KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2020 - 22:38
KAP ***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.760.738 -57.499 2.009.231 0 -6.429.909 0 37.320.380 14.698.936 0 57.401.394 0 57.401.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -50.902 262.266 0 -392.207 0 0 0 2.815.601 2.634.758 0 2.634.758
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -58 188.940 0 0 0 0 0 143.700 -1.560 0 331.022 0 331.022
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -541 3.898.776 -57.499 2.271.497 0 -6.822.116 0 52.110.376 51.080 2.815.601 60.367.174 0 60.367.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 70.064.542 0 70.064.542
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -571 3.748.812 -81.552 2.185.095 0 -357.888 0 52.110.376 6.360.270 0 70.064.542 0 70.064.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -14.496 153.797 1.275.383 0 197.031 0 0 0 4.509.229 6.120.944 0 6.120.944
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -197 0 0 0 0 0 0 0 2.500.702 0 2.500.505 0 2.500.505
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.288.168 -6.288.168 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.137.985 -6.137.985 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.183 -150.183 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.100.000 0 0 -768 3.734.316 72.245 3.460.478 0 -160.857 0 58.398.544 2.572.804 4.509.229 85.685.991 0 85.685.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
182.990.602 359.180.237 542.170.839 138.892.389 301.480.421 440.372.810
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 39.450.954 92.657.094 132.108.048 39.120.560 80.704.053 119.824.613
Teminat Mektupları
39.156.571 63.519.220 102.675.791 38.884.228 52.376.336 91.260.564
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.038.986 13.916.939 14.955.925 1.045.669 12.331.455 13.377.124
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
33.965.264 49.224.090 83.189.354 33.271.753 38.990.248 72.262.001
Diğer Teminat Mektupları
4.152.321 378.191 4.530.512 4.566.806 1.054.633 5.621.439
Banka Kredileri
115.192 10.467.590 10.582.782 9.724 8.192.527 8.202.251
İthalat Kabul Kredileri
113.508 10.464.421 10.577.929 6.517 8.187.488 8.194.005
Diğer Banka Kabulleri
1.684 3.169 4.853 3.207 5.039 8.246
Akreditifler
156.691 17.304.447 17.461.138 226.608 19.165.683 19.392.291
Belgeli Akreditifler
156.691 17.286.524 17.443.215 226.608 19.150.134 19.376.742
Diğer Akreditifler
0 17.923 17.923 0 15.549 15.549
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
22.500 1.365.837 1.388.337 0 969.507 969.507
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
62.211.295 11.150.924 73.362.219 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Cayılamaz Taahhütler
(1) 62.211.295 11.150.924 73.362.219 52.637.562 14.557.536 67.195.098
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.518.817 7.797.746 13.316.563 2.091.236 11.505.500 13.596.736
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
3.150 0 3.150 7.500 0 7.500
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.708.420 3.074 14.711.494 11.842.898 2.120 11.845.018
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.173.903 0 4.173.903 3.695.596 3.695.596
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
24.931.858 0 24.931.858 24.220.013 0 24.220.013
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
53.318 0 53.318 36.161 0 36.161
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.821.829 3.350.104 16.171.933 10.744.158 3.049.916 13.794.074
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
81.328.353 255.372.219 336.700.572 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
81.328.353 255.372.219 336.700.572 47.134.267 206.218.832 253.353.099
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.503.778 6.658.859 10.162.637 3.854.913 6.418.511 10.273.424
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.754.173 3.332.584 5.086.757 1.626.296 3.507.008 5.133.304
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.749.605 3.326.275 5.075.880 2.228.617 2.911.503 5.140.120
Para ve Faiz Swap İşlemleri
77.824.575 248.713.360 326.537.935 43.277.330 199.771.811 243.049.141
Swap Para Alım İşlemleri
2.937.586 135.115.032 138.052.618 1.340.652 98.363.800 99.704.452
Swap Para Satım İşlemleri
73.576.989 64.643.568 138.220.557 41.796.678 57.191.367 98.988.045
Swap Faiz Alım İşlemleri
655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322
Swap Faiz Satım İşlemleri
655.000 24.477.380 25.132.380 70.000 22.108.322 22.178.322
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.024 28.510 30.534
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.012 14.255 15.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.056.361.662 280.066.678 2.336.428.340 1.907.087.847 238.577.007 2.145.664.854
EMANET KIYMETLER
830.479.009 56.315.870 886.794.879 801.784.528 43.695.339 845.479.867
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.078.623 26.807.436 39.886.059 16.068.422 21.363.653 37.432.075
Tahsile Alınan Çekler
12.063.571 1.439.704 13.503.275 10.470.124 1.397.404 11.867.528
