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-128.284 -124.540
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.188.939 1.188.228
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.618.250 664.024
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.051.095 28.295.446
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.432.845 28.959.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.549.136 2.844.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
734.284 -119.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
107.653 53.606
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
239.251 -55.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.328 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-390.274 127.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
66.348 -17.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
626.631 -173.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
421.278 444.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
262.643 -753.284
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.290 135.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.283.420 2.725.069


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
109.270.465 96.262.181 205.532.646 83.583.457 98.441.926 182.025.383
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.038.273 48.184.363 53.222.636 3.565.469 60.244.783 63.810.252
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 4.497.581 43.473.365 47.970.946 2.947.625 52.864.641 55.812.266
Bankalar
(4) 52.762 4.437.016 4.489.778 131.072 7.251.813 7.382.885
Para Piyasalarından Alacaklar
488.864 279.283 768.147 487.812 133.957 621.769
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-934 -5.301 -6.235 -1.040 -5.628 -6.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 12.115.747 188.977 12.304.724 1.932.117 145.007 2.077.124
Devlet Borçlanma Senetleri
11.423.962 8.008 11.431.970 1.898.894 7.310 1.906.204
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.782 0 4.782 23 0 23
Diğer Finansal Varlıklar
687.003 180.969 867.972 33.200 137.697 170.897
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 89.995.228 46.334.328 136.329.556 76.790.107 36.553.163 113.343.270
Devlet Borçlanma Senetleri
86.468.371 44.591.197 131.059.568 74.042.653 35.560.304 109.602.957
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
161.600 471.432 633.032 140.393 399.984 540.377
Diğer Finansal Varlıklar
3.365.257 1.271.699 4.636.956 2.607.061 592.875 3.199.936
Türev Finansal Varlıklar
(3) 2.121.217 1.554.513 3.675.730 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.121.217 1.554.513 3.675.730 1.295.764 1.498.973 2.794.737
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
451.651.081 163.422.748 615.073.829 334.985.276 153.648.840 488.634.116
Krediler
(7) 455.820.093 147.207.346 603.027.439 342.521.224 138.437.666 480.958.890
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 1.931.067 2.125.409 4.056.476 1.531.983 2.136.768 3.668.751
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 11.666.857 15.320.072 26.986.929 4.480.563 13.691.052 18.171.615
Devlet Borçlanma Senetleri
11.580.79 85.161 26.492 111.653
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.766.936 -1.230.079 -18.997.015 -13.548.494 -616.646 -14.165.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 6.174.057 192 6.174.249 6.965.298 165 6.965.463
Satış Amaçlı
6.174.057 192 6.174.249 6.965.298 165 6.965.463
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.022.350 178.646 1.200.996 589.172 137.914 727.086
İştirakler (Net)
(9) 495.996 6.424 502.420 282.244 2.584 284.828
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
278.050 0 278.050 271.526 0 271.526
Konsolide Edilmeyenler
217.946 6.424 224.370 10.718 2.584 13.302
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 526.354 0 526.354 306.928 0 306.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
526.354 0 526.354 306.928 0 306.928
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 172.222 172.222 0 135.330 135.330
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 172.222 172.222 0 135.330 135.330
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 7.830.113 220.265 8.050.378 7.516.783 271.515 7.788.298
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
953.825 54.582 1.008.407 884.317 50.831 935.148
Şerefiye
0 0 0 30.723 0 30.723
Diğer
953.825 54.582 1.008.407 853.594 50.831 904.425
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
20.702 5.486 26.188 20.386 5.083 25.469
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.838.503 380 1.838.883 1.191.444 123 1.191.567
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 9.392.906 2.589.347 11.982.253 3.856.278 1.572.417 5.428.695
VARLIKLAR TOPLAMI
588.154.002 262.733.827 850.887.829 439.592.411 254.128.814 693.721.225
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 324.507.637 284.691.752 609.199.389 250.892.192 229.036.334 479.928.526
ALINAN KREDİLER
(3) 579.828 32.036.081 32.615.909 1.667.904 32.590.533 34.258.437
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 32.562.155 22.593.237 55.155.392 28.821.018 20.473.527 49.294.545
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 7.023.830 11.266.563 18.290.393 5.761.229 9.831.892 15.593.121
Bonolar
2.568.931 304.053 2.872.984 2.267.540 279.678 2.547.218
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.444.209 0 3.444.209 2.482.999 0 2.482.999
Tahviller
1.010.690 10.962.510 11.973.200 1.010.690 9.552.214 10.562.904
FONLAR
6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 999.464 1.960.559 2.960.023 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
999.464 1.960.559 2.960.023 536.555 1.115.646 1.652.201
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 821.558 114.432 935.990 668.204 104.471 772.675
KARŞILIKLAR
(9) 6.063.223 131.312 6.194.535 3.571.025 539.769 4.110.794
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.503.012 5.400 1.508.412 1.704.127 4.823 1.708.950
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.560.211 125.912 4.686.123 1.866.898 534.946 2.401.844
CARİ VERGİ BORCU
(10) 3.020.829 8.103 3.028.932 1.857.191 8.489 1.865.680
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 5.571 5.571 34.153 5.019 39.172
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 3.061.224 0 3.061.224
Satış Amaçlı