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.937.397 972.151 13.909.548 11.290.277 775.924 12.066.201
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816 8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
761.999.965 44.241 762.044.206 738.596.223 0 738.596.223
Diğer Emanet Kıymetler
30.388.988 27.052.338 57.441.326 25.349.017 20.158.358 45.507.375
Emanet Kıymet Alanlar
1.649 0 1.649 1.649 0 1.649
REHİNLİ KIYMETLER
1.224.523.739 219.860.650 1.444.384.389 1.104.055.321 191.572.318 1.295.627.639
Menkul Kıymetler
2.549.130 1.390.183 3.939.313 2.446.267 1.146.602 3.592.869
Teminat Senetleri
14.532.042 2.040.426 16.572.468 15.642.486 1.989.052 17.631.538
Emtia
934.751 109.754 1.044.505 934.751 95.196 1.029.947
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
977.767.874 140.003.770 1.117.771.644 877.668.953 124.665.021 1.002.333.974
Diğer Rehinli Kıymetler
228.734.733 76.291.547 305.026.280 207.357.655 63.654.787 271.012.442
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 24.970 30.179 5.209 21.660 26.869
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.358.914 3.890.158 5.249.072 1.247.998 3.309.350 4.557.348
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.239.352.264 639.246.915 2.878.599.179 2.045.980.236 540.057.428 2.586.037.664


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.731.824 -2.464.606
Alınan Faizler
26.842.297 30.065.305
Ödenen Faizler
-13.664.281 -20.338.383
Alınan Temettüler
1.041.002 1.023.184
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.989.276 2.575.109
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.212.797 826.450
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
930.126 880.870
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.791.762 -1.967.950
Ödenen Vergiler
-1.418.590 -1.591.284
Diğer
-10.409.041 -13.937.907
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.764.377 11.051.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.598.861 -552.986
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.905.888 -11.205.600
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-110.087.006 -38.162.499
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.826.880 656.916
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.996.998 3.136.068
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
121.910.630 54.461.782
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 747.100
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.738.313 2.722.233
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.195.917 -751.538
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.496.201 8.586.870
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.561.468 -16.898.116
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-37.481 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-166.259 -605.882
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
397.606 136.534
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-49.793.040 -21.473.529
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.328.244 10.711.605
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.492.059 -9.459.129
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
777.633 1.794.543
Diğer
1.423.888 1.997.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.541.860 8.426.364
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.696.636 12.252.033
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.025.659 -3.653.455
İhraç Edilen Sermaye Araçları
7.000.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-129.117 -172.214
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.444.554 1.066.580
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.078.853 1.181.698
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
28.162.539 23.389.729
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
25.083.686 24.571.427


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.509.229 2.815.601
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.611.715 -180.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.414.684 211.364
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-16.107 -55.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.246 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.523.157 319.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-284.612 -52.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
197.031 -392.207
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
252.604 -478.493
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.573 86.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.120.944 2.634.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
105.312.240 88.804.188 194.116.428 81.195.185 91.776.103 172.971.288
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.635.667 42.055.814 46.691.481 3.304.146 54.084.654 57.388.800
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 4.363.402 39.921.721 44.285.123 2.846.413 49.361.246 52.207.659
Bankalar
(4) 50.460 2.134.302 2.184.762 129.851 4.723.528 4.853.379
Para Piyasalarından Alacaklar
222.367 0 222.367 328.596 0 328.596
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-562 -209 -771 -714 -120 -834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 11.410.166 8.008 11.418.174 1.890.575 7.310 1.897.885
Devlet Borçlanma Senetleri
11.410.166 8.008 11.418.174 1.890.575 7.310 1.897.885
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 87.147.620 45.181.641 132.329.261 74.704.727 36.181.990 110.886.717
Devlet Borçlanma Senetleri
86.468.371 44.410.874 130.879.245 74.042.653 35.552.979 109.595.632
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
149.669 468.664 618.333 132.561 397.578 530.139
Diğer Finansal Varlıklar
529.580 302.103 831.683 529.513 231.433 760.946
Türev Finansal Varlıklar
(3) 2.118.787 1.558.725 3.677.512 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.118.787 1.558.725 3.677.512 1.295.737 1.502.149 2.797.886
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
427.911.842 139.432.298 567.344.140 320.935.164 131.587.049 452.522.213
Krediler
(7) 432.979.638 124.933.431 557.913.069 329.429.223 118.553.528 447.982.751
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(8) 11.666.857 14.541.015 26.207.872 4.480.563 13.069.520 17.550.083
Devlet Borçlanma Senetleri
11.580.796 14.539.414 26.120.210 4.395.402 13.068.073 17.463.475
Diğer Finansal Varlıklar
86.061 1.601 87.662 85.161 1.447 86.608
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.734.653 -42.148 -16.776.801 -12.974.622 -35.999 -13.010.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 6.055.443 0 6.055.443 4.781.720 0 4.781.720
Satış Amaçlı
6.055.443 0 6.055.443 4.781.720 0 4.781.720
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
6.296.597 3.062.475 9.359.072 4.345.336 3.257.115 7.602.451
İştirakler (Net)
(9) 126.845 0 126.845 99.539 0 99.539
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
126.845 0 126.845 99.539 0 99.539
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 6.169.752 2.956.730 9.126.482 4.245.797 3.146.056 7.391.853
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
6.103.448 2.956.730 9.060.178 4.188.969 3.146.056 7.335.025
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
66.304 66.304 56.828 0 56.828
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 105.745 105.745 0 111.059 111.059
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 105.745 105.745 0 111.059 111.059
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 5.431.217 27.295 5.458.512 5.462.267 16.380 5.478.647
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
817.708 13.860 831.568 732.176 12.913 745.089
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
817.708 13.860 831.568 732.176 12.913 745.089
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 1.683 0 1.683
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.595.883 0 1.595.883 1.148.611 0 1.148.611
DİĞER AKTİFLER (Net)
(20) 9.407.588 2.400.257 11.807.845 3.187.722 1.316.767 4.504.489
VARLIKLAR TOPLAMI
562.828.518 233.740.373 796.568.891 421.789.864 227.966.327 649.756.191
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 307.626.713 256.706.131 564.332.844 241.031.548 206.219.425 447.250.973
ALINAN KREDİLER
(3) 1.050.751 31.792.462 32.843.213 4.462.415 30.066.075 34.528.490
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 30.296.068 22.593.237 52.889.305 28.801.883 20.473.527 49.275.410
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 3.579.939 11.255.335 14.835.274 3.279.260 9.826.766 13.106.026
Bonolar
2.569.249 304.053 2.873.302 2.268.570 279.678 2.548.248
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.010.690 10.951.282 11.961.972 1.010.690 9.547.088 10.557.778
FONLAR
6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.075.538 0 6.075.538 6.066.464 0 6.066.464
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 999.357 1.962.714 2.962.071 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
999.357 1.962.714 2.962.071 536.536 1.122.322 1.658.858
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 711.501 58.450 769.951 565.614 56.146 621.760
KARŞILIKLAR
(9) 5.822.821 5.823 5.828.644 3.362.285 456.293 3.818.578
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.464.308 0 1.464.308 1.664.035 0 1.664.035
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.358.513 5.823 4.364.336 1.698.250 456.293 2.154.543
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.890.826 5.783 2.896.609 1.714.874 5.713 1.720.587
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 10.760.595 10.760.595 0 9.565.957 9.565.957
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 10.760.595 10.760.595 0 9.565.957 9.565.957
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 13.658.328 3.030.528 16.688.856 8.960.448 3.118.098 12.078.546
ÖZKAYNAKLAR
(13) 89.495.921 -3.809.930 85.685.991 71.106.589 -1.042.047 70.064.542
Ödenmiş Sermaye
13.100.000 0 13.100.000 6.100.000 0 6.100.000
Sermaye Yedekleri
-768 0 -768 -571 0 -571
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-768 0 -768 -571 0 -571