0 0 0 3.061.224 0 3.061.224
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 11.395.865 11.395.865 0 10.103.295 10.103.295
Krediler
0 635.270 635.270 0 537.338 537.338
Diğer Borçlanma Araçları
0 10.760.595 10.760.595 0 9.565.957 9.565.957
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 14.714.669 3.269.640 17.984.309 9.438.934 3.308.655 12.747.589
ÖZKAYNAKLAR
(13) 89.057.182 -2.011.199 87.045.983 74.397.428 -169.926 74.227.502
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-768 0 -768 -571 0 -571
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-768 0 -768 -571 0 -571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.234.107 341.147 4.575.254 3.885.618 303.466 4.189.084
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.346.810 -3.266.497 3.080.313 3.613.096 -1.160.736 2.452.360
Kar Yedekleri
57.270.886 914.151 58.185.037 51.637.732 687.344 52.325.076
Yasal Yedekler
5.085.927 32.345 5.118.272 5.049.462 40.119 5.089.581
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
52.063.898 0 52.063.898 46.497.385 34.521 46.531.906
Diğer Kar Yedekleri
121.061 881.806 1.002.867 90.885 612.704 703.589
Kar veya Zarar
8.102.515 0 8.102.515 9.158.560 0 9.158.560
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.554.050 0 2.554.050 1.801.735 0 1.801.735
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.548.465 0 5.548.465 7.356.825 0 7.356.825
Azınlık Payları
3.632 0 3.632 2.993 0 2.993
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
485.425.913 365.461.916 850.887.829 386.773.521 306.947.704 693.721.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 34.508.308 34.905.629 17.409.824 18.260.583
Kredilerden Alınan Faizler
26.778.661 27.231.639 13.406.015 14.257.145
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
72.092 314.775 34.741 156.961
Bankalardan Alınan Faizler
55.850 394.989 25.419 184.689
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.790 8.207 2.479 7.634
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.264.639 6.654.597 3.821.542 3.512.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
94.301 9.740 65.768 6.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.395.917 5.923.785 3.320.168 3.119.772
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
774.421 721.072 435.606 386.237
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
182.515 182.731 88.259 95.541
Diğer Faiz Gelirleri
149.761 118.691 31.369 46.045
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -14.542.932 -22.557.804 -7.015.777 -11.472.546
Mevduata Verilen Faizler
-10.296.584 -15.389.354 -5.031.334 -7.911.154
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-696.674 -877.581 -317.716 -381.110
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.725.379 -5.234.392 -873.535 -2.528.438
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-894.256 -849.199 -457.243 -562.107
Kiralama Faiz Giderleri
-64.149 -54.884 -31.379 -30.146
Diğer Faiz Giderleri
-865.890 -152.394 -304.570 -59.591
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.965.376 12.347.825 10.394.047 6.788.037
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.251.309 1.624.477 498.239 802.796
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.319.817 2.797.263 1.121.682 1.398.968
Gayri Nakdi Kredilerden
505.863 503.297 250.820 260.437
Diğer
1.813.954 2.293.966 870.862 1.138.531
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.068.508 -1.172.786 -623.443 -596.172
Gayri Nakdi Kredilere
-497 -989 -204 -605
Diğer
-1.068.011 -1.171.797 -623.239 -595.567
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.487 10.114 416 42
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.743.322 -4.468.151 -615.272 -3.058.082
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.716.264 31.297 1.773.497 29.622
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.727.074 -4.660.854 -1.222.689 -3.001.420
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.732.512 161.406 -1.166.080 -86.284
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.796.514 2.246.222 943.337 985.564
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.271.364 11.760.487 11.220.767 5.518.357
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -5.715.733 -2.326.843 -3.630.116 -1.106.118
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -2.142.787 -23.581 -1.199.375 -21.441
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.690.993 -1.941.856 -1.616.288 -1.008.189
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -4.239.244 -3.818.083 -2.078.214 -1.796.614
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.482.607 3.650.124 2.696.774 1.585.995
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
26.189 19.982 15.772 6.802
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 5.508.796 3.670.106 2.712.546 1.592.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.816.228 -825.363 -985.811 -374.247
Cari Vergi Karşılığı
-2.595.846 -940.960 -2.043.147 -318.919
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.770.771 -2.355.744 -768.715 -1.050.914
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.550.389 2.471.341 1.826.051 995.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 3.692.568 2.844.743 1.726.735 1.218.550
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
2.473.439 0 1.365.900 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
1.107.539 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
1.365.900 0 1.365.900 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-535.466 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-535.466 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.937.973 0 1.365.900 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-81.405 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
-78.057 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.766 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
418 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.856.568 0 1.365.900 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 5.549.136 2.844.743 3.092.635 1.218.550
Grubun Karı (Zararı)
5.548.465 2.844.474 3.092.250 1.218.413
Azınlık Payları Karı (Zararı)
671 269 385 137
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,72300000 0,46600000 0,32000000 0,20000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869156


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.