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.807.215 -540.176 7.267.039 5.728.837 123.518 5.852.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.108.897 -3.269.754 -160.857 807.677 -1.165.565 -357.888
Kar Yedekleri
58.398.544 0 58.398.544 52.110.376 0 52.110.376
Yasal Yedekler
5.000.726 0 5.000.726 4.750.183 0 4.750.183
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
53.397.818 0 53.397.818 47.360.193 0 47.360.193
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.082.033 0 7.082.033 6.360.270 0 6.360.270
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.572.804 0 2.572.804 173.382 0 173.382
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.509.229 0 4.509.229 6.186.888 0 6.186.888
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
462.207.763 334.361.128 796.568.891 369.887.916 279.868.275 649.756.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 32.233.032 32.765.251 16.182.189 17.180.930
Kredilerden Alınan Faizler
25.040.484 25.656.623 12.497.207 13.458.486
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
65.093 289.105 31.823 144.813
Bankalardan Alınan Faizler
32.152 196.886 13.688 106.253
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
14 6.598 7 6.587
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.979.433 6.532.191 3.624.263 3.433.911
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
57.384 3.785 39.426 1.366
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.148.395 5.807.939 3.149.603 3.046.707
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
773.654 720.467 435.234 385.838
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
115.856 83.848 15.201 30.880
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -13.706.702 -21.786.106 -6.538.170 -11.123.671
Mevduata Verilen Faizler
-9.687.058 -14.850.006 -4.681.924 -7.650.641
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-636.699 -855.804 -280.758 -489.228
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.711.514 -5.226.183 -861.137 -2.524.490
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-753.833 -657.359 -384.584 -374.871
Kiralama Faiz Giderleri
-51.454 -44.418 -24.936 -24.876
Diğer Faiz Giderleri
-866.144 -152.336 -304.831 -59.565
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.526.330 10.979.145 9.644.019 6.057.259
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.203.884 1.612.723 345.170 791.119
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.217.229 2.581.001 938.881 1.327.741
Gayri Nakdi Kredilerden
445.090 443.465 220.778 228.907
Diğer
1.772.139 2.137.536 718.103 1.098.834
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.013.345 -968.278 -593.711 -536.622
Gayri Nakdi Kredilere
-642 -848 -267 -478
Diğer
-1.012.703 -967.430 -593.444 -536.144
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.041.002 1.030.484 1.039.931 1.023.174
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -2.785.860 -4.494.783 -626.740 -3.074.867
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.636.727 30.407 1.734.629 29.272
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.721.877 -4.571.911 -1.224.942 -2.981.009
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.700.710 46.721 -1.136.427 -123.130
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 1.576.070 826.451 854.234 378.723
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.561.426 9.954.020 11.256.614 5.175.408
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -4.934.950 -1.838.844 -3.206.785 -863.919
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5) -2.021.971 -3.028 -1.106.259 -888
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.472.395 -1.725.542 -1.499.242 -892.688
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -3.985.690 -3.014.220 -1.929.877 -1.468.826
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.146.420 3.372.386 3.514.451 1.949.087
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 6.146.420 3.372.386 3.514.451 1.949.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.637.191 -556.785 -876.673 -235.307
Cari Vergi Karşılığı
-2.424.648 -664.671 -1.941.798 -167.914
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.744.429 -2.346.519 -748.049 -1.048.693
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.531.886 2.454.405 1.813.174 981.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 4.509.229 2.815.601 2.637.778 1.713.780
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 4.509.229 2.815.601 2.637.778 1.713.780
Grubun Karı (Zararı)
4.509.229 2.815.601 2.637.778 1.713.780
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,58700000 0,46200000 0,28000000 0,28100000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864318


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: 0,00% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5838 Değişim: 0,34%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0585
Açılış: 32,4917
34,7093 Değişim: -0,07%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,1351
Açılış: 34,7321
2.524,48 Değişim: 1,61%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.532,32
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.